ROZPIS TERÉNNÍCH CVIČENÍ A VÝUKU V TERÉNU 2013/2014
Terénní cvičení z geodézie pro HGF:
7. 4. 2014 – 18. 4. 2014 (2 týdny)
Vedoucí cvičení: Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Další personální zajištění: Ing. Martina Havlicová, Ing. Petr Jadviščok, Ing. Tomáš Jiroušek,
Ing. Jiří Kašný, Ing. Lukáš Krytinář, Ing. Ladislav Lučan, Ing. Vlastimil Molčák, Ing. Filip Závada
Pro skupiny: 2. HGF B HOR, 2. HGF B THV, 1. HGF B ENV, 2. HGF B GEO, 2. HGF B KVH – krajinné vodní
hospodářství, 2. HGF B VZS – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Výuka v terénu I:
21. 4. 2014 – 9. 5. 2014 (3 týdny),
kombinovaná forma: od 16. 6. 2014
Vedoucí cvičení: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Další personální zajištění: Ing. Martina Havlicová, Ing. Jiří Kašný, Ing. Lukáš Krytinář
Pro skupiny: 1. HGF B IGE, 1. HGF B DME
Výuka v terénu II:
28. 4. 2014 – 9. 5. 2014 (2 týdny)
Vedoucí cvičení: Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Další personální zajištění: Ing. Václav Mikulenka, Ph.D., Ing. Vlastimil Molčák
Pro skupiny: 2. HGF B IGE, 2. HGF B DME
Výuka v terénu IV:
28. 4. 2014 – 16. 5. 2014 (3 týdny),
kombinovaná forma: 9. – 13. 6. 2014
Vedoucí cvičení: Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Další personální zajištění: Ing. Petr Jadviščok (Jeřábová dráha), Ing. Filip Závada (Prostorová
vzdálenost)
Pro skupiny: 1. HGF N IGE, 1. HGF N DME
Výuka v terénu V:
28. 4. 2014 – 16. 5. 2014 (3 týdny)
Vedoucí cvičení: Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Další personální zajištění: Ing. Rostislav Dandoš
Pro skupiny: 1. HGF N IGE, 1. HGF N DME
Download

rozpis terénních cvičení a výuku v terénu 2013/2014