Uživatelský manuál
User manual
kamera do auta / dashboard camera
eXcam N10
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Děkujeme Vám za nákup kamery do auta eXcam N10.
Věříme, že budete s Vaším výběrem spokojeni a kamera splní Vaše očekávání. Aby vše fungovalo k Vaší spokojenosti,
věnujte prosím pozornost tomuto návodu, kde Vám poradíme
se základní obsluhou a nastavením záznamové kamery.
Rozmístění ovládacích prvků na kameře
1
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Základní informace
Typ zařízení:
Chipová sada:
Rozlišení senzoru:
Úhel záběru:
Rozlišení videa:
Formát videa:
Rozlišení foto:
Formát foto:
Displej:
Formát paměťové karty:
Napájecí napětí:
Skladovací teplota:
Provozní teplota:
Balení obsahuje:
eXcam N10
NTK 96620
1.3Mpx CMOS
140° (diagonálně)
1080FHD, 1080P, 720P, WVGA, VGA, QVGA
AVI
max. 12Mpx (interpolace z 1.3Mpx)
JPG
1.5“ barevný LCD TFT
microSD (SDHC), max. 32GB class 10
5V DC, 1.0A
-10°C - 50°C
0°C - 40°C
kamera do auta eXcam N10, nabíječka 12/24V (délka
kabelu cca 3,5m), přísavkový držák na sklo,
USB kabel
Recyklace zařízení
Zařízení obsahuje vestavěný akumulátor. Kameru po skončení
doby její funkčnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale
odevzdejte ji na místo určené pro sběr elektroodpadu. Za zařízení byl
odveden poplatek za likvidaci historického elektrozařízení a baterií.
Buďte prosím šetrní k našemu životnímu prostředí.
Pokyny pro údržbu kamery
Zařízení čistěte pouze vlhkým prostředkem bez abraziv a chemických přísad.
Optiku a displej je vhodné čistit prostředkem na čištění LCD displejů a jemným hadříkem, aby nedošlo k poškrábání citlivých ploch. Zařízení nikdy nevystavujte přímému
působení vody ani přímým vlivům počasí. Při přenášení je vhodné tělo kamery i optiku
chránit před mechanickým poškozením.
2
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Ještě, než začnete...
Zařízení obsahuje jemnou elektroniku. Je proto důležité, aby s ním bylo zacházeno
opatrně. Nevystavujte prosím kameru extrémním teplotám. Především vestavěný akumulátor ocení, pokud nebude vystavován teplotám pod 0°C a nad 50°C. Kamera není
určena pro instalaci do venkovního prostoru.
Poruchy způsobené neopatrným zacházením, mechanickým poškozením nebo
přechováváním kamery při teplotách nižších než -10°C nebo vyšších než 50°C mohou
vést k trvalému poškození zařízení a neuznání záruky.
Zařízení obsahuje vestavěný akumulátor, který je nutné udržovat v nabitém stavu.
Pokud kameru necháte dlouhou dobu nepoužívanou a akumulátor nebude nabitý, může
dojít k poklesu napětí pod povolenou mez a jeho poškození.
Pro dosažení plné kapacity akumulátoru doporučujeme provést nabíjecí cyklus nejméně třikrát (nabít a vybít). Elektronika kamery pohlídá, aby nedošlo k přebití akumulátoru nebo poklesu napětí pod povolenou mez.
Před použitím kamery si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pokud
bude přesto něco nejasného, obraťte se na naši podporu.
Veškeré kontakty naleznete na našem webu nebo na konci tohoto manuálu.
Přečtěte si kapitolu Doporučené nastavení
3
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
První kroky s Vaší novou kamerou
Příprava kamery k provozu:
Kameru rozbalte a odstraňte ochranné folie z optiky a případně displeje. Ochrannou folii na displeji můžete ponechat pro jeho ochranu.
Do vypnuté kamery vložte do slotu pro paměťovou kartu (viz. Rozmístění ovládacích prvků na kameře) kompatibilní microSD kartu ve standardu class 10 s kapacitou
max. 32GB. Karta musí jít vložit volně, bez použití síly, pouze jemným domáčknutím.
Vyndání paměťové karty se provádí vždy při vypnuté kameře, jemným zatlačením
na kartu směrem do těla kamery. Po uvolnění se karta vysune a je možné ji odebrat.
