Ceník 4/2011
Označení
Popis
Foto
KC bez DPH
Detektory PIR (optika s Fresnelovými čočkami)
CROW/Risco
SRP 600
SRP 600 bílá čočka, sferická tvrdá čočka,svislý paprsek, automatické řízení
čipem CROW, regulace citlivosti (40-100%), paměť poplachu, dosah 18 m /
105o, napájení: 7,8 - 16 Vss / 9mA, prac. teploty : -20 o aţ + 60oC
319 Kč
SRP 600 BL
SRP 600 černá čočka, větší odolnost proti bílému světlu, sferická tvrdá
čočka,svislý paprsek, automatické řízení čipem CROW, regulace citlivosti (40100%), paměť poplachu, dosah 18 m / 105 o, napájení: 7,8 - 16 Vss / 9mA,
prac. teploty : -20o aţ + 60oC
350 Kč
SRP 700
SRP 700 bílá čočka, QUAD, sferická tvrdá čočka,svislý paprsek, automatické
řízení čipem CROW, regulace citlivosti (40-100%), paměť poplachu, dosah 18
m / 105o, napájení: 7,8 - 16 Vss / 9mA, prac. teploty : -20 o aţ + 60oC
485 Kč
SRP 700 BL
SRP 700 černá čočka, QUAD, větší odolnost proti bílému světlu, sferická
tvrdá čočka,svislý paprsek, automatické řízení čipem CROW, regulace
citlivosti (40-100%), paměť poplachu, dosah 18 m / 105 o, napájení: 7,8 - 16
Vss / 9mA, prac. teploty : -20o aţ + 60oC
500 Kč
GENIUS
GENIUS dva PIR senzory nad sebou v jednom krytu, dokonalejší ochrana
před fal. poplachy, automatické řízení čipem CROW, paměť poplachu, dosah
15 m / 120o, napájení: 7,8 - 16 Vss / 13mA, prac. teploty : -20 o aţ + 60oC
530 Kč
GENIUS PLUS
2x čtyřnásobný (QUAD), moderní kompaktní design, vyhodnocení signálu
procesorem ASIC, nastavitelný čítač pulzů, teplotní kompenzace, dosah
15m/90o, imunita proti zvířatům do 5kg, dálkově ovládaná LED, napájení: 7,8 16 Vss/13mA
530 Kč
SRP PLUS
Dvojitý pyrosenzor, moderní kompaktní design, vyhodnocení signálu
procesorem ASIC, nastavitelný čítač pulzů, teplotní kompenzace, dosah
15m/90o, imunita proti zvířatům do 5kg, dálkově ovládaná LED
265 Kč
Čtyřnásobný (QUAD) pyrosenzor, moderní kompaktní design, vyhodnocení
SRP PET PLUS signálu procesorem ASIC, nastavitelný čítač pulzů, teplotní kompenzace,
dosah 15m/90o, imunita proti zvířatům do 25kg, dálkově ovládaná LED
345 Kč
RK 410 PR
ZODIAC
PIR, dvojitý pyrosenzor, nastavitelný čítač pulzů, inteligentní teplotní
kompenzace, 12V 15mA, dosah 15m/90o, včetně kloubového drţáku na zeď
nebo strop
354 Kč
RK 410 PRD
ZODIAC
PIR, dvojitý pyrosenzor, DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU, nastavitelný
čítač pulzů, inteligentní teplotní kompenzace, 12V 15mA, dosah 15m/90o,
včetně kloubového drţáku na zeď nebo strop
449 Kč
RK 410 RQ
ZODIAC
PIR QUAD, čtyřnásobný pyrosenzor, nastavitelný čítač pulzů, inteligentní
