128. zenb.
Otsaila, 2013
ANTE EL CRECIMIENTO DEL PARO
¿Cualquier
empleo
vale?
1
Sumario
Langabeziaren gorantza
6
Begi bistakoa da hartu diren neurriak,
itxuraz krisi ekonomikotik ateratzeko
(diru publikoa bankuei ematea, hamaika
murrizketa laguntza eta zerbitzu publikoetan, eta lege erreformen indar jartzea) enpleguaren egoera ez hobetzeaz
gain, berau okerragora eraman dutela.
Euskal Herrian eta Espainiako erresuman
langabeziak gorantz egin du.
¿Pactos sociales?
ARABA
Beethoven 10 behe. 01012 Gasteiz
Telf: 945 21 48 88 Fax: 945 21 50 56
[email protected]
BIZKAIA
Gral. Concha 12, I . 48008 Bilbao
Telf: 944 10 14 25 Fax: 944 10 14 38
[email protected]
Aunque no existan condiciones para la
vuelta de los pactos sociales, estamos
asistiendo en estos últimos tiempos, a
una ofensiva de quienes quieren abrir
una nueva oportunidad a esta vía para
encarar la crisis. Parten de que en el
año 2013 la coyuntura económica, aunque muy mala, no obligará a los Gobiernos a plantear recortes sociales y
reformas que impliquen ataques como
los que hemos conocido en el pasado.
Krisia eta emakumeak
13
Egunez egun ideia faltsu gehiago plazaratzen dira (azaleko iritziak, gezurrak, argudio faltsu interesatuak...) hedabideetan
ez ezik, artikulu mamitsu eta liburuetan
ere (oso zabalduta dagoena AEBetan);
hauetan diote krisi basati hau emakumeen posizio sozialaren onerako izango
dela. Hortik hasi eta emakumeak garaile aterako direla esanaz amaitzeko, eta
garai berri bat irekiko delarik gizon eta
emakumeen arteko harremanetan,
GIPUZKOA
Alfonso VIII 3, 3. esk. 20005 Donostia
Telf.: 943 45 69 II Fax: 943 46 28 66
[email protected]
Garibai 14, 4. esk. 20500 Arrasate
Telf.-fax: 943 79 92 43
[email protected]
Artekale 10, 20570 Bergara
Telf: 943 76 I3 65
[email protected]
NAFARROA
Emiliana Zubeldia 5, behea. (Arrotxapea)
31014 Iruñea
Telf.: 948 22 41 24
[email protected]
10
Conflicto en Correos de Eibar 16
El conflicto comenzó en noviembre cuando la asamblea de trabajadores de Eibar,
por mayoría, decidió convocar una huelga indefinida al no aceptar el estudio de
dimensionamiento de plantilla, por el
cual, Correos suprimía 5 secciones de
reparto en esta localidad. Dos de estos
puestos de trabajo, estaban siendo asumidos por la plantilla, pero quedarían 3
personas sin puesto de trabajo con la
incertidumbre de ser movidas.
www.esk-sindikatua.org
L.G.: BI-2091-98
arian
[email protected]
2
Hitzerdika
Gizarte pakturik ez
Gizarte paktuetara itzultzeko baldintzak ez badaude ere, azken denboraldian, krisiari aurre egiteko
bide honi aukera berri bat eman nahi diotenen eraso baten aurrean aurkitzen gara
Nahiz eta 2013ko egoera ekonomikoa txarra iragartzen den, egoera honek, aresti hurbilean ezagutu ditugun
bezalako biztanleriaren gehiengoaren eskubideen aurkako erasoak ekarriko dituzten murrizketa sozial
eta erreformak planteatzera ez du behartuko Espainiako erresumako gobernua, eta gure kasuan EAE
eta Nafarroako gobernuak. Hots, ez da 2012ko egoera errepikatuko, lan eta gizarte eskubideen aurkako
eraso instituzionalei erantzuteko ez da greba orokorrarik izango.
Zeintzuk dute elkarrizketa eta itun soziala berpizteko interesa?
a) CC.OO. eta UGT, erresuma mailan; badirudi ez dakitela bizitzen euren egitate sindikalaren den ardatz
hori gabe. PPren Gobernu eta CEOEri agiri bat helarazi diete aipaturiko akordioa lortzeko.
b) CEOEk baiezko erantzuna eman dio CCOO eta UGTen elkarrizketarako eskaintza horri; ugazaberiak ez
du ezer galtzeko elkarrizketa sozialerako eszenategi berri honetan, PSOE eta PPren erreformek nahi zuten
ia guztia eman diotelako.
c) EAJren Eusko Jaurlaritza gutxiengoan dago, eta bere izaera neoliberalerentzat eta Madril eta Bruselak
agintzen dutenekiko sumisioarengatik laguntzak behar ditu, nola edo hala, ekidizinak omen diren gizarte
murruzketei ekiteko.
d) Honekin bere irudi patriotikoa hobetzen duen Confebask-ek, zentralismo estatalistatik datorren lan erreformaren erabilerari ez dio ukorik egiten, eta enpresak eta enpleguak ez daitezen suntsitu etekinik lor
dezake eskatzen duen finantziazioarekin (600 milioi euro) .
e) EHAE eta Nafarroako CCOO eta UGTi oso errentagarri ateratzen zaie elkarrizketa eta itun sozialaren
eszenategia, euren finantzak hobetzeko balio dielako eta sindikalki aktiboak daudela justifikatzeko, nahiz
eta aktibitate hori birtuala eta zinikoa den.
Nahiz eta eragile garrantsitsu asko diren elkarrizketa eta itun sozialak martxan jartzeko interesatuak
Espainiako erresuman eta Euskadin, honen bideragarritasuna oso txikia da bistakoak diren honako
bi arrazoiengatik: 1) Ugazaberiak eta instituzioek oso aurreratu egin dira lan eta gizarte murrizkeketan
atzera egiterik onartuko ez dutelarik. 2) CCOO eta UGTek ez dute ezer eskaintzeko
(euren dokumentua Errege Magoentzako gutun bat da), eta elkarrizketa sozialaren bide honetan
berriro nahasten badira, borrokarako duten ahalmenek, benetazkoak direnak, bere eraginkortasuna
galduko dute.
ESKrentzat garrantzitsua da itun sozialetarako alternatiba berri bat sor ditzakeen globoa lehertaraztea,
nahiz eta globoa sortzeko aukerak eskasak izan. Elkarrizketa soziala eta itun sozialen aurka ditugun
arrazoiak honakoak dira: 1) Erresistentzian eta borrokan sustatzen den soluziobiderarekiko kontrakoak
diren itxaropen faltsuak sortzen ditu. 2) Gehiengo sozialen aurrean Gobernuen eta ugazaberiaren irudia
garbitzen duelako, benetako irudia plazaratu gabe, hau da, euren politiken bidez krisiak eragiten duenaren
koerantzulearen irudia. 3) Denbora galdarazten digu eta eginbeharrekoaz desbideratzen, hau da,
etengabeko mobilizazioa antolatzen jarraitzea. n
3
Bapatean
Hablemos de...
Con el nacimiento de la tasa de interés, la falacia
de que “el dinero trabaja” se convirtió en el primer
mandamiento de las finanzas. Así, se empezó a crear
dinero sobre dinero dando lugar, en última instancia,
al sistema financiero que nos ha arrastrado a la situación actual.
¿Una moneda local en el
Casco Viejo De Bilbao?
¡Sí, gracias!
En este contexto, las monedas locales pretenden recuperar la función inicial del dinero: ser un medio,
no un fin. Aunque en el campo de las monedas locales existen infinidad de modelos, el BilboDiru, que es
la experiencia que desde
Desazkundea queremos
implantar, funcionaría
de la siguiente manera:
Cualquier persona podrá intercambiar sus
euros por “BilboDiru”-s
(es el nombre provisional de la moneda local)
en una oficina de cambio. Esos BilboDiru-s
serían aceptados como
si fueran euros en los negocios adheridos a la red.
Una vez en sus manos,
sería la o el comerciante quien podría decidir
reutilizar o descambiar
los BilboDiru-s a euros.
La sustitución de euros por BilboDiru-s supone que
la riqueza que éstos representan quede “anclada” en el
ámbito local, pues los BilboDiru-s no tienen ningún
tipo de valor más allá de los establecimientos que lo
aceptan.
A
nte la crisis sistémica en la que nos han sumergido,
las monedas locales se sitúan en ese bosque de alternativas que empieza a brotar cada vez con más fuerza.
Aún así, tras esta breve contextualización cabe hacerse la
siguiente pregunta: ¿Qué es una moneda local?. En primer lugar, el significado de “local” se entiende como
reducido a un barrio, pueblo o comarca. Definir el
término “moneda” quizás resulte más complicado.
Además, los BilboDiru-s caducan en caso de que no
se les dé uso, perdiendo un 2% de su valor cada tres
meses, penalizando, por tanto su acumulación. De
esta manera se fomenta que el dinero deje de estar
estancado para volver a circular, ejerciendo como medio de cambio y recuperando la esencia de lo que el
dinero siempre debió ser.
Inicialmente, las monedas nacieron como un medio
de intercambio. Las comunidades acordaron darle un
valor “estándar” al dinero, para usarlo como una referencia consensuada que facilitara el trueque. Así, el
dinero no era más que una herramienta al servicio de
las personas.
