Třídnictví 2014/2015
Ročník
Vyučující
kontakt
[email protected]
1.
Mgr. R. Rebendová
[email protected]
2.
Mgr. R. Zapletalová
[email protected]
3.
Mgr. P. Úlehlová
[email protected]
4.
Mgr. M. Kristová
[email protected]
5.
Mgr. J. Bistrá
[email protected]
7.
Mgr. K. Bartošíková
[email protected]
8.
Mgr. R. Pekárková
[email protected]
9.
Mgr. I. Sovová
[email protected]
6.
Ing. M. Kosová
telefon pevná linka = 519 346 107, mobil = 733 763 423
Další zaměstnanci školy
Funkce
Vyučující
Ředitel školy
Mgr. M. Sova
Zástupkyně
ředitele školy
Výchovná
poradkyně
Metodik prevence
Mgr. J. Bistrá
Vychovatelka
(školní družina,
školní klub)
Bez třídnictví
S. Osičková
Z. Mácsai
katechetka
Mgr Kachyňová
Mgr. I. Sovová
Mgr. M. Kristová
Provozní zaměstnanci školy
Funkce
Jméno
Účetní, hospodářka,
Ing. Stehlíková
správce sítě ICT
Školnice+ uklízečka
J. Konečná
uklízečka
B. Bínová
kontakt: e-mail, telefon
[email protected]
519 346 107, 733 187 899
[email protected]
519 346 107, 733 187 899
[email protected]
519 346 107, 733 763 423
[email protected]
519 346 107, 733 763 423
[email protected]
telefon 519 346 107
[email protected]
519 346 107, 733 763 423
telefon 519 346 107
kontakt
[email protected]
telefon 519 346 107
telefon 519 346 107
telefon 519 346 107
Další důležité kontakty
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola Sluníčko kuchyň
Obecní úřad Moravský
Žižkov
Obecní knihovna
Kontakt, web. stránky
www.msmzizkov.cz, telefon 519 346 108
telefon 607 297 480
www.moravskyzizkov.cz
telefon 519 346 930
www.knihovnamoravskyzizkov.webk.cz
telefon 602 421 114
Školní družina
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Provoz školní družiny
PO 11.40 - 15.30 hod.
ÚT 11.40 - 15.30 hod.
ST 11.40 - 15.30 hod.
Čt 11.40 - 15.30 hod.
PÁ 11.40 - 15.30 hod.
Poplatek za školní družinu – 250,- Kč za 5 měsíců
Školní klub, zájmové útvary
Nevyšší povolený počet zapsaných žáků – neuvádí se
Nejmenší počet dětí v jedné sekci – 7
Viz nabídka
Předběžně plánované akce školy
O nejkrásnější dýni
Loutkové divadlo Radost Břeclav – deváťáci hrají prvňáčkům
Vánoční strom školy, prodej kalendářů školy 2015 - Kroje
Vánoční besídka školy spojená s velkou přehlídkou
historických krojů
Barevný týden
Charitativní akce
Plavání
Pasování druháčků na Rytíře čtenářského řádu
Jazykové portfolio žáků
Žákovský senát
Den strašidel
Soutěž o vlajku školy
Den otevřených dveří
Drogová prevence
Spolupráce se stacionářem Vlaštovka (školní olympiáda,
vánoční besídka)
Noc s Andersenem
Den dětí – výlet lodí k Janohradu
Školní olympiáda, hosté Stacionář Vlaštovka z Hodonína
Společný třídenní výlet žáků vyššího stupně – Škola trochu
jinak
Škola nanečisto – akce společná s mateřskou školou
Rozloučení s deváťáky
Soutěže, tradiční sportovní akce školy a soutěže
Soutěž ve sběru papíru – Třídíme s Hantaláčkem
Zájezd do divadla – Praha, Fantom opery, zájezd do MD
Brno
Žáci mají možnost navštěvovat následující sekce školního klubu :
Úterý
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Úterý
15:00 – 16:00 Atletická příprava a sportov.hry p. Mácsai