teplotní kompenzace, 12V 15mA, dosah 15m/90o, včetně kloubového drţáku
na zeď nebo strop
395 Kč
RK 410 PT
ZODIAC
PIR, dvojitý pyrosenzor, digitální zpracování signálu, nastavitelný čítač pulzů,
inteligentní teplotní kompenzace, 12V 15mA, dosah 15m/90o, imunita proti
zvířatům do 35 kg - technologie VPT
460 Kč
RK 800 Q
iWISE
dvojitý PIR (2x dvojitý pyrosenzor), digitální zpracování signálu, automatické
nastavení citlivosti, inteligentní teplotní kompenzace, spodní pohled, digitální
anti-fluorescenční filtr, 12V 13,5mA, dosah 15m/90o
829 Kč
RK800Q0G3
iWISE
2xduální PIR senzor,dvojité digitální zpracování signálu,dosah 15m,Aktivní IR
Anti-masking se samostatným relé,vyváţení EOL pomocí jumperů,instalace
do 3.3 m,teplotní kompenzace
995 Kč
Stropní detektory PIR(optika s Fresnelovými čočkami)
TLC 360
Stropní detektor s QUAD snímacím senzorem, sofistikované zpracování
signálu, teplotní kompenzace, antifluorescenční filtr, montáţní výška aţ 3,6m,
detekční rádius 16m při mont.výšce 3,6m. Napájení 8,2-16V, Spotřeba v klidu
9mA. Pracovní teplota -20oC - +50oC.
529 Kč
RK 2000
LUNAR
PIR stropní, dvojitý pyrosenzor, nastavitelný čítač pulzů, inteligentní teplotní
kompenzace, Napájení: 12V 15mA, detekční rádius o průměru 12,2m při
montáţní výšce 4m. Rozměry: Ø 135mm, výška 27mm.
645 Kč
Stropní detektory kombinované PIR+MW
RK150TFRA
LUNAR
stropní detektor pohybu, PIR + MW, dvojitý pyrosenzor,dvojité digitální
zpracování signálu, patentovaná teplotní kompenzace, nastavení citlivosti
MW, digitální anti-fluorescenční filtr, Velmi nízký profil detektoru - rozměry: Ø
135mm, výška 27mm. Napájení: 9-16V, max.25mA. Detekční rádius: Ø13m
při montáţní výšce 4m.
1 550 Kč
stropní detektor pohybu, PIR + MW + AKTIVNÍ ANTIMASKING-výstup relé,
dvojitý pyrosenzor,dvojité digitální zpracování signálu, patentovaná teplotní
RK150TG3FRA kompenzace, nastavení citlivosti MW, digitální anti-fluorescenční filtr,
LUNAR nastavení vyváţení EOL pomocí jumperů-bez potřeby odporů, 2xtamper,optoGreenLine
relé-nízká spotřeba. Technologie ACT zabraňující překonání a nefunkčnosti
PIR části. Dálkově vypínatelná MW v době mimo střeţení. 3xLED kontrolka.
Velmi nízký profil detektoru - rozměry: Ø 135mm, výška 27mm. Napájení: 9stropní detektor pohybu, 3x PIR + MW, technologie ACT,
RK200DTG3FRA ANTIMASKING!,digitální zpracování signálu, připojení na sběrnici systému
industrial
ProSYS nebo univerzáílní výstup relé, dálková diagnostika a nastavování
LUNAR
(sběrnice nebo IR ovladač), montáţní výška 2.5m až 8,6m !!, od montáţní
výšky 5m detekční rádius až 22m.