Hoy, el 90% del dinero existente en el mundo está
concentrado en el casino financiero. Nuestras comunidades locales son como baldes de agua agujereados:
tan pronto como entra, el agua se vuelve a escapar a
los mercados financieros. Las monedas locales son un
parche para conseguir que nuestro dinero se quede
en casa y se use para generar riqueza y trabajo en el
entorno local.
Sin embargo, el dinero poseía una característica de la
que hubo quienes empezaron a aprovecharse: no caduca con el paso del tiempo.
En consecuencia, el dinero dejó de entenderse como un
medio para convertirse en un fin en si mismo, puesto
que podía acumularse sin límites. De ese modo, ciertas
personas empezaron a acaparar dinero y, como no eran
penalizados por ello, sólo lo prestaban a cambio de una
tasa de interés, es decir, a cambio de recibir más dinero
del inicialmente prestado. De esta manera, el dinero
sólo circularía bajo la promesa de que se devolviera
más de lo prestado inicialmente.
Pello López de Munain Aspuru1 n1 Miembro de Desazkundea y promotor de la iniciativa BilboDiru
(más información: www.bilbodiru.org).
4
Etxebizitza
hutsak
berreskuratu!
K
orapilotsu egiten da deiturik okupazio mugimendua
definitzeko era bakarra. Korapilotsua heterogeneoa
baita, hamaika sentsibilitate jasotzen dituelako eta
zaila egiten da hainbat ikuspegi elkartzea. Korapilotsua ere botere eta hedabideetatik armiarma-sare bat
egin delako dena intoxikatzeko.
Mugimendu hau ulertzeko kontrako mugimenduarekin hain zuzen lotu behar dugu. gizarteak bizitza
osoa okupatzen darama. Batzuetan boteretik suspertu delarik. Gogora ditzagun 50. hamarkadako nekazal gunetatik hirietarako migrazioak, non esku-lan
merke baten truke ehunka auzo lursoro okupatuetan
eraiki ziren.
Espekulazioa eta esplotazioa eskuz esku, sinbisis perfekto batean elkarturik, urtetan dirua egiteko makina ezin hobea bezala funtzionatu du. Eta botere
publikoak? Konstituzioak berak ematen dien agindua bete al dute, lorsorua erabilpen espekulatzailetik
babestu al dute edo etxebizitzarako dugun eskubidea
bermatuko dituzten politika publikoak burutu al dituzte? Ez noski. Farrez lehertzeko litzateke, negozio
ustel honek Hego Euskal Herrian bakarrik hamabost
familia kalean uzten ditu egunero.
Zergatik bihurtu zen delitu okupazio pazifikoak?
Erraza da. 80. hamarkadatik aurrera okupazioak ez
ziren soluziobide indibidualak eta mugimendu bihurtu ziren, etxebizitza eskubide bezala aldarrikatzeko eta exijitzen bakan batzuk ez aberastea etxebizitzen merkadeatuz. Okupazioa delitu bihurtu zen
espekulazioari aurre egten hasi zitzaion momentuan.
Botere espekulatzaileek etxebiza hutsik urtetan mantendu dituzte, “bahituriko etxebizitza” deiturikoak.
Euskal Herrian etxebizitzen %10a hutsik daude, hau
da, 250.000 etxebizitza; Bilbon, 17.000 edo Etxebidek dituen etxebizitzetarako eskaerak.
Egoera honen aurrean, okupazioa ekintza zuzeneko
aritze bat da, etxerik gabeko jendea eta jenderik gabeko etxebizitzen zentzugabekeriaren aurka borrokatzen duena. Egungo egoeran, inoiz baino gehiago,
okupazioa aurkera zilegia ez ezik ezinbesteko tresna
ere bihurtzen da.
Egoera honek saulnerriak jasanezinezko mugetara
eraman ditu. Hipoteka gehiago ordaindu behar zen,
alokairua ikaragarri garestitu egin zen. Irtenbide
bakarra lan gehiago egitea zen, gero eta gehiago ordaintzeko. Soldata-igoerek ezer gutxi balio izan dituzte, etxebizitzaren kosteak soldataren erdia baino
gehiago daramanean, familia askorentzat egoera jasanezina sortuz. Lan bat uztea, nahiz eta lan egoera
mingarria izan, suizidioa bihurtzen zen. Eta bidean
hamaika eskubide uzten joan ginen.
Sabairik behar izanez gero eta okupatzea erabakitzen
baduzu, ondo egin ezazu. Pasa zaitez Bilboko Okupazioaren Bulegotik, ostiralero, 18:00etatik 20:00etara,
Ekoetxetik (Pilota kalea, 5) edo www.okupaziobulegoa.org webgunea kontsultatu eta nola egin adieraziko dizugu.
Bilboko Okupazio Mugimendua n
5
Hitzez hitz
Paro
Ante el crecimiento del paro
¿cualqu
L
levamos varios años ya de crisis. Es, en su aspecto más
visible, una importante crisis económica, de la que el
capital (llámese banco, empresa o su representación
política) quiere salir infligiendo una grave derrota a
la clase trabajadora. Por un lado busca reducir los salarios y destrozar los derechos laborales, precarizando
el empleo, despidiendo, individualizando la relación
laboral (desaparición de los convenios colectivos),
aumentando la jornada, incrementando los ritmos…
Por otro, genera nuevos nichos de negocio privatizando servicios públicos (recortes en Educación y
Sanidad, rebaja de las pensiones y atraso de la edad
de jubilación…). Finalmente, abandona a su suerte
a la parte más desprotegida de la población: recortes
diversos en ayudas sociales, ejecución de los desahucios por impago de hipotecas, acoso a las personas
inmigrantes…
aplicación de reformas legislativas), no sólo no mejoran la situación del empleo, sino que la empeoran.
En Euskal Herria y en el Estado español el paro sigue
creciendo.
¿Cómo actuar? En estas difíciles circunstancias,
se puede dar la situación de defender (si se tiene empleo y hay amenaza de despido) o bien aceptar (si se
está en el paro) cualquier tipo de trabajo y cualquier
forma de realizarlo. El asunto, complejo, bien merece
una profunda reflexión a la que desde estas páginas
aportamos unas notas. En ESK profundizaremos en ello
durante el proceso de preparación de la IV Asamblea
General que se iniciará en primavera para culminar en
noviembre.
En primer lugar, no da igual cualquier tipo de producción. Bien por su finalidad (armas, por ejemplo),
por el modo de realizarla (excesivo uso de energía,
contaminación…), por el riesgo (plantas de producción
de energía nuclear…), por los desechos (nucleares, productos obsolescentes…), por la utilización de materias
primas en declive (refinadoras de petróleo)… o por una
combinación de varios de estos aspectos (automóviles
de transporte individual, cementeras… por poner ejemplos actuales y cercanos).
Tampoco es inocua cualquier forma de trabajar. De
hecho, el alto nivel de precariedad (eventualidad,
fundamentalmente) existente antes del inicio de la
crisis en el conjunto del Estado español dio paso a
un gran y rápido crecimiento del paro; las personas
eventuales fueron, en general, despedidas sin piedad,
con muy poca lucha (en esas condiciones es más di-
Hay un aspecto menos visible, pero no menos grave,
de la crisis: el medioambiental. Desde lugares muy
diferentes, informes de organismos de la ONU incluidos, se apunta a que el excesivo uso de energía y
la proliferación de desechos están acercando un cambio climático de consecuencias graves e inexorables.
Además, el agotamiento de ciertas materias primas
(petróleo incluido), además de estar en la raíz de varias de las guerras actuales, apremia la necesidad de
replantear el modo de producción.
fícil hacerla) y con escaso apoyo del resto. Aceptar
cualquier salario (ahora el "mileurismo" parece un lujo),
cualquier tipo de contratación, cualquier condición laboral… es pan (poco) para hoy y hambre para mañana,
Es una evidencia que las medidas tomadas, aparentemente para salir de la crisis económica (fundamentalmente trasvase de dinero público a los bancos,
recortes variados en ayudas y servicios públicos y
6
uier empleo vale?
y eso si no supone la enfermedad o la muerte en accidente laboral, por la precariedad de las condiciones. De
hecho, como se comenta más arriba, es uno de los
grandes objetivos del capital: que salgamos (si salimos)
de la crisis con salarios y condiciones laborales de hace
un siglo.
Así que ante EREs, despidos individuales, ofertas nuevas de empleo… sería bueno tener en cuenta también
estos aspectos a la hora de adoptar la estrategia sindical
que corresponda.
Hay alternativas. Puede haber empleo para
toda persona que quiera. Fuera del sistema capitalista,
repartida la riqueza, el reparto de los trabajos (empleo,
cuidados, doméstico) sería una medida básica. Sin esperar a ello, se pueden ir haciendo muchas cosas.
Otro sector fundamental es la agricultura. Estamos lejísimos de la soberanía alimentaria (por ejemplo, según el
sindicato EHNE, en la CAV se produce menos del 5%
del alimento que se consume). Reordenar el territorio
y proporcionar tierras, enseñanzas y facilidades a gente joven en paro para avanzar hacia una agricultura de
calidad (a ser posible ecológica), que facilite un consumo local y más saludable, redundaría en beneficios para
toda la población.
Por ejemplo, conquistar aspectos legales de reducción
de la jornada laboral, tanto en el horario diario/semanal (35 hacia las 30 horas, eliminación de turnos
nocturnos y en festivos en producción…), como en
rebaja de la edad de jubilación con contrato de relevo
o posibilidades de periodos sabáticos (como tienen
por ejemplo en algunos sectores de la enseñanza)…
En todos estos casos se generaría nuevo empleo; habría
que debatir sobre en cuáles de ellos se podría aceptar
rebajas salariales y de qué entidad.
También hay sectores productivos a potenciar: todos
aquellos que supongan un ahorro energético (aislamiento y captación de energía en edificios ya construidos,
extensión de las técnicas bioclimáticas para las nuevas
construcciones, las energías renovables –alimentando al
mismo tiempo menores consumos–, trenes más "clásicos" en detrimento de los TAV y las autopistas…).
También crear mucho más empleo en el sector público,
por ejemplo en cuidados a las personas (niños y niñas,
personas mayores, personas discapacitadas y quienes las
apoyan…); la proporción del PIB utilizada en el Estado
español para estos casos es muy inferior a la media europea. O recuperando/mejorando las condiciones en la
educación y la sanidad públicas.
Todo esto precisa, evidentemente, movilización; es
necesaria una gran alianza socio-político-sindical capaz de ir avanzando en cada uno de estos aspectos.
Y también alianzas con sectores de personas que trabajan y viven voluntariamente en los márgenes del
sistema (comunidades rurales, ciudades/pueblos en
transición, cooperativas de diversa índole…).
Estos dos tipos de medidas facilitarían además el reparto
de los trabajos no remunerados (doméstico, cuidados en
el hogar), que recaen habitualmente en las mujeres.
Hasta aquí unas notas para empezar. Es realmente un
debate complejo y al mismo tiempo imprescindible.
Tanto como actuar cuanto antes en esa dirección.
Xabier Barber del Río n
7
Baga, biga, higa
De todo un poco
115.000 pertsona euskal
presoen alde Bilbon urtarrilaren 12an,
A
Argilan, más necesario que nunca
más conservadores siempre contrarios a lo que sea
público.
rgilan lleva más de una decada trabajando a favor
de unas politicas sociales más justas, defendiendo el
derecho a una Renta Básica de Ciudadanía, denunciando los abusos de las Administraciones contra la
gente que quiere acceder a las prestaciones sociales, y
asesorando e informando de forma personal sobre el
derecho a éstas y su normativa.
Lamentablemente, el trabajo de denuncia contra la
Administración llevado a cabo por argilan y las demás plataformas contra la exclusión, no ha podido
descansar en este tiempo: en general, con reuniones
y movilizaciones contra los cambios normativos restrictivos que se van sucediendo, y en lo concreto;
atendiendo miles de consultas individuales, redacción de recursos y otros documentos.
Todo este tiempo se ha exigido al Gobierno Vasco
que haga publicidad de la existencia de la Renta de
Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda, las actuales prestaciones recogidas
en la ley como un derecho subjetivo, obteniéndose
escaso exito. Hoy en día muchas personas, posibles
perceptoras, no disponen de información, y seguramente tienen una idea muy degradada de este derecho, fama creada por los medios de comunicación
Hoy día, el trabajo de argilan es más necesario que
nunca, en lo político, defendiendo nuestros derechos
sociales en la calle, y en lo personal, informando y
asesorando en la sede de ESK de Bilbao todos los
miércoles de 17:30 a 19:30. http://argilan-esk.org/
EUSKAL
PRESOAK
EUSKAL
HERRIRA
8
INDITEX, enpresa eredugarria
E
redu bikain gisa aurkezten zaigu Inditex enpresa
(Zara, Máximo Dutti, Pull&Bear…), eta bere sortzailea, Amancio Ortega, hutsetik sortutako eta Espainiako ondasun handienaren jabe bilakatutako enpresa-gizon eredugarri bezala ere bai; baina ez digute
azaldu Inditex-en erostea produkzio-sistema zehatz
bat babestea denik:
– Marokon emakume langileak astean 65 orduko lan
pilaketa egin beharrean daude, hilean 178,72 euroko lan-saria jaso ahal izateko; pobrezian bizi-iraun
izateko.
– Indiako Tamil Nadu estatuan, 14-18 urte bitarteko
neskato nerabeak, Dalit kastakoak gehientsuenak
–Indiako kastarik txiroenekoak– kontraturik gabe,
ukatzeko askatasunik gabe eta kondizio osasungaitzetan, asteoro 72 orduz lan egin behar dute, eguneko 0,88 euro eskuratzeko, sasi-esklabuak bailiran, gainera soldata hau ordainduako diote dote
bezela beraien ezkontzarako, hiru edo bost urteko
epean. Dote hau debekatua izan zan, 1061.urtean
Indiako lege baten bitartez, bainan gaur egunean
praktika hau oraindikan martxan dago batez ere
nekazari lurraldeetan eta herri txiroenetan, ezkontzak
izugarrizko gastuak sortzen dituelako beraien familietan.
ez zaiela interesatzen alderdi guzti horien berri ematea; krisi latz honen erdian espainiar enpresa honen
irabazi ikaragarrien iturburua non dagoen erakusten
duena.
Guzti honegatik Oarsoaldeko taldeak, ZARAk Donostian duen enpresaren aurrean bere salaketa bideratu du, enpresa “eredugarri” hauen esplotazioa berri
izan dezaten bertara azaltzen diren erosleak eta jakin
dezaten enpresa hauen joko maltzurra.
INDITEX-en EROSTEA 3. MUNDUKO ESPLOTAZIOAREKIN KOLABORATZEA DA.
BOIKOTA INDITEX-i !
Oarsoaldea n
– Brasilek urte hasieran Inditex salatu zuen esplotazio
delitu bategatik; enpresako langileei egunean 16 orduz lan egin erazten zietela salatzen zuen, bertako
gutxieneko soldata baino soldata txikiagoarekin
(340 $ hilean). Gainera bertara etortzeko Boliviatik eta Perutik egindako bidaiaren kostua kentzen
zieten soldatetatik. (Herrialde horietatik ekartzen
baizituzten langileak). Enpresak brasildar agintariekin akordio batetara iritsi behar izan du, lanpostu
berriak sortzeko inbertsioak egin ditzan (indemnizazio moduan) eta langileak pairatzen zituzten lan
egoera prekario horiek baztertu.
Hau guztia jakinda ondo uler daitezke Inditexen irabaziak, aise uler daiteke nola hazi den Amancio Ortegaren dirutza-ondasuna 16.800 milioi eurotan, iaz
43.600 milioietara iritsi arte. Ondo uler daiteke ere
komunikabideek ez dutela nahi edo ezin dutela edo
9
Hilero behin
Pacto social
¿Vuelven los pact
A
hora no. Y sin embargo este artículo entra al trapo de
este tema. La razón es que en los últimos tiempos estamos asistiendo a una ofensiva a favor de los pactos
sociales que, desde ESK, queremos combatir.
En cuanto al ámbito estatal: 1) CC.OO. y UGT, que
parece que no saben vivir fuera de la matriz del diálogo y el pacto social, han presentado un documento a
Rajoy, a la CEOE y a otros partidos, en el que proponen las bases para alcanzar dicho pacto. 2) La CEOE,
por boca de su presidente Rosell, se manifiesta día sí y
día también a favor de alcanzar un gran acuerdo social
contra la crisis. 3) El Gobierno de Rajoy, aunque es
quien, por ahora, se mantiene más externo a los afanes
pactistas, puede estar interesado en entrar en el enredo de cara a sacar adelante de modo más llevadero su
reforma de la reforma de las pensiones, que tiene que
decretarse en los próximos meses. 4) La mayoría de la
población está manifestando, a través de las encuestas
demoscópicas, que desearía un gran pacto social contra la crisis, si bien considera que el mismo no tendrá
lugar porque no existen las condiciones que lo hagan
posible.
La primera reflexión que debemos
plantear es si existe una nueva
coyuntura favorable a los pactos
sociales. Comenzaremos por
los datos que nos presenta la
realidad, tanto al nivel estatal
como al de la Comunidad Autónoma
Vasca.
En cuanto al ámbito de la CAV hay diferencias que
acentúan la presión a favor del diálogo y el acuerdo
social: 1) El recién elegido gobierno del PNV, minoritario, está muy interesado en alcanzar un acuerdo de
este tipo, que le reforzara social y políticamente. Los
pasos dados en este sentido con relación a los sindicatos y a la patronal Confebask, hablan por sí mismos.
2) Confebask lleva un tiempo levantando la bandera
del diálogo, el consenso y el acuerdo, como absolutamente necesarios para sacar a Euskadi de la crisis
entre todos y todas. 3) CC.OO. y UGT son incondicionales adherentes al diálogo y al acuerdo.
Cada quien tiene sus intereses en este escenario de diálogo y pacto social, pero merece la pena detenerse un
poco en los de Confebask, porque es quien, a través de
su presidente Lujua, está apareciendo más exageradamente desaforado a favor de un gran acuerdo que saque al país de la crisis. Confebask quiere aprovechar la
coyuntura política del nuevo Gobierno jeltzale para:
1) Mejorar su imagen “patriótica” apareciendo como
una patronal vasca fundamentalmente preocupada
por el futuro de nuestra tierra. 2) Pillar el fondo de
financiación de 600 millones de euros para las empresas, que el Gobierno Vasco ve bien y que se obtendría a través de ahorros depositados en EPSV y otras
modalidades de ahorro. Por supuesto, Confebask no
renunciará, de ningún modo, a que las empresas a ella
asociadas sigan utilizando a tope las ventajas que la última reforma laboral ha puesto a disposición del mundo
empresarial.