15:45 – 16:45 Florbal (pro začátečníky) pí. Osičková
14:30 – 16:00 Přírodovědný a vazačský pí. Kosová
13:30 – 14:30 Hra na flétnu pí. Úlehlová
15:00 – 16:00 Cvičení z JČ a literatury pí. Bartošíková
14:00 – 15:00 Matematickofyzikální pí. Pekárková
15:45 – 16:45 Florbal (pokročilí) pí. Osičková
16:00 – 18:00 Fotbalová příprava p. Mácsai
13.00 – 14.00 Konverzace z němčiny pí. Sovová
12.00 – 15.00 Nauč se a tvoř
pí. Kachyňová
Organizace školního roku 2014/2015
Prázdniny:
• Podzimní
pondělí 27. října a středa 29. října 2014
• vánoční
pondělí 22. prosince 2014 - pátek 2. ledna 2015
• pololetní
pátek 30. ledna 2015
• jarní
pondělí 23. února – neděle 1. 3. 2015
• velikonoční
čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015
• hlavní
středy 1. července 2015 - výuka začne v úterý 1. 9. 2015
Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov
Školní rok 2014/2015
www.zs-mzizkov.cz
Poradenská skupina na škole
Výchovné poradenství
Konzultační hodiny
pro žáky
pro rodiče
Třídní schůzky
úterý
středa
9.40 – 10.00 hod.
13.45 – 14.30 hod.
Nebo po telefonické domluvě kdykoliv.
Výchovná poradkyně školy: Mgr. Iva Sovová
Metodik prevence
Konzultační hodiny – po telefonické domluvě
Mgr. Martina Kristová
Dyslektický kroužek
Vedoucí: Mgr. Renata Rebendová, Mgr. Martina Kristová
Výuka náboženství – školní rok 2014/2015
11.50-12.35
1. roč.
12.45-13.30
2. a 3. roč.
13.40-14.25
4. a 5. roč.
14.45-15.30
6., 7., 8. a 9. roč.
Katechetka: Mgr. M. Kachyňová
Výdejna obědů
11.40 – 13.45 hod.
Aktuální jídelníček je vždy zveřejněn na stránkách školy
•
1. 10. 2014
(16:00 - 1. stupeň, 16:30 - 2. stupeň)
•
7. 1. 2015
(16:00 - 1. stupeň, 16:30 - 2. stupeň)
•
16. 4. 2015
(16:00 - 1. stupeň, 16:30 - 2. stupeň)
Hovorové hodiny
• Po telefonické domluvě budou mít rodiče možnost sejit se s libovolnými
vyučujícími a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka
Pedagogické rady
• 25. 8. 2014
• 20. 11. 2014
• 7. 1. 2015
• 16. 4. 2015
• 23. 6. 2015
Zápis do první třídy na školní rok 2014/2015 se uskuteční
• ve čtvrtek 5. února 2015 od 16:00 hod.
Ředitelské volno
čtvrtek 30. 10. a pátek 31. 10. 2014
Profilace školy
Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem
k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor pro realizaci
všech žáků, respektovat jejich jedinečnost. Zejména žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami by na škole mohli najít
potřebný prostor na rozvoj svých individuálních schopností.
Svým kulturním prostředím, kvalitou řízení a mezilidskými
vztahy vytvářet klidné rodinné klima. Důraz bude také kladen
na umístění školy – na lidové tradice, vztahu k domovu, škole,
vlasti. Hrdosti na to, odkud pocházím. Dále by se žáci měli
více zapojit do zkrášlování prostředí školy, ekologické
výchovy. Absolvent školy by se měl bez problému začlenit do
dalšího vzdělávacího procesu, měl by mít dobré základy pro
další studium. Školní řád a školní vzdělávací program je
k nahlédnutí v budově školy, dále na webových stránkách
školy.
Download

zde - Základní škola Moravský Žižkov