3/2012
Fisher Scientific slaví výročí,
na českém trhu jsme již 20 let!
Připravili jsme pro Vás speciální akci a také krátké povídání o tom,
jak jsme výročí oslavili my. Více najdete na straně 8 a 9
OP
P.P.
50417/2003
530 02 Pardubice
Laboratorní technika
Mikroobjemový
spektrofotomer
Jenway Genova
Nano
strana 3
Sušící skříně
a exsikátory Sicco
AKCE!
Ruční měřící přístroje
Thermo Scientific
Orion
strana 16
strana 6
Váhy Ohaus novinkou v našem
sortimentu a hned za velmi
zajímavé ceny!
-20 %
strana 4
Spotřební materiál Thermo Scientific Nunc
Fisher Scientific spol. s r. o.
Kosmonautů 324,
530 09 Pardubice
Telefon: 466 798 230
Fax: 466 435 008
e-mail: [email protected]
internet: www.thermofisher.cz
Změny cen případně technických
parametrů vyhrazeny.
strana 10
Prodej zboží se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami, které jsou
k dispozici na www.thermofisher.cz
3/2012
La b o ra to r ní te ch ni ka FISHER SCIENTIFIC
Multiparametrové měřicí
přístroje Eutech Instruments
Za bezkonkurenční ceny, zvládnou tyto přenosné přístroje měřit najednou až 3 z celkově až 8 možných
parametrů. Umí měřit (podle typu přístroje) hodnotu pH, vodivost, TDS, rozpuštěný kyslík, ISE,
oxidačně-redukční potenciál, salinitu a rezistivitu. Pokud je použita sonda s teplotním čidlem nebo
samostatné teplotní čidlo, měří a současně zobrazují teplotu, a to navíc k ostatním veličinám.
V nabídce jsou čtyři modely, PCD 650
je tříkanálový (měří a zobrazuje až tři veličiny najednou, plus teplotu), CD 650, PD
650 a PC 650 jsou modely dvoukanálové. Vzájemně se pak liší možnostmi měřit různé kombinace parametrů. Přístroje
této řady se vyznačují jedním z nejširších
rozsahů měření rozpuštěného kyslíku (až
do 90 mg/l a 600 % saturace) a to při velké přesnosti měření. Pro měření vodivos-
ti lze využít dvou nebo čtyř elektrodové
cely a pokrýt tak extrémně široký rozsah
měření, což zvyšuje univerzálnost použití. Přístroje jsou robustního provedení,
vodotěsné a tedy ideální pro náročná terénní měření. Ovládání membránovou
klávesnicí, se zabudovaným průvodcem
„krok po kroku“, je pohodlné a provede Vás jednoduše nastavením a kalibrací, pomůže i při hledání problémů. Velký
Společné technické parametry:
Označení modelu
PCD 650
PC 650
PD 650
CD 650
pH
rozsah
-2,000 až 20,000
rozlišení
0,1 / 0,01 / 0,001
přesnost
+/- 0,002
kal. body
1 až 6
ISE
rozsah
0,001 až 19900
rozlišení
2 nebo 3 digit
přesnost
0,5 až 1,0 % rozsahu
kal. body
až 8
ORP
rozsah
+/- 2000,0 mV
rozlišení
0,1 mV
přesnost
+/- 0,2 mV
Teplota
rozsah
-10,0 až + 110,0 °C
rozlišení
0,1 °C
přesnost
+/- 0,5 °C
Vodivost
rozsah
0 až 500 ms (5 rozsahů)
0 až 500 ms (5 rozsahů)
rozlišení
0,01 µS až 0,1 mS
0,01 µS až 0,1 mS
přesnost
+/- 1 % z rozsahu
+/- 1 % z rozsahu
kal. body
až 5
až 5
TDS
rozsah
0 ppm až 500 ppt (5 rozsahů)
0 ppm až 500 ppt (5 rozsahů)
rozlišení
0,01 ppm až 0,1 ppt
0,01 ppm až 0,1 ppt
přesnost
+/- 1 % z rozsahu
+/- 1 % z rozsahu
Salinita
rozsah
0 ppm až 80,00 ppt (5 rozsahů)
0 ppm až 80,00 ppt (5 rozsahů)
rozlišení
0,01 ppm až 0,01 ppt
0,01 ppm až 0,01 ppt
přesnost
+/- 1 % z rozsahu
+/- 1 % z rozsahu
Rezistivita
rozsah
2,000 Ω až 20,00 MΩ (5 rozsahů)
2,000 Ω až 20,00 MΩ (5 rozsahů)
rozlišení
0,01 Ω až 0,01 MΩ
0,01 Ω až 0,01 MΩ
přesnost
+/- 1 % z rozsahu
+/- 1 % z rozsahu
Rozp. kyslík
rozsah
0,00 až 90,00 mg/l
0,00 až 90,00 mg/l
rozlišení
0,01 mg/l
0,01 mg/l
přesnost
+/- 0,2 mg/l
+/- 0,2 mg/l
% saturace kyslíku rozsah
0 až 600,0 %
0 až 600,0 %
rozlišení
0,1 %
0,1 %
přesnost
+/- 2,0 %
+/- 2,0 %
Korekce. bar. tlaku rozsah
59,9 až 109,9 kPa
59,9 až 109,9 kPa
Rozměry
183 x 95 x 57 mm
Váha
460 g
Přístroje se dodávají v cenově výhodných sadách v kufříku, včetně elektrod s třímetrovými kabely, držáku elektrod, software a napájecího adaptéru. Případně lze nabídnout přístroje samotné
a výběr elektrod přizpůsobit potřebám.
Název
Multimetr CyberScan PC 650, sada včetně pH, vodivostní elektrody a přísl.
Multimetr CyberScan PD 650, sada včetně pH, teplotní, kyslíkové elektrody a přísl.
Multimetr CyberScan CD 650, sada včetně vodivostní, kyslíkové elektrody a přísl.
Multimetr CyberScan PCD 650, sada včetně pH, vodivostní, kyslíkové elektrody a přísl.
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
Kat. č.
7615.0000
7615.0010
7615.0020
7615.0030
2
Cena za ks (Kč)
29 720,33 090,33 570,48 260,-
CD 650
PC 650
PCD 650
grafický, podsvícený displej je přehledný
a funkční, zobrazení lze uživatelsky přizpůsobit individuálním potřebám. Dalším
společným významným prvkem je datová konektivita, kromě spojení kabelem
jsou přístroje vybaveny i IrDA rozhraním,
pro pohodlný bezdrátový přenos naměřených dat do počítače. Data lze zaznamenávat do vnitřní paměti, která pojme
až 500 datových vět, které jsou zaznamenávány podle standardu GLP. Vzhledem
k vybavení hodinami reálného času přístroje mohou fungovat i jako datalogger.
