Specifika řízení lidských zdrojů ve
zdravotnickém zařízení
Posluchači jsou během 3 denního odborného kurzu představeny vybrané aspekty řízení lidských
zdrojů v obecné rovině a se zaměřením na zdravotnictví. Získané teoretické znalosti a
dovednosti v praktických cvičeních v oblasti personálního managementu dávají předpoklad k
uplatnění se v řídících pracovních pozicích ve zdravotnictví. Obsah kurzu:
1. Význam a hlavní úkoly řízení lidských zdrojů
2. Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví
3. Význam a činnosti personálního útvaru
4. Pracovněprávní předpisy ve zdravotnictví
5. Práva a povinnosti zaměstnanců
6. Hodnocení a motivace zaměstnanců
7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
8. Aktuální problémy personální práce ve zdravotnictví
9. IS v personalistice
10. Kazuistika, řešení případových studií pracovněprávních sporů
Termín:
Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.
Místo:
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS),
třída Generála Píky 2005/7, 1. patro, učebna Z14
Cena:
Cena třídenního odborného kurzu je 15.000 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje
učební pomůcky, občerstvení a oběd.
Bližší informace a program najdete na www.vuzm.cz
Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o.
Lidická 1879/48
Brno 602 00
www.vuzm.cz
Obchodní zástupce:
Jana Hermansdorferová
tel. 725 045 016
[email protected]
Download

VUZM Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení