Pentatoniky, bluesová stupnice
G dur pentatonika ( = E moll pentatonika)
Poloha 1

0
3
0
2

5
4
7
0
2
3
3
3
1 2 3
Poloha 3
3
2
0
Poloha 2
0
5
6
5
7
8
1
2
5
3 5 6
Poloha 4
10
5
8

5
5
8
7
6
8
1 3b
6
7
9
8 10
9
3
5
9 12
9 12
10 12
4 5 7b
Poloha 4
3
5
10 12
3
5
10 12
3
6
6
1
Poloha 5
8
7 10
8 10
10
5
Poloha 5

5 7b
4
7 10
6 G moll (bluesová) pentatonika ( = B dur pentatonika)
Poloha 1
Poloha 2
1 3
1 3
0 3
0 3
1 3
3
3
3 6
1 3b 4
Poloha 3
2
5
3
5
1
7
7
2
5
2
3
8 11
8 10
10 13
10 12
10 12
11 13
10 13
G bluesová stupnice
11 Poloha 1

3
1
1 3b
13

16

17

Poloha 2
3
4
4 5b
0
3
0
3
5 6 7
2
3
3
3
5 7b
1 3b
Poloha 3
5 8
1
1
6 8
4 5b 5 7b
Poloha 4
10
3
0 2
0 2
0 2
0 3
5 3
Poloha 5
12
10 12
4 2
5
6 7 10
8 11
10 11 12
Poloha 3
5 2
5 7
5 7
9 12
10 12
10 12 15 12
15 12
5 7
14 12
10 12
11 13 14
10 13
Poloha 4
4 7
5 8
5 7 10 7
Poloha 1
9 12
6
8 9 10
10 13
5 2
5
6
Poloha 5
Spojování pentatonik v polohách
Poloha 1
Poloha 2
0 3 5 3
4
3
5
3
6
1
6 8
8 10
3
6
3
3
14 12
14 12
15
10 8
9 7
9 7
10 7
10
Download

Pentatoniky, bluesová stupnice