69. mezinárodní hudební festival
www.festival.cz
69th International Music Festival
pražské
jaro
prague
spring
12 / 5 – 3 / 6 / 2014
Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky.
Partnerem festivalu je Hlavní město Praha.
Under the patronage of the President of the Czech Republic Miloš Zeman.
In association with the Ministry of Culture of the Czech Republic.
The City of Prague is a Partner of the Festival.
Pražské jaro je členem Asociace hudebních festivalů ČR (AHF),
Evropské asociace festivalů (EFA), Světové federace mezinárodních
hudebních soutěží (WFIMC) a přidruženým členem Mezinárodní asociace
uměleckých agentur (IAMA).
The Prague Spring is a member of the Czech Association of Music
Festivals (AHF), the European Festivals Association (EFA), and the World
Federation of International Music Competitions (WFIMC), and is an
affiliate member of the International Artist Managers´ Association (IAMA).
Pražské jaro, o.p.s., Hellichova 18, 118 00 Praha 1, Czech Republic
T: +420 257 314 040, F: +420 257 313 725
[email protected], www.festival.cz
Změny v programu vyhrazeny. Redakční uzávěrka 22. 1. 2014.
The Prague Spring reserves the right to change the programme.
Print deadline 22 January 2014.
Design © ReDesign / 2014
Artwork © Pavla Nešverová / 2014
Sazba Layout: Anežka Hrubá Ciglerová / ReDesign
Neprodejný tisk. Not for sale.
ISBN 978-80-7383-380-0
24 / 3 / 2014
© Courtesy of San Francisco Symphony
San
Francisco
Symphony
Michael
Tilson Thomas
Julia Fischer
24/3 od 20.00 hod. 8 pm
Praha, Obecní dům Prague, Municipal House
Dvořák – Prokofjev – Berlioz
Mimořádný koncert / Special Concert
24 / 3
Po / Mon
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
SAN FRANCISCO SYMPHONY
Mimořádný koncert
Special Concert
Michael Tilson Thomas – dirigent conductor
Julia Fischer – housle violin
Antonín Dvořák
Legenda cis moll, op. 59 č. 6
Legend in C sharp minor, Op. 59 No. 6
13 / 5
Út / Tue
16.00 4 pm
(1. část Part 1)
20.00 8 pm
(2. část Part 2)
Rudolfinum
Mezinárodní hudební
soutěž Pražské jaro
Prague Spring
International Music
Competition
finále, obor HOBOJ
final round, OBOE category
Sergej Prokofjev
Houslový koncert č. 1 D dur, op. 19
Violin Concerto No. 1 in D major, Op. 19
Pražský komorní orchestr
Prague Chamber Orchestra
Petr Louženský – dirigent conductor
Hector Berlioz
Fantastická symfonie, op. 14 Symphonie fantastique, Op. 14
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro hoboj a orchestr C dur, KV 314
Oboe Concerto in C major, KV 314
Kč CZK 2900 / 2300 / 1750 / 1250 / E800 / ST450 Premium Kč CZK 4400
Bohuslav Martinů
Koncert pro hoboj a malý orchestr, H 353
Concerto for Oboe and Small Orchestra, H 353
nebo or
11 / 5
Ne / Sun
12.00 12 am
Staroměstské
náměstí
Old Town Square
Vstup volný Free entry
Po / Mon
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
Kč CZK 200 / 150 / 100 jedna část one part
Kč CZK 300 / 200 / 150 obě části both parts
Koncert k 20. výročí Pražského mezinárodního
maratonu
20th Anniversary of Prague International
Marathon
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Castle Guard and Czech Police Band
plk. Václav Blahunek – dirigent conductor
12 / 5
Richard Strauss
Koncert pro hoboj a malý orchestr D dur, op. 144
Concerto for Oboe and Small Orchestra in D major,
Op. 144
KONCERT PRO CONCERT FOR
PRAGUE INTERNATIONAL
MARATHON
ČESKÁ FILHARMONIE
CZECH PHILHARMONIC
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
ČESKÁ FILHARMONIE
CZECH PHILHARMONIC
Jiří Bělohlávek – dirigent conductor
Bedřich Smetana
Má vlast
My Country
Kč CZK 1900 / 1500 / 1200 / 900 / E600 / ST350
Premium Kč CZK 3400
Zahajovací koncert / Pocta Rafaelu Kubelíkovi
Opening Concert / Tribute to Rafael Kubelík
Jiří Bělohlávek – dirigent conductor
Bedřich Smetana
Má vlast
My Country
Kč CZK 3300 / 2650 / 1950 / 1400 / E900 / ST500
2
3
14 / 5
St / Wed
16.00 4 pm
(1. část Part 1)
20.00 8 pm
(2. část Part 2)
Rudolfinum
Mezinárodní hudební
soutěž Pražské jaro
Prague Spring
International Music
Competition
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
Petr Altrichter – dirigent conductor
Roman Patočka – housle violin
Maria Kobielska, Jaroslav Březina,
Svatopluk Sem – vokální sólisté vocal soloists
Kühnův smíšený sbor Kühn Choir of Prague
Marek Vorlíček – sbormistr chorusmaster
finále, obor FAGOT
final round, BASSOON category
Komorní filharmonie Pardubice
Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice
Marko Ivanović – dirigent conductor
Leoš Janáček
Příhody lišky Bystroušky, meziaktní hudba
The Cunning Little Vixen, musical interlude
Šumařovo dítě, balada pro orchestr
The Fiddler’s Child, ballade for orchestra
Jan Nepomuk Hummel
Grand concerto pro fagot a orchestr F dur
Grand Concerto for Bassoon and Orchestra in F major
Antonín Rejcha
Variace pro fagot a smyčce
Variations for Bassoon and Strings
Adam Skoumal
Houslový koncert (světová premiéra skladby na
objednávku Pražského jara)
Violin Concerto (world premiere of a work
commissioned by Prague Spring)
Kč CZK 200 / 150 / 100 jedna část one part
Kč CZK 300 / 200 / 150 obě části both parts
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
Leoš Janáček
Otče náš
Our Father
ČESKÁ FILHARMONIE
CZECH PHILHARMONIC
Antonín Dvořák
Te Deum, op. 103
Jiří Bělohlávek – dirigent conductor
Kč CZK 600 / 500 / 400 / 300 / E** / ST150
Bedřich Smetana
Má vlast
My Country
Kč CZK 1900 / 1500 / 1200 / 900 / E600 / ST350
15 / 5
Čt / Thu
19.00 7 pm
Mercedes Forum
Praha
HARLEMANIA
Marek Rejhon – umělecký vedoucí artistic director
Petra Ernyeiová – zpěv voice
Kč CZK 400
SYMFONICKÝ ORCHESTR
ČESKÉHO ROZHLASU
PRAGUE RADIO SYMPHONY
ORCHESTRA
21.30 9.30 pm
Rudolfinum
Nokturno I.
