NOVÁ INLINE STEZKA
V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH
Na „kolečka“ do Konstantinových Lázní
AAkkttiivvnníí ttýýddeennnníí ddoovvoolleennáá vv KKoonnssttaannttiinnoovvýýcchh LLáázznníícchh
Přijeďte strávit týden do Konstantinových Lázní a spojte aktivní pobyt
s lázeňskými procedurami. V Konstantinových Lázních je vám k dispozici
nově vybudovaná 5,2 km dlouhá cyklo a inline stezka, která rozšiřuje a
zkvalitňuje nabídku stávajících cyklostezek a poskytuje bezpečné zázemí
pro inline bruslaře.
Stezka vede z Dolních Polžic a z Čelivi přes Staré Lázně do Nové Vsi a podél silnice do
Konstantinových Lázní a okruh se uzavírá zpět do Starých Lázní.
7x ubytování
7x polopenze
1x lekce Nordic Walking s instruktorem (1 hodina)
1x pohovor s lázeňským lékařem
4x léčebná procedura (dle konzultace s lékařem)
Bonus
Bazén v lázeňském hotelu Jirásek 1 hodinu denně.
Možnost dokoupení dalších wellness procedur přímo na místě.
Půjčovna horských kol v lázeňském hotelu Jirásek.
Cena za osobu a pobyt v pokojích
s příslušenstvím:
6.500,-Kč/osoba
Příplatek za jednolůžkový pokoj 150,-Kč/den.
Bližší informace a rezervace na adrese:
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s.
Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně
Tel.: 374 615 511, 374 615 512, 374 625 451, Fax: 374 625 550
e-mail: [email protected], http.://www.konstantinovy.cz
Cena za osobu a pobyt v pokojích
bez příslušenství:
3.650,-Kč/osoba
Download

Na „kolečka“ do Konstantinových Lázní