T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
28 OCAK 2015 TARİHİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alımı için 28 Ocak
2015 tarihinde yapılan lisansüstü sınav sonuçları Anabilim Dallarına göre aşağıda belirtilmiştir.
Lisansüstü sınavda başarılı olarak kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin 09-13 Şubat 2015 tarihleri
arasında kesin kayıtlarını yaptırmak üzere Enstitümüze başvurmaları rica olunur.
30/01/2015
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
(Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak)
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YS)
S.NO
ADI SOYADI
ALES
ALES
%50
YS
YAZILI SINAV
PUANI
%20
(LBO)
(YDP)
LBO
YDP
LİSANS BAŞARI
YABANCI
%20
ORT.
DİL PUANI
%10
(BN)
BAŞARI
BAŞARI DURUMU
NOTU
1.
Funda ÖZKIR
71,76
35,88
65
13
67,10
13,42
---
---
62,3
BAŞARILI
2.
Elif Ezgi AYVAT
57,81
28,905
85
17
65,30
13,06
18,75
1,875
60,84
BAŞARILI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YS)
S.NO
ADI SOYADI
(LBO)
YS
ALES
YAZILI
ALES
%50
SINAV
PUANI
%20
61,98
LBO
LİSANS
BAŞARI
ORT.
%20
(YDP)
YDP
YABANCI DİL
%10
PUANI
(BN)
BAŞARI NOTU BAŞARI DURUMU
30,99
83
16,6
63,83
12,776
---
---
60,356
BAŞARILI
73,37 36,685
68
13,6
62,66
12,532
28,75
2,875
65,692
BAŞARILI
Recep ŞEN
64,70
32,35
78
15,6
60,8
12,16
---
---
60,110
BAŞARILI
4.
Fahrettin YILMAZ
70,24
35,12
72
14,4
74,56
14,912
---
---
64,432
BAŞARILI
5.
Hayrettin TOKAY
82,65 41,325
87
17,4
74
14,8
---
---
73,525
BAŞARILI
6.
Fatih Bahadır ALTINSOY
75,41
35
68,26
---
BAŞARISIZ
7.
Yaşar ERBAŞ
74,24
56
85,30
50
BAŞARISIZ
8.
Halit Kemal GÜNÇE
60,40
Girmedi
61,26
GİRMEDİ
9.
Emre PALTA
79,93
Girmedi
66,86
GİRMEDİ
10.
Türkan SEZGİN
69,97
Girmedi
78,30
GİRMEDİ
1.
Miraç OĞUZ
2.
Abdurrahman AĞTAŞ
3.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(T.C. VATANDAŞLARI)
(YS)
YS
ALE
S
ALES
%50
62,84
31,42
70
14
2. Hüseyin TÜRKYÜCEL 73,44
36,72
60
12
S.NO
1.
ADI SOYADI
Ahmet ALMAK
(LBO)
(YDP)
LBO
YAZILI SINAV
LİSANS
%20
PUANI
BAŞARI ORT.
(BN)
YDP
%20
YABANCI DİL
PUANI
%10
BAŞARI
NOTU
BAŞARI
DURUMU
75,73
15,15
---
---
60,57
BAŞARILI
71,06
14,21
13,75
1,375
64,30
BAŞARILI
3.
Murat KOCA
64,02
20
60,80
BAŞARISIZ
4.
Hakan İNCE
63,27
GİRMEDİ
76,20
GİRMEDİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YABANCI UYRUKLULAR)
(YS)
S.NO
ADI SOYADI
ALES
1.
İbrahim ZULÇİÇ
52,20
2.
Sarah YAHYA SALIH
54,66
ALES
%50
26,1
(LBO)
YS
YAZILI
SINAV
PUANI
%20
95
19
GİRMEDİ
(YDP)
LBO
LİSANS
BAŞARI
ORT.
%20
69,90
13,98
YDP
YABANCI
DİL
PUANI
%10
(BN)
BAŞARI
NOTU
BAŞARI DURUMU
59,08
BAŞARILI
GİRMEDİ
69,51
MATEMATİK ANABİLİM DALI
(Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak)
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YS)
S.NO
1.
ADI SOYADI
ALES
ALES
%50
Kemal KORKMAZ
73,73
36,865
2. Ömer Faruk AKMAN 85,93
YS
(LBO)
LBO
(YDP)
YDP
(BN)
YAZILI
LİSANS
%20
%20 YABANCI DİL %10 BAŞARI NOTU BAŞARI DURUMU
SINAV PUANI
BAŞARI ORT.
PUANI
80
16
75,40
12
66,20
15,08
--52,50
---
67,945
BAŞARILI
BAŞARISIZ
3.