Napájení je bateriové 4 x 1,5 V AA nebo síťovým adaptérem.
3/2012
La b o ra to r ní te ch ni ka FISHER SCIENTIFIC
Nové modely topných desek a magnetických míchadel Stuart
Dlouhodobě oblíbené modely topných desek a magnetických míchadel CB16x, SB16x, SC162
a CC162, uváděných v našem katalogu, byly postupně nahrazeny novými typy, které zde nyní
představíme.
Topné desky UC150 a US150
Desky se liší materiálem topné plotny, rozměru 150 x 150 mm. Na výběr je
povedení z robustního lakovaného hliníku s vynikajícím přenosem tepla nebo
z chemicky odolné a snadno čistitelné
keramiky. Nastavování teploty je otočným knoflíkem s kontrolou na orientační
stupnici z deseti LED diod. Výkon ohřevu je 700 W (US150) a 500 W (UC150). Přístroje mohou být také použity ve spojení s digitálním regulátorem teploty SCT1,
pro přesnější kontrolu teploty vzorku.
Zbytkové teplo nad 50 °C je indikováno
blikající kontrolkou, nezávislou na elektrické síti. K deskám lze objednat podložní desku se stativem, deska je tvarovaná tak, aby umožnila posunovat přístroj
a sestavit si tak ideální a stabilní komplet
pro ohřev vzorků.
Název
Topná deska UC150, max. 400 °C, keramická plotna
Topná deska US150, max. 325 °C, hliníková plotna
Digitální kontaktní teploměr SCT1
Základní deska se stativem, 600 x 12 mm
Kat. č.
5510.4210
5510.4221
6119.9473
6119.9421
Kč za kus
8 910,8 640,6 450,980,-
Magnetická míchadla řady 151 a 152
Míchadla bez ohřevu mají desku
z nerez oceli nebo keramickou, modely s ohřevem pak z lakovaného hliníku nebo keramickou, vždy rozměru 150
x 150 mm. Teplotní parametry modelů
s ohřevem jsou totožné s topnými deskami - viz. výše, pro zpřesnění regulace teploty využít elektronický teploměr
SCT1. Silný magnet zajišťuje rozsah otáček od 100 do 2000 min -1 a míchání až
Název
Magnetické míchadlo bez ohřevu UC151, keramická deska
Magnetické míchadlo bez ohřevu US151, nerezová deska
Magnetické míchadlo s ohřevem UC152, keramická deska
Magnetické míchadlo s ohřevem US152, hliníková deska
Kat. č.
6110.7111
6110.7112
6111.7211
6111.7212
Kč za kus
7 690,7 450,11 070,10 770,-
15 l vody, v dodávce jsou 2 ks magnetických míchadélek
25 mm, potažených
PTFE. Míchadla lze
dovybavit podložní
deskou se stativem,
stejnou jako u výše
popsaných topných
desek.
Univerzální mikroobjemový spektrofotometr
Jenway Genova Nano
Nový přístroj Genova Nano od firmy Jenway
představuje tři spektrofotometry v jednom:
1. standardní spektrofotometr, který
lze použít pro měření absorbance, transmitance, koncentrace (na základě faktoru nebo vložené kalibrační křivky), kinetiky, spekter a měření při více vlnových
délkách současně.
2. life science spektrofotometr pro
měření čistoty a koncentrace nukleových
kyselin, kvantifikace proteinů a měření
optické hustoty buněčných kultur.
3. mikroobjemový spektrofotometr pro měření objemů až 0,5 µl s vysokým stupněm přesnosti a reprodukovatelnosti. Detekční limit koncentrace DNA
je 2 ng/µl.
Vzorek, který není nutno ředit, se pipetuje přímo na měřicí hlavu vyrobenou
Název
Spektofotometr Jenway Genova Nano
z nerezové oceli. Zdrojem světla je xenonová lampa, odkud je paprsek veden
světlovodným kabelem do spodní měřicí
hlavy se zapuštěnou čočkou z křemenného skla. Horní příklopná měřicí hlava pak
přenáší paprsek prošlý kapkou dál k fotodetektoru. K vazbě mezi povrchy čtecích
hlav se využívá přírodního povrchového
napětí kapky. Objem měřené kapaliny je
v rozmezí 0,5 až 5 µl. Vlastní měření trvá
6,5 s. Přístroj si dokáže sám zvolit optimální optickou délku, pokud není známa
(0,2 nebo 0,5 mm).
volitelně vybavit termotiskárnou, která
je zapuštěná v horním panelu přístroje,
takže nezabírá místo, a umožňuje plynulý zýznam výsledků měření. Kromě toho
jsou výsledky ukládány na USB flash disk
(4 GB), který je součástí dodávky.
Spektrofotometr není nutno řídit s pomocí PC, neboť má velký přehledný displej a intuitivní ovládání. Obrázkové
ikony jsou srozumitelné každému bez
znalosti cizího jazyka. Přístroj je možno
Kat. č.
7745.1000
3
Kč za kus
194 350,-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Váhy Ohaus – švýcarská
kvalita za dostupné ceny
Váhy Ohaus Adventurer™ Pro jsou univerzální váhy vyšší třídy, které vždy poskytují spolehlivé a dobře
opakovatelné výsledky. Vyznačují se mnoha inovativními vlastnostmi a funkcemi, které usnadňují
a zkvalitňují práci. Švýcarská kvalita zpracování zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. V rámci
zaváděcí akce je nyní můžete zakoupit se slevou 20 %, platnou až do konce 21. 12. 2012!