RK200RC
infračervené dálkové LCD ovládání pro RK200DTFRA - umoţňuje nastavení
všech parametrů IndustrialLunar dálkově - v případě, ţe tento detektor není
připojen prostřednictvím sběrnice
2 299 Kč
3 650 Kč
2 986 Kč
Detektory PIR (zrcadlová optika)
MR 110
elegantní detektor s kvalitní zrcadlovou optikou a spodním pohledem,
automatická teplotní kompenzace, plynule nastavitelná citlivost trimrem,
nastavitelný počet pulzů ve třech stupních, "maskování" pro nastavení PET
imunity pro objekty podle váhy: 10, 20, 30 a 40kg, dosah 15 m / 90 o ( čočka široký záběr ), 25 m (čočka - dlouhý dosah )
367 Kč
MR CRT
Speciální miniaturní prostorový zrcadlový detektor, detektor s kvalitní
zrcadlovou optikou a pohledem typu záclona, automatická teplotní
kompenzace, 8 detekčních zón, dosah 8 m (x1m)
622 Kč
vnější PIR detektory
D&D
Venkovní detektor - speciální kryt proti dešti, krytí IP 43, dva PIR senzory nad
sebou v jednom krytu, automatické řízení čipem CROW, paměť poplachu,
algoritmus detekce je přizpůsoben venk. prostředí, dosah 15 m / 120o,
napájení: 7,8 - 16 Vss / 13mA, prac. teploty : -20o aţ + 60oC
1 400 Kč
RK312PR
WatchOut
Venkovní detektor pohybu, 2xPIR, technologie SRT pro eliminaci falešných
poplachů, detekce úrovně osvětlení, zadní tamper, imunita proti zvířatům do
70cm výšky, digitální zpracování signálu, připojení na sběrnici systému
ProSYS nebo univerzáílní výstup relé, dálková diagnostika a nastavování,
dosah 12m/90st., 23m/5st. Cena včetně otočného držáku a sady
fresnelových čoček!
Vynikající parametry !
3 434 Kč
Vynikající parametry !
4 150 Kč
vnější kombinované detektory
RK315DTFRA
WatchOut
Extreme
Venkovní detektor pohybu, 2xPIR + dvoukanálová MW, technologie SRT pro
eliminaci falešných poplachů, vylepšený aktivní IR antimasking, detekce
špinavé čočky, zadní tamper, imunita proti zvířatům do 70cm výšky, digitální
zpracování signálu, připojení na sběrnici systému ProSYS nebo univerzáílní
výstup relé, dálková diagnostika a nastavování, dosah 15m/90st., 23m/5st.
Cena včetně otočného držáku a sady fresnelových čoček!
RA300B00000A
Bariérový drţák pro WatchOUT - pro montáţ detektoru na zeď pod úhlem
90st.
RA300P00000A Drţák pro upevnění detektoru na sloup.
RA300C00000A
Příslušenství pro přívod kabelu ochrannou trubkou (zadní krabice s
průchodkou)
RA300SC0000A Otočný drţák pro WatchOut
275 Kč
645 Kč
167 Kč
275 Kč
RA300VC017PA
Přední kryt WatchOUT/IN s CMOS barevnou kamerou s objektivem o záběru
17º
3 882 Kč
RA300VC053PA
Přední kryt WatchOUT/IN s CMOS barevnou kamerou s objektivem o záběru
53º
3 643 Kč
RA300VC0001A
Přední kryt WatchOUT/IN s průzorem a drţákem pro deskovou kameru (bez
kamery!).
RA300HS0000A
Prázdné pouzdro WatchOUT detektoru bez elektroniky včetně drţáku - pro
demonstraci nebo pro instalaci jako "atrapa".