Nocturne I
Roman Rabinovich – klavír piano
Johann Sebastian Bach
Anglická suita F dur, BWV 809
English Suite in F major, BWV 809
Robert Schumann
Kreisleriana, op. 16
Bedřich Smetana
České tance (výběr)
Czech Dances (selection)
Kč CZK 400
4
5
16 / 5
Pá / Fri
20.00 8 pm
Rudolfinum
Gidon Kremer
housle violin
20.00 8 pm
Rudolfinum
Kremerata Baltica
ADAM PLACHETKA
basbaryton bass-baritone
Filharmonie Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra
Robert Jindra – dirigent conductor
Luboš Fišer
Crux pro housle a bicí nástroje for Violin and Percussion
Antonín Dvořák
Dramatická ouvertura
Dramatic Overture
Artūrs Maskats
Midnight in Riga (česká premiéra Czech premiere)
Leonard Bernstein
Serenáda podle Platonova Symposia
Serenade after Plato’s Symposium
Biblické písně, op. 99
Biblical Songs, Op. 99
Bedřich Smetana
předehry a árie z oper Čertova stěna, Tajemství,
Dalibor a Libuše
overtures and arias from the following operas:
The Devil’s Wall, The Secret, Dalibor and Libuše
Georges Bizet / Rodion Ščedrin
Suita na témata z opery Carmen Carmen Suite
Kč CZK 1200 / 950 / 750 / E500 / SL300 / ST200
Kč CZK 900 / 700 / 550 / E400 / SL250 / ST150
20.00 8 pm
kostel sv. Ignáce
St Ignatius’
church
Karol Mossakowski
varhany organ
Max Reger
Introdukce a passacaglia d moll
Introduction and Passacaglia in D minor
18 / 5
Louis Vierne
Claire de lune, Intermezzo (z from Pièces de fantaisie)
15.00 3 pm
Valdštejnská
zahrada
Wallenstein
Gardens
César Franck
Chorál č. 2 h moll Chorale No. 2 in B minor
Felix Mendelssohn-Bartholdy / Christoph Bossert
Preludium a fuga h moll, op. 35/3
Prelude and Fugue in B minor, Op. 35/3
Ferenc Liszt
Fantasie a fuga na chorál Fantasy and Fugue
on the Chorale “Ad nos, ad salutarem undam”
Kč CZK 300
Ne / Sun
HUDBA HRADNÍ STRÁŽE
A POLICIE ČR
CASTLE GUARD AND CZECH
POLICE BAND
plk. Václav Blahunek – dirigent conductor
Pavel Hromádka – trubka trumpet
Vojenská hudba v české kulturní historii
Military music in Czech cultural history
František W. Svoboda, František Masák,
Karel Komzák, Karel Komzák, jr., Rudolf Nováček,
Julius Fučík, Josef Pičman, Pavel Hašek
Ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
In association with the Senate of the Parliament
of the Czech Republic
Vstup volný Free entry
17 / 5
So / Sat
Matiné I.
Morning Concert I
11.00 11 am
HAMU
Prague Academy
of Music
Richard Strauss
Šest písní, op. 68 Six Songs, Op. 68
Céline Mellon – soprán soprano
Jelizaveta Tuljankina – klavír piano
Claude Debussy
Ariettes oubliées
Antonín Dvořák
Cigánské melodie Gypsy Melodies, op. 55
Kč CZK 200
6
7
18 / 5
Debut Pražského jara
Prague Spring Debut
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
Symfonický orchestr hl. m. Prahy fok
Prague Symphony Orchestra
Pavel Trojan Jr. – dirigent conductor
Roman Rabinovich – klavír piano
Ne / Sun
19 / 5
Po / Mon
20.00 8 pm
Rudolfinum
Vítězslav Novák
V Tatrách, op. 26
In the Tatra Mountains, Op. 26
20.00 8 pm
Rudolfinum
FREIBURGER
BAROCKORCHESTER
Petra Müllejans, Gottfried von der Goltz –
dirigenti conductors
Sebastian Wienand – cembalo harpsichord
Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 1 F dur, BWV 1046
Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046
Braniborský koncert č. 5 D dur, BWV 1050
Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050
Orchestrální suita C dur, BWV 1066
Orchestral Suite in C major, BWV 1066
Braniborský koncert č. 3 G dur, BWV 1048
Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048
Braniborský koncert č. 4 G dur, BWV 1049
Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049
Sergej Rachmaninov
Variace na Chopinovo téma, op. 22
Variations on a Theme of Chopin, Op. 22
Fryderyk Chopin
24 preludií, op. 28
24 Preludes, Op. 28
Otmar Mácha
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka
Variations on the Theme and Death of Jan Rychlík
Kč CZK 600 / 500 / 400 / 300 / E200 / ST150
Igor Stravinskij
Serenáda Serenade in A
Petr Iljič Čajkovskij
Téma a variace F dur, op. 19/6
Theme and Variations in F major, Op. 19/6
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 2 c moll, op. 18
Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18
Igor Stravinskij
Pták Ohnivák, suita z baletu
The Firebird, suite from the ballet
Daniil Trifonov
klavír piano
Kč CZK 600 / 500 / 400 / E250 / SL150 / ST100
20.00 8 pm
Anežský klášter
St Agnes’ convent
KONVERGENCE
Večer světových premiér
An Evening of World Premieres
Ondřej Štochl – umělecký vedoucí artistic director
Irena Troupová – soprán soprano
Peter Graham
Cesta s violou
Viola Walk
Tomáš Pálka / Michaela Plachká
Stínování
Shading
Pavel Zemek-Novák
Kvartet č. 3
Quartet No. 3
Ondřej Štochl
Šeptet
7 / Whispers
Marek Kopelent
Věřím...
I Believe...
Kč CZK 300
Kč CZK 1200 / 950 / 750 / E500 / SL300 / ST200
8
9
20 / 5
MAHLER CHAMBER
ORCHESTRA
20.00 8 pm
Rudolfinum
Leif Ove Andsnes – klavír, dirigent piano, conductor
Pražský filharmonický sbor Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek – sbormistr chorusmaster
Leif Ove Andsnes – klavír, dirigent piano, conductor
Pražský filharmonický sbor Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek – sbormistr chorusmaster
Igor Stravinskij
Dumbarton Oaks
Igor Stravinskij
Dumbarton Oaks
Olivier Messiaen
O sacrum convivium
Olivier Messiaen
O sacrum convivium
Ludwig van Beethoven
Chorální fantasie c moll, op. 80
Choral Fantasy in C minor, Op. 80
Ludwig van Beethoven
Chorální fantasie c moll, op. 80
Choral Fantasy in C minor, Op. 80
Klavírní koncert č. 5 Es dur, op. 73 „Císařský“
Piano Concerto No. 5 in E flat major, Op. 73 “Emperor”
Klavírní koncert č. 5 Es dur, op. 73 „Císařský“
Piano Concerto No. 5 in E flat major, Op. 73 “Emperor”
Kč CZK 900 / 700 / 550 / E** / SL250 / ST150
Kč CZK 900 / 700 / 550 / E** / SL250 / ST150
Út / Tue
20.00 8 pm
Emauzské opatství
Emauzy Abbey
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí artistic director
Damien Guillon, Daniel Johannsen,
Tomáš Král – vokální sólisté vocal soloists
Jan Dismas Zelenka
Lamentationes Jeremiæ prophetæ, ZWV 53
Kč CZK 500 / 250
20.00 8 pm
Rudolfinum
22 / 5
Čt / Thu
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
MAHLER CHAMBER
ORCHESTRA
WIENER PHILHARMONIKER
Christoph Eschenbach – dirigent conductor
Lang Lang – klavír piano
Richard Strauss
Metamorfózy
Metamorphosen
Burleska pro klavír a orchestr
Burleske for Piano and Orchestra
Don Juan, op. 20
21 / 5
St / Wed
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
MORAVIAN PHILHARMONIC
OLOMOUC
Enšpíglova šibalství, op. 28
Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28
Kč CZK 5900 / 4400 / 3300 / 2300 / E1500 / ST700
Premium Kč CZK 7900
Petr Vronský – dirigent conductor
Mischa Maisky – violoncello
Bohuslav Martinů
Intermezzo, H 330
Iša Krejčí
Serenáda Serenade
Bedřich Smetana
Richard III., op. 11
Antonín Dvořák
Violoncellový koncert h moll, op. 104
Cello Concerto in B minor, Op. 104
Kč CZK 800 / 650 / 500 / 400 / E300 / ST150
10
11
22 / 5
Čt / Thu
20.00 8 pm
Rudolfinum
Pavel Haas Quartet
Dmitrij Šostakovič
Smyčcový kvartet C dur, op. 49
String Quartet in C major, Op. 49
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
BAMBERGER SYMPHONIKER
Jonathan Nott – dirigent conductor
Violeta Urmana – soprán soprano
Richard Strauss
výběr z písní pro soprán a orchestr
selection of songs for soprano and orchestra
Antonín Dvořák
Smyčcový kvartet F dur, op. 96 „Americký“
String Quartet in F major, Op. 96 “American”
Gustav Mahler
Symfonie č. 1 D dur „Titan“
Symphony No. 1 in D major “Titan”
Ludwig van Beethoven
Smyčcový kvartet e moll, op. 59/2 „Razumovský“
String Quartet in E minor, Op. 59/2 “Razumovsky”
Kč CZK 1500 / 1200 / 950 / 700 / E500 / ST300
Ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu při ČF
In association with the Czech Chamber Music Society
Kč CZK 400 / 300 / 200 / E150 / SL100 / ST50
20.00 8 pm
Anežský klášter
St Agnes’ convent
23 / 5
Pá / Fri
21.30 9.30 pm
Anežský klášter
St Agnes’ convent
Nokturno II.
