REKLAMA 1
Mgr. Eliška Kubíčková, Ph.D.
14. března 2012
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
AGENTURY
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Zázemí agentury (management, účetní, provozní oddělení, …)
Pracovní týmy pro jednotlivé klienty
ODDĚLENÍ A POZICE
Obchodní oddělení (account director, account manager, account
executive)
Traffic manager
Kreativní oddělení (copywriter, graphic designer, fotograf, DTP,
produkční, …)
Mediální oddělení
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
3
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
ACCOUNT DIRECTOR
Zodpovědný za klientský servis
Rozhodující článek pracovního týmu, spadají pod něj všichni
account manažeři
Řídí a koordinuje práci na zakázkách
ACCOUNT MANAGER
Přímo zodpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta
Klíčová kontaktní osoba pro klienta, zajišťuje veškerou
komunikaci s klientem
Prezentuje práci klientovi (+ ve spolupráci s kreativ. oddělením)
Sestavuje brief, hlídá rozpočet
Zpracovává reklamní strategii
Může mít k dispozici další Account executives
4
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
ACCOUNT EXECUTIVE
Výkonný pracovník zodpovědný za každodenní práci na
zakázce
Řídí a provádí zakázku jednotlivými odděleními
Přebírá podklady od Account manažera
Zajišťuje podklady z jednotlivých oddělení
Hlídá dodržení časového plánu, rozpočtů
na svých zakázkách
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
5
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
KREATIVNÍ ŘEDITEL
Koordinuje práci kreativního oddělení
Určuje kreativní koncept reklamních
kampaní
Přináší
nové
myšlenky,
dává
kreativnímu oddělení vizi
Dohlíží na úroveň kreativity a jasnost
sdělení
Dohlíží na zpracování zakázek
Prezentuje (a obhajuje) práce klientům
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
6
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
COPYWRITER
Kreativec, tvůrce myšlenek, textař
Pracuje dle zadání převedeného do kreativního briefu
Prezentuje vytvořené návrhy
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
7
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
ART DIRECTOR
Koordinuje uměleckou stránku produkce
Je schopen připravit layouty a realizovat přímé dodávky
Úzce spolupracuje s DTP studiem a produkcí
Řídí práci designerů, spolupracuje s produkčními společnostmi,
fotografy, ilustrátory a grafickými studii
Dohlíží na casting, vybírá a řídí nabídky dodavatelů
Je podřízen kreativnímu řediteli
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
8
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
GRAPHIC DESIGNER
Dává vizuální podobu kreativním návrhům
Kreslí storyboardy, layouty
DTP (studio, pracovník)
Převádí vizuální podobu do finální úpravy pro tisk
PRODUKČNÍ
Výkonný pracovník zajišťující kompletní realizační činnosti
(kontakt s tiskárnou, objednávky interiérů, casting, doprava,
dekorace, …)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
9
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
TRAFFIC MANAGER
Rozděluje práci dle vytíženosti jednotlivých pracovníků
Hlídá deadliny
CLIENT SERVICE DIRECTOR
Předkládá zprávy a hodnocení nejvyššímu vedení agentury
Je vedoucí osobou v oblasti strategických rozhodnutí,
Vyhledává nové klienty, odpovídá za rozvoj svého pracovního
týmu a celého oddělení
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
10
2
ÚMK/REKL 1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY
MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ
Výzkum médií (rating pořadů, složení diváků, poslechovost,
čtenost) a kontakt s nimi
Rozhodnutí o výběru správného nosiče reklamních informací v
závislosti na cílové skupině a daném rozpočtu
Vše související s volbou média, časem a náklady. Výsledkem je
mediální plán
Vyhodnocení účinnosti kampaně
http://www.youngheads.cz/reklamkari/
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
11
2
ÚMK/REKL 1
BRIEF
DEFINICE
Stručné a výstižné zadání komunikace, které by mělo jasně
vymezit, co klient (zadavatel reklamy) od komunikace očekává.
Základní komunikační stupeň mezi agenturou a klientem.
Celkové shrnutí úkolů reklamy, pracovní linie pro všechny, kteří
se na úkolu budou podílet.
Jeho formulaci může klientovi v případě potřeby pomoci vytvořit
account.
Vzhledem k počtu lidí, kteří se na plánování komunikace
podílejí, je nezbytné, aby měl psanou formu.
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
12
2
ÚMK/REKL 1
BRIEF
OBSAH
Marketingové cíle
Komunikační cíle
Celková data o trhu
Rozpočet
Informace o společnosti
Popis CS
Načasování
Rozdělení zodpovědnosti
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
13
2
ÚMK/REKL 1
BRIEF
Typy briefu
Klientský – začátek spolupráce klienta s agenturou
Agenturní – slouží pro celou agenturu jako hlavní dokument při
práci na zakázce, je vytvářen v agentuře
Kreativní – slouží při kódování zprávy pro danou CS, je určující
pro kreativní oddělení
Zdroje:
http://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.php
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
14
2
ÚMK/REKL 1
Kreativní brief
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
15
2
ÚMK/REKL 1
BRIEF
SHIT IN = SHIT OUT

Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
16
2
ÚMK/REKL 1
Tomáš Hrivnák, Brandtherapy - blog
Obyčejný účet „Eva Holubová“:
Popis: Eva Holubová v blůzičce, s pěknou trvalou a make-upem pije
capuccino. Nad ní titulek "Je to jen obyčejný účet. Ale umí všechno, co byste
od něj čekali."
Produkt: účet ERA
Co pohledává Eva Holubová na tomto plakátě?
Co říká (pokud něco)?
Proč pije capuccino?
Jaká je souvislost mezi ní a větou o "obyčejném účtu"?
Je zde Eva Holubová metaforou "obyčejného účtu"?
Je zde jako reprezentant obyčejnosti?
Reprezentuje zde současně něco, co je sice obyčejné, ale "umí všechno, co
byste od ní čekali"?
Co to "všechno" je?
Nebo je titulek "citátem" Evy Holubové, která promlouvá o účtu?
Nebo promlouvá o obyčejnosti?
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
17
2
ÚMK/REKL 1
Tomáš Hrivnák, Brandtherapy - blog
Obyčejný účet Eva Holubová
Proč se účet jmenuje "era"?
Proč s malým "e"?
Mnoho otázek na jeden jediný plakát. Zcela jistě je většina kolemjdoucích
nebude klást. Plakát tak bude svědectvím o obyčejnosti - navařeným podle
ledabyle načrtnutého receptu.
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
18
2
ÚMK/REKL 1
Děkuji za vaši
pozornost
a přeji příjemný den!
Eliška Kubíčková
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
19
2
Download

ÚMK/REKL 1