CZ
LUXOMAT ® LC-Click-N 140 / 200
Montážní a provozní návod pro pohybový detektor B.E.G. – LUXOMAT® LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200
2. Nástěnná montáž
1. Příprava montáže
4. Připojení kabelů
5. Vyloučení zdrojů rušení
1
2
Namontujte plug-in zásuvku 2 šroubky
a přiloženými těsnícími kroužky (dbejte
na správné připojení vodičů viz. bod 3)
Natáčením senzorové hlavy horizontálně
(ca. 90°) a vertikálně (ca. 85°) může být
změněna detekční zóna.
3. Připojení kabelů
Pokud je to nutné, segment (y) objektivu
snímající nechtěné detekční zóny můžou
být maskovány pomocí přiložených krytek k
redukování zorného pole.
6. Typ montáže
1)Práce s napětím 110-240 V může být
vykonávána kvalifikovaným elektrikářem.
Nepracujte pod napětím! LUXOMAT®
1
LC-Click-N 140/200 není vhodný jako
poplachové čidlo, jelikož není vybaven
sabotážním kontaktem.
2
2) Montážní podstavec
Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování
elektrického napájení.
1
Montážní podstavec: LUXOMAT®
LC-Click-N 140/200 musí být namontována
takovým způsobem, že regulační prvky /
otočné potenciometry vždy směřují dolů.
Upozornění: Do jednoho obvodu není možné
připojit více něž dva detektory LUXOMAT®
LC-Click-N aby se zabránilo chybným
spínáním.
1) Nástěnná montáž
1) Otvory pro přivedení vodičů
2) Označení svorek
8. Rozsah pokrytí
7. Uvedení do provozu/nastavení
Auto test cyklus
Po montáži a připojení napájecího napětí 230 V, provádí
LC-Click-N 140/200 vlastní testování. Poté je detektor
připraven k provozu a je možné provést jeho manuální
nastavení.
2,50 m
3
50
6
20
2 Lux
20
4
sec
m
1000
50
12
10
Nastavení času
4 sec. ... 20 Min.
4m
40
20
min
2m
4
sec
130
2
140°
10 m
40
1.2
6
130
10
1000
2 Lux
20
min
Nastavení hodnoty Lux
Noční provoz ... Šero ... Denní provoz
(denní provoz: světelný senzor neaktivní, spíná při
všech hodnotách jasu)
4:1
.1
5.0
52.0
tP42 kooB arutuF
1
2
Chůze kolem
3
Spodní snímání
Chůze přímo
2,50 m
3
> 1m
4m
2m
12
m
1) Pokud je to možné umístěte detektor na
bezpečné místo (montáž na zeď nebo
strop).
1
1.2
2) Vliv počasí zkracuje životnost detektoru.
Prosím umístěte jej na správné místo.
MAN_LC-Click-N_4lang+CZ+DK+HU+PL+E+I_270614.indd 1
2
200°
1
10 m
3) Minimální vzdálenost od spínaného svítidla,
1m před nebo za
4) Nikdy nemontujte svítidlo pod pohybový
detektor!w
1
Chůze kolem
2
Chůze přímo
3
Spodní snímání
27.06.2014 14:50:22
9. Schéma zapojení
Standardní režim jednoho detektoru pohybu
Standardní režim jednoho detektoru pohybu s funkcí
trvalého světla
Standardní režim jednoho detektoru
pohybu s tlačítkem NC
L
L
L
N
N
N
E1
E1
N
L
N
L‘
L
S1
L‘
C1
C1
optional:
T7
N
RC
E1
L
L‘
C1
S1 = přepínač pro trvalé světlo
RC = RC-suppression kit if required
T 1 = NC button
Standardní režim jednoho detektoru pohybu (např.
schodiště)
L
L
N
N
navíc je možné tlačítko manuálního přepínání NC
(stiskněte tlačítko na cca. 2sec.).
N
E1
T1
E1
T2
30 s 10 min.
