ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
OBLAST SEVERNÍ MORAVA
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
E-mail: [email protected] , tel. 608 336 129
Všechny údaje o basketbalu na Severní Moravě najdete na adrese
http://smo.cbf.cz
Zápis
ze schůze STK č. 156-14,
konané dne 19.3.2014 v Ostravě
Přítomn i: Havrlant, Štěpánek.
1.
Schválená utkání a tabulky
1.1 Schválené výsledky utkání a tabulky jednotlivých soutěží js ou průběžně k dispozici na stránkách http://smo.cbf.cz/
1.2 Turnaje 3x3
Dle vyhlášení výboru ČBF OSM se přih lásili na pořadatelství turnaje 3x3 tyto kluby v těchto termínech:
31.5.2014
BK NH Ostrava
20.6.2014
BK Frýdek-M ístek
21.6.2014
SBŠ Ostrava
???
BK Příbor (termín bude v nejbližší době upřesněn)
Kluby, které se zúčastní jednotlivých turnajů v kategoriích U11,U12 a U13 obdrží od ČBF OSM finanční příspěvek.
Výše příspěvku bude určena podle počtu zúčastněných družstev v jednotlivých kategoriích a podle počtu zúčastněných
turnajů. Podrobnosti k jednotlivý m turnajů m zašlou pořadatelé jednotlivých akcí.
1.3 Turnaje 3x3 pro kategorii nejmladších minižáků a min ižákyň U11
V termínech 10.-11.5.2014 a 24.-25.5.2014.
Povinná účast všech týmů ze soutěže OP U11.
Chlapci:
10.-11.5.2014
Základní skupiny:
Skupina A:
Pořadatel: BK Opava
1. BK Opava
2. BK NH Ostrava
3. BK Hav ířov
4. BK Snakes Ostrava B
Skupina B:
Pořadatel: BK Příbor
1. BK Snakes Ostrava
2. Gy mn .Hladnov
3. BK Příbor
4. BK Snakes Frýdek-M ístek
24.-25.5.2014
Rozp is utkání finálové skupiny o 1.-4.místo, skupiny o 5.-8.místo a pořadatelé budou určení podle umístění ve
skupinách.
Děvčata:
10.-11.5.2014
Základní skupiny:
Skupina A:
Pořadatel: Ro žnov p/R
1. TJ Loko Krnov
2. Rožnov p/R
3. SBŠ Ostrava
Strana 1
25.3.2014
4.
Basket Ostrava
Skupina B:
Pořadatel: BK Příbor
1. BK Panter Javorn ík
2. BK Příbor
3. BK Frýdek-M ístek
24.-25.5.2014
Rozp is utkání finálové skupiny o 1.-4.místo, skupiny o 5.-7.místo a pořadatelé budou určení podle umístění ve
skupinách.
2.
Odchylky od soutěžního řádu a rozpisu soutěží
OP muži – 1.tří da
89
Karviná B – Opava C. Karv iná pozdě zaslaný zápis. Pokuta 100,-Kč.
93
Snakes Ostrava – VŠB B. TCH Močigemba Jaroslav (VŠB B).
96
Gy mn . Hladnov – Frýdek-Místek. TCH Hájek M ichal (FM ).
97
Frýdk-M ístek – Start Havířov. Od loženo na žádost FM. FM poplatek 100, -Kč.
98
Frenštát p/R – Krnov. Frenštát pozdě zaslaná hlášenka. Pokuta 100,-Kč.
99
Opava 2010 – Snakes Ostrava. Odlo ženo na žádost Snakes. Poplatek 100,-Kč.
105
Opava C – Opava 2010. TCH Kukla Otakar (Opava C).
106
Snakes Ostrava – Frenštát p/R. TCH trenér Teršl Rostislav (Frenštát).
107
Krnov – Frýdek-Místek. 2x TCH lavička (FM), TCH Nogol Marek (FM ).
108
Start Havířov – Gy mn.Hladnov. TCH Zavada (Havířov).
110
Frýdek-M ístek – Snakes Ostrava. Odlo ženo na žádost Snakes Ostrava. Poplatek 100, -Kč.
112
Opava 2010 – N.Jičín. Odlo ženo na žádost Opavy 2010. Poplatek 100, -Kč.
Odhlášení BK Snakes Ostrava ze soutěže. Pokuta 3.000,-Kč.
OP muži – 2.tří da sk.A
23
Příbor – N.Jičín C. Neh lášený výsledek na netu. Příbor pokuta 100, -Kč.
29
N.Jičín C – Vítkovice. Kontumace 20:0, Vít kovice bez bodu. Vítkovice pokuta 1.000,-Kč.
OP muži – 2.tří da sk.B
52
Labrador – Č.Těšín. Od loženo na žádost Labradoru. Poplatek 100,-Kč.
55
Bohumín – Labrador. TCH Gonos Radek (Labrador).
56
Slavia Hav ířov – Restart Havířov. TCH Staňa Lu káš (Restart) + TCH lavička Restart.
57
Třinec – Č.Těšín. Od loženo na žádost Třince. Poplatek 100, -Kč.