746 Kč
1 314 Kč
kombinované detektory
RK415DT
RK412DTPT
kombinace mikrovlného a PIR detektoru, digitální zpracování signálů
mikroprocesorem, inteligentní teplotní kompenzace, dosah 15m, 3-barevná
LED kontrolka, nastavení dosahu MW části, digitální anti-fluorescenční filtr,
nastavení vyvážení EOL (1k, 2k2, 5k6, 6k8) pomocí jumperů-bez potřeby
odporů. Napájení 9-16V, spotřeba v klidu 12mA/12V, prac. teplota : -20°C
aţ + 55°C, rozměry 106x60x47mm
kombinace mikrovlného a PIR detektoru, digitální zpracování signáli
mikroprocesorem, dosah 12m, imunita proti zvířatům do 34kg, inteligentní
teplotní kompenzace, 3-barevná LED kontrolka, nastavení dosahu MW části,
digitální anti-fluorescenční filtr, nastavení vyvážení EOL (1k, 2k2, 5k6, 6k8)
pomocí jumperů-bez potřeby odporů. Napájení 9-16V, spotřeba v klidu
18mA/12V, prac. teplota : -20°C aţ + 55°C, rozměry 106x60x47mm
795 Kč
1 009 Kč
SRPG II
kombinace detektoru tříštění skla a PIR detektoru, nezávislá regulace citlivosti
audio i infra, nezávislé výstupy pro PIR i audio!, dosah PIR: 18m, dosah
audio : 9m, napájení : 7,8 - 16Vss / 15mA, prac. teploty : -20o aţ + 60oC
690 Kč
SRX 1100
mikroprocesorového duální čidllo, prvek DUALPIR s kompenzací teploty,
mikroprocesorová analýza signálu, zatíţitelnost kontaktů relé: NC 100 mA pro
24 V DC, odolnost vůči halogenovému světlu 2,4 m přímo nebo 50.000 lux z
odrazu, odolnost vůči rušení EMI 50 kV, odolnost vůči rádiovému rušení:>30
V/m (10-1000 MHz), odběr proudu ve stavu hlídání 22 mA, činnost v reţimu
AND nebo OR,nastavení dosahu a citlivosti v rozsahu 2 aţ 25 m, nastavitelný
čítač impulsů
795 Kč
RK 815 DTFRA
iWISE
PIR/MW, dvojitý pyrosenzor, digitální zpracování signálu, nastavení citlivosti
MW, inteligentní teplotní kompenzace, digitální anti-fluorescenční filtr, spodní
pohled, 12V / 19mA, dosah 15m/110º, nastavitelná montáţní výška,
technologie ACT zabraňující překonání a nefunkčnosti PIR části.
995 Kč
RK 825 DTFRA
iWISE
PIR/MW, dvojitý pyrosenzor, digitální zpracování signálu, nastavení citlivosti
MW, inteligentní teplotní kompenzace, digitální anti-fluorescenční filtr, spodní
pohled, 12V / 19mA, dosah 25m/83º, nastavitelná montáţní výška,
technologie ACT zabraňující překonání a nefunkčnosti PIR části.
1 493 Kč
PIR/MW,dvojitý pyrosenzor,dvojité digitální zpracování signálu,dosah
15m/110º, AKTIVNÍ ANTIMASKING-výstup relé,nastavení vyvážení EOL
RK815DTG3FRA pomocí jumperů-bez potřeby odporů ,2xtamper,opto-relé-nízká
iWISE - Green
spotřeba,dálkový a vnitřní SELF TEST,výška instalace až 3.3m, patentovaná
Line
teplotní kompenzace, nastavení citlivosti MW, digitální anti-fluorescenční filtr,
spodní pohled, 12V / 19mA, technologie ACT zabraňující překonání a
nefunkčnosti PIR části. Dálkově vypínatelná MW v době mimo střeţení.
1 650 Kč
PIR/MW,dvojitý pyrosenzor,dvojité digitální zpracování signálu, dosah 25m,
AKTIVNÍ ANTIMASKING-výstup relé,nastavení vyvážení EOL pomocí
RK825DTG3FRA jumperů-bez potřeby odporů ,2xtamper, opto-relé-nízká spotřeba,dálkový a
iWISE - Green
vnitřní SELF TEST, výška instalace až 3.3m, patentovaná teplotní
Line
kompenzace, nastavení citlivosti MW, digitální anti-fluorescenční filtr, spodní
pohled, 12V / 19mA, technologie ACT zabraňující překonání a nefunkčnosti
PIR části. Dálkově vypínatelná MW v době mimo střeţení.
