Telefonní seznam Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
spojovatelka
GSM brána
recepce
FAX
354 474 200
724 036 769
354 474 225
354 474 235
AMBULANCE LÉČBY BOLESTI
ambulance (pouze lichý čtvrtek)
objednávání
354 474 253
354 474 225
NEUROLOGIE
INTERNÍ ODDĚLENÍ
primář
vrchní sestra
lůžkové oddělení
ambulance
ambulance
354 474 231
354 474 228
354 474 233
354 474 257
LŮŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE - dolní nemocnice
vrchní sestra
lůžkové oddělení
OŠETŘOVATELSKÁ LŮŽKA - Taormina
oddělení DLP 2. patro
oddělení DLP 3. patro, sociální lůžka
354 625 111
354 625 112
REHABILITACE
354 474 236
354 474 245
ambulance
pracoviště fyzioterapie
354 474 255
laboratoř
odběrová místnost (dolní areál nemocnice)
354 474 244
SPRÁVA
jednatelka - Mgr. Miluše Tuková
jednatel - Antonín Strolený
CHIRURGIE
ambulance
354 474 260
354 474 251
354 474 250
LABORATOŘ OKB
354 474 232
354 474 230
UROLOGIE
ambulance
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
primář
RTG pracoviště, objednávání
354 474 265
354 474 214
GASTROENTEROLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ
vyšetřovna, objednávání
354 474 216
technické odd. - Josef Řezka
personální odd. - Mgr. Renata Hanusová
pokladna - Lenka Faměrová
finanční odd. - Jitka Bačová
odd. zdrav. pojišťoven a SZM - Zdeňka Turková
606 704 799
724 889 874
354 474 218
354 474 254
354 474 243
354 474 243
354 474 217
Download

Telefonní seznam Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.