Nocturne II
Janáčkovo trio Janáček Trio
Irvin Venyš – klarinet clarinet
Vojtěch Jírovec
Nokturno F dur Nocturno in F major
Jiří Gemrot
Příběh Story
světová premiéra skladby na objednávku Pražského jara
world premiere of a work commissioned by Prague Spring
Vítězslav Novák
Trio d moll in D minor „quasi una balata“, op. 27
Kč CZK 300
MARTINŮ VOICES
Pocta Janu Novákovi
Tribute to Jan Novák
Lukáš Vasilek – sbormistr chorusmaster
Clara Novakova – flétna flute
Dora Novakova-Wilmington – klavír piano
Jan Vobořil, Petr Hernych, Jindřich Kolář,
Zdeněk Vašina – lesní rohy French horns
Jan Novák
IV fugae in Vergilium
Sonata super Hoson Zes… pro flétnu a klavír
Sonata super Hoson Zes… for Flute and Piano
Bohuslav Martinů
České madrigaly, H 278
Czech Madrigals, H 278
Jan Novák
Testamentum pro sóla, smíšený sbor a čtyři lesní rohy
for soloists, mixed choir and four horns Kč CZK 300
24 / 5
So / Sat
11.00 11 am
HAMU
Prague Academy
of Music
Matiné II.
Morning Concert II
Kalliopé Trio Prague
Ludwig van Beethoven
Klavírní trio D dur, op. 70/1
Piano Trio in D major, Op. 70/1
Josef Suk
Klavírní trio c moll, op. 2 Piano Trio in C minor, Op. 2
Dmitrij Šostakovič
Klavírní trio č. 1 c moll, op. 8
Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8
Kč CZK 200
12
13
25 / 5
Ne / Sun
18.00 6 pm
kostel sv. Šimona
a Judy
church of St Simon
and St Jude
JITRO, královéhradecký
dětský sbor
Hradec Králové
Children’s Choir
Koncert pro rodiče s dětmi
Concert for children and parents
27 / 5
Út / Tue
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
Jan Jirásek
Missa propria
Krzysztof Penderecki
„Winterreise”, koncert pro lesní roh a orchestr
“Winterreise”, Concerto for Horn and Orchestra
Ilja Hurník
Červnová noc June Night
Leoš Janáček
Sinfonietta
Antonín Dvořák
Moravské dvojzpěvy, op. 32 Moravian Duets, Op. 32
Kč CZK 250 / 150
rodinné vstupné*** family admission***
20.00 8 pm
Rudolfinum
Kč CZK 900 / 700 / 550 / 450 / E** / ST200
20.00 8 pm
Rudolfinum
LES ARTS FLORISSANTS
Bohuslav Martinů
Smyčcový kvartet č. 5, H 268
String Quartet No. 5, H 268
Kč CZK 900 / 700 / 550 / E400 / SL250 / ST150
Po / Mon
20.00 8 pm
Rudolfinum
Julia Fischer quartet
Alexander Sitkovetsky – housle violin
Andreas Janke – housle violin
Nils Mönkemeyer – viola
Benjamin Nyffenegger – violoncello
Julia Fischer – klavír piano
Ludwig van Beethoven
Smyčcový kvartet c moll, op. 18/4
String Quartet in C minor, Op. 18/4
Paul Agnew – dirigent conductor
Claudio Monteverdi
Concerto: settimo libro di madrigali
The Seventh Book of Madrigals
26 / 5
Alexander Liebreich – dirigent conductor
Kateřina Javůrková – lesní roh French horn
Dmitrij Šostakovič
Symfonie č. 6 h moll, op. 54
Symphony No. 6 in B minor, Op. 54
Jiří Skopal – sbormistr chorusmaster
Josef Suk
Deset zpěvů pro ženský sbor a čtyřruční klavír,
op. 15 (výběr) Ten Songs for Female Chorus and Piano
for Four Hands, Op.15 (selection)
POLISH NATIONAL RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA
KATOWICE
Antonín Dvořák
Klavírní kvintet A dur, op. 81
Piano Quintet in A major, Op. 81
Julia Fischer
Kč CZK 800 / 650 / 500 / E350 / SL250 / ST100
housle violin
Milana Černjavska klavír piano
Giuseppe Tartini
Sonáta g moll „Ďáblův trylek“
Sonata in G minor “The Devil’s Trill”
Bohuslav Martinů
Sonáta č. 3 No. 3, H 303
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sonáta F dur in F major
Pablo de Sarasate
Playera y Zapateado, op. 23
Caprice Basque, op. 24
28 / 5
St / Wed
20.00 8 pm
Rudolfinum
ANDREAS SCHOLL
kontratenor countertenor
Accademia Bizantina
Alessandro Tampieri – housle, dirigent violin, conductor
Henry Purcell
výběr z operních árií a orchestrálních skladeb selection
of operatic arias and orchestral works (Dido & Aeneas,
King Arthur, Oedipus, Pausanias ad. and others)
Kč CZK 800 / 650 / 500 / E350 / SL250 / ST100
Kč CZK 1200 / 950 / 750 / E500 / SL300 / ST200
Premium Kč CZK 2700
14
15
28 / 5
St / Wed
20.00 8 pm
Jeruzalémská
synagoga
Jerusalem
Synagogue
Johann Sebastian Bach
Der Geist hilft unser Schwachheit auf, BWV 226
BLUMSINGERS PRAHA
Arvo Pärt
Summa
And One of the Pharisees
Josef Kšica – sbormistr chorusmaster
Přemysl Kšica – varhany organ
Dominika Weiss Hošková – violoncello
Jiří Hošek – violoncello
Pavla Bušová, Jiří Uherek – vokální sólisté vocal soloists
Michal Foršt – kantor cantor
Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude, BWV 227
Komm, Jesu, komm, BWV 229
Arvo Pärt
Two Slavonic Psalms
Franz Schubert, František Škroup, Salomon Sulzer,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Louis Löwenthal, David
Popper, Max Bruch, B. A. Wiedermann, Ernest Bloch,
Tzvi Avni, Petr Eben, Přemysl Kšica
Johann Sebastian Bach
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, BWV Anh. 159
Arvo Pärt
Most Holy Mother of God
Kč CZK 400
29 / 5
Čt / Thu
20.00 8 pm
Rudolfinum
Johann Sebastian Bach
Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225
PKF – PRAGUE
PHILHARMONIA
Jakub Hrůša – dirigent conductor
Pavel Haas Quartet
Alžběta Poláčková, Richard Samek,
Ivan Kusnjer – vokální sólisté vocal soloists
Pražský filharmonický sbor Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek – sbormistr chorusmaster
Erwin Schulhoff
Koncert pro smyčcové kvarteto a dechový orchestr
Concerto for String Quartet and Wind Orchestra
Kč CZK 700 / 550 / 450 / E300 / SL200 / ST100
31 / 5
So / Sat
20.00 8 pm
Rudolfinum
Antonín Dvořák
Svatební košile, op. 69
The Spectre’s Bride, Op. 69
SIMONA HOUDA ŠATUROVÁ
soprán soprano
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent conductor
Dramatické ženské role v opera seria 18. století
Dramatic female roles in 18th century opera seria
W. A. Mozart, Leopold Koželuh, Antonio Salieri,
Josef Mysliveček, Luigi Cherubini
Kč CZK 900 / 700 / 550 / E400 / SL250 / ST150
Kč CZK 700 / 550 / 450 / E** / SL200 / ST100
30 / 5
Pá / Fri
20.00 8 pm
Rudolfinum
THE HILLIARD ENSEMBLE
Rozlučkové turné
Farewell Tour
Koncert Přátel Pražského jara
Concert of the Friends of Prague Spring
Monika Mauch – soprán soprano
Claudia Reinhard – soprán soprano
David James – kontratenor countertenor
David Gould – kontratenor countertenor
Rogers Covey-Crump – tenor
Steven Harrold – tenor
Gordon Jones – baryton baritone
Robert Macdonald – bas bass
16
2 / 6
Po / Mon
18.00 6 pm
Národní technické
muzeum
National Technical
Museum
Mužské VOKÁLNÍ
KVARTETO QVOX
QVOX MALE VOICE QUARTET
Jarmila Mrazíková-Češková – klavír piano
Magdalena Švecová – režie director
Kabaret z kufru
Kocourkovský hudebně scénický žert s texty V+W
Suitcase Cabaret