-20 %
Váhy poskytují všechny funkce, běžné
u přesných a analytických vah, navíc jsou
standardně vybaveny počítáním kusů,
procentuálním vážením, totalizační funkcí, dynamickým vážením (umožňuje vážení živých zvířat) a tříúrovňovým filtrem
rušivých vlivů. Váhy s krytem mají velmi
snadný přístup do místa vážení, díky odnímatelným skleněným posuvným dvířkám. Dvířka lze odmontovat za pár vteřin a váhy jsou jednoduše přístupné pro
účinné čištění. Design QuadraStance™
díky čtyřem nastavitelným nohám a libele na předním panelu, poskytuje vahám
Přesné váhy Ohaus AdventurerTM Pro
Modely s interní kalibrací InCal
Modely bez interní kalibrace InCal
Modely s interní kalibrací InCal a EC ověřením
Váživost (g)
Citlivost (g)
Opakovatelnost (g)
Linearita (g)
Čas stabilizace (s)
Ochranný kryt vážního prostoru
Možnost bat. napájení
Vázící miska modely s InCal
Vážící miska modely bez InCal
Modely s interní kalibrací InCal
Modely bez interní kalibrace InCal
Modely s interní kalibrací InCal a EC ověřením
Váživost (g)
Citlivost (mg)
Opakovatelnost (mg)
Linearita (mg)
Čas stabilizace (s)
Ochranný kryt vážního prostoru
Možnost bat. napájení
Vázící miska modely s InCal
Vážící miska modely bez InCal
AV213C
AV213
AV213CM
210
AV2102C
AV2102
AV2102CM
2100
. 2012
Platí do 21. 11
AV313C
AV413C
AV313
AV413
AV313CM
AV413CM
310
410
0.001
0.001
± 0,002
3
ANO
12 cm prům.
12 cm prům.
AV212C
AV212
AV212CDM
210
AV3102C
AV3102
AV3102CM
3100
0.01
0.01
± 0,02
3
AV2101C
AV2101
AV2101CDM
2100
1,5*
AV4102C
AV4102
AV4102CM
4100
-
-
16,8 x 18 cm
16,8 x 18 cm
AV412C
AV412
AV412CDM
410
0.01
0.01
± 0,02
AV812C
AV812
AV812CM
810
AV4101C
AV4101
AV4101DM
4100
0.1
0.1
± 0,2
2*
AV8101C
AV8101
AV8101CM
8100
3
ANO
16,8 x 18 cm
14,9 x 16,2 cm
ANO
14,9 x 16,2 cm
* Modely AV212C, AV2101C, AV4101C a AV8101C mají čas stabilizace 3 sekundy
vynikající stabilitu na každém povrchu.
Interní software SmarText™, Vás pomocí krátkých textových příkazů naviguje během nastavení váhy a během jednotlivých vážních aplikací, vše přehledně
na dvouřádkovém podsvíceném displeji. Celkově je ovládání jednoduché a přehledné pomocí pouhých čtyř tlačítek.
Zabudované RS232 rozhraní zajistí komunikaci vah s PC a archivaci výsledků měře-
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
4
ní s plnou podporou standardů GLP/GMP,
váhy lze volitelně vybavit portem USB
nebo druhým seriovým rozhraním. Věcí
málo vídanou u tohoto typu přístrojů, je
i vybavení bezpečnostním očkem, kterým
lze váhy zajistit proti krádeži. Váhy AdventurerTM Pro jsou také standardně vybaveny háčkem pro podvěsné vážení. Váhy
jsou dodávány s napájecím AC adaptérem, některé modely mohou pracovat
i na baterie.
3/2012
La b o ra to r ní te ch ni ka Název
Přesné váhy AV213C, 210 g/1 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV313C, 310 g/1 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV413C, 410 g/1 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV212C, 210 g/10 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV412C, 410 g/10 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV812C, 810 g/10 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV2102C, 2100 g/10 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV3102C, 3100 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV4102C, 4100 g/10 mg, int. kalibrace
Přesné váhy AV2101C, 2100 g/0,1 g, int. kalibrace
Přesné váhy AV4101C, 4100 g/0,1 g, int. kalibrace
Přesné váhy AV8101C, 8100 g/0,1 g, int. kalibrace
Kat. číslo
7220.0200
7220.0201
7220.0202
7220.0204
7220.0206
7220.0208
7220.0210
7220.0211
7220.0212
7220.0214
7220.0216
7220.0218
Přesné váhy AV213, 210 g/1 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV313, 310 g/1 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV413, 410 g/1 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV212, 210 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV412, 410 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV812, 810 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV2102, 2100 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV3102, 3100 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV4102, 4100 g/10 mg, ext. kalibrace
Přesné váhy AV2101, 2100 g/0,1 g, ext. kalibrace
Přesné váhy AV4101, 4100 g/0,1 g, ext. kalibrace
Přesné váhy AV8101, 8100 g/0,1 g, ext. kalibrace
7220.0230
7220.0231
7220.0232
7220.0234
7220.0236
7220.0238
7220.0240
7220.0241
7220.0242
7220.0244
7220.0246
7220.0248
21 840,22 750,23 660,10 270,15 340,16 900,20 670,22 100,23 530,12 350,15 340,16 900,-
17 472,18 200,18 928,8 216,12 272,13 520,16 536,17 680,18 824,9 880,12 272,13 520,-
Přesné váhy AV213CM, 210 g/1 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV413CM, 410 g/1 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV212CDM, 210 g/10 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV412CDM, 410 g/10 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV812CM, 810 g/10 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV2102CM, 2100 g/10 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV4102CM, 4100 g/10 mg, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV2101CDM, 2100 g/0,1 g, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV4101DM, 4100 g/0,1 g, int. kalibrace, ES ověření
Přesné váhy AV8101CM, 8100 g/0,1 g, int. kalibrace, ES ověření
7220.0270
7220.0272
7220.0274
7220.0276
7220.0278
7220.0280
7220.0282
7220.0284
7220.0286
7220.0288
30 680,32 500,18 980,24 050,25 610,29 380,32 240,21 060,24 050,25 610,-
24 544,26 000,15 184,19 240,20 488,23 504,25 792,16 848,19 240,20 488,-
FISHER SCIENTIFIC
Katal. Cena (Kč) Cena po slevě (Kč)
27 040,21 632,27 950,22 360,28 860,23 088,15 470,12 376,20 540,16 432,22 100,17 680,25 870,20 696,27 300,21 840,28 730,22 984,17 550,14 040,20 540,16 432,22 100,17 680,-
Analytické váhy Ohaus AdventurerTM Pro
Modely s interní kalibrací InCal
Modely bez interní kalibrace InCal
Modely s interní kalibrací InCal a EC ověřením
Váživost (g)
Citlivost (mg)
Opakovatelnost (mg)
Linearita (mg)
Čas stabilizace (s)
Ochranný kryt vážního prostoru
Průměr váž. misky (mm)
Rozměry š x v x h (cm)
AV114C
AV114
AV114CM
110
Název
Analytické váhy AV114, 110 g/ 0,1 mg, ext. kalibrace
Analytické váhy AV114C, 110 g/ 0,1 mg, int. kalibrace
Analytické váhy AV114CM, 110 g/ 0,1 mg, int. kalibrace, ES ověření
Analytické váhy AV264, 260 g/ 0,1 mg, ext. kalibrace
Analytické váhy AV264C, 260 g/ 0,1 mg, int. kalibrace
Analytické váhy AV264CM, 260 g/ 0,1 mg, int. kalibrace, ES ověření
0.1
0.1
± 0,2
3
ANO
90
22 x 30,5 x 30
Kat. číslo
7220.0300
7220.0302
7220.0304
7220.0310
7220.0312
7220.0314
AV264C
AV264
AV264CM
260
Katal. Cena (Kč) Cena po slevě (Kč)
33 670,26 936,38 870,31 096,42 510,34 008,35 750,28 600,40 950,32 760,44 590,35 672,-
Příslušenství k vahám Ohaus
Na příslušenství se nevztahuje výše uvedená slevová akce!
