NOVÁ EMISE POUKÁZEK
SODEXO 1. 1. 2013
Vážení obchodní partneři,
držíte v rukou informaci o nové emisi poukázek společnosti Sodexo – Benefity.
Vzory jednotlivých poukázek naleznete na zadní straně letáku.
Poukázky nové emise mají stejnou barvu jako v minulých letech.
Platnost poukázek
Předchozí emise Nová emise do 31. 12. 2013
do 31. 12. 2014
Proplácení poukázek
Předchozí emise Nová emise do 31. 01. 2014
do 31. 01. 2015
Guilloche
V rámci obrázku na poukázce se nachází ceninový liniový prvek, tzv. guilloche. Je umístěn v horní části tohoto obrázku.
2D bezpečnostní kód
V pravé dolní části poukázky se nachází 2D bezpečnostní kód (černobílý čtverec).
Průhledová značka
V pravém dolním rohu na přední straně a v levém dolním rohu na zadní straně poukázek se můžou nacházet části označení CZ. V průhledu se tyto části spojí a označení CZ se zobrazí kompletní.
Pro zaručení maximální bezpečnosti jsme poukázku vybavili bezpečnostními prvky, které jsou popsány na zadní
straně letáku. Pokud poukázky neobsahují tyto prvky, jsou neplatné a nebudou akceptovány k proplacení.
Upozornění!
Na přední straně poukázky se může vyskytovat logo nebo reklama našich obchodních partnerů.
Pro svou vlastní bezpečnost znehodnoťte poukázku ihned po jejím přijetí od zákazníka umístěním svého razítka na zadní
stranu do prostoru k tomu určenému („Po přijetí od zákazníka zde znehodnoťte razítkem“). Zabráníte tak jejímu možnému zneužití.
Obsahuje-li předložená poukázka razítko jiné provozovny, razítko „neplatné“, je-li proděravěná či jinak znehodnocená,
obsahuje-li text „VZOR“, „SPECIMEN“, „NÁHLED“, nebo pokud neobsahuje některý z bezpečnostních prvků popsaných
v tomto dokumentu, nesmí být přijata a nebude smluvním partnerům proplacena.
Pokud je na poukázce nečitelný čárový kód, číslo poukázky či nominální hodnota, poukázku, prosím, nepřijímejte. Takovouto poukázku nelze z technických důvodu zpracovat a nebude ji možné proplatit.
Společnost Sodexo – Řešení pro motivaci vydává různé typy poukázek. Pokud na přijímání některé z poukázek nemáte
uzavřenu smlouvu, nemůžete je přijímat a nemohou vám být proplaceny. Pokud máte zájem přijímat i další produkty
Sodexo Benefity, kontaktujte naši Zákaznickou linku na tel. čísle 233 113 435 nebo napište na [email protected]
Vaše dotazy ochotně zodpoví pracovníci naší Zákaznické linky nebo váš konzultant pro motivaci.
Věříme, že vzájemná spolupráce vám přinese další spokojené zákazníky.
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOS
ODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz. Poukázka slouží také jako ekvivalent poukázek
Vital Pass, Relax Pass, Smart Pass a Holiday Pass.
BEZPEČNOSTNÍ
ČÁROVÝ KÓD
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOS
ODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
B12X57
Sodexo Benefity a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
UV
BARVA
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázky je možné použít například zde:
NULA
Platí do 31. 12. 2014
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOS
ODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEX
OSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
000000000000000000000000
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
24MÍSTNÝ
NUMERICKÝ
KÓD
HOLOGRAFICKÝ
PROUŽEK
OBLAST PRO
PREZENTACI
KLIENTA
MIKROPÍSMO
GUILLOCHE
DATUM
PLATNOSTI
2D KÓD
6MÍSTNÝ
ALFANUMERICKÝ
KÓD
Vital Pass
MIKROPÍSMO
MÍSTO PRO LOGA
PARTNERŮ
EAN KÓD
PRŮHLEDOVÁ
ZNAČKA
Holiday Pass
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
B12X57
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz.
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
B12X57
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázky je možné použít například zde:
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázky je možné použít například zde:
NULA
NULA
Platí do 31. 12. 2014
Platí do 31. 12. 2014
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
000000000000000000000000
000000000000000000000000
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Relax Pass
Flexi Pass
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
B12X57
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz. Poukázka slouží také jako ekvivalent poukázek
Vital Pass, Relax Pass, Smart Pass a Holiday Pass.
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz.
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
B12X57
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázky je možné použít například zde:
Poukázky je možné použít například zde:
NULA
NULA
Platí do 31. 12. 2014
Platí do 31. 12. 2014
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
000000000000000000000000
000000000000000000000000
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Smart Pass
Dárkový Pass
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
B12X57
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
B12X57
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázky je možné použít například zde:
Poukázky je možné použít například zde:
NULA
NULA
Platí do 31. 12. 2014
Platí do 31. 12. 2014
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
000000000000000000000000
000000000000000000000000
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Fokus Pass
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Poukázka slouží pro úhradu služeb v síti smluvních partnerů poukázek Relax Pass, Smart Pass a Holiday Pass. Seznam smluvních partnerů a podmínky použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz.
Poukázku je nutno vyčerpat v plné hodnotě a není směnitelná za hotovost.
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Poukázka slouží pro úhradu služeb v síti
smluvních partnerů poukázek Relax Pass,
Smart Pass a Holiday Pass.
Platí pro úhradu zboží a služeb v síti smluvních partnerů. Seznam smluvních partnerů a podmínky
použití poukázky naleznete na www.mujPass.cz. Poukázka slouží také jako ekvivalent poukázek
Vital Pass, Relax Pass, Smart Pass a Holiday Pass.
B12X57
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Info: 233 113 435
e-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
Po přijetí od zákazníka
zde znehodnoťte razítkem
1 234567 891231
Poukázky je možné použít například zde:
NULA
Platí do 31. 12. 2014
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
000000000000000000000000
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Sodexo Benefity
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Zákaznická linka: 233 113 435
E-mail: [email protected]
www.sodexo-benefity.cz
SODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXOSODEXO
Download

NOVÁ EMISE POUKÁZEK SODEXO 1. 1. 2013