ŽÁDOST O ZMĚNU VE SKUPINĚ
volitelné
semináře, tělesná výchova …
DATUM:
JMÉNO:
TŘÍDA:
mail:
Skupina, volitelný předmět ze kterého chci odejít:
DEN/VYUČ
VYUČUJE:
HODINA
souhlas vyučujícího s přestupem:
Skupina, volitelný předmět do kterého chci přestoupit
DEN/VYUČ
VYUČUJE
HODINA
souhlas vyučujícího s přestupem:
ZDŮVODNĚNÍ PŘESTUPU:
dne:
SOUHLAS VEDENÍ ŠKOLY S PŘESTUPEM STUDENTA
Download

ŽÁDOST O ZMĚNU VE SKUPINĚ volitelné semináře, tělesná výchova