Musical stage comedy with texts by Voskovec
and Werich
Ve spolupráci s Národním technickým muzeem
In association with the National Technical Museum
Kč CZK 400
17
2 / 6
Po / Mon
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
SYMFONICKÝ ORCHESTR
HL. M. PRAHY FOK
PRAGUE SYMPHONY
ORCHESTRA
Vladimír Válek – dirigent conductor
Tomáš Víšek – klavír piano
Luboš Fišer
Double pro orchestr
Double for Orchestra
Jaroslav Ježek
Koncert pro klavír a orchestr
Concerto for Piano and Orchestra
VÍKEND ČESKÉ
KOMORNÍ HUDBY
CZECH CHAMBER MUSIC
WEEKEND
30 / 5 – 1 / 6 / 2014
Patroni / Patrons
Richard Wagner
Lohengrin, předehra ke 3. dějství
Lohengrin, overture to Act III
Bedřich Smetana
Triumfální symfonie E dur, op. 6
Triumph Symphony in E major, Op. 6
Kč CZK 600 / 500 / 400 / 300 / E200 / ST150
Hana Maciuchová
Mons. Václav Malý
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
30 / 5
Pá / Fri
3 / 6
Út / Tue
20.00 8 pm
Obecní dům
Municipal House
FRANKFURT RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA
Závěrečný koncert
Closing Concert
Paavo Järvi – dirigent conductor
Hilary Hahn – housle violin
20.00 8 pm
Museum Kampa
Kampa Museum
BENNEWITZOVO KVARTETO
BENNEWITZ QUARTET
Jakub Fišer – housle violin
Pavel Rehberger – bicí nástroje percussion
Iša Krejčí
Smyčcový kvartet č. 2 d moll
String Quartet No. 2 in D minor
Slavomír Hořínka
Songs of Immigrants
(česká premiéra Czech premiere)
Johannes Brahms
Houslový koncert D dur, op. 77
Violin Concerto in D major, Op. 77
Luboš Fišer
Crux pro housle a bicí nástroje
Crux for Violin and Percussion
Antonín Dvořák
Symfonie č. 8 G dur, op. 88 „Anglická”
Symphony No. 8 in G major, Op. 88 “English”
Josef Suk
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a
Meditation on the Old Czech Hymn “St Wenceslas”,
Op. 35a
Kč CZK 3900 / 2900 / 2200 / 1500 / E950 / ST550
Vstupenka na koncert opravňuje jejího držitele
k prohlídce expozice Musea Kampa v den koncertu
od 19.00 hod.
Holders of concert tickets will have access to
the Kampa Museum exhibition on the day of
the concert from 7 pm.
Kč CZK 400****
18
19
31 / 5
So / Sat
11.00 11 am
HAMU
Prague Academy
of Music
Matiné III.
Morning Concert III
Julie Svěcená – housle violin
Václav Mácha – klavír piano
18.00 6 pm
HAMU
Prague Academy
of Music
Antonín Dvořák
Sonáta F dur in F major, op. 57
ČESKÉ NONETO
CZECH NONET
Adam Skoumal – klavír piano
Marek Zvolánek – trubka trumpet
Jaroslav Ježek
Dechový kvintet
Wind Quintet
Josef Suk
Čtyři kusy, op. 17 Four Pieces, Op. 17
Bohuslav Martinů
Kuchyňská revue, H 161
The Kitchen Revue, H 161
Bedřich Smetana
Z domoviny
From the Homeland
Antonín Dvořák / František Hertl
Serenáda d moll
Serenade in D minor
Kč CZK 200****
Kč CZK 200****
14.00 2 pm
Černínský palác,
zahrada
Czernin Palace,
garden
BELFIATO QUINTET
Jindřich Pavliš – basklarinet bass clarinet
Antonín Rejcha
Dechový kvintet Es dur, op. 88/2
Wind Quintet in E flat major, Op. 88/2
Leoš Janáček
Mládí Youth
Josef Bohuslav Foerster
Dechový kvintet, op. 95
Wind Quintet, Op. 95
Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
České republiky In association with the Ministry
of Foreign Affairs of the Czech Republic
Kč CZK 200****
16.00 4 pm
Toskánský palác
Tuscany Palace
PANOCHOVO KVARTETO
PANOCHA QUARTET
Jakub Fišer – viola
Tomáš Jamník – violoncello
Vladimír Sommer
Smyčcový kvartet d moll
String Quartet in D minor
Antonín Dvořák
Smyčcový sextet A dur, op. 48
String Sextet in A major, Op. 48
20.00 8 pm
Valdštejnský
palác, Rytířský sál
Wallenstein
Palace, Knights’
Hall
WIHANOVO KVARTETO
WIHAN QUARTET
Prémiový koncert Víkendu české komorní hudby
Czech Chamber Music Weekend bonus concert
Marie Fajtová – soprán soprano
Leoš Janáček
Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreuzerovy
sonáty“
String Quartet No. 1 “The Kreutzer Sonata”
Jan Klusák
La jolie rousse.
Apollinairova báseň pro soprán a smyčcové kvarteto
Apollinaire’s Poem for Soprano and String Quartet
Antonín Dvořák
Smyčcový kvartet G dur, op. 106
String Quartet in G major, Op. 106
Ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
In association with the Senate of the Parliament
of the Czech Republic
Vstupenky na prémiový koncert jsou neprodejné.
Více informací jak získat čestnou vstupenku na tento
koncert je k dispozici na str. 32.
Tickets for the bonus concert are not for sale. More
information on how to obtain complimentary tickets
for this concert is available on p. 33.
Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
České republiky In association with the Ministry
of Foreign Affairs of the Czech Republic
Kč CZK 200****
20
21
1 / 6
Ne / Sun
11.00 11 am
Anežský klášter
St Agnes’ convent
14.00 2 pm
Koncertní
sál Pražské
konzervatoře
Prague
Conservatoire
Concert Hall
TRIO MARTINŮ
Bohuslav Martinů
Klavírní trio d moll, H 327
Piano Trio in D minor, H 327
20.00 8 pm
Rudolfinum
BABORÁK ENSEMBLE
Karel Košárek – klavír piano
Radek Baborák – lesní roh, umělecký vedoucí
French horn, artistic director
Antonín Dvořák
Klavírní trio f moll, op. 65
Piano Trio in F minor, Op. 65
Antonín Rejcha
Kvintet pro lesní roh a smyčcové kvarteto E dur, op. 106
Quintet for Horn and String Quartet in E major, Op. 106
Kč CZK 200****
Zdeněk Fibich
Klavírní kvintet D dur, op. 42
Piano Quintet in D major, Op. 42
Renata & Igor Ardaševovi
čtyřruční klavír piano for four hands
Jan Křtitel Václav Kalivoda
Sonáta g moll in G minor, op. 135
Vít Zouhar
Drásnění
Scary Dreaming
Bedřich Smetana
Vltava
Antonín Dvořák
Klid a Na přástkách z cyklu „Ze Šumavy”, op. 68/5, 1
Silent Woods and At Spinning Time from the cycle
“From the Bohemian Forest”, Op. 68/5, 1
Slovanské tance, op. 72 (výběr)
Slavonic Dances, Op. 72 (selection)
Miloš Bok
Křinická suita pro lesní roh a smyčcové kvarteto
Křinice Suite for Horn and String Quartet
Leoš Janáček
Concertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet,
lesní roh a fagot
Concertino for piano, two violins, viola, clarinet,
horn and bassoon
Ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní
hudbu při ČF
In association with the Czech Chamber Music Society
Kč CZK 400 / 300 / 200 / E150 / SL100 / ST50****
Legenda
Key
Kč CZK 200****
16.00 4 pm
Sál České národní
banky
CNB Hall
Kč CZK 200****
E Místa na varhanní empoře
Seats in front of the organ
ST Místa k stání Standing only
SL Místa za sloupem nebo se zhoršeným výhledem
Restricted view
** Varhanní empora uzavřena Organ gallery closed
*** Sleva 50% pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělí
a 3 děti). Slevu nelze uplatnit při nákupu on-line.