Orhan BERBER
72,05
20
62,43
BAŞARISIZ
4.
Erdal ANİK
66,72
20
71,30
BAŞARISIZ
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(LBO)
(YS)
S.NO
ADI SOYADI
ALES
ALES
%50
YS
YAZILI SINAV
%20
PUANI
LBO
(YDP)
YDP
(BN)
LİSANS
BAŞARI
ORT.
%20
YABANCI
DİL PUANI
%10
BAŞARI
NOTU
BAŞARI DURUMU
1.
Murat PEHLİVAN
55,87
27,94
75
15
65,46
13,09
58,75
5,875
61,91
BAŞARILI
2.
Tülay ŞAHİN
55,56
27,78
95
19
70,13
14,03
---
---
60,81
BAŞARILI
3.
İnci Yağmur ÖZTÜRK
73,20
36,6
88
17,6
70,36
14,07
---
---
68,27
BAŞARILI
4.
Salih KAYA
81,95
40,98
75
15
68,26
13,65
55
5,5
75,13
BAŞARILI
5.
Muhammet Emre
PEHLİVAN
61,93
30,97
90
18
69
13,8
---
---
62,77
BAŞARILI
6.
Mahmut ÖZAYDIN
65,33
32,67
78
15,6
64,53
12,91
---
---
61,18
BAŞARILI
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(DOKTORA)
(LBO)-(YBO)
LİSANS VE YA
YAZILI
YÜKSEK LİSANS
%20
SINAV PUANI
BAŞARI ORT
(YS)
S.NO
1.
ADI SOYADI
Kamil MUĞLA
ALES
81,50
ALES
%50
40,75
80
YS
16
97,90
LBO
veya
YBO
%20
19,58
(YDP)
YDP
(BN)
YABANCI
DİL PUANI
%10
56,25
5,625
BAŞARI NOTU
BAŞARI
DURUMU
81,96
BAŞARILI
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YS)
(LBO)
YS
S.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ADI SOYADI
ALES
ALES
YAZILI
LİSANS
%50
SINAV %20 BAŞARI
PUANI
ORT.
(YDP)
LBO
YDP
(BN)
%20
YABANCI
DİL
PUANI
%10
BAŞARI
NOTU
BAŞARI DURUMU
Emre ŞİMŞEK
69,76
34,88
66
13,2
60,10
12,02
---
---
60,1
BAŞARILI
Gaye GÖKGÖZ
66,43
33,22
73
14,6
86,46
17,29
---
---
65,1
BAŞARILI
İlker KAPUKIRAN
72,46
36,23
75
15
65,4
13,08
25
2,5
66,8
BAŞARILI
ALİ DUYMUŞ
72,22
36,11
77
15,4
69,43
13,89
---
---
65,4
BAŞARILI
Emir ÖZAY
57,64
28,82
74
14,8
71,06
14,21
22,5
2,25
60,08
BAŞARILI
Hasan GÜNEŞ
64,97
32,49
61
12,2
79,4
15,88
17,5
1,75
62,32
BAŞARILI
Gülçin ÖZKINACI
61,51
30,76
78
15,6
68,26
13,65
---
---
60,01
BAŞARILI
Yaşar Selim BOSTANCI
78,53
39,265
70
14
86
17,2
---
---
70,465
BAŞARILI
Ahmet ŞENDAĞLI
68,30
34,15
75
15
71,30
14,26
---
---
63,41
BAŞARILI
Durmuş Emre ÖZBEN
63,68
31,84
75
15
74,10
14,82
---
---
61,66
BAŞARILI
Sevgi SARAÇ
62,345
18
BAŞARISIZ
61,96
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
S.NO
ADI SOYADI
(YS)
YAZILI
SINAV
PUANI
YS
(%50)
(LBO)
LİSANS
BAŞARI
ORT.
LBO
%50
(BN)
BAŞARI NOTU
BAŞARI DURUMU
1.
Adem DEMİRTAŞ
76
38
70,9
35,45
73,45
BAŞARILI
2.
Eray YENİ
74
37
60,56
30,28
67,28
BAŞARILI
3.
Murat TIRAŞ
76
38
63,83
31,92
69,92
BAŞARILI
4.
Cemal ÇAKIN
91
45,5
71,53
35,77
81,27
BAŞARILI
Ramazan YILMAZ
89
44,5
60,75
30,38
74,88
BAŞARILI
Aytaç YILMAZ
85
42,5
76,16
38,08
80,58
BAŞARILI
81,55
BAŞARILI
5.
6.
7.
Cennet AKÇAN
89
44,5
74,10
37,05
8.
