Leica 3D pozemní laserové skenery
„High Definition Surveying = HDS“ jsou u produktů firmy Leica Geosystems 3D
laserové skenery a software k následnému zpracování dat.
Přehled 3D laserových skenerů Leica
Následující tabulka dává základní stručný přehled laserových Leica skenerů a jejich
primární využití. Podrobné informace získáte v pdf souborech, které si můžete
pohodlně stáhnout pomocí odkazů u každého typu skeneru.
ScanStation P20
Ultra rychlý skener s nejlepší přesností
Potřebujete:
 Extrémní rychlost 1 milion bodů za vteřinu i při pulzním
principu měření!
 Při zachování excelentní přesnosti 3 mm v prostorové
poloze každého bodu!
Bezkonkurenční unikát díky WFD technologii!
 Dosah až 120 m bez nárůstu šumu a poklesu kvality i
v maximální vzdálenosti!
 Minimální šum a maximální přesnost díky pulznímu
měření délek
 Panoramatickou kameru ve společné ose s laserovou
optikou
 Geodetickou filozofii (kompenzátor, elektronická libela,…)
Stáhněte si podrobné informace zde
ScanStation C10
Přesný skener s dlouhým dosahem
Potřebujete:
 Vysokou přesnost (4 mm v délce) a nízký šum
 To vše při rychlosti 50 000 bodů za vteřinu
 Excelentní dosah 300 m (pulsní laser)
 Panoramatickou kameru v jedné ose s laserovou optikou
 Geodetickou filozofii (kompenzátor, elektronická libela,…)
Stáhněte si podrobné informace zde
ScanStation C5
Modulální skener na hardwaru ScanStation C10
ScanStation C5 umožňuje ušetřit peníze nákupem skeneru
se základními parametry. Níže jsou uvedeny rozdílné
parametry mezi C5 a C10, které se dají kdykoli z C5 licenčně
povýšit až na plný výkon C10: (více zde)
Parametr:
Maximální dosah:
Rychlost:
Kompenzátor:
Kamera:
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
[email protected] www.gefos-leica.cz www.leica-geosystems.com
IČO: 25684213, DIČ: CZ25684213
Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477
ScanStation C5:
35 m
25 000 bodů / s
Vypnut
Pouze na podporu
skenování
ScanStation C10:
300 m
50 000 bodů / s
K dispozici
Snímky lze i
ukládat
Leica 3D pozemní laserové skenery
Nova MS50
Totální stanice a 3D skener v jednom přístroji!
 Potřebujete hlavně automatickou a robotickou totální
stanici nejvyšší třídy s excelentní přesností (1“, 1 mm + 1,5
ppm)
 Zároveň však potřebujete skenovat zaměřované objekty
s rychlostí až 1000 bodů za vteřinu
 Snímky z integrované kamery můžete využít pro pozemní
přesnou fotogrammetrii
 Můžete realizovat plošný automatický monitoring
porovnávající celé plochy z mračen bodů. Pro monitoring
jsou vhodné i tiché piezo motory.
 Softwarové aplikace pro MS50:
 Leica Infinity: Správa a export mračen
 Leica MultiWorx: Nadstavba pro AutoCAD pro načítání a
práci s mračny z MS50
Stáhněte si podrobné informace zde
Novinka 6/2013 a bezkonkurenční unikát!
HDS8810/8400
Důlní skenery s extrémně dlouhým dosahem
Potřebujete:
 Extrémní dosah až 2000 m (HDS8810) nebo 700 m
(HDS8400), který využijete hlavně v rozsáhlých
povrchových dolech a lomech
 Přesnost Vám stačí 20 – 50 mm
 Možnost měření i při velkých mrazech až do -40°C!
 Speciální důlně-měřickou softwarovou aplikaci pro
digitální modely a kubatury
Stáhněte si podrobné informace zde
Přehled Leica HDS software
Následující tabulka dává základní stručný přehled software, který se používá v celém
spektru prací při 3D laserovém skenování. Podrobné informace získáte v pdf
souborech, které si můžete pohodlně stáhnout pomocí odkazů u každého
softwarového modulu.
Cyclone -
Kompletní modulární systém pro zpracování mračen
BASIC Modul Cyclone pro skenování, měření a exporty
 Řízení skenovacího procesu se skenery Leica, tj. nastavení
zorného pole a hustoty mračna, spuštění skenování a
panoramatického fotografování
 Doskenování registračních cílů
 Určení a orientace stanoviska při skenování
 Zobrazení mračen, základní měření a export/import dat
 Nacílení laseru na známé souřadnice (vytyčení)
Je vždy neoddělitelnou součástí dodávky skeneru.
Stáhněte si podrobné informace zde.
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
[email protected] www.gefos-leica.cz www.leica-geosystems.com
IČO: 25684213, DIČ: CZ25684213
Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477
Leica 3D pozemní laserové skenery
REGISTER Modul Cyclone pro spojování a umísťování mračen
 Spojování mračen pořízených z různých stanovisek přes
společné cíle, body, geometrické objekty a vzájemnou
korelací mračen
 Umístění spojených mračen do požadovaného
souřadnicového systému
Doporučujeme vždy pořídit.
Stáhněte si podrobné informace zde.
SURVEY Modul Cyclone pro zpracování terénních měření
 Virtual Surveyor – geodetické měření na mračně bodů
 Tvorba digitálních modelů terénu a vrstevnic
 Tvorba rovinných řezů a příčných profilů podél definované
trasy
 Detekce hran
 Měření: délky, povrchy, kubatury
 Animace průletů
Stáhněte si podrobné informace zde.