10
tos sociales?
A pesar de que se está hinchando mucho e interesadamente las perspectivas del diálogo y del acuerdo social, la posibilidad de que dicho acuerdo tenga alguna viabilidad son mínimas, tanto en el ámbito estatal
como en el de la CAV. El documento elaborado por
CC.OO. y UGT como base de un posible acuerdo,
es como la carta a los reyes magos. Asumir alguna de
sus propuestas, tanto por parte de la CEOE como, sobre todo, por parte del Gobierno del PP, equivaldría a
un cambio radical en su política neoliberal de recortes
sociales y reformas favorables al capital, implementadas en el último año (para no ir más atrás). ¿Por qué
habría de darse este cambio si la capacidad de resistencia y lucha del movimiento obrero no obliga a ello?
Cerrar cualquier vía al diálogo y al pacto social no exige hacerlo desde posiciones ideológicas o principistas.
Tenemos a nuestro alcance un arsenal de argumentos
pedagógicos considerable: 1) La experiencia de lo negativo que ha sido utilizar esta vía en los últimos años,
tanto en los malos acuerdos conseguidos (reforma de las
pensiones en 2011, con el Gobierno Zapatero), como
en lo que ha debilitado la resistencia pasar tiempo dialogando sobre la reforma laboral para que finalmente nos la impongan por decreto (periodo Zapatero).
2) Ni la patronal ni el Gobierno están por rebajar un
ápice su ofensiva de agresiones contra la gente trabajadora. No es posible negociar nada con quienes solo
pretenden machacar los derechos de la mayoría de la
población.
En la CAV pasa otro tanto. Confebask se ha apuntado
a la demagogia de altos vuelos, pero no va a aceptar ni
la aplicación a tope de los beneficios de la reforma laboral ni va a facilitar las condiciones para que, a través
de una Acuerdo Interconfederal, se blinde la existencia
y continuidad de los convenios colectivos sectoriales,
si no es al coste, como ya planteó en la negociación de
principios del pasado año, de obtener el chantaje de la
paz social y el vaciamiento de contenidos.
En esta coyuntura solo creemos en la alternativa de la
resistencia y la lucha continuada. Somos conscientes
de que, desde el año 2009, aunque tenemos un reguero de huelgas generales en nuestro haber, estamos
escasos de experiencias de otro tipo de movilizaciones. Y ello es un grave problema de cara a este año
2013. El sindicalismo combativo vasco está acostumbrado a reaccionar a graves agresiones a través de la
fórmula de la huelga general, pero si estas agresiones
no existen (lo cual es previsible a lo largo de este año),
cunde la parálisis. Lo cual es un error garrafal, porque
las perspectivas a las que nos vamos a enfrentar en
2013 son la extensión y profundización de desastres
en el mundo laboral y en el conjunto de la sociedad,
fruto de las políticas de reformas y recortes neoliberales llevados a cabo desde mayo de 2010, pero sobre
todo desde que está el PP en el poder.
A ESK nos parece importante pinchar desde ahora
mismo el globo del posible diálogo y acuerdo social
por las siguientes razones. 1) Crea falsas ilusiones en
una salida a la crisis contraria a la que se soporta en
la resistencia y la lucha. 2) Ayuda a que los gobiernos
y las patronales mejoren su imagen ante las mayorías
sociales, en lugar de aparecer como lo que son, corresponsables de los desastres que la crisis está generando
a través de sus políticas. 3) Nos hace perder el tiempo
y nos distrae sobre lo que tenemos que hacer, que es,
seguir organizando la movilización continuada.
Iñaki Uribarri n
11
Berdintasunerantz
Plan de igualdad – Crisis
Berdintasunerako eragileak
Aurrera egiteko tresna
B
erdintasunerako planaren garen fase honetan, bada elementu bat non ez dugun aurrera egin, genero berdintasuna zeharka izatea sindikatuaren bizitzan alegia.
Pertsona hauek burutu beharreko zereginak bi ildo
nagusi izango dituzte; bata, barrura begira eta bestea
kanpora begira.
Krisiak eztanda egin zuenetik egin ditugun azterketetan genero perspektiba sartzeko zailtasuna gabezia
honen adibideetako bat.
Erakundearen barne funtzionamenduari dagokionean sindikatuak berdintasunerako hartutako konpromisoak eragilea den esparruan zehaztea. Esparru
horretan berdintasunarekin zerikusirik eta soluzionatu beharreko gaiak edota prozedurei ekitea, honek
dakar gai horiek gaiordenetan eman behar direla. Bileren moderatraileak genero-berdintasuna kontutan
hartzea (hitzak ematerakoan, denborak, tratua, metodologiak). Bileran aztergai diren gai guztiek genero
perspektiba izatea (edukiak, hizkera...). Pertsona eta
berdintasunerako arduradunen arteko koordinazioa.
Hau dela bide, eta aurrera egiteko beharrarengatik,
fase berri honetan, neurri berriak hartzeari egoki deritzogu, ESK barruan genero-berdintasuna suspertzen
jarraitzeko neurrien sartzeari alegia.
Neurrietako bat berdintasunerako eragileak sindikatuaren estrukturetan ezartzearena da.
Gurea bezalako erakunde batean honelako figura baten ezartzeak bermerik eskaintzen digu, estruktura
guztietan genero-berdintasuna buruan izango duen
pertsona baten bermea alegia; gai guztietan generoperspektiba agertzeko bermea emango duena, gaiordenetan erabiltzen den hizkera ez sexista izango dela
bermatuko duena. Hau da, genero-berdintasuna etengabe izatea ESKn eta gure jarduera guztietan.
Kanpora begira eta egitate sindikalari dagokionean.
Sindikatuaren sentsibilitatea etengabe aktibatuta izatea
genero-berdintasun gaiak ez daitezen zokoratuta geratu
gure egitate sindikalean, bai negoziazio kolektiboan, bai
ERE baten aurkako borrokan, bai lan baldintzen eraldaketa nabarmenetan... Urte hauetako eskarmentua oso
negatiboa izan da berdintasunerako planekiko kezka
gure lehentasunetatik at geratu baita; jakin badakigu
krisiak erabat baldintzatu gaituela, baina ESK korronte
konformisten aurka jarduteko gai izan ohi da.
Eragile hauen zereginik nagusiena sindikatuan berdintasun-planaren barruan hartutako konpromisoak
suspertu eta segida izatea izango litzateke.
Jakin badakigu figura honek ez duela betiko soluziobideratuko berdintasunaren inguruan ditugun gabezia
guztiak; berdintasunaren alde jarduteak aldaketa eta
konpromiso pertsonalak exijitzen baititu, osatzen dugun erakundean islatu arte.
Berdintasunerako eragileak honako estrukturetan ezarriko dira:
a.- Maila nazionalean: Batzorde Nagusian eta Egitate
Sindikalerako Batzordean.
Tresna hau sindikatuak ezartzen duen beste tresna bat
da berdintasunarekin egin dugun konpromisoaren helburuak lortzeko.
b.- Herrialde mailan: Delegatuen Asanbladetan, Herrialdeetako Batzordeetan eta Egitate Sindikalerako Batzordeetan.
Zigor Cerrato n
12
La crisis
C
y las mujeres
ada vez aparecen más ideas falsas (opiniones frívolas,
mentiras, argumentos falsarios interesados…), no solo
en medios de comunicación sino en artículos de enjundia e incluso en libros (caso extendido en EE.UU.)
que defienden la tesis de que esta brutal crisis está favoreciendo la posición social de las mujeres. Y se extrapola la tesis estableciendo la idea de que, de esta crisis,
las mujeres saldrán ganadoras frente a los hombres,
abriendo incluso una nueva época social, en el sentido
de la relación de fuerzas entre hombres y mujeres.
que las mujeres estén accediendo a empleos de sustitución, muy precarios y desprotegidos.
En realidad, la mayoría de datos que esta crisis está
arrojando en cuanto a la situación de las mujeres, para
nada revela que esté mejorando el papel social subordinado al de los hombres que siguen desempeñando
las mujeres: el empleo de las mujeres sigue siendo más
precario y está peor pagado que el de los hombres (en
estos 5 años de crisis ha crecido la brecha salarial); la
mayor formación de las mujeres no consigue romper
en absoluto el techo de cristal; la reforma de las pensiones va a perjudicar mucho más las carreras laborales de
las mujeres que las de los hombres; a pesar de que hay
millones de hombres parados, el reparto de las tareas
en el hogar no solo no ha mejorado para las mujeres,
sino que ha empeorado (la corresponsabilidad en las
tareas de cuidados sigue brillando por su ausencia).
¿En qué datos se soportan estas falsas ideas? 1) En que la
destrucción de empleo está afectando más a los hombres
que a las mujeres, lo que está llevando a la igualación de
las tasas de paro por género, cosa desconocida en épocas anteriores. 2) En que las mujeres están accediendo
mejor al mercado de trabajo que los hombres, lo que se
justifica por su mayor versatilidad y flexibilidad a la hora
de hacerse con un empleo, así como por su superior nivel de formación frente al de los hombres.
