Školení Lean Value Stream Expert (VSM)
Kurz Lean Value Stream Expert je zaměřen na hledání plýtvání ve výrobních
procesech pomocí mapování toku hodnoty Value Stream Mapping.
Výstupem školení je mapa toku hodnoty (VSM) vybraného výrobního procesu,
hodnotová a časová analýza a návrh budoucího stavu procesu (VSD) včetně
implementačního plánu potřebných změn.
Kdykoliv existuje produkt pro zákazníka,
existuje i tok hodnoty (Value Stream).
Typické situace

Výrobní společnost chce zlepšovat procesy s ohledem na efektivitu
celého procesu od dodavatele až po zákazníka.

Hledají se potenciální příležitosti pro zlepšení výrobních procesů.

Je potřeba definovat úzká místa ve výrobním procesu při řešení
konkrétních problémů.

Co se naučíte
Stanovení priorit pro zlepšovatelské aktivity.

Vybrat vhodné procesy pro mapování toku hodnoty.

Mapovat tok hodnoty (VSM, Cycle/Takt Time, Lead Time).

Design budoucího stavu toku hodnoty (VSD, Roadmap).

Principy štíhlé výroby.

Rozpoznat hodnotu a plýtvání očima zákazníka (VA, NVA,
3 MU).

www.capability.cz
Balancovat procesy na základě CT/TT.
Moduly školení a agenda
DEFINICE
HODNOTY
PRINCIPY LEAN
MAPOVÁNÍ TOKU
HODNOTY (VSM)
DESIGN TOKU
HODNOTY (VSD)
Lean a plýtvání
Postup mapování VSM
Principy Lean
Hodnotová a časová analýza (CT/TT, LT)
Základy mapování VSM
Proces návrhu VSD (Balancování, Flow, Pull)
Vhodné procesy pro VSM a jejich výběr
Implementační plán projektů
Základní atributy školení
Doba trvání
3 dny
Cílová skupina
Vedoucí výroby, manažeři kvality, inženýři kvality, procesní inženýři,
mistři, logistici a plánovači, Lean specialisté
Počet účastníků
10 - 14
Jazyk školení
Česky, anglicky
Reference
Etimex | Dongwon | Letoplast | Magna | Panasonic | JMA | MDEXX
MD | Bonatrans | Nemak | Siemens | Fritzmeier
Kontakt
www.capability.cz
Pavel Škoda
Libor Čadek
[email protected]
[email protected]
Download

Lean Value Stream Expert