Politika jakosti, cíle jakosti
a podnikové cíle pro rok 2012
QP 001/2012
Verze č.0
Politika jakosti, cíle jakosti, bonusové cíle
a podnikové cíle pro rok 2012
Interní
Strana 1 / 2
Připravil:
Ověřil :
Schválil :
T.Pochman
M. Čapkovič
T.Takamura
Podpis
Podpis
Podpis
Datum
Datum
Datum
Elektronické kopie jsou platné i bez podpisu
A. POLITIKA JAKOSTI
Aisan Industry Czech, s.r.o. vyrábí vysoce jakostní elektrická benzínová čerpadla,
moduly, absorpční uhlíkové kanistry, škrticí klapky a hliníkové odlitky, které splňují
nebo překračují očekávání zákazníků.
Aisan Industry Czech, s.r.o. bude i nadále pokračovat v budování
a zlepšování efektivních mechanismů k zajištění nejlepší kvality výrobků při výrobě i při
jejich používání zákazníkem a dlouhodobě směřuje k nulové zmetkovitosti a k nule
závažných reklamací u zákazníka.
Aisan Industry Czech, s.r.o. buduje pozitivní pracovní prostředí, zajišťující spokojenost
zaměstnanců a plynule zvyšuje jejich odbornou kvalifikaci pomocí tréninkových programů
a školení.
B. Cíle Kvality a Bonusové cíle
Cíl
Zodp.
Datum
0 úrazů
AIC
2012
Zákaznické PPM :
7 PPM
AIC
2012
Včasnost dodávek vůči zákazníkovi:
0 DPM
AIC
2012
7,95 Czk / 1000 ks prodaných výrobků AIC
2012
Úrazy
Interní zmetkovitost
Platná verze směrnice je uložena na serveru M\ Quality documentation \ Příručka jakosti \ Politika a cíle jakosti. Originál směrnice je uložen v
šanonu Směrnice (odd. kvality). Veškeré ostatní verze mají pouze informativní hodnotu a jsou neřízené.
Politika jakosti, cíle jakosti
a podnikové cíle pro rok 2012
QP 001/2012
Verze č.0
Interní
Strana 2 / 2
C. Podnikové Cíle 2012
Oblast
Cíl
Personalistika Krátkodobá nemocnost
Kvalita
Dodávky
Interní PPM
Odpad
Efektivita
Snižování
nákladů
Zodp.
max. 3,5% HR
Dodavatelské PPM EFP :
350 PPM
Dodavatelské PPM FPM :
25 PPM
Dodavatelské PPM L-Plant :
5 PPM
Náklady na jakost
1,2 Czk /Ks
Počet realizovaných zlepšovacích návrhů
100
Zásoba hotových výrobků-EFP (průměr):
0-3 dny
Zásoba hotových výrobků -FPM (průměr):
1-5 dní
Zásoba hotových výrobků -L plant (průměr):
2-5 dní
Zásoba komponentů-EFP:
7-16 dní
Zásoba komponentů-FPM:
10-25 dní
Zásoba lokálních komponentů - L-plant:
4-12 dní
Zásoba Japonských dílů - L-plant:
10-20 dní
Žádný smíchaný kanban u zákazníka
Odpad:
EFP
méně než 6000 PPM
FPM
méně než 6800 PPM
Die casting (s přípravnými vstřiky)
méně než 26000 PPM
Obrábění
méně než 5300 PPM
Montáž
méně než 2600 PPM
EFP
85%
FPM
83%
Die casting
88%
Obrábění
90%
Montáž
90%
Žádná mimořádná doprava (import / export)
Snížit celkový počet poruch na
82 / měsíc
Snížit celkový čas poruch na
69 h / měsíc
Snížit náklady na nákup komponentů o
3 603 K CZK
C-plant Celkový údržbový čas vůči počtu vstřiků
5 sec.
L-plant Celkový údržbový čas vůči počtu vstřiků
15,82 sec.
Do kdy
2012
QC
2012
Logistika
2012
Výroba
Postupné
snížení
do konce
2012
Výroba
Logistika
Údržba
strojů
Nákup
Údržba
forem
Postupné
zvýšení
do konce
2012
2012
Platná verze směrnice je uložena na serveru M\ Quality documentation \ Příručka jakosti \ Politika a cíle jakosti. Originál směrnice je uložen v
šanonu Směrnice (odd. kvality). Veškeré ostatní verze mají pouze informativní hodnotu a jsou neřízené.
Download

Politika jakosti, cíle jakosti a podnikové cíle pro rok 2012 Politika