Vkládáte-li do zařízení novou microSD kartu nebo kartu, která byla již využívána k
jinému účelu nebo v jiném zařízení, doporučujeme v kameře provést její naformátování
(systémové menu – Formát)
Příprava držáku a jeho instalace v automobilu:
Z balení vyndejte držák kamery. Vyberte vhodné místo pro umístění kamery ve
vozidle. Doporučujeme zvolit místo mezi předním sklem a zpětným zrcátkem tak, aby
kamera nebyla umístěna v zorném poli řidiče.
Očistěte plochu, na kterou chcete kameru připevnit, aby nebyla mastná nebo zašpiněná. Zkontrolujte také, že plocha je rovná a bez výstupků. Přiložte na místo přísavkový
držák a stisknutím páčky ve směru k přísavce vytvořte podtlak.
Přesvědčte se, že držák je pevně ke sklu přichycen. Do kamery připojte miniUSB
konektor přiloženého napájecí adapteru 12/24V, jehož druhý konec zapojte do zdířky
pro zapalovač.
Kabel napájecího adapteru doporučujeme protáhnout pod čalouněním automobilu.
Dodaný napájecí adapter není
vhodný pro zabudování pod palubní
desku automobilu. K tomuto účelu
doporučujeme dokoupení sady pro
skryté napájení eXcam PowerLine,
která je pro tento účel vyrobena.
Pokud držák nedrží na svém
místě, pečlivě jej očistěte a plochy
odmastěte vhodným prostředkem
(např. lihem). Přesvědčte se, že sklo
je rovné a bez výstupků.
4
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Nabíjení akumulátoru a jeho kapacita
Po prvním zapnutí kamery může být akumulátor vybitý. Pro dosažení plné kapacity
akumulátoru jej doporučujeme plně nabít a plně vybít nejméně 3x (provést 3 nabíjecí
cykly). K nabíjení lze využít dodaný adaptér 12/24V do automobilu nebo standardní
nabíječku zakončenou miniUSB konektorem (typ B, výstupní napětí 5V DC, min. 1A).
Pokud k nabíjení využijete USB port počítače, berte prosím v potaz, že nabíjení
baterie může trvat značně déle nebo nemusí být zcela dokončeno - to je dáno maximálním výstupním proudem USB portu (specifikace USB 1.0 a 2.0), který je pouze 0,5A.
Kamera pro plnohodnotné nabíjení akumulátoru může potřebovat proud až 1A.
Berte prosím v potaz, že postupem času dochází k degradaci kapacity akumulátoru
a tím pádem i ke zkracování délky provozu zařízení bez externího napájení. Jedná se o
běžný jev daný jeho konstrukcí.
Akumulátor v zařízení je primárně určen jako záložní zdroj napájení pro případ, že
v dopravním prostředku (např. vlivem nehody) dojde k výpadku vnitřního napájecího
okruhu.
Chcete-li prodloužit životnost
akumulátoru, dbejte na to, abyste zařízení nevystavovali extrémním teplotám (pod 0°C a nad 50°C). Nenechávejte kameru v automobilu, může-li
dojít k překročení těchto teplot.
Dojde-li k poškození akumulátoru, nemusí být v závislosti na okolních podmínkách uznána záruka.
Dojde-li k poškození akumulátoru po
záruce, obraťte se na naše servisní
středisko, kde je možné jej vyměnit.
5
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Funkce jednotlivých tlačítek na kameře
Režim
Obecná
funkce
Režim
video
Video
natáčí
Režim
foto
Režim
přehrávání
Zap / Vyp
Zapne
/ vypne
kameru
-
-
-
-
Šipka
nahoru
Pohyb
mezi
položkami
ZOOM
přiblížení
ZOOM
přiblížení
ZOOM
přiblížení
Výběr
snímku k
přehrání
Šipka
dolu
Pohyb
mezi
položkami
ZOOM
oddálení
ZOOM
oddálení
ZOOM
oddálení
Výběr
snímku k
přehrání
MODE
Volba
režimu
kamery
-
Zamknutí
záznamu
-
-
OK
Potvrzení
volby
Manuální
start
nahrávání
Manuální
konec
nahrávání
Pořízení
fotografie
Přehrát
zvolené
video / foto
MENU
Vyvolání
menu
Vyvolání
menu
-
Vyvolání
menu
Vyvolání
menu
Tlačítko
RESET
RESET kamery
Režimy video / foto / přehrávání
Jednotlivé režimy lze volit stiskem tlačítka MODE. Připojením externího napájení do kamery se automaticky aktivuje režim video a zároveň se začne
ukládat záznam (je-li v kameře vložena paměťová karta).