MODEL Modul Cyclone pro modelování potrubních systémů
 Obsahuje všechny funkce modulu SURVEY a k tomu navíc:
 Modelování 3D prvků potrubních systémů (válce, kolena,
redukce, příruby, ventily apod.)
 Modelování prvků ocelových konstrukcí (V, U, O, I)
 Zavádění katalogových tabulek pro modelování
 Detekce kolizí projektů se skutečným stavem (mračnem)
Stáhněte si podrobné informace zde.
PUBLISHER Modul Cyclone pro publikaci mračen na internetu
 Přetváří mračna bodů k jejich prohlížení na internetu
 K prohlížení takto přetvořených mračen slouží freewarový
zásuvný modul „Leica TrueView“ do Microsoft Internet
exploreru
 V TrueView lze prohlížet mračno z pozic skeneru, měřit
souřadnice a vzdálenosti, popisovat a tyto míry a popisy
následně ukládat do XML souborů.
Stáhněte si podrobné informace zde.
SERVER Modul Cyclone pro týmovou spolupráci
 Umožňuje simultánní práci více operátorů na jedné databázi
mračen díky databázové architektuře Client-Server systému
Cyclone
 Změny, které provede jeden operátor, se ihned projeví u
ostatních operátorů pracujících na stejném projektu.
Stáhněte si podrobné informace zde.
IMPORTER Modul Cyclone pro import raw dat z jiných skenerů
 Již jste si pořídili skener cizí značky, a přesto byste rádi
využili všech výhod systému Cyclone?
 Cyclone-IMPORTER přečte originální binární raw data ze
skenerů Faro, Optech, Riegl a Z+F.
Stáhněte si podrobné informace zde.
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
[email protected] www.gefos-leica.cz www.leica-geosystems.com
IČO: 25684213, DIČ: CZ25684213
Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477
Leica 3D pozemní laserové skenery
Cyclone II TOPO Rychlé mapování s jednoduchými postupy




Automatické nacházení bodů na zemi skrz vegetaci
Tvorba DMT z bodů na zemi
Tvorba 2D a perspektivních pohledů
Inteligentní pomocné pohledy pro funkci SmartPick, která
vyhledává typy bodů nejvyšší, nejnižší, nejbližší, hrana,
plovoucí linie, pruh a zem.
 Tvorba příčných profilů se schopností sledování linie
Stáhněte si podrobné informace zde.
CloudWorx
Nadstavby nad CAD systémy
CloudWorx je řada nadstaveb pro různé CAD systémy, která
jim umožňuje pracovat s mračny bodů, aniž by se mračna
musely importovat do CAD, čímž by došlo k jejich zahlcení.
CloudWorx totiž zobrazuje mračna do CAD pohledů přímo
z databáze Cyclone. CloudWorx lze pořídit pro následující
seznam CAD systémů:
 AutoCAD (ve dvou úrovních Basic nebo Pro)
 MicroStation (jedna úroveň odpovídá úrovni Pro pro ACAD)
 Revit
 SmartPlant Review
 SmartPlant 3D
 PDMS
CloudWorx-VR
Nadstavby nad softwary pro virtuální realitu
CloudWorx VR je řada nadstaveb pro různé softwary pro
tvorbu virtuální reality, která se využívá zejména ve
filmařském průmyslu. Umožňuje jim pracovat s mračny bodů,
aniž by se mračna musely do nich importovat do, čímž by
došlo k jejich zahlcení. CloudWorx VR lze pořídit pro
následující seznam programů:
 3ds Max
 3ds Max Design
 Maya
Stáhněte si podrobné informace zde.
Partnerský sw.
Software od partnerských firem
Pro případ speciálních požadavků dodáváme nebo
zprostředkováváme software od našich partnerů:
 CAD Studio – Autodesk Platinum Partner
 MicroSurvey CAD
 RealityLINx
 3D Reshaper
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
[email protected] www.gefos-leica.cz www.leica-geosystems.com
IČO: 25684213, DIČ: CZ25684213
Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477
Leica 3D pozemní laserové skenery
Služby
Školení:
Při nákupu skeneru Vám vždy zdarma provedeme školení, jehož délka závisí na
zakoupených softwarových modulech. Na samotný skener stačí 1 den školení. Na
zpracování v softwaru se typicky poskytují další tři dny školení.
Praktická ukázka skeneru a software:
V případě zájmu o nákup skeneru a softwaru Vám rádi zdarma a nezávazně
provedeme praktickou ukázku. Skener ScanStation C10 přímo vlastníme a ukázku
můžeme dohodnout ihned. Demo ostatních skenerů pro Vás rádi zorganizujeme
přímo s výrobcem.
3D laserové skenování jako služba:
Naše společnost disponuje 3D laserovým skenerem Leica
ScanStation C10 a softwarem Leica Cyclone, CloudWorx a
jinými programy pro zpracování mračen bodů. V případě
potřeby vám můžeme cokoli naskenovat i zpracovat do finální
podoby. Uvažujete-li navíc o nákupu skeneru, jsme schopni
vám obstarat softwarové licence na odzkoušení, abyste si mohli
data z vaší zakázky zkusit zpracovat, a mohli tam sami poznat
všechny možnosti laserových skenerů a laserového skenování.
Autor:
Aktualizace:
Daniel Šantora
1.11.2013
GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
[email protected] www.gefos-leica.cz www.leica-geosystems.com
IČO: 25684213, DIČ: CZ25684213
Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477
Download

Leica 3D pozemní laserové skenery