Název
Mechanická tiskána CBM910
Kabel na připojení tiskárny CBM
Termotiskárna STP103
Kabel na připojení tiskárny STP
RS232 kabel na PC, IBM 9 pin
Sada pro stanovení hustoty pro váhy s citlivostí 0,1 / 1 mg
Kat. č.
7220.0900
7220.0902
7220.0904
7220.0906
7220.0908
7220.0910
Kč za kus
10 764,2 132,8 112,2 132,1 612,10 660,-
OHAUS Data Acquisition Software
7220.0912
3 328,-
Software kompatibiliní skoro se všemi neověřenými OHAUS váhami s RS232 rozhraním. Umožňuje transfer dat (datum, brutto, netto, tára, vážní jednotky, čas...) přímo
do tabulkového formátu, automaticky nebo stiskem jednoho tlačítka. Data lze exportovat do souborů Excel.
5
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Exsikátory a sušící skříně Sicco
Uchovávání produktů či citlivých látek ve stabilním prostředí s ochranou proti vzdušné vlhkosti
se obvykle realizuje v uzavřené skříni či nádobě s nějakým vhodným typem vysoušedla.
Kromě klasických válcových laboratorních exsikátorů z masivního skla nabízíme
nyní i varianty skřínových boxů vyrobených z PMMA, polykarbonátu a borosilikátového skla (speciální provedení Vitrum
pro materiály horké až do 300°C). Benefitem pro uživatele je funkčnost, odolnost,
nízká hmotnost při přenášení, průhlednost ze všech stran, široká škála rozměrů
od vnitřního objemu 6 l až do 840 l skříní.
Nabízíme jak základní provedení, tak
i exsikátory s automatickým udržováním
vlhkosti vnitřní atmosféry mezi 20-30%,
exsikátory s přívodem a odvodem inertního plynu, Glove boxy, antistatické exsikátory pro ochranu zejména elektronických
komponent proti prachu a vlhkosti a také
pevný a stabilní plastový exsikátor pro sušení pod vakuem.
Exsikátory pro sušení/uchovávání
Nejmenší modely jsou vyrobené celé z plastu jako samonosné, střední a větší skříně jsou se zesíleným hliníkovým rámem a průhlednými panely z akrylového skla,
nebo borosilikátového skla. Dveře s magnetickým držákem dobře těsní díky gumovému těsnění. Neklouzavé gumové nožičky nebo 4 pojezdová kolečka (dvě s brzdou).
U všech modelů na 10 l objemu je součástí snadno čitelný elektronický vlhkoměr. Variabilní výška polic, některé police teleskopické.
Název
Vnitřní objem
l
Exsikátor Mini-1, stohovatelný **
6,2
Exsikátor Mini Black, stohovatelný ** 6,2
Exsikátor Mini Orange, stohovatelný ** 6,2
Exsikátor Star **
42
Exsikátor Star Horizontal **
42
Exsikátor Star Vitrum **
42
Exsikátor Big-Star
140
Exsikátor Maxi 1
280
Exsikátor Wall
6x140
Vnější rozměry*
š x v x hl.
221x183x214
221x183x214
221x183x214
310x525x375
525x340x375
310x525x375
560x560x580
560x1150x580
1080x1870x580
počet polic
std./max.
2/3
2/3
2/3
4/26
2/13
4/26
2/17
4/34
6/102
Objednací číslo
2105.1850
2105.1840
2105.1842
2105.1871
2105.1899
2105.1841
2105.1896
2105.1852
2105.1994
Kč za kus
2 420,2 720,2 580,17 260,21 810,29 350,37 860,64 625,182 030,-
**) součástí dodávky je i silikagel
Exsikátory s přívodem inertního plynu
Vstup a výstup inertního plynu rychlospojkami, Dobře čitelný elektronický vlhkoměr. Zámek dveří. Hadice délky 5 m.
Název
Exsikátor Super-Star
Exsikátor Big-Star
Exsikátor Super-Maxi 1
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
Vnitřní objem
l
42
140
280
Vnější rozměry*
š x v x hl.
310x525x375
560x560x580
560x1150x580
počet polic
std./max.
4/26
2/17
4/34
Objednací číslo
2105.1875
2105.1935
2105.1932
6
Kč za kus
22 290,39 285,71 600,-
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Antistatické exsikátory
Provedení s vybíjením statického náboje. Lze připojit uzemňovací kabel k zadní
straně skříně přes závit M6.
Název
Vnitřní objem
l
42
140
280
Exsikátor Star Antistatic
Exsikátor Big-Star Antistatic
Exsikátor Maxi 1 Antistatic
Vnější rozměry*
š x v x hl.
310x525x375
560x560x580
560x1150x580
počet polic
std./max.
4/26
2/17
4/34
Objednací číslo
2105.1911
2105.1925
2105.1922
Kč za kus
34 550,39 255,80 820,-
Automatické exsikátory s udržováním konstantní vlhkosti
vnitřní atmosféry mezi 20-30%
Zesílený hliníkový rám, stěny z PMMA. Nutné připojení k el. napájení 230V/50 Hz!
Název
Exsikátor Auto-Star
Exsikátor Auto Big-Star
Exsikátor Auto Maxi 1
Vnitřní objem
l
42
140
280
Vnější rozměry*
š x v x hl.
310x525x375
560x560x580
560x1150x580
počet polic
std./max.