1 850 Kč
RK325DTFRA
WatchIn
Vnitřní detektor pohybu, 2xPIR + dvoukanálová MW, technologie SRT pro
eliminaci falešných poplachů, antimasking, detekce špinavé čočky, zadní
tamper, imunita proti zvířatům do 70cm výšky, digitální zpracování signálu,
připojení na sběrnici systému ProSYS (nutná verze 7) nebo univerzáílní
výstup relé, dálková diagnostika a nastavování, dosah 25m/90st.,
4 810 Kč
Jablotron
JS-20 LARGO
PIR detektor
445 Kč
JS-22
Dvojitý PIR detektor, imunita vůči malým zvířatům
445 Kč
JS-25 COMBO
kombinovaný detektor PIR + glassbreak
893 Kč
příslušenství pro detektory
držáky
Drzak PIR
Drzak SRP
RA 91
RA 91T
DRŢÁK UNIVERZÁLNÍ - kloubový
drţák pro detektory SRP
drţák pro PIR detektory Risco řady RK8xx a RK9xx na zeď a do rohu
drţák pro PIR detektory Risco řady RK8xx a RK9xx na zeď a do rohu
stamperem proti zdi
drţák pro PIR detektory Risco řady RK8xx a RK9xx na strop
RA 90
Fresnelovy čočky
Čočka W SRP, Bílá (LR-dlouhý paprsek, CT-záclona, AA-pet, WA-standart)
SRX B SRP,
Čočka
Černá (LR-dlouhý paprsek, CT-záclona, AA-pet, WA-standart)
SRX
Čočka GE01
Standard, dosah 15,3m - rozsah 140o, 15 paprsků, 4 roviny
Čočka GE02
Dlouhý dosah, dosah 30,0m - 5 paprsků, 4 roviny
Čočka GE03
Vertikální záclona, dosah 22,5m
Čočka 01DD
Standard, dosah 15m - rozsah 130o, 10 paprsků, 2 roviny
Čočka 02DD
Dlouhý dosah, dosah 30m - 5 paprsků, 3 roviny
Čočka 03DD
Vertikální záclona - dosah 22m
RL15
čočka "koridor" pro iWISE
RL17
čočka "dlouhý dosah" pro RK825DT a RK800AM
RL115C
čočka "záclona" pro iWISE
RL407H
čočka "dlouhý dosah" pro ZODIAC
zrcadla
40 Kč
106 Kč
119 Kč
125 Kč
72 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč
48 Kč
48 Kč
60 Kč
48 Kč
MR-zrcadlo
zrcadlo pro detektory řady MR
MR-PET mask
krycí maska pro PET do detekt. řady MR, provedení pro 20,30,40 kg
akustické detektory tříštění skla / glassbreaker
180 Kč
30 Kč
GBD II
duální charakteristika : zvuk úderu + zvuk tříštěného skla, obě charakteristiky
plynule nastavitelné a vyřaditelné z činnosti, paměť poplachu, dosah 9 m,
napájení : 9 - 16Vss / 22mA
380 Kč
GBD PLUS
Duální charakteristika, zvuk úderu + zvuk tříštěného skla, volitelná logika (log.
součet nebo součin), unikátní zpracování signálu procesorem ASIC,
peměťová LED, nastavitelná citlivost, moderní kompaktní design,
370 Kč
RG 71FM G3
digitál.detekt.tříštění skla, duální digitální zpracování signálu z mikrofonu
(duální charakteristika - tlaková vlna + tříštění skla), porovnávání sejmutých
zvuků s vzorky uloţenými v paměti, moţnost montáţe pod omítku, včetně
montáţní sady pro zápustnou instalaci - 12V 20mA, dosah 9m
776 Kč
testery pro det.tříštění skla
RG 65
tester pro RG 61, RG 71 a bezdrátové detektory RISCO
1 821,00 Kč
Odchodové detektory
Digitální PIR detektor pohybu, montáţ na stěnu nebo na strop aţ do výšky
4.6m, vstup pro ovládání výstupu z dalších detektorů iREX nebo z jiných
RK700PR0W00A zařízení, volitelný reţim "Fail Safe" nebo "Fail Secure", nastavitelný čas
sepnutí výstupu, pouţití pro jedny nebo dvoje dveře, výstupy relé NC nebo
NO, signalizační LED, napájení 12 aţ 30V AC / DC. Bílé provedení.
