Sortiment produktů společnosti TIMAC AGRO CZECH s. r. o.
Hnojiva Eurofertil+
Granulovaná hnojiva řady Eurofertil+ patří mezi specifická hnojiva, která jsou výjimečná nejen obsahem
jednotlivých makro či mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými prvky a poměry mezi různými formami
z pohledu složení či rozpustnosti. Obsahují upravený vápenec Mescal 975 a specifickou přírodní látku
Physio+. Mescal 975 s Physio+ působí synergicky na optimální rozvoj kořenového systému a pozitivně
ovlivňují růst a vývoj rostlin.
Název produktu
Eurofertil+ 34
Eurofertil+ 38
Složení
NPK 5/19/10; 19 SO3; 0,1 B; Mescal 975 (20 CaO); Physio+
NPK 8/14/16; 16 SO3; 2 MgO; 0,2 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (3 CaO); Physio+
Hnojiva Eurofertil Top
Granulovaná hnojiva řady Eurofertil Top jsou specifická nejen obsahem jednotlivých makro či mikroživin,
poměry mezi jednotlivými prvky a jejich formami, obsahem vysoce reaktivního vápence Mescalu 975 a přírodní specifické látky Physio+ (aminopurin). Obsahují i unikátní technologickou novinku TOP-PHOS. Jedná
se o zcela novou formulaci fosforu (fosfor vázaný přes kalciový můstek na organický komplex), který
je ve vodorozpustné formě okamžitě dostupné pro rostliny, chráněný před vysrážením v různých
typech půd (silně kyselých, zásaditých, lehkých písčitých, těžkých jílovitých...) a přijatelný po celou
dobu vegetace.
Název produktu
Eurofertil Top 35 NP
Eurofertil Top 38 NP
Eurofertil Top 45 NPS
Euroferti Top 49 NPS
Eurofertil Top 51 NPK
Složení
NP 15/20; 18 SO3; 3 MgO; 0,5 Zn; Mescal 975 (10 CaO); Physio+
NP 8/30; 8 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (15 CaO); Physio+
NP 3/22; 18 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; Mescal 975 (20 CaO); Physio+
NP 3/22; 24 SO3; 0,15 B; Mescal 975 (29 CaO); Physio+
NPK 4/10/20; 17 SO3; 2 MgO; 0,2 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (12 CaO); Physio+
Hnojiva Sulfammo N-PROCESS a Eurofertil N-PROCESS
N -PROCESS
N - PR O C E S S
Granulovaná hnojiva Sulfammo N-PROCESS a Eurofertil N-PROCESS vedle obsahu příslušných makro či
mikroživin prochází při výrobě procesem, při kterém dochází k rozpuštění a následnému smíchání a spojení
všech látek obsažených v hnojivu společně s organo-vápenatou složkou (mikrobiálními a fyziologickými
aktivátory). Synergický efekt mezi N-S a N-Mg v kombinaci s Ca výrazně zvyšuje využitelnost dusíku,
N-PROCESS podporuje mineralizaci, snižuje ztráty N volatilizací (výparem) a vyplavením, stimuluje transport N z kořenů do výhonků, odnoží a listů, snižuje hromadění dusičnanů v buňkách a zajišťuje pozvolné
uvolňování a přijatelnost živin.
Název produktu
Sulfammo 23 N-PROCESS
Sulfammo 30 N-PROCESS
Eurofertil 33 N-PROCESS
Složení
N 23 (11a+12u); 31 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (7,5 CaO); N-PROCESS
N 30 (5a+25u); 15 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (7 CaO); N-PROCESS
NPK 8/8/17; 29 SO3; 3 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; Mescal 975 (9 CaO);
N-PROCESS
Hnojiva Duofertil
Granulovaná hnojiva řady Duofertil vedle příslušných makro či mikroživin obsahují organický komplex MPPA
Duo, jenž chrání P a K před jeho znepřístupněním a progresivně stimuluje aktivitu rostlin a růst kořenů.
Název produktu
Duofertil 30
Duofertil NP 30
Duofertil 34
Duofertil 38
Složení
PK 20/10; 19 SO3; 12 CaO; MPPA Duo
NP 10/20; 30 SO3; 14 CaO; 0,05 Cu; 0,1 Zn; MPPA Duo
NPK 5/19/10; 19 SO3; 20 CaO; 0,1 B; 0,1 Zn; MPPA Duo
NP 8/30; 8 SO3; 2 MgO; 15 CaO; 0,15 B; 0,1 Zn; MPPA Duo
Granulované půdní kondicionéry
Granulované půdní kondicionéry s fyziologickým účinkem - pro zlepšení půdní úrodnosti, udržení pH,
zvýšení dostupnosti živin, zlepšení půdní struktury a pro zachování bakteriální aktivity.
