Česká geologická služba – útvar GEOFOND, Kostelní 26, 170 06 Praha 7, IČ
00025798, DIČ CZ 00025798
TEL Archiv Geofond: 234 742 140, web: www.geology.cz, e-mail: [email protected]
CENÍK VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
PREZENČNÍ VÝPŮJČKY Z ARCHIVU NEPUBLIKOVANÝCH ZPRÁV A POSUDKŮ V BADATELNĚ útvaru GEOFOND
Archivní fond je členěn do tematických signaturních řad; signatury posudků jsou dostupné v aplikaci ASGI vyhledávání
Průběžně doplňované základní signaturní řady:
GF P … zprávy a posudky (např. GF P000994 )
GF FZ … fondy zásob (např. GF FZ005202)
GF ZC … cestovní zprávy (např. GF ZC000005/1998)
Uzavřené, již nedoplňované signaturní řady:
GF V … vrtné profily (např. GF V075409)
GF MS ... mělké sondy (např. GF MS000115)
OBJEDNÁVKA předem je nutná pro posudky uložené mimo Prahu :
GF FZ do signatury FZ004000 - pobočka ČGS v Kutné Hoře, Dačického náměstí 11
GF ZC , ITG J , ITG C - depozitní sklad Kovanice
GEOF - geofyzikální archiv, pobočka ČGS Brno, Jircháře 4a
JIL - Regionální muzeum zlata, Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 16
CENÍK VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB:
Zapůjčení jednosvazkového posudku na 1 den
Zapůjčení každého dalšího svazku vícesvazkového posudku
Zapůjčení archivované mapy na 1 den
Zapůjčení jednoho svazku posudku studentům na 1 den
…..……………………………………………………….. 15,00 Kč
…………………………………………………………….. 5,00 Kč
……………………………………………………………… 10,00 Kč
…..…………………………………………………….….. 5,00 Kč
Zapůjčení výměru KKZ a KPZ ……………………………………………………………………………………………………………..…… 10,00Kč
Zapůjčení rozhodnutí o CHLÚ …………………………………………………………………………………………………………..………. 20,00 Kč
Česká geologická služba – útvar GEOFOND, Kostelní 26, 170 06 Praha 7, IČ
00025798, DIČ CZ 00025798
TEL Archiv Geofond: 234 742 140 , web: www.geology.cz, e-mail: [email protected],
CENÍK TISKOVÝCH A REPROGRAFICKÝCH SLUŽEB
ČERNOBÍLÉ KOPIE A4:
1x A4 jednostranná kopie z volných listů nebo tisk ..…….
1x A4 jednostranná kopie z vázaných materiálů …….…….
1x A4 oboustranná kopie z volných listů ……………..………
1x A4 oboustranná kopie z vázaných materiálů …........
2,50 Kč
3,00 Kč
3,50 Kč
4,00 Kč
ČERNOBÍLÉ KOPIE A3:
1x A3 jednostranná kopie z volných listů …..................
1x A3 jednostranná kopie z vázaných materiálů …………
1x A3 oboustranná kopie z volných listů
………………....
1x A3 oboustranná kopie z vázaných materiálů …..……..
4,00 Kč
5,00 Kč
6,00 Kč
7,00 Kč
1 x A4 jednostranná kopie z volných listů nebo tisk …………. 16,00 Kč
1x A4 jednostranná kopie z vázaných materiálů ……………… 18,00 Kč
BAREVNÉ KOPIE A3:
ČERNOBÍLÉ VELKOFORMÁTOVÉ KOPIE:
1x A0 kopie (šíře role 841 mm)
1x A1 kopie (šíře role 595 mm)
1x A2 kopie (šíře role 420 mm)
BAREVNÉ KOPIE A4:
..………….……………… 100, 00 Kč
...……….……………….. 60, 00 Kč
………….………………… 40, 00 Kč
1x A3 jednostranná kopie ………………………………………..……… 25,00 Kč
BAREVNÉ VELKOFORMÁTOVÉ KOPIE:
1x A1 kopie ………………………………………..……………………… 175,00 Kč
1x A2 kopie ……………..………………………………………………… 93,00 Kč
Česká geologická služba – útvar GEOFOND, Kostelní 26, 170 06 Praha 7, IČ
00025798, DIČ CZ 00025798
TEL: 234 742 116 nebo 114web: www.geology.cz, e-mail: [email protected] , e-mail: [email protected]
CENÍK SKENOVÁNÍ A VÝBĚRŮ DAT Z DIGITÁLNÍHO ARCHIVU ZPRÁV A POSUDKŮ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
1) Výběry dat z archivu systematicky digitalizovaných zpráv a posudků: v aplikaci ASGI vyhledávání jsou signatury těchto
posudků vyznačeny barevnou ikonou , fyzické posudky jsou na deskách označeny štítkem “DIGITALIZOVÁNO“
2) Skenování na vyžádání
CENÍK:
Jednotlivé stránky:
1x A4 (komprimovaný formát JPG, PNG, PDF)
1x A3 (komprimovaný formát JPG, PNG, PDF)
………………………………………………………………………………….. 15,00 Kč
………………………………………………………………………………….. 30,00 Kč
1x A 4 (nekomprimovaný formát TIF)
1 x A3 (nekomprimovaný formát TIF)
………………………..………………………………………………………… 30,00 Kč
………………………..…………………………………………………….….. 60,00 Kč
Ucelené bloky:
- po minimálně 10 str. A4 (komprimovaný formát JPG, PNG, PDF)
- více než 500 stránek A4 (komprimovaný formát JPG, PNG, PDF)
1x A4 .…… 10,00Kč
1x A4 ………. 7,00 Kč
Záznam dat na CD / DVD (cena včetně média)
Zaslání elektronickou poštou
1 ks ……. 110,00 Kč
zdarma
* Velkoformátové přílohy jsou přepočteny na příslušný počet formátů A4
Download

Česká geologická služba – útvar GEOFOND, Kostelní 26, 170 06