CURRICULUM VITAE
Karel Šima
Address:
Telephone:
Email:
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i./
Centre for Higher Education Studies
U dvou srpů 2
150 00 Prague
Czech Republic
+420 777 640 146
[email protected], [email protected]
Education:
2002
2002-2005
2010
Mgr. (MA) in History
Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Czech History
Czech-German graduate school Lebenswelten und
Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis
19. Jahrhundert, cooperation between Charles University in Prague and
Universität des Saarlandes in Saarbrücken
Ph.D. in Historical Anthropology
Charles University in Prague, Faculty of Humanities
Professional Appointments:
2006-present Research Fellow. Centre for Higher Education Studies, Prague
2012-present Expert and consultant. Ministry of Education, Youth and Sports of Czech
Republic
2010-2011
Research Associate. Institute of Czech History, Faculty of Arts, Charles
University, Prague
2009–2011
Lecturer in History. Department of Anthropology and History, Faculty of
Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen
2006
Visiting Scholar. Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas,
Berlin, Germany
2004
Visiting Scholar. Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt Universität,
Berlin, Germany
Publications:
Books:
Šima, K.; Pabian, P. 2013. Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve
vysokém školství. [Humboldt’s Paradise Lost: The Ideology of Einheit von Forschung und
Lehre in Higher Education] Praha: SLON.
Prudký, L.; Pabian, P.; Šima, K. 2010. České vysoké školství: na cestě od elitního k
univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. [Czech Higher Education: On the Road from Elite
to Universal Education 1989-2009] Praha: Grada.
Book Chapters:
Šima. K. 2013. „Tschechische nationale Feste im medialen Konflikt. Zur Konstruktion der
modernen Medialität der Feiern“ In: W. Behringer, M. Havelka, K. Reinholdt (eds.)
Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, p. 198211.
Šima, K. 2009. „Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české
historiografie.“ [Great Narrative of Linquistic Turn in Theory of Hisotry and Short Story
of Czech Historiogrphy] In: L. Storchova (ed.) Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie,
koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Alois
International 2009, p. 67-94.
Šima, K. 2007 „Antropologická konstanta – slepé místo historicko-antropologického bádání?"
[Anthropological Konstant: Blind Spot of Historical Anthropology?] In: L. Storchová
(ed.) Condition humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické
antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007, p. 39 – 57.
Refereed Journal Articles:
Pabian, P.; Šima, K.; Kynčilová, L. 2011. „Humboldt goes to the labour market: how
academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic“ Journal of
Education and Work, 24 (1-2): 95-118.
Lepori B.; Masso J.; Jablecka J.; Šima K.; Ukrainski K. 2009. „Comparing the organization of
public research funding in Central and Eastern European Countries.“ Science and Public
Policy, 36: 667-681.
Šima, K. 2008. „Člověk nestojí za nic, nenadchne-li ho blízkost velkého muže. Personifikace
významového prostoru národních oslav 60. a 70. let 19. století.“ [“Man is lost when not
impressed by great man.“ Personification of national festivals in 1860s and 1870s]
Theatrum historiae, 3: 201- 233.
Šima, K. 2007. „Institucionální financování výzkumu a vývoje.“ [Institutional Funding of
Research] Aula, 15 (4): 60-75.
Šima, K. 2006. „Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty
konstruování národní identity.“ [National festivals in 1860s and perfoming national
identity] Český časopis historický, 104 (1): 81-110.
Contracts and Grants:
Expert. JOREP - Investments on joint and open R&D programs and analysis of their
economic impact. (2011-2013) European Commision.
Expert. EUMIDA - European Universities MIcro Data, Feasibility Study for Creating a
European University Data Collection. (2009-2010) European Commision.
Expert. Public Funding of Research Activities in Central and Eastern European Countries
(2007-2008) PRIME Network of Excellence, 6th Framework Programme of European
Commision.
Coordinator and researcher. Mass higher education in institutional settings: an ethnography of
university departments. (2010-2013) Standard research grant, Czech Science Foundation
(http://www.csvs.cz/ETUDE/)
Conference Activity:
Main organizer. Ethnographies of High Education: researching and reflecting “at home”,
Prague, May 22-24, 2013 (www.ethe.cz).
Teaching Experience:
Courses on Historical Anthropology, Historography, Czech History, Higher Education Policy,
Ethnography of Higher Education in study programmes Social Anthoropology (Charles
University in Prague, Faculty of Humanities), History (Department of Anthropology and
History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen), Political
Science (Department of Political Sciences, Faculty of Arts, Charles University, Prague)
Editorships and Editorial Boards:
Executive editor and member of editorial board, Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní
politiku [Aula. Journal of Higher Education and Science Policy].
Languages:
Czech. Native speaker.
English. Reading - excellent, speaking - fluent, writing – very good
German. Reading – very good, speaking – good, writing – good.
Download

Šima Karel, Mgr., Ph.D.