Požiadavky normy ISO 9001 a ISO 22000
pre výrobcov potravín
Ing. Miroslav Šuška, QUALIFOOD s.r.o.
CERTIFIKACE
 BRC Food
 IFS Food, Logistic, Broker, Cash&Carry/Wholesale
 FSSC22000
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
 HACCP
 Audity dodavatelů
Certifikovaní zákazníci QUALIFOOD:
Časopis
KVALITA POTRAVIN
od roku 2001
Předplatné na Slovensku:
L.K.Permanent
(www.lkpermanent.sk)
Školení
 Kurzy QUALIFOOD
 Kurzy IFS Academy
Normy využívané v potravinářství
(kvalita a bezpečnost potravin)
Normy využívané v potravinářství
(kvalita a bezpečnost potravin)
ISO 9001:2008 Systém managementu kvality
ISO 22000:2005 Systém managementu bezpečnosti
potravin
Normy využívané v potravinářství
Normy ISO 9001 a ISO 22000
 Stejná struktura
ISO 22000
ISO 9001
0. Úvod
1. Předmět normy
2. Normativní odkazy
3. Termíny a definice
4. Systém managementu kvality 4. Systém managementu bezpečnosti potravin
5. Odpovědnost managementu
6. Management zdrojů
7. Realizace produktu
7. Plánování a realizace bezpečných produktů
8. Měření, analýza a zlepšování 8. Validace, ověřování a zlepšování
systému managementu bezp. potravin
Normy ISO 9001 a ISO 22000
ISO 22000
ISO 9001
4. Systém managementu bezpečnosti potravin 4. Systém managementu kvality
4.1 Všeobecné požadavky
4.2 Požadavky a dokumentaci
4.2.1 Řízení dokumentů
4.2.1 Řízení záznamů
Normy ISO 9001 a ISO 22000
ISO 22000
ISO 9001
5. Odpovědnost managementu
5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu
5.2 Politika bezpečnosti potravin
5.2 Zaměření na zákazníka
5.3 Plánování systému managementu 5.3 Politika kvality
bezpečnosti potravin
5.4 Plánování
5.4 Odpovědnost a pravomoc
5.5 Odpovědnost a pravomoc a komunikace
5.5 Vedoucí týmu pro bezp. potravin 5.5.2 Představitel managementu
5.6 Komunikace
5.5.3 Interní komunikace
5.7 Připravenost a reakce na
5.6 Přezkoumání systému managementu
nepředvídanou situaci
5.8 Přezkoumání vedením
Normy ISO 9001 a ISO 22000
ISO 22000
ISO 9001
6. Management zdrojů
6.1 Poskytování zdrojů
6.2 Lidské zdroje
6.3 Infrastruktura
6.4 Pracovní prostředí
Normy ISO 9001 a ISO 22000
ISO 22000
ISO 9001
7. Plánování a realizace bezpečných
produktů
7.1 Všeobecně
7.2 Programy nezbytných předpokladů
7.3 Předběžné kroky umožňující
analýzu nebezpečí
7.4 Analýza nebezpečí
7. Realizace produktu
7.5 Vytvoření provozních programů
nezbytných předpokladů
7.6 Vytvoření plánu HACCP
7.7 Aktualizace předběžných
informací a dokumentů
specifikujících PNP a plán HACCP
7.8 Plánování ověřování
7.9 Systém sledovatelnosti
7.10 Řízení neshody
7.1 Plánování realizace produktu
7.2 Procesy týkající se zákazníka
7.3 Návrh a vývoj
7.4 Nákup
7.5 Výroba a poskytování služeb
7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb
7.5.3 Identifikace a sledovatelnost
7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení
Normy ISO 9001 a ISO 22000
ISO 22000
ISO 9001
8. Validace, ověřování a zlepšování
systému managementu
8.1 Všeobecně
8.2 Validace kombinací ovládacích
opatření
8.3 Řízení monitorování a měření
8.4 Ověřování systému bezp. potravin
8.5 Zlepšování
8. Měření, analýza a zlepšování
8.2 Monitorování a měření
8.3 Řízení neshodného produktu
8.4 Analýza dat
8.5 Zlepšování
Děkuji za pozornost!
Kontakt:
Ing. Miroslav Šuška, QUALIFOOD s.r.o.
[email protected]
www.qualifood.cz, www.qualifoodacademy.cz
Download

Normy ISO 9001 a ISO 22000