A 50% discount for parents with children (max. 2 adults
and 3 children). Discounts are not available for on-line
purchases.
**** Na tyto koncerty lze získat 20% slevu. Více
informací na str. 32.
A 20% discount available for these concerts. For more
information please turn to p. 33.
22
23
PRAŽÁKOVO KVARTETO
PRAŽÁK QUARTET
Lukáš Klánský – klavír piano
Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet e moll „Z mého života“
String Quartet in E minor “From My Life”
Antonín Dvořák
Klavírní kvintet A dur, op. 5
Piano Quintet in A major, Op. 5
Pěvecké hvězdy na festivalu 2014
Vocal stars at the festival 2014
© Jiří Hroník
31 / 5
Mozart – Salieri – Mysliveček
simona
Houda
Šaturová
Divadelní
představení v rámci
festivalu Theatre
Performances
during the Festival
11 / 5
Ne / Sun
19.00 7 pm
Národní divadlo
National Theatre
ČESKÁ BALETNÍ
SYMFONIE II
THE CZECH BALLET
SYMPHONY II
Bohuslav Martinů, Antonín Dvořák, Jan Jirásek
hudba music
Jiří Kylián, Petr Zuska, Viktor Konvalinka
choreografie choreography
Balet Národního divadla
Czech National Ballet
Sólisté, Orchestr a Sbor Opery Národního divadla
Soloists, Orchestra and Chorus of the National Theatre
Opera
Purcell
24 / 5
© Decca / James McMilan
28 / 5
So / Sat
Andreas
Scholl
19.00 7 pm
Národní divadlo
National Theatre
25 / 5
Ne / Sun
18.00 6 pm
Státní opera
The State Opera
GIUSEPPE VERDI:
SIMON BOCCANEGRA
Jaroslav Kyzlink – dirigent conductor
David Pountney – režie director
Sólisté, Orchestr a Sbor Národního divadla
Soloists, Orchestra and Chorus of the National Theatre
RICHARD WAGNER:
TANNHÄUSER
Hilary Griffiths – dirigent conductor
Andrejs Žagars – režie director
Sólisté, Orchestr a Sbor Státní opery
Soloists, Orchestra and Chorus of the State Opera
25
1 / 6
Ne / Sun
14.00 2 pm
Národní divadlo
National Theatre
LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY
LIŠKY BYSTROUŠKY
THE CUNNING LITTLE
VIXEN
13 / 5
Hoboj – Finále
Oboe – Final round
Rudolfinum
16.00 4 pm
(1. část Part 1)
Út / Tue
20.00 8 pm
(2. část Part 2)
Robert Jindra – dirigent conductor
Ondřej Havelka – režie director
Kč CZK 200/150/100 jedna část one part
Kč CZK 300/200/150 obě části both parts
Sólisté, Orchestr a Sbor Národního divadla
Soloists, Orchestra and Chorus of the National Theatre
66. mezinárodní
hudební soutěž
66th International
Music Competition
Člen Světové federace mezinárodních hudebních
soutěží v Ženevě – pod záštitou primátora hl. m. Prahy
Member of the World Federation of International Music
Competitions, Geneva – held under the auspices of the
Mayor of Prague
9 – 12 / 5
Národní dům
na Vinohradech
National House
of Vinohrady
FagoT
Bassoon
I. kolo 1st round: 9. a 10. května 9 and 10 May
II. kolo 2nd round: 12. května 12 May
Kč CZK 50 (I. kolo, vstupenka platí na oba dny
1st round, tickets are valid for both days)
Kč CZK 70 (II. kolo 2nd round)
Vstupenky v prodeji od 17. března 2014.
Tickets go on sale on 17 March 2014.
14 / 5
St / Wed
Rudolfinum
Fagot – Finále
Bassoon – Final round
16.00 4 pm
(1. část Part 1)
20.00 8 pm
(2. část Part 2)
Kč CZK 200/150/100 jedna část one part
Kč CZK 300/200/150 obě části both parts
Soutěžní repertoár a přesný časový harmonogram
budou k dispozici ve formě letáků v březnu 2014.
The competition repertoire and detailed schedule will
be available in leaflets in March 2014.
8 – 11 / 5
15 / 5
Hoboj
Oboe
I. kolo 1st round: 8. a 9. května 8 and 9 May
II. kolo 2nd round: 11. května 11 May
Sál Martinů, HAMU Kč CZK 50 (I. kolo, vstupenka platí na oba dny
Martinů Hall, Prague 1st round, tickets are valid for both days)
Kč CZK 70 (II. kolo 2nd round)
Academy of Music
Čt / Thu
11.00 11 am
Staroměstská
radnice,
Brožíkova síň
Old Town Hall,
Brožík Hall
Slavnostní předání cen
laureátům
Prize-giving ceremony
for the winners
Vstupenky v prodeji od 17. března 2014.
Tickets go on sale on 17 March 2014.
26
27
Společenské akce
Special Events
12 / 5
Po / Mon
10.00 10 am
Vyšehradský
hřbitov – Slavín
Vyšehrad
cemetery – Slavín
25 / 5
Pietní akt na památku
Bedřicha Smetany
Ceremony in memory of
Bedřich Smetana
Wiener
Philharmoniker
Christoph Eschenbach
10.30 10.30 am
Kostel sv. Lukáše
Church of St Luke
Koncert v kostele sv. Lukáše a pietní akt
na památku Josefa Suka
Concert and ceremony in memory of Josef Suk
Premium
vstupenky
nejlepší místa v sále
welcome drink
občerstvení o přestávce koncertu
program koncertu a katalog festivalu zdarma
dle možnosti setkání s umělci po koncertě
festival.cz/premium
Premium
Tickets
Lang
Lang
the best seats
welcome drink
refreshments during the concert interval
a concert program and festival catalogue free of charge
when possible, post-concert gatherings with artists
22/5 od 20.00 hod. 8 pm
Praha, Obecní dům Prague, Municipal House
Richard Strauss
festival.cz/en/premium
Premium vstupenka
Premium tickets
© Peter Hönnemann / Sony Classical
Ne / Sun
22 / 5 / 2014
Sukovy Křečovice
Suk’s Křečovice
Informace
o prodeji vstupenek
Ticket Sales
Zahájení prodeje vstupenek:
12 / 12 / 2013, 10.00 hodin
Pokladna Pražského jara
Prague Spring box office
Rudolfinum, nám. Jana Palacha, Praha 1
Po – Pá: 10.00 – 18.00
(kromě svátků)
Mon – Fri: 10 am – 6 pm
(except holidays)
T: +420 227 059 234
Další informace o prodejních místech naleznete na
www.festival.cz v sekci „Vstupenky“.
For more information about sales points, please go to
“Tickets” at www.festival.cz.
On-line nákup a rezervace vstupenek
prostřednictvím www.festival.cz
•
•
•
Přihlásíte se nebo se nově registrujete přes odkaz
„Váš účet“ na www.festival.cz
Vyberete si koncert a konkrétní sedadlo v sekci
„Program“
Zvolíte způsob platby a doručení
Možnost platby kartou on-line, prostřednictvím PayPal,
bankovním převodem nebo v hotovosti při osobním
převzetí.
Registrujte se, nakupujte vstupenky on-line
a získejte kupón na slevu 300 Kč za každých 3000 Kč
vynaložených na nákup vstupenek! Podrobné
informace na www.festival.cz.
Tickets go on sale
on 12 December 2013 at 10 am
Buying and booking tickets online at the Prague
Spring website: www.festival.cz
•
•
•
Log in or register using the „Your account“
link on the website www.festival.cz
Choose a concert and a specific seat in
the “Programme” section
Choose your method of payment and delivery
Informace o prodeji a platbách
Information about sales and payment
Dotazy na stav objednávky a platby, vstupenky
s platbou na fakturu a hromadné objednávky.
Inquiries about order status and payment, tickets with
payment by invoice and group bookings.
Perfect System, s.r.o.
T: +420 226 539 623
pro telefonáty v češtině for calls in Czech
T: +420 226 539 625
pro telefonáty v angličtině for calls in English
V pracovních dnech od 8.00 do 16.30 hod.
