Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA
23. - 25. dubna 2014
Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum)
Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
ORGANIZÁTOR
Neuropsychiatrické fórum o.s.
VE SPOLUPRÁCI
European Psychiatric Association (EPA) v rámci programu Continuing Medical Education
(CME)
SEKRETARIÁT
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 26
120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 262 110
Fax: +420 224 261 703
Email: [email protected]
Web: www.npforum.cz
JEDNACÍ ŘEČ
23. - 25. 4. 2014 - čeština a slovenština
25. 4. 2014 - angličtina (EPA-CME kurz)
AKREDITACE
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY:
Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena 18 kredity.
ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se
zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. A bude ohodnocena
kredity.
VĚDECKÝ VÝBOR, 23. - 25. dubna 2014
Petr Dušek
Ondřej Fiala
Vladimír Kmoch
Alexander Nawka
Stefan Raev
Michal Raszka
Filip Růžička
VĚDECKÝ VÝBOR, 25. dubna 2014 (EPA-CME kurz)
Nils Lindefors - Švédsko
Viktor Kaldo - Švédsko
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM PARTNERŮM:
AbbVie s.r.o.
Abbott s.r.o.
Janssen – Cilag s.r.o.
Lundbeck s.r.o.
Medtronic s.r.o.
Pfizer spol. s r.o.
Servier s.r.o.
G.L. Pharma s.r.o.
Krka s.r.o.
UCB s.r.o.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:
Vydavatelství Ambit Media - časopis Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Vydavatelství Solen - časopis Neurologie pro praxi
Vydavatelství Solen - časopis Psychiatrie pro praxi
Vydavatelství Tigis - časopis Psychiatrie
Vydavatelství Mladá fronta - Zdravotnické noviny
Vydavatelství Galén - časopis Česká a slovenská psychiatrie
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
PROGRAM
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. konference Neuropsychiatrického fóra, 23. - 25. 4. 2014
Středa, 23. dubna 2014
09.30-10.00
Slavnostní zahájení
(Předsedající: Fiala O, Nawka A)
10.00-12.00
Rozvoj neuropsychiatrie (Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť)
(Předsedající: Fiala O, Nawka A)
10.00-10:25
Anabáza a perspektívy neuropsychiatrie v Slovenskej republike: etablovanie Slovenskej
neuropsychiatrickej spoločnosti a Neuropsychiatrickej kliniky SZU při Pinelovej nemocnici
(Kukumberg P, Černák P, Rakús A, Valkovič P, Hrubý R)
10.25-10.45
Neuropsychiatrický reliéf encefalopatie - kazuistika
(Chochol D, Rakús T, Hubčíková K, Kukumberg P, Ďubeková L)
10.45-11.10
Vplyv kontinuálnej dopaminergnej liečby na nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby
(Gmitterová K, MinárM, Valkovič P)
11.10-11.35
Je možná prevencia schizofrénie?
(Janík P, Izáková Ľ, Pečeňák J)
11.35-12.00
Neuropsychiatrické príznaky najviac determinujú kvalitu života pacientov s Parkinsonovou
chorobou
(Valkovič P, Haršány J, Minár M)
12.00-12.50
oběd
12.50-13:00
Informace o projektu OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví
(Höschl C)
13.00-15.00
Etanol v 21. století
(Předsedající: Dušek P, Kmoch V)
13.00-13.30
Léčebná koncepce snižování spotřeby etanolu
(Popov P)
13.30-14.00
Nalmefen - stále nová koncepce po roce
(Randák D)
14.00-14.30
Postižení nervového systému způsobené alkoholem
(Dušek P)
14.30-15.00
Etanol a epilepsie
(Nešpor E)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-17.30
Kognitivní poruchy (Sekce kognitivní neurologie ČNS)
(Předsedající: Fiala O, Růžička F)
15.30-15.50
Diferenciální diagnostika onemocnění spojených s demencí
(Hort J)
15.50-16.10
Léčba psychických komplikací u demencí
(Vališ M, Masopust J)
16.10-16.30
rTMS pro studium kognitivních poruch při degenerativním onemocnění mozku
(Rektorová I)
16.30-16.50
Subjektivní poruchy paměti a orientace a jejich vztah k Alzheimerově nemoci
(SheardováK)
16.50-17.10
Atypické prezentace Alzheimerovy nemoci
(Rusina R)
17.10-17.30
Neurokognitivní rehabilitace
(Ressner P)
17:30-18:00
Členská schůze NPF
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. konference Neuropsychiatrického fóra, 23. - 25. 4. 2014
Čtvrtek, 24. dubna 2014
10.00-12.00
Životní cesta kriminálních psychopatů a vrahů
(Předsedající: Nawka A, Vevera J)
10.00-10.30
Predikční analýza životní cesty sériového vraha
(Drbohlav A)
10.30-11.00
Pohled Policie ČR na současného vraha
(Valerián L)
11.00-11.30
Efektivní zacházení s odsouzenými za násilné trestné činy s poruchou osobnosti
(Jiřička V)
11.30-12.00
Souhrn problematiky a společná diskuse
(Vevera J.)
12.00-13.00
oběd
13.00-14.00
Sympozium - Úzkost a bolest z pohledu psychiatra a neurologa
Když úzkost bolí
(Doubek P)
Když bolest nedá vašim pacientům spát
(Lachman H)
14.00-15.00
Sympozium- Deprese: Zaostřeno na emoce
Léčíme-li depresi, co vlastně léčíme?
(Maršálek M)
Emoce-dobrý přítel ale zlý pán
(Janů L)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-16.30
Sexuální poruchy
(Předsedající: Nawka A, Raszka M)
15.30-16.00
Neurobiologie pedofilie?
