13:4722.09.2014
T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI
1. Sınıfı
GÜNLER
15:00-15:50
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
SAATLER
18:00-18:50
19:00-19:50
16:00-16:50
17:00-17:50
20:00-20:50
21:00-21:50
Güv304 Gemicilik I
Öğr.Gör.İlhan UÇANSU
P25
Güv304 Gemicilik I
Öğr.Gör.İlhan UÇANSU
P25
Güv304 Gemicilik I
Öğr.Gör.İlhan UÇANSU
P25
Güv310 İngilizce
Öğr.Gör.Çağlayan TOP
P25
Güv310 İngilizce
Öğr.Gör.Çağlayan TOP
P25
Güv310 İngilizce
Öğr.Gör.Çağlayan TOP
P25
Güv302 Fizik Öğr.Gör.
Güler ATMACA P12
Güv302 Fizik Öğr.Gör.
Güler ATMACA P12
Güv302 Fizik Öğr.Gör.
Güler ATMACA P12
Güv301 Matematik I
Öğr.Gör.Mustafa POYRAZ
P12
Güv301 Matematik I
Öğr.Gör.Mustafa POYRAZ
P12
Güv301 Matematik I
Öğr.Gör.Mustafa
POYRAZ P12
Güv303 Seyir I
Öğr.Gör.Emin Şişman
P25
Güv303 Seyir I
Öğr.Gör.Emin Şişman
P25
Güv303 Seyir I
Öğr.Gör.Emin Şişman P25
Güv303 Seyir I
Öğr.Gör.Emin Şişman P25
Güv303 Seyir I
Öğr.Gör.Emin Şişman P25
Güv303 Seyir I
Öğr.Gör.Emin Şişman
P25
Güv307 Atatürk İlk.ve
İnkilap Tarihi
Öğr.Gör.Nuray ALTAN
P12
Güv307 Atatürk İlk.ve
İnkilap Tarihi
Öğr.Gör.Nuray ALTAN
P12
Güv305 Türk Dili I
Güv305 Türk Dili I
Güv306 Bilgisayar I
Öğr.Gör.Erol KAPLAN P12 Öğr.Gör.Erol KAPLAN P12 Öğr.Gör.Murat ŞAHİN Lise
Güv306 Bilgisayar I
Öğr.Gör.Murat ŞAHİN
Lise
Güv308 Dz.Güvenlik I
Yrd.Doç.Dr.Nazmi
ÇEŞMECİ P25
Güv308 Dz.Güvenlik I
Yrd.Doç.Dr.Nazmi
ÇEŞMECİ P25
Güv309 Dz.Kimyası
Doç.Dr.Yasin
DURMUŞOĞLU P25
22:00-22:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Güv308
Dz.Güvenlik I
Yrd.Doç.Dr.Nazm
i ÇEŞMECİ P25
Sayfa 1
Güv309 Dz.Kimyası
Doç.Dr.Yasin
DURMUŞOĞLU P25
Güv306 Bilgisayar I
Öğr.Gör.Murat
ŞAHİN Lise
23:00-23:50
13:4722.09.2014
T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI
2. Sınıfı
GÜNLER
15:00-15:50
Pazartesi
16:00-16:50
Güv328 Yük İşlemleri
Gemi Stabilizesi I
Öğr.Gör.Emin ŞİŞMAN
P27
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
SAATLER
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50
Güv328 Yük İşlemleri
Güv326 Tıbbi İlk Yardım
Gemi Stabilizesi I
Güv328 Yük İşlemleri Gemi
Öğr.Gör.Levent BEDEN
Öğr.Gör.Emin ŞİŞMAN
Stabilizesi I Öğr.Gör.Emin
P27
P27
ŞİŞMAN P27
21:00-21:50
22:00-22:50
Güv323 Vardiye Standartları
I Öğr.Gör. Argan
DEMİRALAY P25
Güv323 Vardiye
Standartları I Öğr.Gör.
Argan DEMİRALAY
P25
Güv323 Vardiye
Standartları I
Öğr.Gör. Argan
DEMİRALAY P25
Güv327 Dz.İngilizcesi II
Güv327 Dz.İngilizcesi II
Güv330 Bilgisayar II
Güv330 Bilgisayar II
Öğr.Gör.Çağlayan TOP
Öğr.Gör.Çağlayan TOP P24 Öğr.Gör. Ulaş ÇETİN Lise Öğr.Gör. Ulaş ÇETİN Lise
P24
Güv330 Bilgisayar II
Öğr.Gör. Ulaş ÇETİN
Lise
Güv341 Elektronik Seyir I Güv341 Elektronik Seyir I
Öğr.Gör.Özge
Öğr.Gör.Özge
BOZACIOĞLU Lise
BOZACIOĞLU Lise
Salı
Güv327 Dz.İngilizcesi II
Öğr.Gör.Çağlayan TOP
P24
Güv325 Dz.Güvenlik III
Abdullah KOKTÜRK P25
Güv325 Dz.Güvenlik III
Abdullah KOKTÜRK P25
20:00-20:50
Güv326 Tıbbi İlk Yardım
Öğr.Gör.Levent BEDEN
P27
Çarşamba
Güv322 Seyir III
Öğr.Gör.Muhammer
ARSLANTÜRK P25
Güv322 Seyir III
Öğr.Gör.Muhammer
ARSLANTÜRK P25
Güv322 Seyir III
Öğr.Gör.Muhammer
ARSLANTÜRK P25
Güv322 Seyir III
Öğr.Gör.Muhammer
ARSLANTÜRK P25
Güv322 Seyir III
Öğr.Gör.Muhammer
ARSLANTÜRK P25
Güv322 Seyir III
Öğr.Gör.Muhammer
ARSLANTÜRK P25
Güv329 Meteoroloji
Öğr.Gör.Dr. Ayşe YILMAZ
P24
Güv329 Meteoroloji
Öğr.Gör.Dr. Ayşe YILMAZ
P24
Güv329 Meteoroloji
Öğr.Gör.Dr. Ayşe
YILMAZ P24
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Güv324 Denizde
Haberleşme I
Dr. Tayfun
ACARER P25
Güv324 Denizde
Haberleşme I
Dr.
Tayfun ACARER P25
Güv324 Denizde
Haberleşme I
Dr.
Tayfun ACARER P25
Güv324 Denizde
Haberleşme I
Dr. Tayfun
ACARER P25
NOT: DENİZDE HABERLEŞME-I DERSİ CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 09:00'DA BAŞLAYACAKTIR.
Sayfa 2
23:00-23:50
Download

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı