ZNAČKY – vysvětlivky
Stránka 1 z 3
1 oko hladce
1 oko hladce za zadní nit
1 oko obrace
1 oko hladce, v rubových řadách plést hladce (žerzejové
oko)
1 oko přidat za příčnou nit (nahodit), na rubu uplést obrace
1 oko přidat zezadu za příčnou nit (nahodit), na rubu uplést
hladce
1 oko přidat obtočením jehlice přízí (nahodit), na rubu uplést
obrace
1 oko přidat obtočením jehlice přízí (nahodit), na rubu uplést
hladce
Nopek: háčkem rozplést oko (vpíchnutím střídavě zepředu a
zezadu) na 7 ok, kr.sl. stáhnout do 1 oka, vpíchnout do
spodní části nopku zezadu, sháčkujeme krátkým sloupkem
a vzniklé oko navlékneme na jehlici
Dvojité nahození – za příčnou nit – nejprve nabereme přízi
hladce, jako při přidání 1 oka, pak zezadu pravou jehlicí ve
stejném místě nabereme přízi pro druhé oko. Na rubu
pleteme obě oka obrace
1 oko sejmout přetažením hladce
1 oko sejmout přetažením obrace
Jednoduché přetažení: 1 oko sejmeme hladce, 1 oko upést
hladce, sejmuté oko přes něj přetáhneme
2 oka spleteme hladce
2 oka spleteme obrace
3 oka spleteme hladce
3 oka spleteme takto: 2 oka sejmeme hladce, 1 oko uplést
hladce, sejmutá oka přes něj přetáhneme
© Marie Marešová, 17.1.12
http://pleteni-vzory.wbs.cz
** Není určeno ke komerčnímu využití. **
ZNAČKY – vysvětlivky
Stránka 2 z 3
3 oka spleteme takto: 1 oko sejmeme hl., 2 oka spleteme
hl., sejmuté oko přes ně přetáhneme
3 oka speteme obrace
4 oka spojit takto: 2 oka spleteme hladce v jedno oko, další
2 oka spleteme hladce a první oko přetáhneme přes druhé
Prázdný čtverec: má jen grafický význam, nemá žádný
význam pro pletení. Oka pletená za touto značkou
bezprostředně navazují na oka pletená před ní.
2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici
před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
2 oka překřížit vpravo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici
za pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou
jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné
jehlice hladce za zadní nit
2 oka překřížit vpravo hl.: 1 oko dáme na pomocnou
jehlici za pleteninu, 1 oko hladce za zadní nit a oko z
pomocné jehlice hladce
3 oka křížit takto: 1 oko na pomocnou jehlici před
práci, 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 1 oko uplést
hladce za zadní nit, oko ze zadní pomocné jehlice
uplést hladce za zadní nit, oko z přední pomocné
jehlice uplést hladce za zadní nit
3 oka překřížit vlevo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici před
pleteninu, 1 oko upleteme obrace, 2 oka z pomocné jehlice
hladce
3 oka křížit vpravo: 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 2
oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace
Křížení 4 ok vlevo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici před
pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice
hladce
Křížení 4 ok vpravo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici za
pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice
upleteme hladce
4 oka křížit vlevo: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 1
oko obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce
4 oka křížit vpravo: 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 3
oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace
5 ok křížit vlevo: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 2 oka
obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce
5 ok křížit vpravo: 2 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka
hladce, pak oka z pomocné jehlice obrace
© Marie Marešová, 17.1.12
http://pleteni-vzory.wbs.cz
** Není určeno ke komerčnímu využití. **
ZNAČKY – vysvětlivky
Stránka 3 z 3
6 ok křížit vlevo: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 oka
hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce
6 ok křížit vpravo: 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka
hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce
6 ok křížit vlevo: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 oka
uplést (1hladce-1obrace-1hladce), pak oka z pomocné
jehlice uplést (1hladce-1obrace-1hladce)
6 ok křížit vpravo: 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka
uplést (1hladce-1obrace-1hladce), pak oka z pomocné
jehlice uplést (1hladce-1obrace-1hladce)
8 ok křížit doleva: 4 oka nabrat na pomocnou jehlici před
práci, následující 4 oka uplést hladce, pak 4 oka z pomocné
jehlice uplést hladce
8 ok křížit doprava: 4 oka nabrat na pomocnou jehlici za
práci, následující 4 oka uplést hladce, pak 4 oka z pomocné
jehlice uplést hladce
12 ok křížit vpravo: 6 ok na pomocnou jehlici za pleteninu, 6
ok upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme
hladce
© Marie Marešová, 17.1.12
http://pleteni-vzory.wbs.cz
** Není určeno ke komerčnímu využití. **
Download

ZNAČKY – vysvětlivky Stránka 1 z 3 © Marie Marešová, 17.1.12 http