STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE (6.3.2013)
KATEDRA GEOGRAFIE FP TUL
VÝSLEDKY
VÝSLEDKY ODBORNÉ POROTY:
1. místo – Tereza HOTOVÁ (3.r., GE-HU)
(Kvalita života: axiologické ukotvení a postavení ve studiu geografie)
2. místo – Petr MEYER (3.r., AG)
(Návrh tvorby 3D modelu nestojící historické zástavby)
3. místo – Eliška HAŠOVÁ (2.r., AG)
(Analýza konceptu GAIA)
VÝSLEDKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE:
1. místo – Petr MEYER (3.r., AG)
(Návrh tvorby 3D modelu nestojící historické zástavby)
2. místo – Michaela GROMOVSKÁ (1.r., AG)
(Genius loci)
3. místo – Jakub HUSÁK (1.r., TV-GE)
(Nový světový řád)
Martin ADAMEC (3.r., DJ-GE)
(Externality v městské části Liberec XXV. – Vesec)
GEOGRAFICKÝ BENJAMÍNEK (STUDENTI 1.ROČNÍKU):
Simona MÁSLOVÁ (1.r.. AG)
(Barva jako kartografický vyjadřovací prostředek)
ODBORNÁ POROTA:
RNDr. František Murgaš, PhD.
doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
Mgr. Jiří Šmída, PhD.
V Liberci, 6.3.2013
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2
tel.: +420 485 352 515 | [email protected] | www.fp.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885
RNDr. František Murgaš, PhD.
(předseda poroty)
Download

studentská vědecká konference (6.3.2013) katedra geografie fp tul