4/26
2/17
4/34
Objednací číslo
2105.1877
2105.1894
2105.1914
Kč za kus
29 540,39 115,95 205,-
Vakuové exsikátory
Zajišťují díky vakuu rychlé vysychání vzorků, v prostředí bez kyslíku a CO2. Vhodné
např. pro polovodičové vzorky aj. Pevné stěny z 25mm silného PMMA, silikonové těsnění pro vakuum až 0.01 Pa.Teplotní odolnost -20°C až +70°C, dva jehlové ventily výstup pr. 9 mm, mechanický vakuoměr 0-760 mm Hg.
Název
Vnitřní objem
l
17,5
24,5
31,5
Exsikátor vakuový 17,5 l
Exsikátor vakuový 24,5 l
Exsikátor vakuový 31,5 l
Vnější rozměry*
š x v x hl.
300x340x300
300x440x300
315x550x310
počet polic
std./max.
2/3
3/5
4/7
Objednací číslo
2105.1881
2105.1882
2105.1883
Kč za kus
92 145,103 105,126 140,-
*) vnější rozměry jsou bez pantů a přesahu ventilů. Pro přívod inertu je potřeba připočíst cca 150 mm/stěnu.
Glove boxy
Bezpečná a efektivní práce s citlivými, agresivní či toxickými látkami v uzavřeném
a kontrolovaném prostředí. Stolní glove boxy Sicco jsou lehké, přitom s robustní konstrukcí, absolutně těsné, se skvělou průhledností a jsou ekonomicky výhodným ře-
šením oproti konvenčním ocelovým boxům. Tyto boxy jsou buďto bez, nebo
i s transferovou komorou pro přesun
vzorků. Nabídku zašleme na základě poptávky po upřesnění vašich požadavků.
7
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
3/2012
La b o ra to r ní te ch ni ka FISHER SCIENTIFIC
Fisher Scientific již 20 let
na českém trhu!
Ano, skutečně již dvě desetiletí Vás - naše vážené zákazníky - zásobujeme laboratorním
vybavením a doufáme, že i nadále budeme. Výročí jsme oslavili a níže Vám i ukážeme jak. Dvacítka
je krásné číslo, které nás přímo vybízí k tomu, abychom Vám jej promítli do Vašich objednávek
ve formě slevy. Proto tedy na všechny objednávky doručené jakoukoli formou v období
od 24. 10. do 26. 10. 2012, dostanete automaticky 20 % slevu z ceníkových cen. Akce platí pro
zboží, uvedené v některém z našich aktuálních tištěných katalogů.
A
K
CE
SLEVA
20% na vše
!
v období od 24. 10. do 26. 10. 2012
Slevy se nesčítají, poskytneme vždy vyšší slevu, platnou v čase doručení objednávky.
V rámci firmy jsme výročí oslavili stylově, v malém loveckém
zámečku Pádolí v Orlických horách. Slovy klasika: „Jelo se v několika skupinách, pro jednoduchost je nazývejme skupinami A,
B, C, D a mnoho dalších... a počasí bylo ideální, posuďte sami:
teplota, tlak rosný bod...“ Krátce řečeno, vozová flotila firmy dorazila na místo v pořádku a bylo pěkně.
Setkání bylo využito pro pracovní záležitosti a po nich již následovaly samé příjemné činnosti. Opékané maso, občerstvení
všech tuhých i tekutých forem, sportovní aktivity a podobné.
Jediným omezením byl tedy procentuelní, prohibiční strop
rozlévaných alkoholických nápojů, což však rozhodně nikomu
nevadilo. I přes relativně chladné počasí byly konzumovány nápoje převážně studeného, bublinatého charakteru...
1992 - 2012
Flotila zakotvila. Poznáte kapitána?
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
8
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Kromě zábavy se zaměstnanci firmy věnovali i jiným aktivitám,
někdy i krajně podezřelým:
Někdo se se sklenicí pere ...
Česko má talent?
Loupit - neloupit?
..., někdo už
má hotovo
Kdo si hraje, nezlobí
Najdou se však i zodpovědní
9
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Spotřební materiál Thermo Scientific Nunc
Drobného laboratorního vybavení není nikdy dostatek a firma Nunc, patřící do Thermo Scientific,
je jedním z dodavatelů zajímavého sortimentu pro mikrobilogii, Life Science a další obory. Krátký
průřez nabídkou Vám přinášíme na několika stranách a jakékoli další produkty této společnosti
rádi zajistíme.
Centrifugační zkumavky Nunc EZ Flip™
Sterilní, z čirého polypropylenu s dobrou chemickou odolností, vhodné pro vyšší odstřeďovací rychlosti (8500 - 9500
RCF). Kónické dno, bílá popisovací plocha na boku, standardní
rozměry kompatibilní s mnoha adaptéry do rotorů. Závěšené,
dobře těsnící víčko usnadňuje manipulaci jednou rukou.
Název
Centrif. zkumavka EZ Flip, 15 ml, 500 ks v sáčku
Centrif. zkumavka EZ Flip, 15 ml, 500 ks v racku
Centrif. zkumavka EZ Flip, 50 ml, 500 ks v sáčku
Centrif. zkumavka EZ Flip, 50 ml, 500 ks v racku
Kat. č.
2103.3360
2103.3362
2103.3364
2103.3366
Kč za balení
5 063,5 507,5 631,7 656,-
Nunc EZ Flip™
Centrifugační zkumavky Nunc 10/11 ml
Různé typy provedení dna a víčka pro pokrytí různých požadavků, vhodné do většiny standardních odstředivek, testovány
na těsnost. Balení po 480 kusech.
Materiál (zkum./víčko)
Dno
Objem (ml)
Rozměry (mm)
Max. RCF
Autoklávovatelné (zkum./víčko)
Sterilní
Popisovací plocha
Kat. číslo
Kč za balení
PC/PP
Kulaté
10
110 x 16
6000
ANO/NE
ANO
ANO
2103.3370
8 001,-
PC/PP
Kónické
11
110 x 16
6000
ANO/NE
ANO
NE
2103.3372
6 766,-
PC/PP
Kónické
11
110 x 16
6000
ANO/NE
ANO
ANO
2103.3374
7 137,-
PS/PE
Ploché
10
100 x 16
3000
NE
NE
ANO
2103.3376
3 475,-
PS/PE
Ploché
10
100 x 16
3000
NE
ANO
ANO
2103.3378
3 867,-
PS/PE
Kulaté
10
110 x 16
3000
NE
ANO
NE
2103.3380
5 606,-
PS/PE
Kónické
11
110 x 16
3000
NE
ANO
NE
2103.3382
2 742,-
PS/PE
Kónické
11
110 x 16
3000
NE
ANO
ANO
2103.3384
3 210,-
Centrifugační zkumavky Nunc 10/11 ml
Jednorázové zkumavky Nunc
Jednorázové zkumavky Nunc
Z různých materiálu pro pokrytí různých potřeb. Sterilní zkumavky jsou dodávány již s nasazenou zátkou pro usnadnění
práce, k nesterilním zkumavkám se víčko objednává zvlášť. Některé typy jsou vhodné i pro centrifugaci.
