"Akumulace jako efektivní spotřeba přebytků energie z fotovoltaiky„
Jakub Halamíček
Praha, říjen 2011
MIT STARKEN IDEEN DIE WELT VERÄNDERN
CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS
© 2011 IBC SOLAR
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace
Cíl: Zvýšení vlastní spotřeby akumulací energie pomocí baterií
Co je vlastní spotřeba?
 ta část z celkového vyrobeného FV proudu, kterou spotřebujeme
přímo v místě výroby
 záleží na velikosti:
- FV zařízení
- spotřeby
- akumulace
 a také na
- spotřebitelském chování
- úsporách
- řízení spotřeby
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
2
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace - Možnosti
Srovnání průběhu spotřeby energie a průběhu výroby energie
FV zařízením
Denní průběh spotřeby
energie v ČR
Denní průběh výroby
energie FV zařízením
Denní průběh spotřeby
energie domácnosti
0:00
© 2011 IBC SOLAR
3:00
6:00
9:00
12:0
15:0
18:0
21:0
0:00
IBC SOLAR PPT Master
3
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
4
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace
Výhody akumulace na první pohled
 Vyrovnává kolísání výroby a spotřeby
 Využívá přebytky denní výroby
 Zvyšuje možnosti cíleného řízení spotřeby
 Zvyšuje vlastní spotřebu
 Snadné rozšíření
 Zvyšuje míru nezávislosti
 Záložní zdroj
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
5
Stanovení optimální velikostí FV zařízení
80
velikost vlastní spotřeby (%)
70
60
50
roční spotřeba 2 MW
roční spotřeba 3 MW
40
roční spotřeba 4 MW
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
výkon FV zařízení (kWp)
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
6
Stanovení optimální velikosti akumulace
100
vlastní spotřeba (%)
80
60
2 kWp
5 kWp
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
obsah energie v baterii (kWh)
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
7
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace
Průměrná vlastní spotřeba
Měsíc
Vlastní
spotřeba
(%)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
74,4
44,4
36,6
27,5
22,7
22,7
20,8
21,0
26,9
37,7
67,6
89,1
celkem
40,99
 FV zařízení 4,14 kWp
 Roční spotřeba 4320 kWh
 Kapacita akumulace 6,8 kWh
 Měření v hodinových intervalech
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
8
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace – řešení IBC
IBC SolStore 6.8 Pb
 osvědčená olověno-gelová technologie
(Moll) pro použití u koncových zákazníků
 OPzV solární baterie s nízkými nároky
na udržbu
 účinnost 85%
 životnost 10 let při max. hloubce vybití
50 % a max. 200 vybíjecích cyklech za
rok
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
9
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace – řešení IBC
IBC SolStore 6.8 Pb
 kompaktní, jednoduché připojení
 obsahem jsou 4 baterie Solar Block,
celkem 6,88 kWh, C10
 systémové napětí 24 V
 certifikovaný koloběh recyklace
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
10
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace – řešení IBC
Potřebné součásti systému:
 IBC SolStore 6.8 Pb
 bateriový řídící systém - SBU 2200 vč. AS-Box S, SRC, komunikace
RS 485
 elektroměr Hager EHZ 361 LA