60
Restart Havířov – Bohumín. Od loženo na žádost Bohumína. Poplatek 100,-Kč.
Play-off muži – 2.tří da
Rozp is:
Čtvrtfinále
5.4.2014
1A-4B
1B-4A
2A-3B
2B-3A
12.4.2014
4B-1A (vítěz 1C)
4A-1B (vítěz 2C)
3B-2A (vítěz 3C)
3A-2B (vítěz 4C)
Semifinále
26.4.2014
1C-3C
2C-4C
3.5.2014
3C-1C (vítěz 1D)
4C-2C (vítěz 2D)
Finále
10.5.2014
1D-2D
17.5.2014
2D-1D
OP juni oři U19
55,56
Vsetín – Opava B. Vsetín pozdě zaslané zápisy. Pokuta 100, -Kč.
OP starší mi nižáci U13
109,100
N.Jičín – Snakes FM. Od loženo na žádost N.Jičína. Poplatek 100, -Kč.
Kvali fikace starší minižáci U13
1
TCH Blahoš Petr (Hladnov).
OP mladší minižáci U12
131,132
Bruntál – NH Ostrava. Odlo ženo na žádost NH Ostrava. Poplatek 100,-Kč.
Strana 2
25.3.2014
133,134
135,136
137,138
145,146
147,148
N.Jičín – Karv iná. Odlo ženo na žádost Karviné. Poplatek 100,-Kč.
BK Příbor – BK Opava. Odlo ženo na žádost BK Příbor. Poplatek 100,-Kč.
Val.Mez. – Snakes Ostrava. Odlo ženo na žádost Snakesu. Poplatek 100,-Kč.
Snakes Ostrava – Příbor. Odlo ženo z důvodu kolize s kval.o NF U12. Bez poplatku.
Opava – N.Jičín. Odlo ženo z důvodu kolize s kval.o NF U12. Bez poplatku.
OP nejmladší minižáci U11
73,74 Start Havířov – Snakes Ostrava A. Od loženo na žádost Snakes Ostrava. Poplatek 100,-Kč.
81,82 Příbor – Start Havířov. Příbor po zdě zaslaná hlášenka. Pokuta 100, -Kč.
93,94 NH Ostrava – Opava. Nehlášené výsledky na netu. NH Ostrava pokuta 100, -Kč.
OP ženy
28
SK Bruntál – Frýdek-M ístek. Bruntál pozdě zaslaný záp is. Pokuta 100, -Kč.
44
Slavia Hav ířov – BK Hav ířov. Odlo ženo na žádost Slavie Havířov. Poplatek 100,-Kč.
46
BK Hav ířov – SBŠ Ostrava C. Odlo ženo na žádost BK Hav ířov. BK Havířov poplatek 100,-Kč.
59
Frýdlant n/O – BK Hav ířov. Frýdlant n/O nezaslaná hlášenka. Pokuta 100, -Kč.
61
Frýdlant n/O – SBŠ Ostrava B. Odlo ženo na žádost Frýdlantu. Poplatek 100,-Kč.
63
Frýdlant n/O – SBŠ Ostrava C. Odlo ženo na žádost Frýdlantu. Poplatek 100,-Kč.
64
Slavia Hav ířov – Frýdlant n/O. Frýdlant n/O bez soupisky. Pokuta 100,-Kč.
OP starší minižákyně U13
141,142 Basket Ostrava – Žilina. Odlo ženo na žádost Basketu Ostrava. Poplatek 100, -Kč.
OP mladší minižákyně U12
93,94 Příbor – BK Havířov. Příbor pozdě zaslaná hlášenka. Pokuta 100, -Kč.
101,102 BK Havířov – Basket Ostrava. Pozdě zaslané zápisy. BK Havířov pokuta 100, -Kč.
Kvali fikace mladších minižákyň U12
Odhlášení družstva Basket Ostrava z kvalifikace. Pokuta 200,- Kč.
OP nejmladší minižákyně U11
75,76 SBŠ Ostrava – Panter Javorník. Odlo ženo na žádost Panteru Javorník. Poplatek 100,-Kč.
83,84 Loko Krnov – BK Frýdek-M ístek. Frýdek-M ístek bez soupisky. Pokuta 100,-Kč.
97,98 Frýdek-M ístek – Rožnov p/R. Odlo ženo na žádost Frýdku-Místku. Poplatek 100,-Kč.
99
Rožnov p/R – Javorník. TCH trenér Zlámal (Ro žnov p/R).
101,102 TJ Loko Krnov – BK Příbor. Od loženo na žádost obou klubů. Krnov poplatek 50,-Kč, Příbor poplatek 50,-Kč..
103,104 Basket Ostrava – Panter Javorník. Od loženo na žádost Javorníku. Poplatek 100,-Kč.
111,112 NH Ostrava – Snakes Ostrava. NH Ostrava pozdě zaslaná hlášenka. Pokuta 100,-Kč.
Zapsal: Rad im Štěpánek – člen STK ČBF OSM
Schválil: Kamil Havrlant – předseda STK ČBF OSM
Strana 3
25.3.2014
Download

č. 156-14 - ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE – oblast Severní