Člen skupiny |Member of
Datum poslední aktualizace: 16.2.2015
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Název:
DOWANOL* DPNB
Ostatní názvy:
1-(2-butoxy-1methylethoxy) propan-2-ol, Dipropylenglykol-butyl ether
CAS:
29911-28-2
EINECS:
249-951-5
Vzorec:
C10H22O3
Vzhled:
Bezbarvá kapalina éterického zápachu
Specifikace jakosti, parametry:
Parametr
MJ Hodnota
Čistota dowanolu* %
Voda
%
Barva, Pt-Co
Min. 98,5
Max. 0,30
Max. 20
Další údaje:
Parametr
MJ Hodnota
Objemová hmotnost (25°C, voda = 1)
0,90 – 0,92
Destilační rozmezí (760 mm Hg)
°C 222 – 232
Kyselost (jako kys.octová)
% <0,01
Doba expirace:
24 měsíců
Balení:
Kontejner á 1000 l
Sud á 200 l
Láhev á 1 l
REACH:
Látka byla registrována, registrační číslo: 01-2119451543-42-0000
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Download

Otevřít