Una idea para terminar: esta crisis se está gestionando
como una auténtica guerra social del capital contra las
mayorías sociales, compuestas por hombres y mujeres.
Combatir juntos contra el enemigo común es obligado,
puesto que las agresiones nos caen encima a los hombres
y a las mujeres. Sin embargo, hay que asumir que en esta
coyuntura, como en las que se han podido vivir en el pasado, las mujeres tienen toda la razón en seguir luchando por su igualdad y contra los privilegios sociales de los
hombres. Ambas luchas son perfectamente compatibles.
¿Qué hay de verdad en los puntos anteriores? Como
cualquiera sabe, las estadísticas dan para todo. Para
defender un argumento y su contrario. Si se habla
con honestidad a la hora de analizar este tema, hay
que hacer por lo menos dos cosas: una, no extrapolar
y convertir en tesis realidades que son coyunturales; y
dos, ser capaces de dibujar el conjunto de la fotografía social de las mujeres en la crisis, yendo más allá del
mercado laboral. Pero incluso en cuanto al mercado
laboral, por ejemplo, hay que valorar lo que supone
Isabel Castro n
13
Lan mundua
Empleadas de hogar
Legislación trampos
E
l RD 1620/2011 sobre la relación laboral especial del
empleo doméstico tenía un avance: el deber de abonar todas las horas a disposición de la o del empleador. Pero la ley neutralizó el efecto de la medida estableciendo simultáneamente la posibilidad de abono
en especie de un 30% del salario total, sin ninguna
concreción sobre la cuantía correspondiente a cada
consumo. De tal forma, no se sabe cuánto cuestan
cada desayuno, comida, cena, o el alojamiento diario.
El 30% opera igual si los consumos se hacen 5, 6 o
7 días semanales, incluso cuando la pernocta es parte
de las obligaciones del contrato. El Convenio 189 de
la OIT sobre trabajo decente para las personas empleadas en el hogar establece en su artículo 12 que
debe asegurarse que el valor monetario atribuido a
los pagos en especie sea justo y razonable. El apartado
14 b) de la Recomendación nº 201 propone “calcular
el valor monetario de los pagos en especie, tomando
como referencia criterios objetivos como el valor de
mercado de dichas prestaciones, su precio de costo o
los precios fijados por las autoridades públicas, según
proceda” y el apartado 14 d) propone que, si se exige
a un trabajador o trabajadora doméstica que resida
en el hogar donde presta sus servicios, no se aplique
ningún descuento a la remuneración con respecto al
alojamiento, a menos que la o el trabajador doméstico acepte ese descuento. Según estos criterios, no
deberían aplicarse descuentos por manutención sin
especificación de cada concepto, ni tampoco por alojamiento en el contrato con obligación de pernocta.
significaba, de acuerdo a la Orden de salario mínimo
para 2012, un salario mensual de 641,40 €, en 14
pagas, para una jornada de 40 horas semanales, más
otros 5,02 € por cada hora restante. Resultó que una
vez calculado el total salarial, al descontar el 30% del
total en concepto de salario en especie, los salarios
en metálico eran correctos, y la norma estaba posibilitando descuentos en bastantes casos superiores a
los 300 € mensuales. El RD vigente dispone en su
art. 8.2 que en concepto de alojamiento y manutención se podrá descontar el porcentaje que las partes
acuerden, pero no establece claramente que a falta
de acuerdo expreso y documentado éste se considerará inexistente. Aplicamos el descuento en base a la
experiencia de la asesoría con la norma anterior: en
defecto de pacto expreso, casi todos los juzgados y
tribunales han dado el acuerdo por tácitamente existente cuando el metálico estaba por debajo de lo que
hubiese correspondido a las horas de trabajo.
Las jornadas superiores a las 60 horas semanales son
lo normal en el trabajo interno. Según la estadística
de la ATH, el 77% de las internas trabaja más de 60
horas a la semana y además se entiende fácil dado que
La estadística de condiciones de trabajo de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH)
realizada sobre los datos de las asesorías en el año
2012 (www.ath-ele.com), mostraba la cantidad que
puede alcanzar el descuento del salario en metálico.
De las 153 trabajadoras internas atendidas, 60 no alcanzaban a recibir en metálico el salario mínimo en
relación con su jornada una vez deducido un 30% de
salario en especie, lo que significa que su situación
no era ajustada a la legalidad. Otras 14 cobraban el
salario íntegro en metálico, sin deducciones, lo que
les colocaba en una situación por encima de los mínimos legales. Pero al publicar la estadística nos fijamos
especialmente en las 79 restantes, que tenían salarios
que formalmente respetaban el art. 8 del RDTH, que
establece la retribución según el salario mínimo en
los términos del ordenamiento laboral común. Esto
14
sa en el empleo de hogar
muchas de ellas conviven con una persona con alguna enfermedad física o síquica que impide o desaconseja dejarla sola en el domicilio. Frecuentemente, el
contrato no recoge el derecho a salir de la vivienda si
no es en tareas de acompañamiento, o por gestiones
relacionadas con el trabajo, que deben resolverse en
el mínimo tiempo posible. La jornada será de 9 de la
mañana a 22,30 de la noche, con mucha suerte. Digo
suerte porque suele suceder que las personas con algún deterioro mental se resisten a retirarse a la cama
hasta altas horas de la noche. La jornada resultará,
en el mejor de los casos, de 13,50 horas diarias, que
multiplicadas por 5 días semanales dará 67,50 horas,
a las que deberán añadirse otras 6 horas del sábado, si
la trabajadora tiene derecho a salir desde las 15 horas
y regresar a las 22 horas del domingo. Probablemente
tenga que darle de cenar a la persona, o acostarla,
pero no lo voy a dar por hecho en el ejemplo. En
conclusión, en el caso expuesto el total de la jornada
semanal alcanza 73,50 horas semanales, que supone
un salario total de 1371,26 € brutos en 2012, de los
que podría deducirse 411,38 € de salario en especie,
quedando un metálico de 959,88 €.
La reforma del PSOE del empleo doméstico tenía
muchas deficiencias y se hizo al final de la legislatura,
dejando al PP la responsabilidad de implantarla. Así,
en el terreno de la Seguridad Social resultó fácil hacer
un balance precipitado e interesado sobre el fracaso
de la integración en el Régimen General, posibilitando la vuelta atrás. En el campo laboral, la reforma
tenía aspectos positivos que quedarán en nada si no
hay una intervención administrativa que favorezca,
impulse y controle su cumplimiento.
A partir del 1 de abril de 2013, en la prestación de
servicios inferior a 60 horas semanales, si las partes
lo acuerdan, es la trabajadora la obligada a darse de
alta y cotizar a la Seguridad Social. La obligación del
empleador o empleadora consistirá en pagarle junto
con el salario la aportación patronal a dicha cuota. A
partir de ahí, si la trabajadora no cumple su obligación de cotizar generando así una deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, quien la ha contratado
no tiene ninguna responsabilidad en el caso de que
pueda demostrar que cumplió su obligación. Aunque
no haya pagado la cuota patronal, su responsabilidad
es subsidiaria. Esto significa que la Tesorería de la Seguridad Social no le reclamará el pago de las cuotas
impagadas hasta haber ejecutado toda la deuda sobre
los bienes de la trabajadora, y sólo se volverá contra
la parte empleadora en el caso de que los bienes de
la trabajadora no hayan sido suficientes para cobrar,
insisto, toda la deuda.
La equiparación de los derechos de las trabajadoras de
hogar con los del resto de sectores es, en primer lugar,
algo que favorece a las interesadas. Pero no sólo. Las
mujeres en general deberían sentirse aludidas cuando el trabajo doméstico y de cuidado se infravalora,
porque detrás de esa desvalorización están los valores
patriarcales en los que se basa la subordinación de las
mujeres.
Isabel Otxoa1 n
La reforma no busca mejorar la protección social de
las empleadas de hogar sino regresar a la situación
anterior a la integración en el Régimen General, con
un volumen extraordinario de economía sumergida.
1
15
Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.
Lan mundua
Correos
Huelga indefinida en Correos de Eibar
E
l conflicto comenzó en noviembre cuando la asamblea
de trabajadores de Eibar, por mayoría, decidió convocar una huelga indefinida al no aceptar el estudio de
dimensionamiento de plantilla, por el cual, Correos
suprimía 5 secciones de reparto en esta localidad. Dos
de estos puestos de trabajo, estaban de hecho siendo
asumidos por la plantilla, pero con el estudio, quedarían 3 personas sin puesto de trabajo con la incertidumbre de ser movidas a otras localidades. En definitiva, de 19 puestos de trabajo se pasaba a 14.
que, la única forma de modificar decisiones, aparentemente inamovibles (como parecía en este caso el
estudio de dimensionamiento) es la lucha. Este tipo
de estudios son implantados unilateralmente por Correos siempre y sin valorar o negociar el impacto en
las plantillas.
La lucha que han mantenido las doce compañeras y
compañeros de Eibar merece el aplauso de toda la
plantilla de Correos. Desde las secciones sindicales
de ESK, queremos agradecer todo este esfuerzo que
seguro va a ser útil al resto de la plantilla. Con el
ejemplo dado por el personal de la cartería Eibar, es
de esperar que Correos se lo piense dos veces antes de
implantar dimensionamientos abusivos en el futuro.