(Páv M)
16.00-16.30
Základní východiska psychoterapie parafilií
(Hollý M)
16.30-18.00
Funkční poruchy pohybu
(Předsedající: Dušek P, Raszka M)
16.30-17.00
Přístup k pacientovi s funkční poruchou hybnosti
(Serranová T)
17.00-17.30
Fyzioterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence
(Fialová D)
17.30-18.00
Psychoterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence
(Raszka M)
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. konference Neuropsychiatrického fóra, 23. - 25. 4. 2014
Pátek, 25. dubna 2014
10.00-12.00
Duchovní život, náboženství a neurověda
(Předsedající: Fiala O, Růžička F)
10.00-10.45
Teologicko-filozofická a neurobiologická interpretace duchovního života - je komunikace mezi
dvěma "jazykovými hrami" možná?
(Halík T)
10.45-11.30
Evoluce a neurobiologie religiozity a ateismu
(Koukolík F)
11.30-12.00
Společná diskuse
12.00-13.00
oběd
13.00-14.00
Přednášky účastníků a postery
(Předsedající: Dušek P, Kmoch V)
14.00-15.00
Sympozium - hluboká mozková stimulace
Indikace hluboké mozkové stimulace v neurologii a psychiatrii
(Baláž M)
Neuropsychiatrické aspekty hluboké mozkové stimulace u neurologických pacientů
(Jech R)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-17.30
Poruchy příjmu potravy
(Předsedající: Kmoch V, Růžička F)
15.30-16.00
Neurobiologie příjmu potravy a hluboká mozková stimulace
(Růžička F)
16.00-16.30
Neurobiologie spektra poruch příjmu potravy
(Papežová H)
16.30-17.00
Tělesná hmotnost a zdravotní rizika
(Hainer V)
17.00-17.30
Psychoterapie poruch příjmu potravy
(Žuchová S)
17.30-18.00
Předání cen za nejlepší poster a účastnickou přednášku
19.30-23.00
Společenský večer
v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2013
cenu uděluje Alzheimer nadační fond - www.alzheimernf.cz
Pátek,25. dubna 2014 - paralelní program
13.30-17.00
EPA Academia CME course
(v anglickém jazyce, maximálně 30 účastníků)
13.30-15:00
Internet-based Cognitive behavioral therapy in Psychiatry - part 1
(Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-17:00
Internet-based Cognitivebehavioral therapy in Psychiatry - part 2
(Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko)
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
PŘEDNÁŠKY A POSTERY
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Protective effect of melatonin and captopril on doxorubicin-induced neurotoxicity in rats
Autoři:
Silvia Aziriová (1), Kristína Krajčírovičová (1), Kristína Repová (1), Jaroslav Hrenák (1), Karina
Arendášová (1), Romana Rajkovičová (1), Michaela Adamcová (2), Ľudovít Paulis (1), Fedor Šimko
(1,2,3,4).
Afiliace pracoviště:
(1) Department of Pathophysiology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak
Republic,
(2) Department of Physiology, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in
Prague, Hradec Kralove, Czech Republic,
(3) Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak
Republic,
rd
(4) 3 Clinic of Medicine, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic,
(5) Centre of Excellence NOREG, Bratislava, Slovak Republic.
Klíčová slova:
doxorubicin, anxiety, cognitive impairment, oxidative stress, captopril, melatonin
Úvod a cíl studie:
The aim of this work was to show in rats, by performing behavioral tests, whether administration
of doxorubicin could induce behavioral disturbances, and to show the potential protective effects
of angiotensin-converting enzyme inhibitor captopril and melatonin.
Metodika:
12-week old adult male Wistar rats were divided into 4 groups by 12: control, doxorubicin (5
mg/kg i.v.), doxorubicin + melatonin (10 mg/kg/day) and doxorubicin + captopril (100
mg/kg/day). Open field test, elevated plus maze and light/dark box were used for the
investigation of anxiety behavior. Cognitive impairment was measured as level of habituation in
the open field test.
Výsledky:
Doxorubicin significantly increased blood pressure, induced anxiety, cognitive impairment and
oxidative stress development while captopril or melatonin prevented these alterations.
Závěr:
In conclusion, doxorubicin induced anxiety development and cognitive impairment in rats.
Chronic administration of captopril or melatonin prevented the development of these alterations.
Suggestively, the protective effect of captopril or melatonin against anxiety behavior or cognitive
impairment development may be related to the antioxidative effect of both drugs.
Supported by VEGA 1/0227/12, VEGA 2/0183/12, APVV-0742-10, PRVOUK P37/5.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Kresba jízdního kola – dosud opomíjená neuropsychologická metoda
Autoři
1,2
1
1
2,3
Eva Bolceková , Kateřina Čechová , Hana Marková , Silvie Johanidesová
Afiliace pracoviště
1
Katedra psychologie, FF UK, Praha
2
1. LF UK, Praha
3
Thomayerova nemocnice, Praha
Klíčová slova
Neuropsychologické metody, vizuospaciální funkce, exekutivní funkce, kognitivní deficit
Úvod a cíl studie:
Kresba jízdního kola (BDT, Bicycle Drawing Test) je jednoduchá a časově nenáročná metoda
využívaná ke zhodnocení vizuokonstrukčních a exekutivních funkcí. V českém prostředí není příliš
rozšířená; jedním z důvodů může být absence normativních dat. Obvykle používaný Test hodin se
ukazuje jako nedostatečně senzitivní pro detekci počínajícího kognitivního deficitu. Cílem tohoto
projektu je validizovat BDT pro starší českou populaci.
Metodika:
Úkol je zadáván pacientům s mírnou kognitivní poruchou, s pravděpodobnou Alzheimerovou nemocí,
nemocí ze spektra FTLD a kognitivně zdravým jedincům nad 60 let. Sběr dat probíhá v průběhu roku
2014, celkový počet zahrnutých osob bude cca 200. Kresby budou posuzovány dle skórovacích
systemů Lezakové (2004) a Greenberga (1994) čtyřmi nezávislými hodnotitely. Pro ověření stavu
kognitivních funkcí je probandům administrován test MoCA. V tomto sdělení prezentujeme průběžné
výsledky.