Dno
Objem (ml)
Rozměry (mm)
Max. RCF
Graduace na (ml)
Materiál (zkumavka/víčko)
Sterilní
Balení (ks)
Kat. číslo
Kč za bal.
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
Kulaté
3
55 x 11
3000
2
PS/NE
3600
2103.3470
4 326,-
Kulaté
4
70 x 11
3000
2,5
PS/NE
3600
2103.3472
4 104,-
Název
Víčko PE pro zkumavky průměru 11 mm, bal. 3600 ks
Víčko PE pro zkumavky průměru 12 mm, bal. 3000 ks
Víčko PE pro zkumavky průměru 15 mm, bal. 2400 ks
Kulaté
5
75 x 12
3000
2,5
PS/NE
3000
2103.3473
4 030,-
10
Kulaté
12
100 x 15
5 a 10
PS/NE
1200
2103.3474
2 190,-
Kulaté
12
100 x 15
5 a 10
PS/PE
ANO
500
2103.3475
2 235,-
Kat. č.
2103.3480
2103.3482
2103.3484
Kónické
14
110 x 17
5 a 10
PS/NE
1800
2103.3476
5 314,-
Kč za balení
3 362,2 917,2 793,Kónické
14
110 x 17
5 a 10
PS/PE
ANO
500
2103.3477
2 422,-
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Zkumavky Nunc Stor-It™
Nesterilní, volně stojící zkumavky z PP s vnějším závitem, víčkem z PE a hvězdicovým dnem (Starfoot) pro snadnou manipulaci. Víčka a zkumavky jsou balené odděleně. Nevhodné pro
pro použití v kapalném dusíku.
Název
Zkumavka Stor-It, 1 ml, 12,5 x 41 mm, kónické dno, bal. 2000 ks
Zkumavka Stor-It, 1,8 ml, 12,5 x 48 mm, kulaté dno, bal. 2000 ks
Zkumavka Stor-It, 4,5 ml, 12,5 x 91 mm, kulaté dno, bal. 2000 ks
Zkumavka Stor-It, 1 ml, 12,5 x 41 mm, kónické dno, bal. 2000 ks
Stojánek na zkum. Starfoot, autoklávovatelný, 40 míst, bal. 1ks
Kat. č.
2103.3970
2103.3971
2103.3972
2103.3973
2103.3974
Kč za balení
10 964,10 644,7 556,10 174,470,-
Kryozkumavky Nunc s vnitřním závitem
Pro kryogenní přepravu a skladování biologického materiálu.
Osvědčují se dobře v mrazničkách i při skladování v plynném
nebo kapalném dusíku*. Netoxické, bez pyrogenů a mutagenů, splňují požadavky USP Class VI. Materiál PP, popisná plocha,
vnitřní závit se silikonovým těsněním. Sterilní (SAL 10-6) podle
normy ISO 11137.
Dno
Pracovní objem (ml)
Možnost postavení
Starfoot dno
Prům. / délka (mm)
Balení (ks)
Kat. číslo
Kč za bal.
Kulaté
1,8
NE
NE
12,5 / 48
500
2103.3980
4 211,-
Kulaté
3,6
NE
NE
12,5 / 70
400
2103.3981
4 112,-
Kulaté
4,5
NE
NE
12,5 / 92
300
2103.3982
3 007,-
Nunc Stor-It™
Kónické
1
ANO
NE
12,5 / 42
500
2103.3983
4 650,-
Kulaté
1,8
ANO
NE
12,5 / 49
450
2103.3984
3 970,-
Kónické
1
ANO
ANO
12,5 / 42
500
2103.3985
4 730,-
Kulaté
1,8
ANO
ANO
12,5 / 49
450
2103.3986
3 989,-
Kulaté
3,6
ANO
ANO
12,5 / 72
400
2103.3987
4 254,-
Kulaté
4,5
ANO
ANO
12,5 / 92
300
2103.3988
3 266,-
*Pro skladování v kapalném dusíku, je doporučeno mít zkumavky uzavřené v CryoFlex ™ hadici (kat. č. 343958)!
Kryozkumavky Nunc s vnitřním závitem
Kryozkumavky Nunc s vnějším závitem
Pro kryogenní přepravu a skladování buněčného materiálu
i jiných vzorků. Vhodné pro skladování v mrazácích, nejsou příliš vhodné pro skladování v kapalném dusíku*. Netoxické, bez
pyrogenů, splňují požadavky USP Class VI. Materiál zkumavky
PP, víčko z PE, sterilní (SAL 10-6) podle normy ISO 11137.
Dno
Pracovní objem (ml)
Starfoot dno
Prům. / délka (mm)
Popisovací plocha
Balení (ks)
Kat. číslo
Kč za bal.
Kónické
1
ANO
12,5 / 41
ANO
500
2103.3990
4 451,-
Kulaté
1,8
ANO
12,5 / 48
ANO
450
2103.3991
3 710,-
Kulaté
4,5
ANO
12,5 / 91
ANO
300
2103.3992
2 877,-
Kryozkumavky Nunc s vnějším závitem
Kónické
1
ANO
12,5 / 41
NE
500
2103.3993
4 130,-
Kulaté
1,8
ANO
12,5 / 48
NE
450
2103.3994
3 612,-
Kulaté
4,5
ANO
12,5 / 91
NE
300
2103.3995
2 748,-
Kulaté
1
NE
12,4 / 30
ANO
500
2103.3996**
4 859,-
Kulaté
1,8
NE
12,4 / 44
ANO
500
2103.3997**
4 600,-
*Pro skladování v kapalném dusíku, je doporučeno mít zkumavky uzavřené v CryoFlex ™ hadici (kat. č. 343958)! ** Úzkohrdlé provedení
Hadice Nunc CryoFlex™
Nunc CryoFlex ™ hadice poskytuje zvýšené zabezpečení kryozkumavek při skladování nebezpečných vzorků nebo při
zamražování v kapalném dusíku.
Název
Kat. č.