Během pořizování záznamu není možné přepínat režimy kamery nebo vstupovat
do menu.
Prováděný záznam lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka OK. Opětovným stiskem
tlačítka OK se záznam opět spustí.
Není-li záznam prováděn, lze kameru nastavit stiskem tlačítka MENU nebo měnit
její režim (video / foto / přehrávání)
6
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Položky v MENU - nastavení kamery
Prvním stiskem tlačítka MENU aktivujete nastavení videorežimu kamery:
Položka
Význam
Možné hodnty
1080FHD (1920x1080)
1080P (1440x1080)
Rozliseni
videa
Nastavení rozlišení ukládaného videa. Preferujete-li delší
dobu záznamu, zvolte nižší
rozlišení
Nahravani
ve smycce
Definuje délku jednotlivých
videí.
Expozice
Expozice videa
Detekce
pohyu
Volba pro režim zaparkovaného automobilu, kdy je záznam
prováděn jen po detekci pohybu. Tuto volbu mějte pri jízdě
vždy vypnutou.
Nahravani
audia
Povolení nahrávání zvuku k
videu
Vypnuto
Zapnuto
Otisk data
Vložení nesmazatelných údajů
do videozáznamu. Lze vložit
datum a čas
Zapnuto
Gsenzor
Nastavení citlivosti Gsenzoru.
Nikdy jej při jízdě nevypínejte - při nehodě by se záznam
nezamkl a mohl by tak být
přepsán dalšími záznamy!
Zvuk tlacitek
720P (1280x720)
WVGA (848x480)
VGA (640x480)
QVGA (320x240)
Vypnuto
1 - 3 - 5 minut
hodnoty od +2 do -2
doporučujeme 0
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
2G
4G
8G
Vyp
Zap
Zvuk tlačítek
7
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Položky v MENU - nastavení kamery
Druhým stiskem tlačítka MENU aktivujete systémové nastavení kamery:
Položka
Význam
Možné hodnty
Datum / cas
Nastavení datumu a času kamery.
Zde vyberte šipkami nastavovaný údaj, potvrďte OK a šipkami
nastavte hodnotu. Opět potvrďte OK. Vyberta formát zobrazení
data - YY = rok, MM = měsíc, DD = den
Automaticke
vypnuti
Volba, má-li se kamera automaticky po určité době neprovádění záznamu vypnout
Ne
1 min
3 min
Jazyk
Volba jazyka kamery
Angličtina, Čínština, Korejština, Ruština, Polština,
Frekvence
Potlačení kmitání při umělém
osvětlení
Setric
obrazovky
Automatické vypnutí displeje
po určité době od začátku
záznamu. Displej lze kdykoliv
aktivovat stisknutím libovolného
tlačítka.
Ne
3 min
5 min
10 min
Otoceni
obrazu
Otočení obrazu při snímání
vzhůru nohama (např. umístění
kamery na palubní desku držákem dolú)
Zapnuto
Vypnuto
Format
Zformátování paměťové karty. Timto se odstraní veškerá data
uložená na paměťové kartě!
Tovarni
nastaveni
Veškeré nastavení se vrátí do továrních hodnot. Kameru pak
bude nutné znovu nastavit.
Verze
Verze instalovaného firmware.