Název produktu
Složení
PhysioMax 975
Mescal 975 (76 CaCO3 + 6 MgCO3); Physio+
Physio Mescal G18 P 18; Mescal 975 (65 CaCO3 + 5 MgO); Physio+
Mikrogranulovaná hnojiva
Mikrogranulované hnojivo PHYSIOSTART
Mikrogranulované hnojivo Physiostart je určeno pro ultra přesnou aplikaci přímo k osivu během
výsevu. Díky přímému kontaktu s osivem a mladými rostlinkami, vyniká výrazným startovacím
efektem a podporou rozvoje kořenového systému. Obsah a poměry jednotlivých makro a mikro
živin, jejich formy a rozpustnost, obsah biostimulačních látek, umožňuje velmi efektivní využití
všech živin bez rizika popálení či fytotoxicity.
Název produktu
Physiostart
Složení
NP 8/28; 23 SO3; 2 Zn; 14 CaO; Physio+
Kapalná hnojiva s biostimulačním účinkem
Kapalná hnojiva na půdu a na list FERTIACTYL
Hnojivo Fertiactyl Starter obsahuje makroživiny a FERTIACTYL® komplex (= aktivované fulvo
a huminové kyseliny; Zeatin; Glycin betain). Fulvo a huminové kyseliny stimulují růst, mají vliv
na zlepšení příjmu živin a zlepšují mikrobiální život v půdě. Zeatin je přírodní fytohormon,
který se syntetizuje v kořenech. Stimuluje rozvoj kořenů a zvyšuje fotosyntetickou aktivitu
tím, že zabraňuje stárnutí chlorofylu. Glycin betain je aminokyselina podporující fotosyntézu,
zlepšuje růst kořenů a má velmi silný antistresový účinek = zlepšuje odolnost rostlin vůči
suchu či nízkým teplotám.
Název produktu
Fertiactyl Starter
Složení
NPK 13/5/8; FERTIACTYL® komplex
Kapalná hnojiva na list FERTILEADER
Produkty FERTILEADER jsou moderní foliární hnojiva s příslušným obsahem makro či mikroživin a se stimulačním efektem, který je zabezpečován Seactiv komplexem. Seactiv je komplex
vyselektovaných a izolovaných aktivních molekul IPA (isopentenyladenin), Glycin betainu a aminokyselin, jenž plní funkci antistresového faktoru, dopravního nosiče živin a zároveň i zajišťuje
snadnější příjem živin. Podporuje růst kořenů a zvyšuje fotosyntetickou aktivitu rostlin.
Název produktu
Fertileader Vital
Fertileader Elite
Fertileader Gold
Fertileader 2M
Fertileader Axis
Fertileader Tonic
Složení
N 104 g/l; P2O5 58 g/l; K 2O 46 g/l; Mn 1 160 mg; B 580 mg;
Zn 580 mg; Cu 232 mg; Fe 232 mg; Mo 116 mg; Seactiv®
N 131 g/l; K 2O 87 g/l; CaO 175 g/l; B 1,5 g/l; Seactiv®
B 70 g/l; Mo 4 g/l; Seactiv®
MgO 30 g/l; Mn 175 g/l; Seactiv®
N 42 g/l; P2O5 250 g/l; Mn 35 g/l; Zn 80 g/l; Seactiv®
Cu 68 g/l; Mn 109 g/l; Seactiv®
Produkt pro zvýšení využitelnosti živin obsažených v kejdě, močůvce a digestátu
Slurry Activ je tekutý biostimulant, který se aplikuje společně ve směsi s organickým hnojivem.
Vedle makro a mikro prvků obsahuje i specifický extrakt bohatý na koloidní organické složky
a stimulátory půdních mikroorganismů (Min‘UP). Tento extrakt urychluje mineralizaci organických hnojiv a výrazným způsobem zvyšuje příjem živin (především dusíku) rostlinou. Jednotlivé
makro a mikro prvky dále přispívají k zajištění kvalitního průběhu metabolických procesů, zvyšují
stravitelnost a chutnost sklízené hmoty (především u travních porostů a kukuřice) a následně
napomáhají i k celkově lepšímu zdravotnímu stavu hospodářských zvířat. Slurry Activ výrazně
zvyšuje výnos a kvalitu plodin.
Název produktu
Slurry Activ
Složení
NPK 12/5/7; 3 Na2O ; 0,2 B; 0,1 Cu; 0,1 Zn; Min‘UP
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Znojemská 949/84 • 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 301 995 • Fax: +420 567 215 777
www.cz.timacagro.com
Download

Sortiment produktů společnosti TIMAC AGRO CZECH s. r. o.