Seznam vzdělávacích materiálů
Číslo sady výukových
materiálů:
Název sady výukových
materiálů:
Číslo
materiálu:
79
Angličtina pro 6. – 9. ročník
Název souboru:1
1
Present perfect 8., 9.r.
2
Regular verbs 6.r.
3
Past simple, present
perfect 8., 9.r.
Our holiday 6.r.
4
6
Past simple, past
continuous 7.r.
Past simple,question 6.r.
7
Listening-Project 4; 8.r.
8
Future;WILL 7.r.
9
Future;GOING TO 7.r.
5
10
In a Restaurant 8.r.
11
12
Ordering food
in a restaurant 8.r.
Mamma Mia 6.r.
13
Revision;Past Simple 6.r.
14
Irregular verbs 6.r.
15
Giving direction 7.r.
16
.Problems 6.r.
17
Past Simple 6.r
Anotace:2
8., 9. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Present
perfect, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
procvičení
8., 9. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past
simple, present perfect, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
procvičení
7. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past
simple,past continuous, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
procvičení
8. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Present
perfect, poslech, procvičení
7. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Future
tense, procvičení
7. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Future
tense, procvičení
8. ročník, anglický jazyk, tématický celek: In a
Restaurant, osvojení, procvičení
8. ročník, anglický jazyk, tématický celek: In a
Restaurant, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Valentine´s
Day, poslech, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
otestování
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
procvičení
7. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Giving
directions, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past simple,
1
18
An Interview 7.r.
19
Project My holiday 6.r.
20
Mr Bean making sandwich
6.r.
procvičení, upevnění učiva
7. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Past
continuous, osvojení, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: My holiday,
prezentace, procvičení
6. ročník, anglický jazyk, tématický celek: Food,
osvojení, procvičení
Název souboru = název, pod kterým je dokument uložen na disku
Anotace = obsahuje např. informace pro který ročník je materiál určen, v jakém předmětu a tématickém celku má být
použit, jaká je možnost jeho použití
2
Download

Angličtina pro 6.