4
N
L‘
L
N
L
C1
L‘
N
C1
10. Rozměry (mm)
L
L
3
L‘
12. Technické údaje
11. Řešení problémů – praktické rady
Napájen:
1. Světlo nesvítí
Poškozený světelný zdroj
80
- Vyměňte světelný zdroj.Bez napětí
- Zkontrolujte pojistkyNesprávné nastavení
citlivosti spínání
- Nastavte správně citlivost spínání dle návodu.
Detektor je nesprávně nasměrován
36
67
- Nastavte detektor do správné pozice.Detektor
je příliš vysoko
- Namontujte detektor do doporučené výšky
(2,5m).
78
Čočky čidla PIR jsou znečištěna nebo jim brání
jiné předměty ve snímání
60
78
- Vyčistěte čočku nebo odstraňte předměty.
2. Zpoždění ve spínání svítidla
Detektor je namontován příliš vysoko
- Namontujte detektor do správné výšky
(2,5m).
Úhel záběru není nastaven správně
- Znovu nastavte pohybový detektor.
Detektor je nastaven přímo ve směru příchodu
- Znovu nastavte detektor tak, aby příchod byl
napříč detekční zónou.
3. Svítidla stále svítí
Je snímána neustálá tepelná aktivita (ústřední
topení, ventilátor…)
- Zkontrolujte všechny zdroje tepla, které by
mohly vést k sepnutí
Zkontrolujte správnou funkci detektoru v celém
rozsahu detektce (světla by měla vypnout po
nastavené době zpoždění).
Detektor pohybu je připojen paralelně k
vypínači, který umožňuje přímé ruční zapnutí.
- Pozor na správné zapojení vypínače.
- Mind the correct connection of the switch.
4. S vítidla svítí dlouhou dobu i během
nepřítomnosti osob
Trvalý vliv zdrojů tepla v oblasti detekce
(stromy,
keře, pokud fouká vítr, přítomnost zvířat, jako
jsou kočky a psy)
- Snížit detekční oblast detektoru pomocí
otáčení hlavy detektoru směrem dolů nebo
pomocí přiložených krytek.
Přímé sluneční záření nebo světlo do detektoru.
- Zastínit detektor před přímým slunečním
světlem.
Detektor namontován nad vývodem ventilace
- Změna montážního místo detektoru.
5. O
mezení rozsahu (nikoli na minimální
hodnoty)
Montážní výška není optimální
- V důsledku změny montážní výšky (2,50m).
Osoby se pohybují pouze přímo k detektoru.
- Namontujte detektor tak, aby snímal pohyb
i z bočního směru.
Strmé terény
- Nastavte sférickou hlavou odpovídajícím
způsobem.
6. Žádná reakce na vozidla
Vozidlo není dostatečně zahřáté.
Vozidlo je dobře izolováno
Prokytí:LC-Click-N 140
140°
LC-Click-N 200
200°
+ 360° spodní snímání
Dosah:
cca. 12 m (chůze křížem)
Stupeň ochrany / třída:
IP 44 / Class II /
Rozměry:
Okolní teplota: L 103 x B 78 x H 80 mm
-25°C až +50°C
Obal:UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Kanál pro připojení světlal
Spínání:
1000 W, cosφ = 1 , µ-Contact
Časování:
Hodnotu josu:
4 s - 20 min.
2 - 2000 Lux
Prohlášení o shodě:
Tento produkt odpovídá normám pro nízké napětí
tj. doporučení 2006/95/EC a doporučení EMV
2004/108/EC.
13. Položka / Kat. č. / Příslušenství
Article
Barva
ID
LC-Click-N 140
Bílá
91001
LC-Click-N 140
Černá
91021
LC-Click-N 140
Hnědá
91011
LC-Click-N 200
Bílá
91002
LC-Click-N 200
Černá
91022
LC-Click-N 200
Hnědá
91012
Accessory:
RC-Suppressor
MAN_LC-Click-N_4lang+CZ+DK+HU+PL+E+I_270614.indd 2
110 - 240 VAC,
50/60 Hz
10880
MAN 7086 – 270614-7
Paralelní propojení jednotlivých detektorů pohybu
max. 2 paralelně
27.06.2014 14:50:23
Download

LUXOMAT® LC-Click