On workdays from 8 am to 4.30 pm.
E-mail: [email protected]
Informace a prodej vstupenek na divadelní
představení Národního divadla a Státní opery
Information and ticket sales for performances
at the National Theatre and the State Opera
T: +420 224 901 448
www.narodni-divadlo.cz, [email protected]
You can pay with a bank card, PayPal, wire transfer
or in cash when picking up your tickets.
For every CZK 3,000 spent for on-line ticket
purchases, you will receive a discount coupon worth
CZK 300 for another purchase! For more information,
please go to www.festival.cz.
30
31
Rozkvět Pražského jara
Jste mladší 26 let? Zaregistrujte se na webových
stránkách www.festival.cz/rozkvet a získejte tak možnost
zakoupit vstupenky na vybrané koncerty za 100 Kč.
Vstupenky zakoupíte pouze on-line. Při vstupu na koncert
je nutné předložit se vstupenkou průkaz totožnosti
dokládající věk do 26 let (včetně). Počet vstupenek pro
členy Rozkvětu Pražského jara může být omezen.
Slevy
Rodinné vstupné na koncert 25. 5.
v kostele sv. Šimona a Judy
Sleva 50% pro rodiny s dětmi (maximálně 2 dospělí
a 3 děti). Vstupenky lze zakoupit v pokladně Pražského
jara v Rudolfinu nebo rezervovat e-mailem na adrese
[email protected] (odběr možný v prodejních
místech Pražského jara). Slevu nelze uplatnit on-line.
Při vstupu do sálu je pořadatel oprávněn vyžadovat
ke kontrole kromě vstupenky rovněž i příslušný
doklad, na jehož základě byla sleva poskytnuta.
Poskytované slevy se nedají slučovat. Netýká se
slevových kupónů.
Discounts
Sleva ZTP a ZTP-P
Držitelé průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba
a 1 doprovod): sleva 50% na všechny koncerty
Pražského jara.
Slevu ZTP-P lze uplatnit pouze v pokladně Pražského
jara v Rudolfinu.
Sleva dítě
Děti mladší 15-ti let: sleva 20% na všechny koncerty
Pražského jara.
Sleva student
Držitelé průkazu ISIC, studentského nebo žákovského
průkazu nebo platební karty Student+ České
spořitelny: sleva 20% na všechny koncerty Pražského
jara kromě 1. a 2. kategorie v Obecním domě
a Rudolfinu.
Sleva senior
Senioři (60 let a více): sleva 20% na všechny koncerty
Pražského jara kromě 1. a 2. kategorie v Obecním
domě a Rudolfinu.
Další slevy
Víkend české komorní hudby od 30. 5. do 1. 6. 2014
Při nákupu nejméně 3 vstupenek na 3 rozdílné
koncerty „Víkendu české komorní hudby“ sleva 20%
a 1 čestná vstupenka na prémiový koncert v Rytířském
sále dne 31. 5. ve 20.00 hod. Vstupenky lze zakoupit
v pokladně Pražského jara v Rudolfinu nebo rezervovat
e-mailem na adrese [email protected] (odběr
možný v prodejních místech Pražského jara). V rámci
objednávky uveďte, máte-li zájem o vstupenku(y) na
prémiový koncert „Víkendu české komorní hudby“.
Slevu nelze uplatnit on-line.
32
Disabled person
A 50% discount on tickets is offered to holders of
disability ID cards (1 person or 1 person and 1 escort).
Discounts for disability ID card holders can only be
claimed at the Prague Spring box office at the Rudolfinum.
Child discount
Children under 15 years can receive a 20% discount
on tickets for all Prague Spring Festival concerts.
Student discount
A 20% discount on tickets for all Prague Spring
Festival concerts, except for first and second category
seats in the Municipal House (Obecní dům) and the
Rudolfinum, is offered for holders of a valid ISIC card,
Student ID card or Student+ Česká spořitelna card.
Senior discount
Concert-goers aged 60 or over can receive a 20%
discount on tickets for all Prague Spring Festival
concerts, except for first and second category seats
in the Municipal House (Obecní dům) and
the Rudolfinum.
Additional discounts
Czech Chamber Music Weekend, from 30 May to
1 June 2014
Purchase at least 3 tickets to 3 different concerts at
the “Czech Chamber Music Weekend” at a 20% discount,
and receive 1 complimentary ticket to the bonus
concert at the Knights’ Hall on 31 May at 8 pm. Tickets
may be purchased at the Prague Spring box office at
the Rudolfinum, or may be reserved via an e-mail sent
33
to the address [email protected] (tickets can be
picked up at Prague Spring sales venues). In your order,
please state whether you would like one or more tickets
to the “Czech Chamber Music Weekend” bonus concert.
Discounts cannot be claimed on-line.
Family admission to the concert on 25 May
at the Church of St Simon and St Jude
A 50% discount for families with children (maximum
of 2 adults and 3 children). Tickets can be bought at
the Prague Spring box office at the Rudolfinum or can
be reserved via an e-mail sent to the address
[email protected] (tickets can be picked up
at Prague Spring sales venues). Discounts cannot
be claimed on-line.
At the entrance to the concert hall, the organizers
are authorized to ask to see the I.D. on the basis of
which the discount was offered. Discounts cannot
be combined. Not applicable to discount coupons.
Informace o programu
Information about the festival programme
Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18, 118 00 Praha 1
T: +420 257 314 040, F: +420 257 313 725
[email protected] [email protected]
www.festival.cz
Závěrem
Finale note
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.
Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
Zbývající vstupenky budou k dostání v místě konání
koncertu hodinu před jeho začátkem.
Purchased tickets cannot be returned or exchanged.
Lost tickets cannot be refunded. The Prague Spring
reserves the right to change the programme and
performers. Remaining tickets will be available at
the concert venue one hour before the performance
starts.
