Výběrové řízení na dodávku technologie pro projekt „Dohledové
centrum VIZOR“
Zadavatel IPO SECURITY s.r.o. (IČ 48400858) uspěl s žádostí o dotaci na projekt „Dohledové centrum VIZOR“
v rámci podprogramu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“
vypsaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
V souvislosti s projektem zadavatel vypisuje výběrové řízení na dodávku technologie dohledového centra.
Uchazeči o zakázku předloží cenové nabídky formou vyplněné tabulky (viz níže) v termínu do 14,00 hod. dne
30.9.2014. Nabídky se přijímají v sídle zadavatele v písemné podobě nebo elektronicky zaslané na e-mailovou
adresu: [email protected] s předmětem „VIZOR“. Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží dle §54 a), b)
Zákona o veřejných zakázkách, dále předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti dle §53 Zákona o veřejných
zakázkách a návrh smlouvy. Uchazeči se v nabídce musí zavázat k dodání, instalaci a oživení technologie do
30.11.2014 a poskytnutí záruky na celou dodávku v délce dvou let.
Jediným výběrovým kriteriem je nejnižší nabídková cena.
S technickými dotazy se obracejte na Ing. Jaroslava Šimka, hlavního technika, na tel. 737 222 108 nebo e-mail:
[email protected]
v Ostravě dne 16.9.2014
Kajetán Kučera, jednatel
Cenová nabídka „Dohledové centrum VIZOR“
Název
Popis
ks/m/h
Kč/ks
celkem Kč
1. Systém VIZOR “CBI”
SBILITE-EZS
SBILITE-VIZUAL
SBILITE-LOG
SBILITE-ENV
SBILITE-CCTV
SBILITE-VP
SBILITE-RT
SBILITE-EKV
SBILITE-External
SBILITE-Main
SBILITE-LIC-EZS
SBILITE-LIC-CCTV
SBILITE-LIC-ENV
Server SBI
HW
Přídavný monitor
Instalace
modul EZS, serverová komponenta
modul vizualizer, serverová komponenta
modul logů, serverová komponenta
modul Enviro, serverová kmponenta
modul CCTV, serverová komponenta
modul Videoprocesor pro CCTV, serverová
komponenta
modul RealTime, serverová komponenta
modul přístup, serverová komponenta
modul External, serverová komponenta
základní modul, serverová komponenta
licence okruhů lokalit EZS
licence okruhů lokalit CCTV (10 kamer/okruh)
licence okruhů lokalit Enviro
PC sestava
PC sestava (monitor 24‘)
4x monitor 24‘
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
50
Systém VIZOR „CBI“ celkem
2. LCD stěna 2 x 1,5m
60003302
PD X463UN direct LED, frame less, no stand,
option slot, 24/7 700cd
Držák na zeď
Kalibrační KIT
Switch
Spojovací prvky
Instalace
4
1
1
1
1
1
LCD stěna celkem
3. Rozšíření telefonní ústředny Panasonic KX-TDA100D
Převodník
Rožšiřující karta
Kabeláž
KX-DT321
Instalace
Patton převodník analogové linky na SIP VoIP
4 porty FXO, VoIP/ToIP brána, 1x10/100baseT
Karta 8 analogových vnějších linek s CLIP; pro
KX-TDA100D
Propojovací kabel karty analogových vstupních
linek
1
2
1
4
1
Rozšíření telefonní ústředny Panasonic KX-TDA100D celkem
CELKEM za celou dodávku (část 1+2+3)
Poznámky: Licence okruhů lokalit je jednotkovou cenou. Lokalita je reprezentována 1 IP adresou nebo 1 RS232
portem. V ceně je neomezený počet licencí sw klientů - uživatelů. V ceně je neomezený počet dohledovaných
datových bodů. Ceny uvádějte bez DPH.
Download

Výběrové řízení na dodávku technologie pro projekt „Dohledové