Hadice CryoFlex™, PE,
2103.3999
prům. 14 x 500 mm, balení 15 ks
Kč za balení
1 220,-
11
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Nádobky na vzorky Nunc
Univerzální nádobky z čirého PS, pro bezpečné skladování malých množství vzorků. Nesterilní, PE víčko se objednává zvlášť, kromě nádobky 2105.0108, která se dodává sterilní
a včetně víčka.
Název
Nádobka PS, 12,5 ml, 29 x 27 (dia.), bal. 1000 ks
Nádobka PS, 20 ml, 41 x 27 (dia.), bal. 2400 ks
Nádobka PS, 30 ml, 60 x 27 (dia.), bal. 30 ks
Nádobka PS, 50 ml, 49 x 41 (dia.), bal. 800 ks
Nádobka PS, 100 ml, 54 x 53 (dia.), bal. 100 ks
Zaklapovací víčko PE pro nádobky 12,5 až 30 ml, bílé, bal. 4000 ks
Zaklapovací víčko PE pro nádobky 50 ml, šedé, bal. 2400 ks
Kat. č.
2105.0100
2105.0102
2105.0104
2105.0106
2105.0108
2105.0110
2105.0112
Kč za balení
3 514,10 482,459,5 784,2 472,8 034,8 058,-
Podložní sklíčka Nunc
S povrchovou úpravou zajišťující optimální podmínky pro
práci s buněčnými kulturami, rozměr 27 x 75 mm, sterilní.
Název
Podložní sklíčka Nunc, Permanox™, 100 ks
Podložní sklíčka Nunc, PS, 100 ks
Kat. č.
2105.0140
2105.0142
Kč za balení
6 563,7 854,-
Petriho misky Nunc
Materiál čirý PS, sterilní, s víčkem. S povrchem Nunclon™Δ, vhodným pro práci
s buněčnými kulturami nebo povrchem neupraveným. Misky průměru 40 a 60 mm
jsou dostupné také s mřížkou.
Vnější rozměry (mm)
Velikost mřížky
Kultivační plocha (cm²)
Odvětrávání
Dop. prac. objem (ml)
Ks v balení
Kat. číslo
Kč za bal.
40 x 12
8.8
NE
3
500
2105.0200
3 856,-
40 x 12
8.8
ANO
3
500
2105.0202
3 848,-
40 x 12
2x2
8.8
ANO
3
500
2105.0204
9 047,-
40 x 12
8.8
ANO
3
500
2105.0206*
8 924,-
* Neupravený povrch.
Vnější rozměry (mm)
Velikost mřížky
Kultivační plocha (cm²)
Odvětrávání
Dop. prac. objem (ml)
Ks v balení
Kat. číslo
Kč za bal.
60 x 15
20.8
ANO
5
500
2105.0208**
30 974,-
60 x 15
21.5
NE
5
400
2105.0210
3 090,-
60 x 15
21.5
ANO
5
400
2105.0212
3 088,-
60 x 15
21.5
ANO
5
400
2105.0214*
3 386,-
60 x 15
2x2
21.5
ANO
5
400
2105.0216
3 362,-
* Neupravený povrch. ** Materiál Permanox™
Vnější rozměry (mm)
Velikost mřížky
Kultivační plocha (cm²)
Odvětrávání
Dop. prac. objem (ml)
Ks v balení
Kat. číslo
Kč za bal.
92 x 17
56.7
ANO
12.5
150
2105.0218*
2 074,-
92 x 21
56.7
ANO
12.5
480
2105.0220*
6 247,-
144 x 21
145
ANO
35
80
2105.0222*
2 883,-
* Baleno ve znovuuzavíratelných sáčcích.
Petriho misky NUNC univerzální
Vhodné pro výzkum, potravinářství i farmacii. Slouží ke kultivaci plísní, bakterií a ostatních mikroorganismů. Jsou kompatibilní s automatickými systémy.
Název
Petriho misky NUNC, nesterilní, 145x21mm, 180 ks
Petriho misky NUNC, sterilní, 140x20 mm, 80 ks
Petriho misky NUNC, nesterilní, 100x15 mm, 320 ks
Petriho misky NUNC, sterilní, 100x15 mm, 320 ks
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
Kat. č.
2103.7907
2103.7910
2103.7913
2103.7916
Kč za balení
4 640,2 980,2 600,2 820,-
12
147 x 18
150
ANO
35
120
2105.0224
11 000,-
Petriho misky Nunc, čtvercové
Materiál PS, s víčkem, sterilní. Povrchová úprava Nunclon™Δ. Kultivační plocha
500 cm², objem 135 ml, vnější rozmry
245 x 245 x 25 mm.
Název
Petriho misky Nunc,
čtvercové, bal. 16 ks
Kat. č.
2105.0230
Kč za balení
4 028,-
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Mikrodestičky Nunc Immuno MicroWell™, 96-ti jamkové
Z čirého PS, určené pro imunitní (např. ELISA) a aglutinační
testy, s různými druhy povrchů:
PolySorp™, hydrofobní povrch
MediSorp™, mezistupeň mezi PolySorp™ a MaxiSorp™. Vhodné pro vzorky obsahující séra.
MaxiSorp™, hydrofilní / hydrofobní povrch
MultiSorp™, hydrofilní povrch
Dno ploché (F), ploché se zaoblenými hranami (C) nebo kulaté (U). Zvýšené okraje a alfanumerické označení jamek. Bez víčka, vnější rozměry 128 x 86 mm.
Od každé zde uvedené destičky, je možné objednání provedení s dalšími typy povrchů (zde uvedenými nebo bez povrchové úpravy, s kolagenem, pro tkáňové kultury a další).
Povrch
Provedení
Dno
Celkový objem jamky (µl)
Pracovní objem jamky (µl)
Plocha povrchu jamky (cm²)
Ks v balení
Kat. číslo
Kč za bal.
Povrch
Provedení
Dno
Celkový objem jamky (µl)
Pracovní objem jamky (µl)
Plocha povrchu jamky (cm²)
Ks v balení
Kat. číslo
Kč za bal.