Výsledky:
Ve statistických analýzách se zaměříme na zjištění inter-rater reliability jednotlivých skórovacích
systémů a jejich schopnost diferencovat mezi zahrnutými diagnostickými skupinami. Dalším
výstupem budou normativní data rozdělená do několika věkových pásem.
Závěr:
Tato práce si klade za cíl ověřit využitelnost BDT při neuropsychologické diagnostice raných stádií
kognitivního deficitu a přinést tak do českého prostředí přinejmenším alternativu dosud široce
využívaného Testu hodin.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Psychoterapeutický přístup adaptovaný na neurokognitivní dysfunkce u pacientů se
schizofrenií
Autoři:
Kristýna Drozdová
Afiliace pracoviště:
PN Havlíčkův Brod
Katedra psychologie FF UK v Praze
Klíčová slova:
psychóza
metakognitivní přístup
narativní syntéza
integrace psychotické zkušenosti
Úvod a cíl studie:
Komplexní léčba pacientů s psychózami zahrnuje vedle farmakoterapie i další psychoterapeutické a
edukační postupy. Na základě zúčastněného pozorování a záznamů skupinové psychoterapie
pacientů se schizofrenií byly vybrány nejdůležitější kognitivní deficity, interferující
s psychoterapeutickým procesem a vztahem.
Tyto neurobiologické limity fungování pacientů byly základním vodítkem pro výběr adekvátních
psychoterapeutických postupů, které podporují schopnost jedince vyrovnat se s psychotickou
zkušeností.
Postup vychází z přístupu zaměřeného na osobu, kombinuje prvky metakognitivního přístupu a
narativního propojování životních událostí s cílem integrovat psychotickou zkušenost v rámci života
jedince, adekvátně k jeho možnostem a schopnostem.
Prezentace přináší využití dat získaných pozorováním během psychoterapeutických skupin
k vytvoření optimálního psychoterapeutického přístupu reflektujícího neurobiologické výzkumné
poznatky a neurokognitivní fungování pacientů se schizofrenií.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Title:
Neuropsychological functions and their relationship to spatial navigation of schizophrenia
patients in virtual environments
Authors:
1,2
1
2
1
2
1
Iveta Fajnerová, Karolína Dvorská, Kamil Vlček, Lucie Konrádová, David Levčík, Pavol
1
1
2
1
1
1
Mikoláš, Martina Ungrmanová, Michaela Viktorínová, Aleš Stuchlík, Filip Španiel, Jiří Horáček,
Mabel Rodriguez
Affiliation(s):
1
rd
Prague Psychiatric Center affiliated with the 3 Faculty of Medicine at Charles University (CU) in
2
Prague, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic v.v.i., Department of
Neurophysiology of Memory
Key words:
Spatial navigation, cognitive functions, schizophrenia, virtual reality environment
Introduction:
Spatial navigation is a very complex cognitive ability involving several cognitive domains particularly
visuo-spatial perception and focused attention, spatial working and long-term memory, planning and
decision making. Spatial behavior is therefore often studied in humans and animals. Deficit of spatial
cognition was described in various neuropsychiatric diseases, including schizophrenia. To
understand individual processes engaged in spatial navigation we need to describe these cognitive
functions separately.
Methods:
To achieve our aim we assessed a group of 33 schizophrenia patients and a group of matched
healthy volunteers using two newly-designed virtual spatial navigation tasks and a battery of
standard verbal and nonverbal neuropsychological methods. Spatial navigation was tested on a
stable and a moving virtual arena (virtual analogues of real spatial tasks applied in animals). All
patients were interviewed using psychiatric scales.
Results:
Both virtual tasks showed decline of spatial abilities in schizophrenia patients as expected according
to the measured cognitive deficit. However, the performance in standard cognitive tests does not
influence their navigational abilities in the same extent. Interestingly, the spatial behavior correlated
not only with results of visuo-spatial tests but with the performance observed in some verbal tasks as
well.
Conclusions:
The performance level of schizophrenia patients was significantly decreased in comparison to
healthy controls in both virtual and standard tasks. However, the decline observed in particular
cognitive tests seems to affect the performance in virtual spatial tasks unequally.
The study was supported mainly by IGA MZ CR grant No. NT13386 and partially by projects No.
NT14291, NT13843 and GACR grant 14-03627S. The institutional support from the Academy of
Sciences of the Czech Republic (RVO: 67985823) and from the Prague Psychiatric Center by MH CZ
- DRO (PCP, 00023752) covered the salaries and other institutional costs. The study is a part of the
ESO project.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Sledování kognitivních funkcí pacienta s AVM - kazuistika
Autoři:
1,2
1,2
1
Markéta Holubová , Alice Pulkrabková , Ondřej Bradáč
Afiliace pracoviště:
1 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
2 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova:
neuropsychologická diagnostika, kognitivní deficit, AVM
Úvod a cíl studie:
Poster ilustruje neuropsychologické sledování pacienta s arteriovenózní malformací přívodných cév
mozku.
Metodika:
Opakované vyšetření kognitivních funkcí probíhalo ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou
Ústřední vojenské nemocnice Praha. Pacient byl vyšetřen před a po zákroku Leksellovým gama
nožem a ročním odstupem od prvního vyšetření v letech 2012-2014. Použité metody: Paměťový test
učení (AVLT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Fonémická verbální fluence, Test cesty (TMT A,
B), Design fluence, Meiliho paměťový test, Test intelektového potenciálu (TIP A), Váňův intelektový
test (VIT A), Kostky (Cube analysis), Dotazník neuroticismu (N70), Subjective Quality of Life Analysis,
Dotazník kvality života.
