SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o.
Palackého třída 163a, Brno 612 00, tel.: +420 541426376, fax: +420 541426377
E-mail: [email protected], web: www.sevaron.cz
Diagnostická laboratoř
Ceník laboratorních vyšetření – kočky
Původce onemocnění
Anti A titer u B krevní skupiny
Babesia spp.
Bacillus cereus
Bordetella bronchiseptica
Borrelia burgdorferi
Calici virus
Campylobacter spp.
C. jejuni
Clostridium perfringens
Clostridium difficile
Cryptosporidium parvum
Enterobacteriaceae
(Yersinia enterocolitica, Klebsiella
pneumoniae, Proteus sp.)
Escherichia coli
včetně
hemolytických kmenů
Feline coronavirus (FIP)
Feline Immunodeficiency Virus
(FIV)
Feline Leukemia Virus
(FeLV)
Giardia intestinalis
Haemobartonella
Haemophilus felis
Herpes virus
Vyšetřovaný materiál
Použitá metoda záchytu
Sérologické vyšetření
anti A titr
PCR vyšetření (Laboklin)
EDTA, klíště
průkaz v biologickém materiálu
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
kůže, rány, abscesy
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
plíce, výtěr plicní tkáně,
základní bakteriologické vyšetření
nosní výtěr
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Real Time PCR vyšetření
biologický materiál, klíště,
EDTA
průkaz v biologickém materiálu
výtěr spojivky, nosní výtěr,
PCR vyšetření (Laboklin)
výtěr pohlavních orgánů, EDTA průkaz v biologickém materiálu
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
rektální výtěr, výtěr střeva, trus
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
rektální výtěr, výtěr střeva, trus
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Imunochromatografický test
trus
průkaz antigenu Cryptosporidium parvum
Bakteriologické vyšetření
rektální výtěr, trus,
základní bakteriologické vyšetření
výtěry horních cest dýchacích,
selektivní izolace
plic, kloubů
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
rektální výtěr, výtěr střeva, trus,
základní bakteriologické vyšetření
výtěr horních cest dýchacích,
selektivní izolace
plíce, orgány
stanovení citlivosti na ATB
trus, rektální výtěr, EDTA,
Real Time PCR vyšetření
tekutina, orgány
průkaz koronavirů v biologickém materiálu
Imunochromatografický test
trus, rektální výtěr
detekce antigenu kočičího koronaviru
Imunochromatografický test
EDTA, sérum, plasma
průkaz protilátek proti koronavirům
Sérologické vyšetření (ELISA)
EDTA, sérum, plasma
průkaz protilátek proti koronavirům (titr)
Imunochromatografický test
EDTA, sérum, plasma
průkaz protilátek proti FIV
PCR vyšetření (Laboklin)
EDTA
kvant. průkaz FIV v biologickém materiálu
Imunochromatografický test
EDTA, sérum, plasma
detekce antigenu FeLV
PCR vyšetření (Laboklin)
EDTA
průkaz FeLV v biologickém materiálu
Imunochromatografický test
trus
průkaz antigenu Giardia intestinalis
PCR vyšetření (Laboklin)
EDTA, klíště
průkaz v biologickém materiálu
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
výtěr horních cest dýchacích
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
výtěr spojivky, nosní výtěr,
PCR vyšetření (Laboklin)
výtěr pohlavních orgánů, EDTA průkaz v biologickém materiálu
EDTA
Cena Kč
s DPH
540,00
900,00
180,00
360,00
240,00
180,00
360,00
240,00
720,00
900,00
180,00
300,00
240,00
180,00
240,00
240,00
360,00
180,00
240,00
240,00
180,00
240,00
240,00
720,00
360,00
204,00
540,00
204,00
1164,00
204,00
900,00
204,00
900,00
180,00
360,00
240,00
900,00
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o.
Palackého třída 163a, Brno 612 00, tel.: +420 541426376, fax: +420 541426377
E-mail: [email protected], web: www.sevaron.cz
Diagnostická laboratoř
Původce onemocnění
Chlamydophila felis,
Chlamydophila spp.
Ch. felis + M. felis + FHP + FCV
krevní skupiny koček (A, B, AB)
Vyšetřovaný materiál
výtěr spojivky, nosní výtěr,
výtěr pohlavních orgánů
sérum
výtěr spojivky, nosní výtěr,
výtěr pohlavních orgánů
krev (EDTA)
Microsporum spp., Trichophyton,
kůže, chlupy, stěry kůže
Candida spp.
Mycoplasma felis
výtěr spojivky, nosní výtěr,
výtěr pohlavních orgánů
Nt-proBNP
plasma, EDTA
Parazitologie
trus
Pasteurella multocida
výtěr horních cest dýchacích,
kůže, rány, abscesů,
moč, děloha, mozek
Pseudomonas aeruginosa
výtěr horních cest dýchacích,
kůže, rány, abscesů, spojivky,
ucha, pohlavních orgánů, moč
Salmonella spp.
rektální výtěr, trus, výtěr střeva,
orgány
Staphylococcus aureus
Staphylococcus intermedius,
Staphylococcus felis
další druhy Staphylococcus spp.
Streptococcus canis
další druhy Streptococcus spp.
Toxoplasma gondii
nosní výtěr, výtěr spojivky,
výtěr pohlavních orgánů,
mléčné žlázy, abscesů, kloubů,
kůže, ucha, orgány
nosní výtěr, výtěr spojivky,
výtěr pohlavních orgánů,
mléčné žlázy, abscesů, kloubů,
kůže, ucha, orgány
nosní výtěr, výtěr spojivky,
výtěr pohlavních orgánů,
mléčné žlázy,
abscesů, kloubů, ucha, orgány
biologický materiál, trus
sérum
Tritrichomonas foetus
trus
Ureaplasma spp.
Mycoplasma spp.
výtěr pohlavních orgánů, moč
Patologicko anatomické vyšetření
Histologie
Sdělení výsledků
kočka
orgány
sms zpráva, mail, fax
Použitá metoda záchytu
Imunochromatografický test
průkaz antigenu Chlamydophila felis
Real Time PCR vyšetření
průkaz v biologickém materiálu
Sérologické vyšetření (ELISA)
průkaz protilátek proti Chlamydophila -titry
PCR vyšetření (Laboklin)
průkaz v biologickém materiálu
Imunochromatografický test
Quick test
Kultivační vyšetření
základní kultivační vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na antimykotika
PCR vyšetření (Laboklin)
průkaz v biologickém materiálu
Sérologické vyšetření ( ELISA )
kvantitativní průkaz proBNP 1 vz.
kvantitativní průkaz proBNP >18 vz.
Parazitologické vyšetření
průkaz flotací
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace + sérotypizace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Real Time PCR vyšetření
průkaz v biologickém materiálu
Sérologické vyšetření (IFAT)
průkaz IgG, IgM protilátek proti T.gondii-titry
PCR vyšetření (Laboklin)
průkaz v biologickém materiálu
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Není–li uvedeno jinak, cena vyšetření platí za jeden vzorek. Platnost ceníku od 01.01.2011.
Cena Kč
s DPH
480,00
900,00
600,00
2040,00
600,00
240,00
300,00
240,00
900,00
348,00
264,00
207,00
180,00
240,00
240,00
180,00
240,00
240,00
240,00
480,00
240,00
180,00
240,00
240,00
180,00
240,00
240,00
180,00
240,00
240,00
960,00
1560,00
900,00
180,00
360,00
120,00
600,00
600,00
zdarma
Download

Ceník laboratorních vyšetření – kočky