Prezenční listina
Soutěž: 5. RBTM
Pořadatel: OP Prostějov
Kategorie: dorost
#
Hráč
Oddíl
Ročník
Pořadí na žebříčku
1 Brlica Filip
Dětkovice
1998
1
2 Olejníček Adam
Čechovice
1998
2
3 Novák Adam
Stražisko
1997
3
4 Růžička Luboš
Čechovice
1998
4
5 Danyi Petr
Dětkovice
1999
5
6 Běhal Jiří
OP Prostějov
2000
6
7 Hrůza Denis
OP Prostějov
1999
11
8 Hrůza David
OP Prostějov
1996
15
9 Ohlídal Petr
OP Prostějov
1997
20
OP Prostějov
1999
20
10 Sedláček Roman
11
2010 © Palsoft
11.5.2014 21:35
Soutěž: 5. RBTM
Pořadatel: OP Prostějov
Kategorie: dorost
1
7
6
10
1
2
3
4
Skupina A
Brlica Filip
Hrůza Denis
Běhal Jiří
Sedláček Roman
Skupina B
2 1 Olejníček Adam
8 2 Hrůza David
5 3 Danyi Petr
4
Skupina C
3 1 Novák Adam
9 2 Ohlídal Petr
4 3 Růžička Luboš
4
2010 © Palsoft
I.stupeň
2
3
2
3
3
1
3
1
2
:
1
:
:
0
2
1
3
2
1
2
0
3
:
:
2
:
1998
1999
2000
1999
Čechovice
OP Prostějov
Dětkovice
1
2
3
1998 1 1 0 1 : 3 2 : 3
1996 3 : 1 2 1 0 0 : 3
1999 3 : 2 3 : 0 2 2 0
0
:
:
:
Stražisko
OP Prostějov
Čechovice
2
0
3
0
1
1
:
:
:
Dětkovice
OP Prostějov
OP Prostějov
OP Prostějov
3
3
2
3
3
3
3
1
1
2
3
1997 1 1 0 0 : 3 1 : 3
1997 3 : 0 2 1 0 2 : 3
1998 3 : 1 3 : 2 2 2 0
:
:
:
0
4
:
:
:
1
body skore poř.
5
8: 3 2
4
4: 7 3
6
9: 3 1
3
1: 9 4
5,58
3,74
6,69
2,21
1-4
2-3
4-3
1-2
2-4
3-1
Brlica Filip
Hrůza Denis
Sedláček Roman
Brlica Filip
Hrůza Denis
Běhal Jiří
4
body skore poř.
:
2
3: 6 3
:
3
3: 4 2
:
4
6: 2 1
0 0
:
1,73
2,93
4,46
0
1-4
2-3
4-3
1-2
2-4
3-1
Olejníček Adam
Hrůza David
1-4
2-3
4-3
1-2
2-4
3-1
Novák Adam
Ohlídal Petr
0
1
0
1
4
body skore poř.
:
2
1: 6 3
:
3
5: 3 2
:
4
6: 3 1
0 0
:
1,51
3,25
4,36
0
Olejníček Adam
Hrůza David
Danyi Petr
Novák Adam
Ohlídal Petr
Růžička Luboš
Sedláček Roman
Běhal Jiří
Běhal Jiří
Hrůza Denis
Sedláček Roman
Brlica Filip
3
1
0
3
3
3
Danyi Petr
Danyi Petr
Hrůza David
0
1
Olejníček Adam
3
Růžička Luboš
Růžička Luboš
Ohlídal Petr
2
0
Novák Adam
3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
3
3
0
1
2
3
3
2
3
3
1
11.5.2014 21:36
Soutěž: 5. RBTM
Pořadatel: OP Prostějov
Kategorie: dorost
A1
Běhal Jiří
C2
Ohlídal Petr
II.stupeň
Běhal Jiří
3 skupiny A - C (6)
3:2 Ohlídal Petr
3:0 Ohlídal Petr
B2
Hrůza David
C1
Růžička Luboš
3:2 Ohlídal Petr
3:1 Brlica Filip
A2
Brlica Filip
3:2 Danyi Petr
B1
Danyi Petr
Danyi Petr
Hrůza Denis
3 skupiny A - C (6)
3:1 Hrůza Denis
Olejníček Adam
3:1 Hrůza Denis
Novák Adam
3:0 Novák Adam
Sedláček Roman
5. RBTM
OP Prostějov
dorost
9
5
1
6
4
8
7
3
2
10
1. Ohlídal Petr
2. Danyi Petr
3.-4. Brlica Filip
Běhal Jiří
5.-6. Růžička Luboš
Hrůza David
7. Hrůza Denis
8. Novák Adam
9.-10. Olejníček Adam
Sedláček Roman
OP Prostějov
Dětkovice
Dětkovice
OP Prostějov
Čechovice
OP Prostějov
OP Prostějov
Stražisko
Čechovice
OP Prostějov
1997
1999
1998
2000
1998
1996
1999
1997
1998
1999
15
12
10
10
8
8
7
6
4
4
Download

dorost