výběrové řízení na nájemce čerpací stanice pohonných hmot EuroOil
ČS EuroOil Poběžovice
Zahájení činnosti ke dni: 1.března 2015
Své písemné nabídky s motivačním dopisem, profesním životopisem a výpisem z rejstříku trestů
doručte nejpozději do 3.2.2015 na adresu:
ČEPRO, a.s., odbor čerpacích stanic, Dělnická 12, 170 04 Praha 7,
případně na e-mail: [email protected]
Download

výběrové řízení na nájemce čerpací stanice pohonných