 měřící skříňka SBU
 IBC SolGuard
 IBC SolPortal
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
11
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace
Znázornění „přírozené“ vlastní spotřeby
FV-panely
Spotřeba
Elektroměr spotřeby
Střídač
© 2011 IBC SOLAR
Elektroměr FV výroby
Elektroměr dodávky do sítě
IBC SOLAR PPT Master
Veřejná
elektrická síť
12
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace
 Znázornění vlastní spotřeby vč. akumulace
Spotřeba
FV-panely
Řídící systém
Backup střídač
Elektroměr spotřeby
Střídač
Elektroměr dodávky do
sítě
Elektroměr FV výroby
Veřejná
elektrická síť
Akumulátory (Moll)
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
13
Zvýšení vlastní spotřeby pomocí akumulace
Předpoklady pro instalaci
 k dispozici síť TN
 odvětrávaná místnost pro SolStore -> min. 2 m³/h
 střídač je možno připojit na AS-Box S - > max. 4,6 kW, schopný
ostrovního provozu
 velikost FV zařízení cca. 4 - 7 kWp
 distribuční společnost by měla akceptovat elektronické elektroměry
Hager EHZ 361 nebo elektronické elektroměry budou instalovány
dodatečně
© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
14
© 2011 IBC SOLAR
stupeň nabití baterie %
IBC SOLAR PPT Master
21:45:00
14:45:00
7:45:00
0:45:00
17:45:00
10:45:00
3:45:00
20:45:00
13:45:00
6:45:00
23:45:00
16:45:00
9:45:00
2:45:00
19:45:00
12:45:00
5:45:00
22:45:00
15:45:00
8:45:00
1:45:00
18:45:00
11:45:00
4:45:00
21:45:00
14:45:00
7:45:00
0:45:00
17:45:00
10:45:00
3:45:00
20:45:00
13:45:00
6:45:00
23:45:00
16:45:00
9:45:00
2:45:00
19:45:00
12:45:00
5:45:00
22:45:00
15:45:00
17:15:00
9:30:00
2:30:00
Naměřené výsledky
 IBC SolStore 6.8 Pb
 Údaje ze zařízení z července 2011
120
60
100
40
80
20
0
% 60
A
-20
40
-40
20
-60
0
-80
celkový proud baterie A
15
6:
00
:
7: 00
15
:
8: 00
30
:
9: 00
45
11 :00
:0
0
12 :0 0
:1
5
13 :0 0
:3
0
14 :0 0
:4
5
16 :0 0
:0
0
17 :0 0
:1
5
18 :0 0
:3
0
19 :0 0
:4
5
21 :0 0
:0
0
22 :0 0
:1
5
23 :0 0
:3
0:
0: 0 0
45
:0
2: 0
00
:
3: 00
15
:
4: 00
30
:
5: 00
45
:
7: 00
00
:0
8: 0
15
:
9: 00
30
10 :00
:4
5
12 :0 0
:0
0
13 :0 0
:1
5
14 :0 0
:3
0
15 :0 0
:4
5
17 :0 0
:0
0
18 :0 0
:1
5
19 :0 0
:3
0
20 :0 0
:4
5
22 :0 0
:0
0
23 :0 0
:1
5:
0: 0 0
30
:
1: 00
45
:
3: 00
00
:0
4: 0
15
:
5: 00
30
:0
0
Naměřené výsledky
 IBC SolStore 6.8 Pb
 Údaje ze zařízení z července 2011
%
© 2011 IBC SOLAR
120
60
100
40
80
20
60
0
40
-20
20
-40
0
-60
stupeň nabití baterie %
IBC SOLAR PPT Master
A
celkový proud baterie A
16
Výhody pro zákazníka
 Zajištění proti stoupajícím cenám proudu
garantovaný zelený bonus
 ekonomika systému stoupá s každým zvýšením ceny proudu

 Soběstačnost
 přemostění více dnů / týdnů bez vnějšího nákupu elektřiny
 skutečná spotřeba vlastní vyrobené elektřiny
 Udržitelnost
možnost meziskladování síťového proudu
 vyhlazení špičkového výkonu, řízení sítě
 integrace výroben střídavého proudu, např. kombinované zdroje

 Další užitek
nezávislost
 jistota při výpadku proudu

© 2011 IBC SOLAR
IBC SOLAR PPT Master
17
Titel: IBC SOLAR – mit starken Ideen die Welt verändern
Autor:
Ort, 00. Monat 2008
MIT STARKEN IDEEN DIE WELT VERÄNDERN
VYHLÍDKY: SLUNEČNO
© 2011 IBC SOLAR
Download

IBC Halamicek