Obchodní akademie Olomouc
Seznam učebnic pro 1. ročník– školní rok 2012/2013
EL
Předmět
Český jazyk
a literatura
Dějepis
Anglický jazyk
Autor
Název učebnice
(Obchodní číslo)
Čechová Marie a kol.
Český jazyk pro 1. ročník SOŠ
ISBN 978-80-7235-372-9
Sochrová Marie
Literatura v kostce pro střední školy
ISBN 978-80-253-0652-9
Sochrová Marie
Čítanka I. k literatuře v kostce pro
střední školy
ISBN 978-80-253-0186-9
Popelka, Válková
Dějepis 1 (pro gymnázia a střední
školy), Pravěk a starověk
ISBN 80-7235-145-1
Čornej, Čornejová, Parkan
Dějepis 2 (pro gymnázia a střední
školy), Středověk a raný novověk
ISBN 80-7235-152-4
Vydavatel
Rok vydání
Cena
SPN
2005
(i jiná vydání)
132,-
Fragment
2008
2. vydání
149,-
Fragment
2007
1. vydání
149,-
2001
164,--
SPN
2001
169,--
The Third Edition New Headway Preintermediate Student´s Book New
(s A-Č slovníčkem) 978-0-19-471683-3
Oxford
University Press
2007
457,-
The Third Edition New Headway
Maturita Workbook Pre-intermediate
with key 978-0-19-471676-5
Oxford
University Press
2007
235,-
Hueber
2003
335,-
Hueber
2004
295,-
FRAUS
2004
a pozdější
469,-
FRAUS
2004
a pozdější
229,-
FRAUS
2007
a pozdější
vydáni
125,-
Klett
2010
372,-
Kartografie
2. vydání
2008
a novější
299,-
Prometheus
4. vydání
2002
a novější
122,-
Themen aktuell – 1. díl (učebnice)
ISBN 978-3-19-001690-7
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
Fyzika
Themen aktuell – 1. díl (český pracovní
sešit)
ISBN 978-3-19-161690-8
NUEVO VEN 1 – učebnice
F. Castro, F. Marín
ISBN 84-7711-831-0
NUEVO VEN 1 – pracovní sešit
F. Castro, F. Marín
ISBN 978-84-7711-841-1
NUEVO VEN 1 – Studijní příručka
J. Fenclová, K. Fousková
ISBN 80-7238-481-3
Klass 1 – Učebnice s pracovním
sešitem a CD
N. Orlová, M. Kožušková, M.
Vágnerová
ISBN 978–80-7397–032-1
Školní atlas světa (modrý)
ISBN 978-80-7011-925-9
Lepil a kol.
Fyzika pro SŠ, I
ISBN 978-80-7196-184-0
SPN
Pozn.
i pro 2. ročník
Chemie
Biologie
Matematika
Ekonomika
Informační a
komunikační
technologie
Lepil a kol.
Fyzika pro SŠ, II
ISBN 978-80-71-96-185-7
Chemie pro SŠ (Banýr, Beneš)
ISBN 80-85937-46-8
V. Kubišta
Obecná biologie pro gymnázia
ISBN 80-7168-714-6
Bušek, Calda
Matematika pro gymnázia
Základní poznatky z matematiky
9421068
ISBN 978-80-7196-146-8
Odvárko a kol.
Matematika pro SOŠ a studijní obory
SOU část 2
ISBN 978-80-7196-042-3
Hudcová a Kubičková
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ,
SOU a nástavbové studium
ISBN 978-80-7196-318-9
F. Janeček
Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice,
nerovnice a jejich soustavy
ISBN 978-80-7196-360-8
J. Švarcová a kol.
EKONOMIE
P. Navrátil
S počítačem nejen k maturitě – 1. díl
P. Navrátil
MS Word 2003
P. Vysloužilová Spohnerová
Příklady a cvičení z informatiky 2. díl
Řešení příkladů z informatiky 2. díl
Prometheus
SPN
Fortuna
3. vydání
2002
a novější
2.dotisk
2001
a novější
3. vydání
2000
a novější
126,-
i pro 2. ročník
134,-
i pro 2. ročník
102,-
Prometheus
3.upravené
vydání 2003
a novější
99,-
Prometheus
6. vydání
2004
a novější
99,-
Prometheus
2. vydání
2000
a novější
202,-
na celé 4 roky
Prometheus
4. vydání
1998
a novější
103,-
i pro 2. ročník
CEED
2011
200,-
na celé 4 roky
(objedná škola)
Computer Media
199,-
7. vydání
Computer Media 2. vyd. 2006
139-
nepovinné
Computer Media
130,-
nepovinné
Computer Media
130,-
nepovinné
Požadované učebnice si můžete výhodně zakoupit se SLEVOU 10%
v nově otevřeném Knihkupectví ANAG v Ostružnické ulici č. 8
(průchozí pasáž mezi ulicí Ostružnickou a Ztracenou)
tel. 585 221 691, e-mail: [email protected]
!!! AKCE !!!
V den konání rodičovských schůzek pro nastávající I. ročník
SLEVA 12%
Platí jen v prostorách školy
Download

Obchodní akademie Olomouc