Musa Coşkun GÜNAY
87
43,5
58,25
29,13
72,63
BAŞARILI
9.
Veysel ÇOLAK
84
42
59,40
29,7
71,70
BAŞARILI
10.
Ercan BİLGEN
83
41,5
57,87
28,94
70,44
BAŞARILI
Hakan KAYA
83
41,5
70,02
35,01
76,51
BAŞARILI
12.
Atıf Rahman ATASOY
91
45,5
64,76
32,38
77,88
BAŞARILI
13.
Maksut Levent İSMAİLOĞLU
87
43,5
62,72
31,36
74,86
BAŞARILI
Halit AKSAY
89
44,5
68,03
34,02
78,52
BAŞARILI
Mehmet HAKVERDİ
GİRMEDİ
72,93
GİRMEDİ
Mahmut BATMAZ
GİRMEDİ
65,23
GİRMEDİ
11.
14.
15.
16.
17.
Mustafa YİĞİT
GİRMEDİ
65
GİRMEDİ
18.
Yusuf GÜREL
GİRMEDİ
55,43
GİRMEDİ
Ertan Ali SERDAR
GİRMEDİ
62,90
GİRMEDİ
Hasan YILDIRIM
GİRMEDİ
83,3
GİRMEDİ
19.
20.
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YS)
S.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ADI SOYADI
ALES
%50
ALES
(LBO)
YS
(YDP)
LBO
YAZILI
SINAV %20
PUANI
LİSANS
BAŞARI
ORT.
%20
YDP
YABANCI
DİL
PUANI
%10
(BN)
BAŞARI
NOTU
BAŞARI DURUMU
Ekrem KARAARSLAN
64.97499 32.48750
76.0
15.2
80.90
16.18
26.25
2.63
66.49250
BAŞARILI
Sinan MANKAL
58.10617 29.05309
92.0
18.4
80.00
16.00
23.75
2.38
65.82809
BAŞARILI
Şeyda BENLİ
62.00225 31.00113
84.0
16.8
77.36
15.47
---
---
63.27313
BAŞARILI
Ömer Can ATAKUL
61.25929 30.62965
83.0
16.6
64.76
12.95
---
---
60.18165
BAŞARILI
Tülin AYDIN
62.86649 31.43325
89.0
17.8
81.33
16.27
18.75
1.88
67.37425
BAŞARILI
Kemal Emre GÜLER
78.74965 39.37483
88.0
17.6
73.63
14,73
22.50
2.25
73.95083
BAŞARILI
Rıdvan SEZER
73.21790 36.60895
60.0
12.0
64.76
12.95
---
---
61.56095
BAŞARILI
Arif KIYAK
63.87001 31.93501
98.0
19.6
76.20
15.24
23.75
2.38
69.15001
BAŞARILI
Gülşah YÜCEKAYA
61.30757 30.65379
100.0
20.0
78.30
15.66
21.25
2.13
68.43879
BAŞARILI
Cihan KAHVECİ
63.08325 31.54163
89.0
17.8
70.00
14.00
---
---
63.34163
BAŞARILI
Emre ŞİMŞEK
69.75916
56.0
60.10
Esra Bahar SARAÇ
64.20569
GİRMEDİ
81.80
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
33.75
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
(DOKTORA)
(YS)
S.NO
1.
ADI SOYADI
Ahmet ERGÜN
ALES
ALES
%50
88.29000 44.14500
YAZILI
SINAV
PUANI
75.0
(LBO)-(YBO)
LİSANS VE
YS
YA YÜKSEK
LİSANS
%20
BAŞARI
ORT
15.0
100.00
LBO
veya
YBO
%20
20.00
(YDP)
YDP
YABANCI
DİL PUANI
%10
70.00
7.00
(BN)
BAŞARI
NOTU
BAŞARI DURUMU
86,14500
BAŞARILI
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
(YS)
S.NO
ADI SOYADI
ALES
ALES
%50
30,09
(LBO)
YS
YAZILI
SINAV %20
PUANI
78
15,6
(YDP)
LBO
LİSANS
BAŞARI
ORT.
%20
76
15,2
YDP
YABANCI
DİL
PUANI
%10
32,50
3.25
(BN)
BAŞARI
NOTU
BAŞARI DURUMU
64,14
BAŞARILI
1.
Burcu AKGİDENER
60,17
2.
İsrafil KAYA
76,15
67,20
42,50
GİRMEDİ
3.
Salahattin KİRİŞ
86,35
60,56
28,75
GİRMEDİ
4.
Yunus BOZBAHÇE
70,14
72,69
GİRMEDİ
Download

tc bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü 2014