Zadání
Je dán přenos regulované soustavy Fs ( p ) =
5
(15 p + 1)(3 p + 1)( p + 1)
Navrhněte k této soustavě regulátor typu PI metodou :
frekvenční charakteristiky otevřené smyčky (maximum zásoby stability a co nejvyšší
frekvence řezu)
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------/
Metoda standardního tvaru frekvenční charakteristiky
Návrh regulátoru touto metodou se provádí tvarováním frekvenční charakteristiky otevřeného
obvodu, abychom dosáhli jejího vhodného tvaru.
Obecně přenos PI regulátoru je FR ( p ) = k 0
Tp + 1
p
Potom je přenos otevřené smyčky F0 ( p ) = FR ( p ) ⋅ FS ( p ) =
k 0 ⋅ 5 ⋅ (Tp + 1)
p ⋅ (15 p + 1)(3 p + 1)( p + 1)
Pro zajištění stability musí být T > 15.
Frekvenční charakteristika soustavy : při f = 0,249 rad/sec je přenos 0 dB
Frekvenční charakteristika otevřené smyčky pro k0 = 1 a T = 20 s :
LdB = 53,8 dB ( odečteno z charakteristiky )
{ dále výtah ze skript }
Frekvenční charakteristiku regulátoru získáme odečtením frekvenční charakteristiky
otevřeného obvodu od požadovaného tvaru frekvenční charakteristiky otevřeného obvodu a to
pouze když počítáme v decibelech. Výhodné pro počítání je pracovat s asymptotickými tvary.
Frekvenční charakteristika má procházet přes osu 0 dB se sklonem -20 dB/dek.
Download

Zadání Metoda standardního tvaru frekvenční charakteristiky