Después de varias reuniones, dos de ellas con el Comité de huelga, el 21 de diciembre, en un intento
de acercar las posturas, el comité de huelga formuló
una propuesta que fue contestada por la dirección.
Esta última contrapropuesta fue aceptada ese mismo
día en asamblea, por unanimidad, por las 12 personas que se encontraban en huelga indefinida desde el
día 3 de diciembre. Con esta decisión, se ponía fin a
19 días de huelga que habían generado alrededor de
300.000 objetos postales acumulados sin repartir en
la cartería.
Ha sido una lucha justa y valiente en defensa del empleo en Correos y en defensa de unos servicios públicos de calidad que finalmente ha dado sus frutos.
Pero también muy larga y que va a tener una repercusión económica muy fuerte en la nómina de diciembre. Recordamos que los sueldos en Correos después
de los recortes de Zapatero (junio de 2010) y de la
supresión por parte del Gobierno de Rajoy de la paga
extra de diciembre de 2012 se acercan muchísimo al
mileurismo. Por esto y para mantener más tiempo la
presión, las secciones sindicales de ESK, desde el comienzo del conflicto hemos impulsado y participado
en una recogida de fondos. Nos consta, porque así
nos lo han transmitido, que los y las huelguistas de
Eibar han salido de esta huelga, repletos de moral y
dignidad, pero los bolsillos… Desde aquí, a pesar de
que se ha terminado el conflicto, hacemos un llamamiento a quienes no lo hayan hecho ya, colaboren
con este fondo. Contactar con las secciones sindicales
de Correos para informaros de cómo hacerlo o entrar
en nuestro blog.
El acuerdo consiste en mantener en la localidad, hasta que se produzcan vacantes en la oficina de forma
vegetativa (la primera se prevé a casi dos años vista),
a dos de las tres personas excedentes: la otra, voluntariamente, se ha cambiado de localidad en noviembre.
No se forzará ningún tipo de movilidad geográfica.
Todo el mundo tendrá sección de reparto, es decir,
los dos "excedentes" no se quedarán como suplentes,
sino que continuarán como hasta ahora ocupándose
de una sección de reparto. También incluye el compromiso de revisión del dimensionamiento, en el caso
de que se pida, cuando se produzcan las vacantes.
Desde ESK, pensamos que con esta movilización,
más allá del acuerdo, que hay que valorarlo como
positivo, se ha conseguido demostrar una vez más
Secciones sindicales de Correos n
16
Lan mundua
3 de marzo
Martxoak 3 1976-2013
Eskubideak lortzeko
borrokatzen dugu
borrokatuz eutsiko diegu eta berreskuratuko ditugu
A
urten, 37 urte betetzen dira Franco diktadorearen heriotzaren ostean desagertu nahi ez zuen erregimen diktatorial eta fazistaren aurka eman ziren langile-grebekin
amaitu nahi eta bost hildako eta zauritu ugariarekin
amaitu zen masakre polizial hura.
sungintzan eta hezkuntzan, mendekotasunarentzako
laguntzen murrizketak eta krisiak gehien zigortu dituen pertsonentzako sarien murrizketak. Eraso bizia
fronte guztietan.
Krisiaren aitzakiaz, politika neoliberalen ordezkaritzak
berarentzako mundu berri bat egitaratu egin nahi
du, XXI. mendeko esklabu berriak sortu nahi ditu,
ahalik eta eskubide gutxienekin eta eurek diotena eta
euren legeen mende.
Fraga Gasteizko masakrearen erantzulea izan zen eta
epiatua izan gabe hil egin zen. 1962tik 1969ra arte
Francoren ministroa izan zen eta Arias Navarrorena
ere Franco hil ondoren, 1975ko abenduaren 12tik
1976ko uztalaren 1a arte alegia. Demokrazian ez zen
ministro izan. Bere autoritatea diktadurarekin sortu
zen. Gobernazio ministroa izan zen diktaduraren
aparatu guztia zutik zenean, manifestaldiak erreprimitu eta masakratzen, langileen aurka tiro egiten zuen
poliziak eragindako hildakoak gehituz (Alacanteko
Elda, Tarragona, San Adrian del Bess, Gazteizko San
Frantzisko eliza...). Esan da eskuin indarren bateratzailaren lana egin zuela transizioan. Baina errealitatea
isilean gorde egin dute, bere historiaren alderdi horren
harro zegoela.
Duela hogeita hamazazpi urte eskubideak eskuratzeko balio izan zigun borroka, eskubide hauek defendatzen jarraitzeko balio digun bakarra da, ez diezaizkigula kendu. Baina borroka eragingarria izan dadin,
garai hartan eman ziren hainbat elementu izan behar
dituborroka honek, nahiz eta egoera erabat aldatu den;
besteak beste zapalduek euren indarrean izan behar
duten konfiantza eta itun sozialak planteatzen dituen
norabideekiko errefusa, erresistitu eta borrokatzeko
prest diren guztien batasunaren balorea, langile eta
krisiaz jipoituta dauden gizarte mugimendu eta sektoreen arteko aliantza, noizbehinka krisira, giza ankerkeriara eta naturaren suntsiketara eramaten gaituen
sistema kapitalista honetatik haraindi eramango gaituen etorkizun berriarekiko kontzientzien irekiaera.
Gazteek zeregin garrantzitsua izan behar dute borroka honetan. Jakin behar dute zein etorkizun ilun
izango duten ez badute borrokarik egiten.
Fragarekin ez zen justiziarik egin ezta ere Gasteizen
1976ko martxoaren 3ko langileen hilketa prestatu
zuten aginte polizial, politiko eta ekonomikoekin.
Sarraski hartako biktima, hauen sendiak eta lagunen
erabateko ordaina konpondu gabeko arazoa izango
da gertaera haien inguruko egia historikoa ezarri arte.
1976ko borrokek, denbora eta elementu bereizgarriak
alde batera utzita, 2013an bizi dugun egoera korapilotsurako baliagarriak izan daitezkeen esperientzia
garrantzitsuak dauzkate. Garrantzitsuena: borroka
bera. Garai hartan langile eta gizarte eskubideak lortzea
aldarrikatzen genuen. Erregimen fazista eta terroristaren azken egunetan aurkitzen ginen, askatasun politikoak, sindikalak eta abar lortzen. Autoeraketan,
batasunean, langileen borroka eta suspertzen ari zen
hiritar mugimenduaren arteko konbergentzian sinisten
genuen. Lantegi, auzo eta asanbladetan parte hartzeak,
batzordeen bidezko antolaketak batasunari bidea ematen zioten. Aldi berean, Euskal Herriko nortasun nazionalaren aitortzaren aldeko borroka kementsu zegoen.
Berreskura dezagun 1976ko martxoaren 3ko eraketa
ikaspenak.
Borroka dezagun gure eskubide sozial, laboral eta politikoen alde.
Santiago Ruiz n
Egun, azken lau hamarkadetan eskubide laboral, sozial eta politikoen aurka eman diren erasorik handiena
pairatzen ari gara. Lan eta negoziazio kolektiboaren
erreformak, pentsioen erreforma, murrizketak osa17
Lan mundua
Limcamar
Persecución sindical
en Limpiezas Limcamar (2ª parte)
E
n junio dimos cuenta en arian de la represalia que Limpiezas Limcamar se propuso
llevar adelante contra nuestra compañera Blanca Irurtzun. A Blanca le redujeron la
jornada laboral a la mitad tras fracasar en sus intentos, con todo tipo de artimañas
y la colaboración de CCOO, de impedir que saliera elegida representante de [email protected]
trabajadoras.
Tras presentar la correspondiente demanda, la sala 4 del Juzgado de lo Social dictó la
nulidad de la reducción. Considera la sentencia que Limcamar no había acreditado
la reducción de la contrata por parte de Telefónica (empresa en la que desempeña su
trabajo) ni había cumplido con los requisitos de acreditación documental de la necesidad y conveniencia de las medidas previstas tal y como exige el art.33 del Convenio
Provincial de Limpiezas de Nafarroa. Así pues, Blanca pudo recuperar su jornada
habitual.
Está claro que Limcamar pretende ser una empresa de servicios a disposición del gran
cliente con una plantilla sometida y un comité de empresa desaparecido, donde no
existan reclamaciones de derechos laborales y con plena disponibilidad a las órdenes
del empresario. Pero enfrente van a tener a una delegada que no se arredra, una delegada que planta cara, una delegada de ESK.
Juanan Iriarte n
18
CAF
Limcamar no ha mostrado en ningún momento disposición para evitar y/o negociar
una salida no traumática a este recorte. ¿Alguien puede creer que los 400 euros que
supone la reducción sirven para paliar “la crisis” de la multinacional Telefónica o que
esos 400 euros hagan más competitiva a Limcamar? Detrás de este recorte está el deseo de la empresa de tener una plantilla y una representación sindical a su gusto. Así
tenemos que la encargada es a su vez Presidenta del comité, la hermana de la encargada es la secretaria del comité y aún hay un tercer miembro del comité, responsable
de Salud Laboral, [email protected] de CCOO. Precisamente este sindicato es el que promovió
las elecciones y que, con arteras maniobras, pretendió monopolizar el comité. En una
empresa así, una delegada de ESK es un incordio. Decía que la empresa no ha intentado una solución no traumática. No en este caso. Cuando se trata de la hermana de
la encargada la solución es muy distinta. Cuando Telefónica pide una reducción de la
frecuencia de limpieza en la Central de Huarte-Pamplona, la trabajadora es trasladada
a otro centro para que mantenga su jornada laboral; pero claro, para eso hay que ser
hermana de la encargada y afiliada a CCOO.