Výsledky a závěr:
Výsledky svědčí pro objektivní i subjektivní zlepšení ve většině měřených parametrů po zákroku i
s časovým odstupem.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Locus of control a religiozita u pacientů s epilepsií
Autoři:
1,2
2
2
3
3
A.Javůrková , J.Raudenská , L.Fišerová L. , J.Amlerová , P.Marusič
Afiliace pracoviště:
1
Odd. klinické psychologie, FNKV, Praha
2
Odd. klinické psychologie FN Motol, Praha
3
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova:
Religiozita, locus of control, epilepsie
Úvod a cíl studie:
Cílem bylo zjistit charakteristiky pacientů s epilepsií ve vztahu k locus of control a religiozitě.
Metodika:
Psychologicky bylo vyšetřeno 36 pacientů s epilepsií (22 vlevo a 14 vpravo), 20 žen, 16 mužů, 31
praváků a 5 leváků. Průměrný IQc=94, průměrný věk 40 let, průměrná doba vzdělání 13 let.
Součástí vyšetření bylo neuropsychologické vyšetření (WAIS-R, RAVLT, ROFT), vyšetření osobnosti
(BDI, EPQ/R), stupnice Locus of control (LOC) zjišťující míru kontroly nad životem obecně (VASmodifikace dle Rottera) a škála k posouzení míry individuálního přesvědčení, jak Bůh ovlivňuje
epilepsii (GLHC-God locus of health control-Wallston).
Výsledky:
Skupina s externím LOC (n=14) měla ve srovnání se skupinou s interním LOC (n=17) vyšší skór
průměrné deprese a emoční lability a vyšší průměrný skór GLHC. Pět pacientů bylo v LOC
nevyhraněných.
Skupina pacientů věřících v Boha (n=8) se od skupiny nevěřících pacientů lišila nižším intelektem
(IQc=92) a podprůměrným výkonem ve verbálních mnestických schopnostech, měla také vyšší skór
průměrné deprese a emoční lability. V této skupině měli pacienti častěji levostrannou epilepsii.
Závěr:
Obecný externí locus of control i religiozita byly sdruženy s vyšším skóre deprese, emoční lability a
vyšším přesvědčením, že Bůh ovlivňuje epilepsii, častěji se vyskytovaly u pacientů s levostrannou
epilepsií. Tyto kognitivní procesy mohou být důležitými faktory maladaptace na diagnózu epilepsie.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Organická psychotická porucha ve stáří - kazuistika
Autoři:
PhDr. Václav Jílek
Afiliace pracoviště:
PN Kosmonosy
Klíčová slova:
organická psychotická porucha, kazuitstika, neuropsychologické vyšetření
Výskyt psychotických příznaků u seniorů je jednou z častých příčin jejich hospitalizace na našem
oddělení. Předním cílem psychologického vyšetření u těchto osob je zjistit, zda a do jaké míry tyto
příznaky nasedají na syndrom demence.
Poster předkládá souhrn základních poznatků o psychotických fenoménech ve stáří a odlišnostech
kortikálního a fronto-subkortikálního profilu kognitivního oslabení, ze kterých vycházíme při
diferenciální diagnostice. Z neuropsychologických metod se nám osvědčuje využití Randolphovy
neuropsychologické baterie RBANS.
Kazuistika 84-leté nemocné zachycuje průběh vyšetření a jeho výsledky. Pacientka byla přijata s dg.
organické psychotické poruchy, neboť v domácím prostředí trpěla verbálními halucinacemi a
paranoidními přesvědčeními. Psychologické vyšetření potvrdilo podezření na fronto-subkortikální
profil oslabené kognitivních schopností - narušení koncentrace a exekutivních schopností při dobře
zachované paměti a orientaci. Doporučeno bylo neurologické vyšetření zobrazovacími metodami.
Rodina pacientky byla informována o současné úrovni schopností pacientky a potřebě podpory v
oblasti sebepéče.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Snížená exprese Nogo-A u potkana: Nový model schizofrenie?
Autoři:
Tomáš Petrásek, Iva Prokopová, Iveta Vojtěchová, Štěpán Bahník, Aleš Stuchlík
Afiliace pracoviště:
Oddělení Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Klíčová slova
Nogo-A; prostorové úlohy; chování; model schizofrenie; potkan
Úvod a cíl studie:
Protein Nogo-A (RTN4-A) je inhibitorem axonálního růstu, který se uplatňuje během vývoje CNS,
při regeneraci poškozených nervových vláken i synaptické plasticitě související s učením. Podle
některých studií mohou být mutace tohoto proteinu asociovány s neuropsychiatrickými
onemocněními. Cílem posterového sdělení je shrnout experimenty provedené v naší laboratoři,
jejichž tématem byla podrobná behaviorální charakterizace potkanů se sníženou expresí Nogo-A,
zaměřená především na kognitivní příznaky schizofrenii podobného chování.
Metodika:
Transgenní potkani se sníženou expresí Nogo-A připravení na pracovištích CIMH Mannheim a ETH
Zürich byli otestováni v kognitivních prostorových úlohách Morrisova vodního bludiště, Kolotočového
bludiště i úlohách testujících senzorimotorické dovednosti a emocionalitu. Použita byla zvířata
s různým genetickým pozadím (kmen SD a hybridi SDxLE).
Výsledky:
Ve vodním bludišti nebyl nalezen rozdíl mezi kontrolními a transgenními zvířaty, nezávisle na
genetickém pozadí. V úlohách kolotočového bludiště se objevil kognitivní deficit pouze u potkanů
s genetickým pozadím SD.
Závěr:
Snížená exprese Nogo-A nepoškozuje učení ani paměť v Morrisově vodním bludišti, vede ale ke
kognitivnímu deficitu v Kolotočovém bludišti, který lze interpretovat jako zhoršení kognitivní
koordinace a flexibility, a tedy možný projev schizofrenii podobného chování. Manifestace deficitu je
závislá na genetickém pozadí.