Digitální PIR detektor pohybu včetně IQ logiky, montáţ na stěnu nebo na
strop aţ do výšky 4.6m, vstup pro ovládání výstupu z dalších detektorů iREX
nebo z jiných zařízení, volitelný reţim "Fail Safe" nebo "Fail Secure",
RK700PRPW00A
nastavitelný čas sepnutí výstupu, pouţití pro jedny nebo dvoje dveře, výstupy
relé NC nebo NO, signalizační LED, napájení 12 aţ 30V AC / DC. Bílé
provedení.
Otřesové detektory
1 548 Kč
1 935 Kč
RK601SM
ShockTec
Digitální detektor vibrací s vestavěným magnetickým kontaktem, nastavitelná
citlivost, třístavová LED indikace (nízká citlivost, vysoká citlivost, citlivost OK,
poplach....), barva bílá nebo hnědá - pro vyšší rizika dle EN 50131 !!
776,00 Kč
Protipožární detektory
2351E, B312NL
optokouřový hlásič EPS s paticí na 12V a výstupním přepínacím relé s
autoresetem
1 190 Kč
2351E, B312RL
optokouřový hlásič EPS s paticí na 12V a výstupním přepínacím relé bez
autoresetu
1 190 Kč
5351E, B312NL
termodiferenciální detektor kouře s vyhodnocením max. teploty 57°C s paticí
na 12V a výstupním přepínacím relé s autoresetem
1 310 Kč
2351TEM,
B312NL
Kombinovaný termodiferenciální a optokouřový detektor s paticí na 12V a
výstupním přepínacím relé s autoresetem dosah poloměr 6 m, IP43.
1 400 Kč
2351TEM,
B312RL
Kombinovaný termodiferenciální a optokouřový detektor s paticí na 12V a
výstupním přepínacím relé bez autoresetu dosah poloměr 6 m, IP43.
1 400 Kč
EP 212-41M
Optický detektor kouře s paticí, ve spojení s interface US-04 moţno připojit do
zabezpečovacích ústředen - certifikováno dle EN 54-7
325 Kč
EP 212-87
Optický detektor kouře s paticí, ve spojení s interface US-04 moţno připojit
do zabezpečovacích ústředen - certifikováno dle EN 54-7
390 Kč
US-04 (1 relay)
Interface pro připojení poţárních hlásičů k zabezpečovací ústředně.
Umoţňuje současné připojení aţ 20x EP 212-41M nebo 15x EP 212-87. 1
výstupní relé.
435 Kč
US-04 (2 relay)
Interface pro připojení poţárních hlásičů k zabezpečovací ústředně.
Umoţňuje současné připojení aţ 20x EP 212-41M nebo 15x EP 212-87. 2
výstupní relé.
599 Kč
US-04 (3 relay)
Interface pro připojení poţárních hlásičů k zabezpečovací ústředně.
Umoţňuje současné připojení aţ 20x EP 212-41M nebo 15x EP 212-87. 3
výstupní relé.
630 Kč
VESTA
Autonomní optoelektrický detektor kouře, napájení 9V (baterie je součástí
dodávky), certifikováno dle EN 14604
550 Kč
SD-427P
Autonomní optoelektrický detektor kouře, napájení 9V, NENÍ CERTIFIKOVÁN
DLE VYHLÁŠKY 23/2008 !!!