Borroka
Es habitual que las empresas deriven las consecuencias de la crisis sobre las trabajadoras, más aún en un sector feminizado, con bajos salarios y a menudo contratos
parciales. Empresarios prepotentes imponen aumentos de la carga de trabajo con la
intención de satisfacer a poderosos clientes sin bajar su tasa de ganancia. A Blanca, Limcamar le reducen la jornada como castigo por su actividad sindical y su antigüedad
profesional. Para esta represalia cuenta con la colaboración de su cliente: Telefónica.
Esta empresa es una gran multinacional con enormes beneficios que da cobertura a
las intenciones de Limcamar con una solicitud de reducir la limpieza. Telefónica no se
preocupa de que sus edificios estén en buenas condiciones de higiene para su personal
y mucho menos de las condiciones de trabajo del personal de sus contratas. Telefónica
prefiere destinar sus beneficios al reparto de dividendos y a la contratación de Consejeros delegados con sueldos millonarios como el de Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarin.
izan da bidea
Sin embargo, Limcamar no ceja en su empeño y vuelve a la carga, alegando las mismas “razones”: crisis general, petición del cliente de reducción… le comunican una
nueva reducción de jornada, por lo que desde el pasado 10 de enero de 2013 Blanca
se encuentra trabajando a media jornada.
Lan mundua
CAF
T
res asambleas decisorias, 12 días continuos de movilizaciones contundentes, 43 horas de paros, 5 manifestaciones, son el resumen de esta pelea contra el expediente de suspensión de contratos.
¿Quién dijo que las huelgas no servían para nada?
¿Quiénes usan la desmovilizadora expresión “con la
que está cayendo… no estamos para estas cosas”? o
¿Quién defiende el uso del diálogo social “inteligente”?
Lo decimos alto y claro: hemos parado un ERE y, si
nos apuran un poco más, podemos decir que hemos
frenado a la empresa con su pretensión de que continúe
en CAF la Reforma Laboral.
Tras el intento de la dirección de aplicar un ERE de
reducción de jornada durante la negociación del pacto, en marzo de 2012 (arian 125), una mañana de
noviembre desayunábamos con el anuncio del ERE
de suspensión temporal de contratos de trabajo por
parte de la dirección.
Pese a los 100 millones de euros de beneficios y una cartera de pedidos de 5.000 millones de euros, la empresa
alegaba que el bajón de cargas en la sección de acabado
obligaba al ERE. Y además, la Ley se lo permitía.
Desde el comité y la plantilla hubo una respuesta inmediata y contundente. Nos negamos a asumir un ERE
que no considerábamos necesario y, aunque éramos
conscientes del bache coyuntural de trabajo en una sección, entendíamos que había otras opciones para evitar
la suspensión.
El conjunto del comité, pese a tener visiones diferentes
estratégicas en la batalla para evitar el ERE, tenía una
unidad clara: la necesidad de la lucha para parar el ERE.
son dignas de admirar. Nadie estaba por la labor de
otorgar a CAF un cheque en blanco, a cuenta del
ERE, para incrementar sus beneficios a costa de "robar"
a las arcas públicas y, por ende, a las personas más débiles de esta sociedad, como pueden ser los parados
y las paradas.
La ejemplar lucha de CAF ha demostrado que es posible hacer frente a la Reformas con unidad sindical,
combatividad y con solidaridad.
Los “privilegiados” de CAF, como nos ha tocado leer
en algunos foros de la prensa neoliberal vasco-española,
somos trabajadoras y trabajadores que históricamente
hemos defendido con uñas y dientes los derechos de
la clase trabajadora. Hemos defendido nuestro pacto
de empresa y paralelamente el convenio provincial del
metal, como ejercicio solidario con otros trabajadores/
as de la provincia.
Los “privilegiados” de CAF, poniendo la asamblea como
lugar de debate y de toma de decisiones de la plantilla, hemos salido a la calle durante días, sin banderas y
sin siglas, con los lemas que los propios trabajadores y
trabajadoras han escrito en los carteles que ellos y ellas
mismas han diseñado.
Esta lucha debiera ser una referencia por anteponer
la unidad de la plantilla por encima de las siglas, aun
habiendo diferencias, porque las intervenciones de
los trabajadores/as en las asambleas han marcado el
criterio a seguir por el comité en muchos momentos,
dificultando posibles negociaciones con la dirección a
espaldas de la asamblea, como habitualmente ocurren
en los momentos críticos de los conflictos laborales.
Ritxar Gómez n
Durante el periodo legal de consultas empresa-comité
se pusieron de manifiesto las diferentes visiones estratégicas. ESK éramos partidarios de no hablar en dicho
periodo de alternativas hasta “retirar el ERE”. El resto
de las centrales entendían que poniendo alternativas
sobre la mesa, se podría minimizar las horas de falta
de ocupación.
A medida que fueron pasando los días, nuestras sospechas se confirmaron. La empresa quería aprovechar
el periodo de consultas para que el comité bendijera
el ERE, siendo partícipes de una serie de medidas
para reducir los días de ERE como “mal menor”.
Esto, unido a la sensación de que la dirección estaba
jugando con los datos que nos presentaba y que el
conjunto de la plantilla no iba a dar ni un paso atrás
en la lucha, fue determinante en el desenlace final.
La actitud solidaria de trabajadoras y trabajadores del
resto de la plantilla así como su actitud combativa
19
Lau haizetara
Europa
Raymond Torres
(Director del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la OIT)
"En España o en Grecia,
las reformas del mercado
laboral han incrementado el paro"
E
¿Cinco años después de estallar la crisis, en qué situación se encuentra el empleo en Europa?
rales de España y Grecia o Portugal han acelerado
la pérdida de empleo sin que, por otro lado, hayan
servido para estimular la contratación.
La situación no es la misma en todos los países; en el
Sur de Europa la situación es particularmente difícil.
En el tercer trimestre de 2012, la tasa de paro alcanzó
el 24,6% en Grecia y el 25% en España. Es decir, 16
puntos más que al inicio de la crisis.
¿Qué propone la OIT?
Hay que salir de esta lógica de políticas de austeridad.
Nuestras propuestas van en el sentido de mantener
los niveles e incluso reforzarlos de gasto público para
generar empleo. Por ejemplo, frente al paro juvenil,
planteamos "garantías de activación"; es decir, una
serie de medidas como: reforzar las ayudas para encontrar trabajo, ayudas para que las personas jóvenes
en dificultades puedan acceder a un puesto de trabajo, vincular el fin de la educación obligatoria con
experiencias en empresas e, incluso, para quienes no
dispusieran de una formación adecuada, la vuelta al
sistema educativo.
Por otra parte, desde finales de octubre, se ha incrementado el paro en Alemania, Austria y Holanda. Es
falso afirmar que la crisis sólo afecta a algunos países
de Europa del Sur y que sólo corresponde adoptar
medidas a esos países. La crisis se extiende como una
mancha de aceite.
¿Qué se puede decir del paro de larga duración?
Lo que caracteriza a esta crisis no es la ola de despidos,
que sí existen pero que son relativamente menores que
en otros períodos de crisis; lo que destaca en esta crisis es
la ausencia de creación de empleos y como consecuencia
de ello, que para quienes buscan un empleo (sobre todo
la gente joven) la situación es particularmente difícil, al
igual que para aquellos que estaban en paro antes de que
estallara la crisis. Son ellos quienes se convierten en parados y paradas de larga duración.
¿Y para la gente en paro de larga duración?
Mucha de esta gente termina perdiendo el derecho
a un subsidio, por lo tanto es totalmente necesario
prolongar los derechos de la gente en paro, asegurándose que buscan activamente un empleo. Es muy
raro, a pesar de lo que dicen algunos, que los parados
y paradas abusen de los sistemas de protección social.
La Comisión Europea propone reformar el mercado laboral. España, con varias reformas a la espalda aparece
como un modelo a seguir ¿qué opina de eso?
¿Otras medidas?
Sí, es preciso incrementar los salarios. Actualmente
muchos países europeos presionan a la baja los salarios por razones de ganar competitividad exterior;
pero si todos los países hacen lo mismo, no habrá
quien pueda alimentar las importaciones… Así que
se va directo contra el muro. Por lo tanto es preciso
que los países que tienen un comercio exterior favorable se planteen incrementar los salarios al nivel de
los incrementos de productividad.
En un contexto de recesión como el que estamos conociendo, la reforma laboral no tiene mucho sentido.
Peor aún, facilitando el despido, las reformas labo-
Por otra parte, para que la creación de empleo despegue, es preciso sanear el sistema financiero y hacer
que favorezca la inversión productiva.