Tato práce byla podpořena grantem GAČR 14-03627S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, AV ČR
M200111204, GAČR P304/12/G069 a GAUK 365911.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Blokáda neurogeneze v dospělém mozku pomocí cytostatika temozolomidu
Autoři:
Adéla Pištíková, Hana Hatalová, Iveta Vojtěchová, Aleš Stuchlík
Afiliace pracoviště:
Fyziologický ústav AV ČR
Klíčová slova:
neurogeneze, temozolomid, optimální dávka
Úvod a cíl studie:
Jedna z hlavních neurogenních oblastí dospělého mozku leží v subgranulární zóně gyrus dentatus
hipokampu. Nové neurony, které zde vznikají, se postupně funkčně zapojují do stávající
hipokampální sítě. Jejich konkrétní funkce není známa, ale byl prokázán vliv na určité formy
hipokampálně závislého učení a paměti. Tento projekt má za cíl zjistit optimální dávku cytostatika
temozolomidu (TMZ) u potkana kmene Long-Evans, která při maximálním účinku na ablaci
neurogeneze minimalizuje vedlejší účinky této léčby. Dávka 50mg/kg která se běžně používá u myší,
je pro laboratorního potkana nepřiměřeně vysoká a má devastující účinky na jeho organismus, což
znemožňuje následné provádění behaviorálních testů.
Metodika:
TMZ byl podáván po dobu jednoho měsíce třikrát týdně v dávkách 0, 10, 25 a 40 mg/kg u čtyř skupin
potkanů. Pro zjištění stupně neurogeneze bylo použito značení nových neuronů pomocí
bromodeoxyuridinu. Během testování byly opakovaně stanovovány počty krevních buněk a
schopnost motorické koordinace pro zjištění fyziologického stavu zvířat a jejich zotavování po
aplikaci TMZ.
Výsledky:
Temozolomid dávkově závisle snížil jak neurogenezi tak somatické parametry a fyzickou zdatnost.,
kde u vyšších dávek nedošlo k dobrému zotavení
Závěr:
Předpokládaná optimální dávka temozolomidu je 25mg/kg, která zastavuje proliferaci nových
neuronů a potkani jsou po této dávce schopni rekonvalescence. Podpořeno projektem AV ČR
M200111204.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Efekt senzitizace dopaminových D2 receptorů quinpirolem na kognitivní flexibilitu.
Autoři:
Dominika Radostová, Hana Hatalová, Adéla Pištíková, Aleš Stuchlík
Afiliace pracoviště:
Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Klíčová slova:
Kognitivní flexibilita, přeučení, quinpirol, obsedantně-kompulzivní porucha
Úvod a cíl studie:
U pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou se často objevuje narušení kognitivní flexibility.
Zároveň je tato porucha spojována s patofyziologií dopaminového systému. Zaměřili jsme se na to,
zda můžeme narušení kognitivní flexibility prokázat také u quinpirolového animálního modelu OCD a
tedy zda je propojeno s dopaminovým systémem.
Metodika:
V námi vybraném animálním modelu je pomocí chronického podávání quinpirolu, agonisty D2
dopaminových receptorů, dosaženo senzitizace této skupiny receptorů. K testování specifického
efektu takovéto senzitizace jsme použili kolotočové bludiště (Carousel maze), k jehož správnému
řešení je potřeba schopnosti tzv. přeučení (reversal learning), které je odrazem kognitivní flexibility.
Výsledky:
U quinpirolem senzitizovaných zvířat jsme zaznamenali výrazný deficit kognitivní flexibility oproti
kontrolní skupině zvířat. Zjištěný deficit kognitivní flexibility nebyl asociován se zvýšenou
perseverací.
Závěr:
U quinpirolového animálního modelu OCD jsme prokázali výrazný deficit v přeučování a tedy
narušenou kognitivní flexibilitu. Je tedy možné, že narušení kognitivní flexibility u pacientů s OCD
může být způsobeno změnou ve funkci dopaminových D2 receptorů. Tato práce byla podpořena
grantem projektem AV ČR M200111204 a dále projekty GAČR 14-03627S, IGA MZ ČR NT13386 a
GAČR P304/12/G069.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Kognitivní výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy
Autoři:
1,3
1, 2
1
Monika Sisrová , Iva Stehnová , Hana Přikrylová-Kučerová
Afiliace pracoviště:
1 Psychiatrická klinika a LF MU Fakultní nemocnice Brno
2 1.Neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny
3 Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec
Klíčová slova:
Kognitivní výkon, mánie, hypománie, deprese
Úvod a cíl studie:
Kognitivní deficit u bipolární afektivní poruchy (BAP) je méně závažný, ale také daleko méně
prostudovaný než u schizofrenie. Poškození kognitivního výkonu je úzce svázáno s funkčním
poškozením u těchto pacientů. Cílem této studie je zmapovat profil kognitivního výkonu u pacientů v
akutní fázi BAP.
Metodika:
Do studie bylo zařazeno 34 pacientů v akutní fázi BAP. K zjištění úrovně kognitivního výkonu v
akutní fázi BAP byla celému souboru administrována komplexní neuropsychologická baterie.
Výsledky:
K alteraci kognitivního výkonu došlo ve smyslu kognitivního narušení až kognitivního deficitu u více
než poloviny osob výzkumného souboru v oblasti krátkodobé verbální paměti, psychomotorického
tempa a pozornosti. Dále se prokázalo u více než poloviny souboru kognitivní narušení a deficit v
rámci krátkodobé vizuální paměti, v oblasti zaměřené pozornosti a výkonového psychomotorického
tempa a oddáleném vybavení z krátkodobé paměti. V rámci celkového kognitivního výkonu pouze
22% osob dosahuje kognitivního narušení a 13% osob kognitivního deficitu.
Závěr:
V akutní fázi BAP je profil průměrného kognitivního výkonu celého souboru celkově snížen oproti
normám běžné populace do deficitního pásma v oblasti zaměřené pozornosti a psychomotorického
tempa. V pásmu narušení je kognitivní výkon v rámci kapacity krátkodobé verbální paměti a u
vybavení z krátkodobé paměti po interferenci. Podrobnější výsledky budou prezentovány v rámci
posterového příspěvku.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Různé formy kognitivní flexibility na rotující aréně (Kolotoči) u potkaního modelu schizofreniipodobného chování
Autoři:
Anna Staňková, Marie Entlerová, Jan Svoboda, Aleš Stuchlík
Afiliace pracoviště:
Laboratoř neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i.