8
Čeština
50 Hz
60 Hz
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Položky v MENU - nastavení kamery
V režimu fotografie stiskem MENU aktivujete nastavení pro tento režim
Položka
Význam
Možné hodnty
Rezim
snimku
Okamžité pořízení snímku
nebo aktivace časovače
Jeden, 2s časovač,
5s časovač, 10s časovač
Rozliseni
Rozlišení pořizované fotografie
12M (4032x3024)
10M (3648x2736)
8M (3264x2448)
5M (2592x1944)
3M (2048x1536)
2MHD (1920x1080)
VGA (640x480)
1.3M (1280x860)
Sekvence
Pořízení jednoho snímku nebo
několika snímků za sebou
Vypnuto, Zapnuto
Potlaceni
kmitani
Potlačení kmitání při umělém
osvětlení
Auto, 50 Hz, 60 Hz
Kvalita
Kvalita pořízené fotografie
(velikost komprese)
Dobrá, Normální, Úsporná
Ostrost
Ostrost pořízené fotografie
(ovlivňuje výslednou velikost)
Silná, Normální, Jemná
Vyvazeni
bile
Vyvážení bílé barvy (WB)
Auto, Den, Zatazeno,
Barevny
Efekt aplikovaný na barvy
Barevný, Černobílá, Sepie
ISO
Nastavení citlivosti ISO
Auto, 100 - 400
Expozice
Nastavení expozice snímku
Stabilizace
obrazu
Elektronická stabilizace obrazu
Vypnuto, Zapnuto
Rychlý
náhled
Zobrazení snímku po jeho
pořízení
Vypnuto, 2 vteřiny, 5 vteřin
Otisk data
Vložení nesmazatelných údajů
do fotografie. Lze vložit datum
a čas
Vypnuto, Datum, Datum / čas
9
Zarovka, Zarivka
hodnoty od +2 do -2
doporučujeme 0
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Doporučené nastavení kamery
Před prvním použitím kamery doporučejeme provést a nastavit následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Do vypnuté kamery vložte novou paměťovou kartu
Kameru připojte na napájení, aby se plně dobil vestavěný akumulátor (informace
o akumulátoru a jeho nabíjení viz. kapitola: Nabíjení akumulátoru)
Kameru zapněte
Stiskněte 2x tlačítko MENU, čímž otevřete systémové nastavení kamery.
Nastavte kameru do továrních hodnot: Zvolte položku „Reset“ a volbu potvrdďte
Zformátujte paměťovou kartu: Zvolte položku „Format“ a volbu potvrďte
Nastavte datum a čas: Zvolte položku Datum / čas.
Stiskněte několikrát tlačítko MENU, abyste znovu aktivovali nabídku nastavení
V nabídce nastavení VIDEO zvolte a případně upravte následující položky:
•
Velikost: 720P (1280 x 720)
•
Nahravani ve smycce: 5 minut
•
Nastaveni Gsenzoru: 4G
•
Detekce pohybu: Vypnuto
Co dělat v případě problémů
Kamera se nezapne
- zkontrouljte, je-li akumulátor nabitý, případně je-li
kamera připojena k externímu napájení.
- zkuste stisknout tlačítko RESET a zapnutí opakujte
- kontaktujte naši podporu
Přerušuje se
nahrávání během jízdy
- zkontrolujte, je-li vypnuta detekce pohybu
- je vložená paměťová karta class 10 nebo vyšší?
- naformátujte paměťovou kartu přes menu kamery
- vyzkoušejte jinou paměťovou kartu
- zkontrolujte externí napájení (LED dioda napájení musí
trvale svítit)
- kontaktujte naši podporu
10
Uživatelský manuál eXcam N10
CZ
Co dělat v případě problémů
Kamera se nadměrně
zahřívá
- zkontrolujte, je-li okolní teplota v mezích povolených ve
specifikaci provozních podmínek kamery
- zkontrolujte výdrž akumulátoru. Nedaří-li se kameru
zapnout bez externího napájení nebo pokud se kamera
zapne pouze na několik vteřin, i když byla delší dobu
nabíjena, je zřejmě akumulátor poškozen. Kontaktujte
ihned naší podporu. Kameru dále nepoužívejte a nesnažte se akumulátor vyměnit svépomocí.
Kamera nereaguje při
připojení externího
napájení
- zkontrolujte, je-li kamera správně zasunuta do držáku
- svítí na nabíječce kontrolka napájení?
- je napájena Vaše CL zásuvka?
- při odpojeném napájení stiskněte tlačítko RESET a
připojte znovu kameru k napájení
- pokud ani jeden z postupů nefunguje, kontaktuje naši
podporu
Podpora produktů eXcam
V případě jakýchkoliv dotazů nás kdykoliv kontaktujte na www.excam.cz nebo
emailové adrese [email protected]
Na webové adrese www.excam.cz získáte vždy ten nejnovější software a návod k
Vaší kameře. Zároveň zde naleznete nejnovější informace o naší nabídce a příslušenství včetně náhradních dílů, které jsou dostupné pro Vaši kameru.
Zodpovědnost za provoz produktu
Upozorňujeme, že pořizování záznamu může podléhat legislativním omezením
nebo právům třetích stran. Vždy se ujistěte, že je pořizování záznamu legální a povolené. Je-li vyžadována registrace u patřičných úřadů, proveďte ji dříve, než začnete
záznamy pořizovat.
Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti vzniklé nefunkčností produktu nebo vlivem nesprávné funkce.
11
Download

Uživatelský manuál User manual eXcam N10