34
Adresy koncertních sálů
Concert venues
Obecní dům Municipal House
náměstí Republiky 5, Praha 1
Rudolfinum
náměstí Jana Palacha, Praha 1
Anežský klášter St Agnes’ convent
Anežská - U Milosrdných 17, Praha 1
Kostel sv. Šimona a Judy
Church of St Simon and St Jude
Dušní ulice - U Milosrdných, Praha 1
Emauzské opatství Emauzy Abbey
Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město
Kostel sv. Ignáce St Ignatius’ church
Ječná 2, Praha 2 - Nové Město
Jeruzalémská synagoga
Jerusalem Synagogue
Jeruzalémská 7, Praha 1
HAMU Prague Academy of Music
Malostranské náměstí 13, Praha 1
Koncertní sál Pražské konzervatoře
Prague Conservatoire Concert Hall
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1
Valdštejnský palác, Rytířský sál
Wallenstein Palace, Knights’ Hall
Valdštejnské náměstí 4, Praha 1
Valdštejnská zahrada
Wallenstein Gardens
Letenská ulice, Praha 1
Černínský palác, zahrada
Czernin Palace, garden
Loretánské náměstí 5, Praha 1
Toskánský palác Tuscany Palace
Hradčanské náměstí 5, Praha 1
Museum Kampa Kampa Museum
Park Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
Národní technické muzeum
National Technical Museum
Kostelní 42, Praha 7 - Holešovice
Česká národní banka CNB Hall
Senovážné náměstí 30, Praha 1 - Nové Město
Mercedes Forum Praha
Daimlerova 2, Praha 4 - Chodov
35
Antonín Dvořák
SVATEBNÍ
KOŠILE
harfa
vzorník hudebních tvarů
smyčce
strings
29 / 5 / 2014
dřeva
woodwinds
žestě
brass
bicí
THE SPECTRE´S
BRIDE
harp
percussion
klavír
piano
cembalo
harpsichord
varhany
organ
hlasy
voices
29/5 od 20.00 hod. 8 pm
Praha Prague, Rudolfinum
PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Jakub Hrůša – dirigent conductor
Alžběta Poláčková, Richard Samek,
Ivan Kusnjer – vokální sólisté vocal soloists
Pražský filharmonický sbor Prague Philharmonic Choir
Lukáš Vasilek – sbormistr chorusmaster
Erwin Schulhoff
Koncert pro smyčcové kvarteto a dechový orchestr
Concerto for String Quartet and Wind Orchestra
Pavel Haas Quartet
Sample book of musical forms
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro děkuje za laskavou podporu těmto partnerům The Prague Spring International Music Festival wishes to thank these partners for their kind support
Generální partner General Partner
Oficiální partner Official Partner
Hlavní mediální partner Main Media Partner
Partner koncertu Concert Partner
Oficiální automobil Official Car
Oficiální hotel Official Hotel
Mediální partner Media Partner
Mediální partner od roku 1946 Media Partner since 1946
Mediální partner Media Partner
OBECNÍ DŮM, SMETANOVA SÍŇ
MUNICIPAL HOUSE, SMETANA HALL
4
3
2
1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1
4
4
4
2
5
5
5
3
6
6
6
4
7
7
7
5
8
8
8
6
10
10
10
8
9
9
9
7
11
11
11
9
12
12
12
10
13
13
13
11
14
14
14
12
15
15
15
13
16
16
16
14
17
17
17
15
18
18
18
16
19
19
19
17
20
20
20
18
21
21
21
19
RUDOLFINUM, DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM, DVOŘÁK HALL
4
3
2
1
22 23 24
22 23 24
22 23 24
20
Lóže
Boxes
4 1 1
Lóže
5 2 2
I Boxes
6 3 3
4 1 4
1
2
I 5 2 5
6 3 6
3
4
4 1 7
5
II 5 2 8
6
6 3 9
4 1 10
7
8
II 5 2 11
6 3 12
9
10
4 1 13
11
III 5 2 14
12
6 3 15
4 1 16
13
14
III 5 2 17
6 3 18
15
16
19
17
4 1 20
18
IV 5 2 21
19
6 3 22
4 1 23
20
21
IV 5 2 24
6 3 25
22
23
4 1 26
24
V 5 2 27
25
6 3 28
4 1 29
26
27
V 5 2 30
6 3 28
31
29
30
31
Podium / Stage
Parter / Pit
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
I
II
III
IV
Lóže
Boxes
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
V
VI
VII
VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16a 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 16a
17a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17a 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17a
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
I 2
3
1
II 2
3
1
III 2
3
1
IV 2
3
4
5
6
4
5
6
4
5
6
Lóže
Lóže
Boxes
Boxes
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
1
V 2
3
1
VI 2
3
1
VII 2
3
1
VIII 2
3
Balkon / Balcony
1
2
3
4
5
6
4
4
5
5
4
4
1
2
3
4
5
6
1 2 3
7
1 2
1 2
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2
7
3
3
4
4
3
3
5
5
6
6
5
5
6
6
7
7
6
6
7
7
8
8
7
7
8
8
9
9
8
8
1
11
21
31
41
51
9
9
10
10
9
9
10
10
11
11
10
10
2
12
22
32
42
52
12
12
13
13
12
12
13
13
14
14
13
13
14
14
15
15
14
14
4
14
24
34
44
54
5
15
25
35
45
55
6
16
26
36
46
56
11
11
12
12
11
11
3
13
23
33
43
53
15
15
16
16
15
15
16
16
17
17
16
16
7
17
27
37
47
57
17
17
18
18
17
17
8
18
28
38
48
58
18 19 20 21 22 23
18 19 20 21 22 23
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
18 19 20 21 22 23
18 19 20 21 22
9
19
29
39
49
59
10
20
30
40
50
60
1
2
3
4
5
6
7
24 25 26 27
24 25 26 27
25 26 27 28 29
25 26 27 28 29
24 25 26 27
24 25 26 27
4 5 6
6
5
4
6
3
5
2
4
1
3
2
1
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
I
4
5 II
6
4
5 III
6
4
5 IV
6
4
5 V
6
4
5 VI
6
4
5 V II
6
4
5 VIII
6
4
5 IX
6
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
1
3
4
1
4
3
4
4
3
4
4
3
2
4
5
2
5
4
5
6 7
5
4 5 6 7
5
5
6 7
4 5 6 7
11 12
8
9 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 12
8
9 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 4
5 6 7 8
6 7 8 9 10
3
6 4
7 8 9 10
5
9 10
7 7
8 8
6 6
13 14 15
9 10
8 29
7 28
6 27
20 21 22 23 24 25 26
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
6
5
4
6
3
5
2
4
1
3
2
1
Lóže
Boxes
Podium / Stage
Podium / Stage
Parter / Pit
1
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
17
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
3
6
4
7
5
8
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6
4
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
7
5
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
8
6
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
9
7
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
10
8
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9 10
10 11
11 12
9 10
11
12
10
11
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
Parter / Pit
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
11 12
18 19
21 22
24 27
25 28
26 29
27 30
28 29
30 33 34
25 26
24 23
13
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 20
21 20
22 23
31 32
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 20
21 23
22 24
23 25
24 26
25 27
26 28
27 29
28 29
31 33
32 34
13
21 22
31 32
30 30
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Balkon / Balcony
1
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
17
18
1 4
1 Lóže
2 5 I
2 Boxes
3 3 6
1 1 4
4
2 2 5 I
5
3 3 6
6
4 1 4
7
5 2 5 II
8
6 3 6
9
7 1 4
10
8 2 5 II
11
9 3 6
10
11 1 4 7
12
13
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
25
26
8 III
9
7
8 III
9
2
3
1
2
3
5
6
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5 IV
6
4
5 IV
6
1
2
3
1
2
3
4
5 V
6
4
5 V
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2
4 5 6
7 8 9
1 2 3
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
11 21 3
2 4
3 4 5 6 5 7 6 8 7 9 810 11 12913101411151216 17 18 13
19 20
21 22
29 30 312132
33
34
35 36 37 25
38 26
39 27
40 28
1
14 15
16 23 24 25172618271928
20
22
23
24
2 6
3 4 5 7 6 8 7 9 810911101211131214131514161517161817191820192120
22
23
24
25
26
27
28
293130
32
33
34
35
36 37 38 39 40 412 42 43
1 2 23 41 5
323133
34
35
36
37
222123
24
25
26
27
28
29
30
2 5
3 6 7 8 9 410511612 13 14 15716817918 19 20 21102211231224 25 26 27132814291530 31 32 33163417351836 37 38 39 40
19 20
21 43 44
1 2 31 4
41 42
5 11
6 12
7 13
8 14 15 16
9 17
10 18
11 19
12 20 21 221323142415251626 27 28 29
17 30
18 31
19 32
20 33 34 35
21 36
22 37
23 38
24 39 40 4125
1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8 9 10
4226
4327
4428
45 46 47
1 2 3 4 5 6 1 2 7 3 8 4 9 5106117128139141015111612171318141915201621172218231924
32
33
34
353136
37
252126
27
28
29
30
20
22
23
24
25
263127
28
29
30
32
33 34 38 39 40 41 42 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Balkon / Balcony
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Premium
Platí pouze pro Premium koncerty. V ostatních
případech sedadla 1. kategorie.
Valid for Premium concerts only. For other
concerts, 1st Category seats apply.