Klíčová slova:
kognitivní flexibilita, dizocilpin, prostorové úlohy, schizofrenie
Kognitivní flexibilita je schopnost přizpůsobovat své jednání dynamice okolních podmínek. Při
schizofrenii je závažným způsobem poškozena. U potkaního modelu schizofrenii-podobného
chování, vyvolaného akutním podáním dizocilpinu, se toto poškození projeví mj. jako deficit
prostorové kognice. Díky složitosti kognitivní flexibility můžeme její poškození citlivě testovat v
úlohách kolotočového bludiště.
V této úloze mají potkani za úkol vyhýbat se sektoru na zvolna se otáčející aréně. K jeho lokalizaci
musejí využívat buď vnitro- nebo mimoarénové orientační body. Jednou z námi využitých úloh bylo
střídání prostorových reprezentací trestaného sektoru v průběhu experimentu. Po aplikaci dizocilpinu
došlo ke změně pozice sektoru a zvířata byla nucena změnit dosavadní strategii za jinou. Závažnost
této změny a náročnost celé úlohy byla pro jednotlivé skupiny odlišná. Jednodušší varianta
přeučování je např. změna pozice sektoru, ale v rámci stejné série vodítek (vnitrorámcové přeučení),
náročnější je přeučení se na zcela nové, do té doby bezvýznamné značky a současně opuštění těch
starých (mezirámcové přeučení). V rámci jedné skupiny byla zvířata rozdělena do tří skupin: jedna
kontrolní a dvě pokusné, kterým byl podáván dizocilpin v dávkách 0,1 a 0,05 mg/kg.
V jednodušší vnitrorámcové formě přeučování nebyly pozorovány rozdíly mezi skupinami. Podání
dizocilpinu však zhoršilo flexibilitu při náročnější mezirámcové variantě úlohy.
Tato práce byla podpořena grantem GAČR 14-03627S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386,
projektem AV ČR M200111204 a GAČR P304/12/G069.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Autogenní trénink – tradiční evropská relaxace stále více aktuální
Autoři:
Veronika Víchová
Afiliace pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha
Klíčová slova:
Autogenní trénink, relaxace, vzdělávání, sebezkušenost
Úvod a cíl studie:
Vědecky opakovaně ověřená účinná tradiční evropská relaxace- Autogenní trénink (autor: J.H.
Schultz, německý psychiatr a neurolog) je v současné době málo využívaná nebo prezentovaná
často nevhodnou formou až nefunkční formou. Cílem Pracovní skupiny pro autogenní trénink Sekce
pro hypnózu ČLS JEP je osvěta a vzdělávání v metodě Autogenní trénink dle Schulze. Zahájili jsme
sérií kurzů základního stupně a v celkové koncepci je možné pokračovat kurzy: AT - Vyššího stupně,
AT a jiné relaxace, imaginace a jóga, AT a práce s klientem a AT – lektorský kurz. Pracovní skupina
je složena z lékaře a klinických psychologů. Garantem je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Kromě kurzů nabízíme diskuzní prostor v rámci 1. československé konference ke 130. výročí
narození zakladatele metody J.H. Schultze 20.6.2014 v Praze. V rámci tendence snižování nákladů
na farmakoterapii může AT jako podpůrná metoda léčby nabídnout snížení nákladů na hypnotika a
další léčiva psychosomatických onemocnění.
Metodika:
Na základě výzkumu na katedrách psychologie vysokých škol v ČR bylo zjištěno, že chybí praktické
vzdělávání v této oblasti. Chybějící sebezkušenost terapeutů vede k malé nabídce klientům popř.
k pouze ústnímu doporučení. Samostudium metody vede často k demotivaci nebo nesprávnému
naučení respektive malé funkčnosti.
Výsledky:
Nabídka
uceleného
vzdělání
www.autogennitrenink.cz
v oblasti
autogenního
tréninku.
Více
informací
na
Závěr:
Lékaři a psychologové mohou projít sebezkušeností a díky vlastní sebezkušenosti mohou aktivněji
nabízet relaxační metodu klientům nebo mohou klienty nasměrovat do otevřených kurzů pro
veřejnost a podpořit tak svoji léčbu klienta.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Alternace úloh/kontextů a behaviorální separace jako model exekutivních funkcí
Autoři:
Iveta Vojtěchová (1, 2), Tomáš Petrásek (2), Adéla Pištíková (1, 2), Aleš Stuchlík (2)
Afiliace pracoviště:
(1) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
(2) Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Klíčová slova:
behaviorální separace, alternace, separace vzorců, hipokampus
Úvod a cíl studie:
Behaviorální separace jako schopnost přepínání mnohočetných a současně relevantních proudů
informací v mozku může sloužit jako model exekutivních funkcí. Navrhujeme, že představuje korelát
tzv. separace vzorců (pattern separation), která v hipokampu zajišťuje rozlišování mezi podobnými
vstupy do hipokampu a vytváření jejich oddělených, nepřekrývajících se reprezentací, a umožňuje
tak uchovávat podobné vzpomínky odděleně.
Metodika:
S použitím dvou prostorových úloh závislých na hipokampu a testujících jeho odlišné funkce jsme
testovali separaci hipokampálních funkcí. Zvolili jsme Morrisovo vodní bludiště (test prostorové
navigace) a Kolotočové bludiště (test kognitivní koordinace). Jinou úroveň představuje řešení stejné
úlohy ve dvou kontextech, tedy schopnost v nich uplatnit odpovídající mapy. Separaci kontextů jsme
testovali ve dvou Kolotočových bludištích v různých místnostech. V obou případech jsme porovnávali
skupiny potkanů bez alternace úloh/kontextů se zvířaty, která úlohy/kontexty střídala.
