Platelet Rich Fibrin
Hojení přirozenou cestou
Unikátní kombinace fibrinu a růstových faktorů
www.immomedical.cz
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 ! Tel.: +420 239 042 466 – 8 !"Fax: +420 239 042 377
E-mail: [email protected]
Vivostat PRF®
Hojení přirozenou cestou
Vivostat Platelet Rich Fibrin (PRF®) vlastnosti
PRF obsahuje 7x více destiček než jsou fyziologické hodnoty v plné krvi
(1 050 000 – 2 100 000 µL)1
# Počet destiček přesahuje 1 milion / µL, což je měřítko pro určující minimální
hranici pro účinnou destičkovou terapii
# Nabízí také vysokou koncentraci fibrinu – průměrně 18,40 mg /ml2
# Stimuluje fibrinoblastovou proliferaci a syntézu kolagenu3
#
Unikátní kombinace destiček a fibrinu
Stimulation of fibroblast proliferation
Stimulation of callagen synthesis
Stimulation of cell growth over time
Growth factor levels over time
Fibrin je nosičem destiček, okamžitě po aplikaci polymerizuje a tím vytváří
pevnou, stabilní strukturu přímo v místě aplikace.
# Kombinace destiček a fibrinu zajišťuje pomalejší a postupné uvolňování
růstových faktorů v průběhu několika dní.4
#
Vivostat® – výhody aplikačního systému Vivostat®
Jednoduchá a přesná aplikace pod libovolným úhlem i do nepřístupných míst
Konstantní aplikace po dobu 4 minut, nebo pokrytí plochy o velikosti 60 cm2
z pouhých 5 – 6 ml
# Okamžitá polymerizace po aplikaci zlepšuje viditelnost ošetřené plochy
#
#
REFERENCE
1) Platelet-Rich Plasma (PRP): What is PRP and what is not PRP – Marx R.E. – Implant Dentistry 2001; 10(4): 225-228
2) Vivostat Technical Report No. 1007 – Data on file at Vivostat A/S
3) Bioactivity and stability of endogenous fibrogenic factors in platelet-rich fibrin - Lundquist R. et al. - Wound Repair
and Regeneration 2008; 16(3); 356-63
4) Vivostat Technical Report No. 1005 - Data on file at Vivostat A/S
The Vivostat® Spraypen®
Polymerized Vivostat PRF®
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 ! Tel.: +420 239 042 466 – 8 !"Fax: +420 239 042 377 !"E-mail: [email protected] !"www.immomedical.cz
Download

Platelet Rich Fibrin