I. kategorie 1st Category
II. kategorie 2nd Category
III. kategorie 3rd Category
IV. kategorie 4th Category
Empora Organ gallery
Místa za sloupy nebo zhoršený výhled Restricted view
K stání Standing
Místa pro invalidní vozíky Wheelchairs only
3
4
5
3
6
4
7
5
8
6
7
8
Obecní dům Municipal House / 20.00 8 pm*
Rudolfinum / 20.00 8 pm*
Jiná místa Other venues / 20.00 8 pm*
12 / 5
ČESKÁ FILHARMONIE
Jiří Bělohlávek
Kč CZK 3300/2650/1950/1400/E900/ST500
13 / 5
ČESKÁ FILHARMONIE
Jiří Bělohlávek
Kč CZK 1900/1500/1200/900/E600/ST350
Premium Kč CZK 3400
FINÁLE MHS PRAŽSKÉ JARO
hoboj Oboe
16.00 a 20.00 4 pm and 8 pm
Kč CZK 200/150/100 jedna část one part
Kč CZK 300/200/150 obě části both parts
14 / 5
ČESKÁ FILHARMONIE
Jiří Bělohlávek
Kč CZK 1900/1500/1200/900/E600/ST350
FINÁLE MHS PRAŽSKÉ JARO
fagot Bassoon
16.00 a 20.00 4 pm and 8 pm
Kč CZK 200/150/100 jedna část one part
Kč CZK 300/200/150 obě části both parts
15 / 5
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
Kühnův smíšený sbor, Petr Altrichter ad. and others
Kč CZK 600/500/400/300/E**/ST150
ROMAN RABINOVICH
21.30 9.30 pm
Kč CZK 400
HARLEMANIA
Marek Rejhon, Petra Ernyeiová
19.00 7 pm, Mercedes Forum Praha
Kč CZK 400
16 / 5
GIDON KREMER & KREMERATA BALTICA
Kč CZK 1200/950/750/E500/SL300/ST200
KAROL MOSSAKOWSKI
Kostel sv. Ignáce St Ignatius’ church
Kč CZK 300
17 / 5
ADAM PLACHETKA
Filharmonie Bohuslava Martinů, Robert Jindra
Kč CZK 900/700/550/E400/SL250/ST150
CÉLINE MELLON & JELIZAVETA TULJANKINA
11.00 11 am, HAMU Academy of Music
Kč CZK 200
FREIBURGER BAROCKORCHESTER
Petra Müllejans, Gottfried von der Goltz,
Sebastian Wienand
Kč CZK 1200/950/750/E500/SL300/ST200
HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR
15.00 3 pm, Valdštejnská zahrada Wallenstein Gardens
Vstup volný Free entry
19 / 5
DANIIL TRIFONOV
Kč CZK 600/500/400/E250/SL150/ST100
KONVERGENCE & IRENA TROUPOVÁ
Anežský klášter St Agnes’ convent
Kč CZK 300
20 / 5
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
Pražský filharmonický sbor, Leif Ove Andsnes
Kč CZK 900/700/550/E**/SL250/ST150
COLLEGIUM MARIANUM & JANA SEMERÁDOVÁ
Damien Guillon, Daniel Johannsen, Tomáš Král
Emauzské opatství Emauzy Abbey
Kč CZK 500/250
Po / Mon
Po / Mon
Út / Tue
St / Wed
Čt / Thu
Pá / Fri
So / Sat
18 / 5
Ne / Sun
DEBUT PRAŽSKÉHO JARA
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK,
Pavel Trojan Jr., Roman Rabinovich
Kč CZK 600/500/400/300/E200/ST150
Po / Mon
Út / Tue
21 / 5
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Petr Vronský, Mischa Maisky
Kč CZK 800/650/500/400/E300/ST150
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
Pražský filharmonický sbor, Leif Ove Andsnes
Kč CZK 900/700/550/E**/SL250/ST150
22 / 5
WIENER PHILHARMONIKER
Christoph Eschenbach, Lang Lang
Kč CZK 5900/4400/3300/2300/E1500/ST700
Premium Kč CZK 7900
PAVEL HAAS QUARTET
Kč CZK 400/300/200/E150/SL100/ST50
St / Wed
Čt / Thu
23 / 5
JANÁČKOVO TRIO & IRVIN VENYŠ
21.30 9.30 pm, Anežský klášter St Agnes’ convent
Kč CZK 300
Pá / Fri
24 / 5
So / Sat
LEGENDA KEY
* není-li uvedeno jinak unless stated otherwise
E Místa na varhanní empoře
Seats in front of the organ
ST Místa k stání Standing only
SL Místa za sloupem nebo se zhoršeným výhledem
Restricted view ** Varhanní empora uzavřena Organ gallery closed
24 / 3
SAN FRANCISCO SYMPHONY
Michael Tilson Thomas, Julia Fischer
Kč CZK 2900/2300/1750/1250/E800/ST450
Premium Kč CZK 4400
BAMBERGER SYMPHONIKER
Jonathan Nott, Violeta Urmana
Kč CZK 1500/1200/950/700/E500/ST300
KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
11.00 11 am, HAMU Academy of Music
Kč CZK 200
MARTINŮ VOICES & LUKÁŠ VASILEK
Clara Novakova, Dora Novakova-Wilmington
Anežský klášter St Agnes’ convent
Kč CZK 300
25 / 5
LES ARTS FLORISSANTS
Paul Agnew
Kč CZK 900/700/550/E400/SL250/ST150
26 / 5
JULIA FISCHER & MILANA ČERNJAVSKA
Kč CZK 800/650/500/E350/SL250/ST100
Ne / Sun
Po / Mon
27 / 5
Út / Tue
POLISH NATIONAL RADIO SYMPHONY
ORCHESTRA KATOWICE
Alexander Liebreich, Kateřina Javůrková
Kč CZK 900/700/550/450/E**/ST200
JITRO
18.00 6 pm, kostel sv. Šimona a Judy
Church of St Simon and St Jude / Kč CZK 250/150
JULIA FISCHER & JULIA FISCHER QUARTET
Kč CZK 800/650/500/E350/SL250/ST100
28 / 5
ANDREAS SCHOLL & ACCADEMIA BIZANTINA
Kč CZK 1200/950/750/E500/SL300/ST200
Premium Kč CZK 2700
29 / 5
PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Pražský filharmonický sbor, Jakub Hrůša, Ivan Kusnjer,
Alžběta Poláčková, Richard Samek, Pavel Haas Quartet
Kč CZK 700/550/450/E**/SL200/ST100
30 / 5
THE HILLIARD ENSEMBLE
Monika Mauch, Claudia Reinhard, David Gould,
Robert Macdonald
Kč CZK 700/550/450/E300/SL200/ST100
VÍKEND ČESKÉ KOMORNÍ HUDBY
Czech Chamber Music Weekend
30/5 – 1/6
31 / 5
SIMONA HOUDA ŠATUROVÁ
Collegium 1704, Václav Luks
Kč CZK 900/700/550/E400/SL250/ST150
Obraťte Turn page
St / Wed
Čt / Thu
Pá / Fri
So / Sat
BLUMSINGERS PRAHA & PŘEMYSL KŠICA
Jeruzalémská synagoga Jerusalem Synagogue
Kč CZK 400
1 / 6
Ne / Sun
2 / 6
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Vladimír Válek, Tomáš Víšek
Kč CZK 600/500/400/300/E200/ST150
3 / 6
FRANKFURT RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
Paavo Järvi, Hilary Hahn
Kč CZK 3900/2900/2200/1500/E950/ST550
Po / Mon
Út / Tue
MUŽSKÉ VOKÁLNÍ KVARTETO QVOX
18.00 6 pm, NTM National Technical Museum
Jarmila Mrazíková-Češková, Magdalena Švecová / Kč CZK 400
Víkend české komorní hudby Czech Chamber Music Weekend (strana page 19–23)
31 / 5 So / Sat
1 / 6 Ne / Sun
11.00
11 am
30 / 5 Pá / Fri
JULIE SVĚCENÁ & VÁCLAV MÁCHA
HAMU Academy of Music
Kč CZK 200
TRIO MARTINŮ
Anežský klášter St Agnes’ convent
Kč CZK 200
14.00
2 pm
BELFIATO QUINTET
Jindřich Pavliš
Černínský palác, zahrada Czernin Palace, garden
Kč CZK 200
RENATA & IGOR ARDAŠEVOVI
Koncertní sál Pražské konzervatoře
Prague Conservatoire Concert Hall
Kč CZK 200
16.00
4 pm
PANOCHOVO KVARTETO
Jakub Fišer, Tomáš Jamník
Toskánský palác Tuscany Palace
Kč CZK 200
PRAŽÁKOVO KVARTETO & LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Sál České národní banky CNB Hall
Kč CZK 200
18.00
6 pm
ČESKÉ NONETO
Adam Skoumal, Marek Zvolánek
HAMU Academy of Music
Kč CZK 200
20.00
8 pm
BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub Fišer, Pavel Rehberger
Museum Kampa Kampa Museum
Kč CZK 400
WIHANOVO KVARTETO & MARIE FAJTOVÁ
Valdštejnský palác, Rytířský sál
Wallenstein Palace, Knights’ Hall
Premiový koncert Bonus concert
BABORÁK ENSEMBLE
Radek Baborák, Karel Košárek
Rudolfinum
Kč CZK 400/300/200/E150/SL100/ST50
Download

prague spring pražské jaro