Výsledky:
Potkani s alternací úloh/kontextů se v žádném z hodnocených parametrů nelišili od skupin, které se
učily obě úlohy či kontexty odděleně. Efektivní učení v obou úlohách i kontextech bylo pozorováno u
všech skupin.
Závěr:
Alternace úloh testujících různé hipokampální funkce ani střídání prostředí v téže úloze nezhoršilo u
kontrolních potkanů schopnost behaviorální separace. V budoucnu se v tomto modelu zaměříme na
kognitivní poškození a blokádu neurogeneze. Podpora: AV CR M200111204 a grant GACR 1403627S.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Poster
Název:
Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací
Autoři:
1,2
1,2
Kristýna Vrbová , Ján Praško
Afiliace pracoviště:
1 Klinika psychiatrie, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Klíčová slova:
Schizofrenie, halucinace, Sokratovský dialog, behaviorální experiment.
Abstrakt:
Celoživotní prevalence schizofrenie se pohybuje podle epidemiologických studií mezi 1-1,5%. I když
moderní farmakoterapie vedla k významnému snížení utrpení nemocných, kolem 25%
schizofrenních pacientů je označováno za „farmakologicky rezistentní“ a 20-60% přeruší užívání
doporučené medikace (Lehman et al. 2004, Lieberman et al. 2005). Kromě příznaků odolávajících
léčbě bývá průběh nemoci negativně ovlivňován dalšími faktory, jako je premorbidní osobnost,
kognitivní deficit, rodinné a interpersonální problémy, abusus návykových látek a stigmatizace (Hofer
et al. 2005, Wegener et al. 2005). Všechny tyto okolnosti poukazují na potřebu doplnit biologickou
léčbu systematickými psychoterapeutickými intervencemi. Halucinace jsou projevem poruchy
vnímání. U schizofrenie se nejčastěji vyskytují halucinace sluchové, při kterých nemocný slyší
domnělé hlasy. Pacient si obsah halucinatorních prožitků interpretuje, často bludně, což následně
vede k negativním emočním reakcím a zjevnému maladaptivnímu chování. Cílem KBT je pomoci
nemocnému zaujmout k halucinacím kritičtější postoj a mít je tak více pod kontrolou. Příspěvek
předkládá přehled dosud známých kognitivně behaviorálních postupů k terapeutickému ovlivnění
chronických halucinací.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Přednáška
Název:
Vliv ADHD na vybrané psychické funkce (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu),
životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických
komunitách: představení designu realizované studie
Autoři:
Lenka Čablová, Michal Miovský
Afiliace pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika
adiktologie
Grantová podpora: GAČR 14-07822S
Klíčová slova:
ADHD, kognitivní a exekutivní funkce, emoční labilita, léčba závislosti, kvalita života
Úvod a cíl studie:
ADHD u dospělých je velmi aktuální téma a představuje závažnou komorbiditu u osob v léčbě
závislosti na návykových látkách. Symptomy ADHD u dospělých můžeme diagnostikovat nejen
v oblasti kognitivních a exekutivních funkcí, ale také v oblasti sociálního a emočního života jedince.
Cílem studie je proto: 1) prozkoumat vliv ADHD na adaptabilitu a úspěšné zvládnutí léčby; popsat
jeho klinicko-psychologické konsekvence. 2) Ověřit diagnostické nástroje vhodné pro další výzkum
ADHD u dospělých. 3) Zjistit potřebnost vývoje specifického psychologického tréninkového modulu
pro adiktologické klienty.
Metodika:
Metody a diagnostické nástroje k realizaci studie jsou rozděleny do 4 testových baterii, jež budou
aplikovány dle jednotlivých fází léčby klienta. Celková metodika obsahuje: DIVA 2.0, Adult ADHD
Self-Report Scale (ASRS v1.1), Ravenovy progresivní matice - standardní, SCL-90, strukturovanou
anamnézu, dotazník WURS, EuropASI, dotazník kvality života WHO-QOL 100, dotazníky SOC a
PVS, posuzovací škály klienta - CTQ - škála Connersové pro terapeuty.
Výsledky:
Výsledkem studie bude ověření a vybrání nejvhodnějších nástrojů pro diagnostiku ADHD u daných
klientů a prověření hypotézy, že je tato porucha skutečně spojena s většími komplikacemi v průběhu
léčby. Příspěvek představuje design studie v podobě, v jaké byla spuštěna v ČR.
Závěr:
Na základě realizace studie se otevírá možnost vytvořit vhodný rehabilitační program – intervenci
zaměřující se na konkrétní psychické deficity klientů, která by mohla přispět ke zvýšení celkové
efektivity léčby v terapeutických komunitách a kvality života klientů po léčbě. Prvním krokem ale
musí být prověření celého konceptu a spojitosti mezi fenoménem ADHD a komplikacemi v průběhu
léčby.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Přednáška
Název:
Quinpirole Induced Animal Model of Obsessive Compulsive Disorder
Autoři:
Hana Hatalová, Dominika Radostová, Adela Pištiková, Aleš Stuchlík
Afiliace pracoviště:
Fyziologický ústav AVČR
Klíčová slova:
reversal, quinpirole, dopamine, stereotyped behavior
Úvod a cíl studie:
This presentation has a goal to summarise the knowledge about quinpirole (QNP) animal model that
is currently used in our laboratory as an animal model of obsessive-compulsive disorder (OCD).
Metodika:
Animals develop stereotypical behavior upon repeated (10 injections, 3 times a week) subcutenous
administration of quinpirole, a D2/D3 dopamine agonist. This behavior is reminiscent of OCD,
especially when both species (human and rat) are compared by same set of ethological criteria.
Iterestingly, the effect of chronic quinpirole is to some degree ameliorated by clomipramine, one of
the most effective drugs used to treat some patines with this disorder. Additionaly, it provides
evidence of dopamine involvement in OCD.