250 Kč
SD-428P
Autonomní optoelektrický detektor kouře, napájení 9V, NENÍ CERTIFIKOVÁN
DLE VYHLÁŠKY 23/2008 !!!
250 Kč
SD-429
Autonomní optoelektrický detektor kouře, napájení 9V, NENÍ CERTIFIKOVÁN
DLE VYHLÁŠKY 23/2008 !!!
250 Kč
SD-430
Autonomní optoelektrický detektor kouře, napájení 9V, NENÍ CERTIFIKOVÁN
DLE VYHLÁŠKY 23/2008 !!!
250 Kč
GS 130
detektor hořlavých plynů, napájení 230V
929 Kč
GS 133
detektor hořlavých plynů, napájení 12Vss
799 Kč
Detektory plynů
Detektory prostředí
LD-12
Záplavový detektor, napáj. 12V ss, výstup volitelný NO/NC proti GND
1450
Detektor zaplavení s vestavěnou sondou pro detekci vody s výstupním
přepínacím kontaktem (max. 10 sond typ 1450S s celkovou délkou stíněného
kabelu max. 60m), napájení 12 / 24 Vss / odběr maximálně 30 mA, rozměry
96x64x31mm ( V x Š x H), krytí IP40, barva bílá.
1450S
Přídavná sonda k detektoru zaplavení 1450. K jednomu detektoru zaplavení
1450 můţe být připojeno max. 10 sond 1450S. Maximální celková délka
včetně odboček můţe být 60m při pouţití stíněného kabelu, rozměry
96x64x31mm ( V x Š x H), krytí IP40, barva bílá.
EA200
Kombinovaný elektronický detektor prostředí s vestavěným snímačem
překročení maximální / minimální mezní teploty v rozsahu 0 aţ 50°C a jedním
přídavným vstupem, ke kterému lze připojit volitelnou sondu s větším
teplotním rozsahem nebo sondu pro detekci zaplavení nebo sondu pro
detekci překročení nastaveného limitu relativní vlhkosti. Detektor má 2 NO/NC
výstupy a jeden pomocný NC výstup, napájení 12Vdc / 200mA, rozměry 122 x
152 x 31mm.
294 Kč
780 Kč
2 990 Kč
EA400
WB800SUP
SSHT81
SSLT82
HA3
Stejný detektor jako EA200 s tím rozdílem, ţe neobsahuje vestavěné teplotní
čidlo a má 4 přídavné vstupy, ke kterým lze připojit volitelnou teplotní sondu
nebo sondu pro detekci zaplavení nebo sondu pro detekci překročení
nastaveného limitu relativní vlhkosti. Detektor má 4 NO/NC výstupy a jeden
pomocný NC výstup, napájení 12Vdc / 200mA, rozměry 122 x 152 x 31mm.
Volitelná sonda pro detekci zaplavení, maximální vzdálenost 300m,
dvoudrátové připojení k některému přídavnému vstupu detektoru EA200 nebo
EA400.
Volitelná sonda s teplotním rozsahem 0 - 148°C, maximální vzdálenost 300m,
dvoudrátové připojení k některému přídavnému vstupu detektoru EA200 nebo
EA400.
Volitelná sonda s teplotním rozsahem -50 aţ 70°C pro mrazící boxy,
maximální vzdálenost 300m, dvoudrátové připojení k některému přídavnému
vstupu detektoru EA200 nebo EA400.
Volitelná sonda pro detekci překročení nastaveného limitu relativní vlhkosti v
rozsahu 0-100%RH, maximální vzdálenost 300m, třívodičové připojení k
některému přídavnému vstupu detektoru EA200 nebo EA400.
8 200 Kč
650 Kč
1 940 Kč
1 398 Kč
4 380 Kč
Pozn.
Novinka !
Novinka !
Novinka !
Novinka !
Novinka !
Nová verze!
Download

Detektory.pdf - abcsecurity.cz