TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z RUSKÉHO JAZYKA
Předmět: Ruský jazyk
Školní rok: 2013/2014
Obor vzdělání: Zdravotnický asistent – dálkové studium
Vypracovala: Mgr. Mária Mýtniková
Семейная жизнь – Rodinný život, moje rodina
Домашнее хозяйство – Bydlení, náš dům, náš byt, vesnice – město
Моя жизнь – Můj život, denní režim
Свободное время – Volný čas, aktivity ve volném čase
Покупки и сфера обслуживания – Nakupování a služby, jídlo a kuchyně, v restauraci
Спорт – Sport, druhy sportů, volný čas
Путешествия – Cestování, dopravní prostředky, ubytování, dovolená
Одежда – Oblečení
Природа и погода – Roční období a počasí
Здоровье и болезни – Zdraví a nemoci, lidské tělo, u lékaře
Еда и кухня – Jídlo a kuchyně, stravovací zvyklosti, Ruská kuchyně, Česká kuchyně
Чешская республика, Прага, Россия, Москва, Санкт Петербург – Česká republika, Praha,
Rusko, Moskva, Petrohrad
Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín MZ.
Schváleno v předmětové komisi dne 1.10.2013
Mgr. Milan Míka, v.r.
vedoucí předmětové komise
Schváleno vedoucí oboru dne 1.10.2013
Mgr. Jarmila Milcová, v.r.
vedoucí oboru ZA
Schváleno ředitelem školy dne 1.10.2013
Mgr. Václav Kočovský, v.r.
ředitel školy
Download

témata k maturitní zkoušce z ruského jazyka