Una manera de hacerlo, podría ser la creación de
bancos públicos de inversión que ayuden a las PYME
a impulsar proyectos y crear empleo. n
20
Lau haizetara
China
Txina
langile
erreboltak
T
xinako langileriak zeregin bikoitza betetzen du neoliberalismoaren politikaren imaginarioan. Alde batetik globalizazio kapitalistaren garaile konpetitiboaren
antzera agertzen da, mundu aberatseko langileen porrota eragiten duen erraldoi suntsitzailea. Zein aukera dute
Detroit edo Rennes-ko langile borrokek Sichaungo
immigrante bat pozik denean besteen soldataren parte bategatik lan egiten duenean? Bestaldetik, Txinako
langileak globalizazioaren biktimak ere badira, lehen
munduko kontsumitzaileen erru kontzientziaren haragitzea.
dira, hala nola kalte materialak, iskanbilak, enpresako zuzendarien aurkako erasoak eta enfrentamenduak poliziarekin. Borroka erantzun hauek kaleratze
masibo edo enpresen porrotetan eman ohi dira.
Hala ere, Partidu Komunistak azken hogeita hamar
urtetan bultzaturiko merkatuaren erreformaren ostean,
Txina, inolako zalantzarik gabe, munduko lan gatazken
epizentroa da. Estatistika ofizialak ez badira ere, Txinan, urtean zehar ehunka, milaka greba egiten dira.
Guztiak basatiak, eskubide hau ez baitago legeztatuta
Txinan.
Urte bat geroago, 2011ko udan hain zuzen, Estatuaren aurkako bi errebolta masibo eman ziren. Eta
garai horretan ere, iskanbila handiak eman ziren
Chaozhou eta Guangzhou-n, kalte materialak eman
zirelarik.
2010eko udan, Honday-k Nanhai-n duen tramsmisio lantegian inflexio bat eman zen. Geroztik ez dira
langieen aldarrikapenak defendatzen –legeak dioen
baino soldata-igoera handiagoak exijitzen dituzte–
eta greba askotan euren ordezkari sindikalen hautatze
librea ere aldarrikatu egin dute.
Urte gutxitan langile-erresistentzia defentziban egotetik eraso egitera pasa egin da. Guzti hau eraso larri
bat da esportazioan eta soldata mehetan oinarritzen den
garapen-ereduarentzat; hauek dira Txinako hegomendebaldeko kostako zonaldeetako politika ekonomikoa bereizten dituzten ezaugarriak.
Honez gain, langileak irabazten ari direla garrantzitsuena da, eta grebalari askok soldata-igoera handiak
lortzen dituzte; legediak dionaren gainetik. Langileerresistentzia arazoa bitxia da Txinako Estatu eta kapitalarentzat, eta AEBetan 1930. hamarkadan gertatu
zen bezala, gobernu zentralak lan arau mordo bat atera
behar izan du. Hainbat herritan gutxieneko soldatek
%10a baino gehiagoko igoerak dituzte eta langileak gizarte segurantzaren sariak jasotzen hasi dira lehenengo
aldiz. Lan gatazkek gora egin dute azken bi hamarkadetan, eta azken bi urte hauek langileen borroken izaeraren aurrekadaren lekukoak izan dira.
Hala ere, lorpen material hauek itxaropenari bidea ematen badiote ere, sustraituriko despolitizazioak langileei
ez die aukera handirik ematen garaipen horietatik
gehiago ateratzeko.
Langileek soldata-igoera bat lor dezakete lantegi batean,
edo sari sozialen bermea beste batean, baina protestaldi
sakabanatu hauek, galkorrak eta perspektiba politikorik
gabekoak, ez dute lortu Estatuari edo kapitalari duten
hegemonia kolokan jarriko dien antolaketa sendorik
eratzerik.
Zein eskarmentu ateratzen da borroka hauetatik?
2010 arte, grebetarako arrazoirik nagusiena soldatak
ez ordaintzearena zen. Grebari ekiten diotenean, langileek lanabesak bazter batean uzten dituzte eta lantegiaren barruan geratzen dira; sabotajeak oso ohikoak
Ely Fridman n
21
Legez eta bidez
De ley
Suspensión y no extinción de la prestación de desempleo
por desplazamiento justificado al extranjero
inferior a 90 días
La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre pasado se refiere al supuesto de una persona de
nacionalidad ucraniana que se desplaza a su país durante 21 días por enfermedad de un familiar, mientras estaba percibiendo prestaciones por desempleo. Enterado el Servicio Público de Empleo (SPEE),
procede a extinguirle la prestación y le reclama la devolución de 15.368,64 euros, por entender que los
ha percibido indebidamente.
El tribunal distingue 3 situaciones diferentes en casos como este:
a) Para el caso de salidas al extranjero no superiores a 15 días naturales al año, comunicadas a la administración, entiende que la prestación se tiene que mantener.
b) Cuando el desplazamiento dure más de 90 días, la legislación de extranjería establece que se pasa
de estancia a residencia temporal, y por tanto, se considera que dicho desplazamiento comporta
traslado de residencia y la consecuencia es la extinción de la prestación.
c) Cuando el desplazamiento al extranjero se realiza para la búsqueda o realización de trabajo, para el
perfeccionamiento profesional o la cooperación internacional, por tiempo inferior a 12 meses, lo
que procede es la suspensión de la prestación.
d) En todos los demás supuestos en que el desplazamiento sea inferior a 90 días, procederá igualmente
la suspensión, no la extinción.
En base a dichos criterios, el Tribunal Supremo considera que no se debió extinguir la prestación por
desempleo del trabajador ucraniano, sino que únicamente se tenía que haber suspendido. En consecuencia, y en todo caso, el único cobro indebido que se produjo fue el de los días en que permaneció
desplazado (21), por superar el límite de los 15 días al año.
Txusma n
Internet y despidos
El uso de redes sociales (blogs, Facebook, Twiter, etc.) está cada vez más extendido y, en ocasiones,
llega a trascender el ámbito privado de las y los usuarios, afectando también a su relación laboral. Tal
es así que en los últimos tiempos se viene generando una amplia jurisprudencia relacionada con dicha
práctica, y conviene estar al corriente de por donde caminan los tribunales en el tema.
Hay que señalar que, mayoritariamente, son dos los aspectos más significativos que se vienen juzgando:
- El acceso a redes sociales en horas de trabajo y su control por la empresa, en la medida en que puede
afectar a la productividad y a la seguridad de su sistema informático.
- Colisión entre privacidad-libertad de expresión y la potestad sancionadora de la empresa.
Muchas sentencias declaran la procedencia del despido por el acceso abusivo a redes sociales durante el
horario de trabajo. Consideran que existe un incumplimiento grave de obligaciones y un quebranto de
la buena fe contractual y abuso de confianza. En unos casos existían advertencias personales previas y
en otros, los avisos eran colectivos, por ejemplo advirtiendo de que el uso del ordenador era para fines
exclusivamente laborales.
22
Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de 28-04-11) consideró improcedente el despido de un trabajador que visitaba webs con fines particulares durante la jornada laboral,
en base a considerar que la conducta no revestía la gravedad suficiente y, sobre todo, que la empresa
no había realizado advertencias previas sobre posibles restricciones a este respecto ni había informado
sobre la facultad de control de las herramientas de trabajo por parte del empresario.
En lo que hace referencia al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales o foros de Internet, la
jurisprudencia existente al respecto viene a poner de manifiesto que el mismo puede tener incidencia
en la vida laboral y dar lugar a medidas disciplinarias por parte de la empresa.
Una de las primeras sentencias en explorar ese camino fue dictada el 21-04-10 por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León. En la misma se declaraba procedente el despido de un trabajador que
en su blog, según el tribunal, hacía un llamamiento a la intimidación de un directivo de una empresa
lanzando mensajes que inducían a la violencia, tales como “si alguien que sepa su nombre y dirección
[…] que lo ponga en el foro que lo demás ya nos encargaremos otros, yo en particular le ponía las pilas
y le quitaba las ganas de jugar”.
El 10-11-11 el TSJ de Andalucía dictó otra sentencia declarando la procedencia del despido de una
trabajadora que había colgados fotos en facebook en la que aparecía en el centro de trabajo, con el
uniforme y la tarjeta identificativa de la empresa en una actitud, dice, incorrecta y mostrando además
la ubicación y modelo de la caja fuerte. Considera el tribunal que su conducta daña la imagen de la
compañía y vulnera toda medida preventiva contra atracos.
Finalmente, otra variable del mismo tema es la utilización como medios de prueba para imputar
incumplimientos contractuales de comentarios, videos, fotos, etc. vertidos en redes sociales. Así, la
publicación en facebook de fotos de un trabajador consumiendo alcohol por la noche, cuando estaba
de baja por depresión le sirvió al TSJ de Madrid para justificar la procedencia de su despido. El mismo
tribunal, la misma declaración, también en una baja, para alguien que trabajaba en un negocio de
diseño y creación de tocados publicitado en facebook.
El fundamento parece ser que, aunque se trate de foros ajenos a la organización empresarial, son
espacios abiertos de amplia difusión a los que pueden acceder terceros. Y es lícito valerse de esa información y opiniones vertidas en redes sociales y blogs para adoptar medidas disciplinarias contra los
trabajadores y trabajadoras.
Txusma n
23
Garoña itxi egin dugu!
ZORIONAK
Zentral nuklearrik?
EZ HEMEN EZ INON
24
Download

ESK Sindikatua