Výsledky:
Quinpirole animal model of obsessive-compulsive disorder has a very good face validity (behavioral
similarities) and also predictive validity (clomipramine responsiveness). Also, due to a proposed
dopamine involvment in pathology of OCD this model offers a good construct validity.
Závěr:
Chronic quinpirole treatment of rat appears to be a promising animal model of obsessive-compulsive
disorder since it meets established criteria of an animal model of human disorder.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Přednáška
Název:
Kognitivní změny u pacientů po karotické endarterektomii nebo perkutánní transluminální
angioplastice se stentem – pilotní výsledky prospektivní studie
Autoři:
1
1,2
1
1
2
3
3
Kuliha M, Roubec M, Školoudík D, Hurtíková E, Goldírová A, Herzig R, Procházka V, Jonszta
3
3
4
4
5
T, Krajča J, Czerný D, Hrbáč T, Otáhal D, Langová K
1,2
Afiliace pracoviště:
1
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
1
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
3
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava
4
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurochirurgická klinika LF OU a FN,
5
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Úvod:
Cílem prospektivní randomizované studie bylo zhodnotit změny kognitivních funkcí u pacientů, kteří
podstoupili karotickou endarterektomii (CEA) nebo karotický stenting (CAS).
Materiál a metodika:
Všichni pacienti 1/ se stenózou vnitřní karotidy nad 70%, 2/ indikovaní ke karotické endarterektomii
nebo stentu, 3/ kteří podepsali informovaný souhlas, byli zařazeni do studie od 9/2010 do 2/2013.
Pacienti byli indikováni k CEA nebo CAS na základě European Stroke Organization (ESO) guidelines.
Pouze pacienti vhodní pro řešení oběmi metodami byli zařazeni do této studie. Randomizace
pacientů proběhla na základě svobodného výběru metody pacientem.
Všem pacientům bylo před intervencí a 24 hodin po intervenci provedeno MR mozku , neurologické
vyšetření a kognitivní testy (Mini-mental-state-examination, clock test, speech fluency test, ACER a
delirium score). Nové ischemické léze a kognitivní testy byly statisticky vyhodnoceny pomocí T-testu.
Výsledky:
Do studie bylo celkem zařazeno 150 pacientů. CEA podstoupilo 73 pacientů (47 mužů, průměrný věk
64.9 ± 7.0 years) - skupina 1, CAS podstoupilo 77 pacientů (58 mužů, průměrný věk 66.4 ± 7.5 years)
– skupina 2. Nové ischemické léze na kontrolním MRI byly nalazeny ve skupině 1 u 18 pacientů
(24.7%) všechny lézy byly lokalizovány ipsilaterálně ke straně výkonu; nové léze ve skupině 2 byly
nalezeny celkem u 38 pacientů (49.4%) (p=0,002), z toho u 15 pacientů byly léze lokalizovány v
mozku bilaterálně. Objem nových ischemických lézí byl signifikantně větší ve skupině 2 (p = 0.01).
Trend k horšení ve všech kognitivních testech byl pozorován v obou skupinách, ale pouze horšení v
MMSE ve skupině 1 po CEA (p=0,013) a v clock testu ve skupině 2 po CAS (p=0,025) bylo
statisticky signifikantní.
Ve skupině 1 byl u 16 pacientů (20.8 %) pozorován výskyt amentně delirantních stavů po CAS (v
15.8% u pacientů bez nových lézí po výkonu a ve 25.6% u pacientů s výskytem nových ischémií po
CAS)
Závěr:
Z výsledků studie vyplývá vyšší rizikovost CAS pro vznik periprocedurálních ischemických lézí
mozku, byl pozorován trend k horšení kognitivních funkcí po CAS i CEA. Výskyt amentně delirantních
stavů po CAS byl vyšší u pacientů s vývojem nových ischemických změn po výkonu.
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
Přednáška
Název:
Kazuistika Münchhausenův sy
Autoři:
MUDr. Martin Matějka
Afiliace pracoviště:
PN Bohnice
Klíčová slova:
Münchhausenův syndrom, kazuistika
Abstrakt kazuistiky:
35-letá žena, u které letitě psychické obtíže, hospitalisace v PLB (od r.1996), vícekrát až do 2003,
různé PA v mezidobích. Po zajištění pro trestnou činnnost násl. OL amb., kdy bez potřeby
hospitalizace, po zrušení OLA 2012 sled četných krátkých hospitalisací, poruchy chování, intoxikace,
manipulativní, předčasně ukončuje. Invalidizována, ID II st. Dle sdělení, v péči nezletilé dítě, držitelka
ŘP a ZP (a pistole 45mm). Z dřívějších dg. F19x, F432, F602, F61, F50x (st.p.bandáži žaludku 2007).
Sděluje četná jiná psych. léčení (TK Bílá Voda, PL Kroměříž, PK VFN) a desítky měnlivých
somatických komorbidit.
Léto 2013 opakovaně st.p. předávkování warfarinem a nízkomolekul.heparinem, parc. iatrogenní,
z JIP VFN verifikována sdělované údaje z předchorobí, psych. konsiliářem suspekce na
Munchhausenův sy. Odeslána k hosp. do PL Bohnice. Spolupráce s personálem nadále
manipulativní, nekritická a nezdrženlivá; trvá těžká smíšená porucha osobnosti, polymorfní závislost
s poruchami chování. Naopak v kolektivu dobrá integrace, bez poruch nálady, bez rezonance, četně
vyhledává pozornost. Dohledána a revidována dostupná data, diferenciální diagnosa uzavřena jako
Münchhausenův sy.
Úvod a cíl studie:
Kazuistické sdělení
Metodika:
Sběr a revize dostupných dat, vypracování kazuisitiky
Výsledky:
Popis případu, diagnostický závěr, dif.dg.diskuze
Závěr:
Úskalí víceoborově se prolínající problematiky, kouzlo multidisciplinární spolupráce
Download

sborník - NP Fórum