PolySorp
Nízké
F
400
350
2.7
60
2102.0002
2 570,-
PolySorp
Vysoké
F
400
350
2.7
180
2102.0004
7 097,-
MaxiSorp
Vysoké
F
400
350
2.7
180
2102.0016*
12 041,-
F
PolySorp
Nízké
C
350
250
2.5
60
2102.0006
2 398,-
MaxiSorp
Nízké
F
400
350
2.7
60
2102.0018*
3 548,-
MaxiSorp
Nízké
F
400
350
2.7
60
2102.0020
2 594,-
PolySorp
Vysoké
U
300
250
2
60
2102.0008
2 437,-
MediSorp
Vysoké
F
400
350
2.7
60
2102.0010*
3 598,MaxiSorp
Nízké
C
350
250
2.5
60
2102.0022
2 398,-
C
MultiSorp
Vysoké
F
400
350
2.7
60
2102.0012
3 598,MaxiSorp
Nízké
C
350
250
2.5
60
2102.0024*
3 573,-
U
MaxiSorp
Vysoké
F
400
350
2.7
180
2102.0014
9 545,MaxiSorp
Vysoké
U
300
250
2
60
2102.0026
2 398,-
* S certifikátem
Mikrodestičky Nunc, 384-jamkové
Materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování, povrch
neošetřený, bez víčka. Od každého zde uvedeného typu, lze
zajistit další barevná provedení (např. modré, bílé pro luminiscenční a fluorescenční (SPA) a černé pro fluorescenční aplikace). Celkový objem jamky 120 µl, kulaté dno, odolné vůči
rozpouštědlům. RNase / DNase-free, s pracovním objemem 10 100 µl na jamku. Nízké provedení, vnější rozměry 128 x 86 mm.
Název
Kat. č.
Mikrodestičky Nunc, 384-jamkové, přírodní, nesterilní, 120 ks 2102.0100
Mikrodestičky Nunc, 384-jamkové, přírodní, sterilní, 120 ks
2102.0102
Mikrodestičky Nunc, 384-jamkové, bílá, nesterilní, 120 ks
2102.0104
Mikrodestičky Nunc, 384-jamkové, černá, nesterilní, 120 ks
2102.0106
Mikrodestičky Nunc, 384-jamkové, modrá, nesterilní, 120 ks 2102.0108
Kč za balení
19 445,23 272,23 472,23 694,22 560,-
Mikrodestičky Nunc Immobilizer™, 384-jamkové
Materiál PS, nesterilní bez víčka. Různé druhy povrchů pro
různé aplikace - Amino, Streptavidin, chelát niklu nebo Glutathion, volitelně lze objednat typy s povrchem neošetřeným,
s povrchy MaxiSorp nebo PolySorp a další. Jamky s plochým
dnem, celkového objemu 120 µl a pracovního objemu 10 100 µl na jamku. Nízké provedení, vnější rozměry 128 x 86 mm.
Název
Mikrodestičky Nunc Amino, 384-jamkové, čiré, 30 ks
Mikrodestičky Nunc Amino, 384-jamkové, černé, 30 ks
Mikrodestičky Nunc Streptavidin, 384-jamkové, čiré, 15 ks
Mikrodestičky Nunc Streptavidin, 384-jamkové, bílé, 15 ks
Mikrodestičky Nunc Streptavidin, 384-jamkové, černé, 15 ks
Mikrodestičky Nunc Nickel-chelate, 384-jamkové, čiré, 15 ks
Mikrodestičky Nunc Nickel-chelate, 384-jamkové, černé, 15 ks
Mikrodestičky Nunc Glutathion, 384-jamkové, čiré, 15 ks
Mikrodestičky Nunc Glutathion, 384-jamkové, černé, 15 ks
Kat. č.
2102.0200
2102.0202
2102.0204
2102.0206
2102.0208
2102.0210
2102.0212
2102.0214
2102.0216
Kč za balení
20 190,22 637,14 194,14 194,13 925,16 544,18 134,14 194,15 760,-
Vysvětlení zkratek : PBS = Polybutadien styren, PP = Polypropylen, HDPE = Vysokotlaký Polyethylen, PE = Polyethylen, PS = Polystyren
13
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Jednokanálové mikropipety Finnpipette F1 a F2
Rádi bychom nasměrovali Vaši pozornost na tyto velice kvalitní a oblíbené mikropipety, které
nyní můžete zakoupit za velice výhodné ceny. Do 15. 12. 2012 bude platit sleva 10% na zde zveřejněné modely. Avšak ještě výhodněji je můžete pořídit v časově úzce omezeném období - o této
akci se dočtete na straně 8 těchto novin!
Mikropipety Finpipette F1
Název
Kat. číslo
Katal. cena (Kč)
Finnpipette F1, 0,2 - 2 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 0,5 - 5 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 1 - 10 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 1 - 10 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 2 - 20 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 2 - 20 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 5 - 50 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 5 - 50 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 10 - 100 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 20 - 200 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 30 - 300 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 100 - 1000 µl, jednokanálová
Finnpipette F1, 0,5 - 5 ml, jednokanálová
Finnpipette F1, 1 - 10 ml, jednokanálová
4052.0010
4052.0015
4052.0020
4052.0021
4052.0025
4052.0026
4052.0030
4052.0031
4052.0035
4052.0040
4052.0045
4052.0050
4052.0055
4052.0060
5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 080,5 390,5 390,-
Akční cena
(Kč za kus)
4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 851,4 851,-
Mikropipety Finpipette F2
Název
Kat. číslo
Katal. cena (Kč)
Finnpipette F2, 0,2 - 2 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 0,5 - 5 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 1 - 10 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 1 - 10 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 2 - 20 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 2 - 20 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 5 - 50 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 5 - 50 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 10 - 100 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 20 - 200 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 100 - 1000 µl, jednokanálová
Finnpipette F2, 0,5 - 5 ml, jednokanálová
Finnpipette F2, 1 - 10 ml, jednokanálová
4052.1010
4052.1015
4052.1020
4052.1021
4052.1025
4052.1026
4052.1030
4052.1031
4052.1035
4052.1040
4052.1050
4052.1055
4052.1060
4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,4 630,-
Akční cena
(Kč za kus)
4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,-
Špičky Finntip
Špičky Finntip jsou k dispozici ve dvou řadách, a to Finntip
Flex a standardní řada Finntip. Finntip Flex je nová, moderní
řada, která splňuje nejpřísnější nároky. Špičky mají zcela hladký povrch, na kterém neulpívá dávkovaná kapalina, což je vel-
mi důležité pro přesnost dávkování zejména u malých objemů.
Špičky dobře těsní, přitom je lze snadno odhazovačem odstranit z pipety. Zásobník má u řady Flex znatelně lepší ergonomii,
lze jej otevřít jednou rukou.
Název
Kat. číslo
Katal. cena (Kč)
Špičky Finntip Flex 10, 1000 ks
Špičky Finntip Flex 10, 10x96 rack
Špičky Finntip Flex 10, 10x96 rack, sterilní
Špičky Finntip Flex 10, 20x96 refill
4059.8101
4059.8102
4059.8103
4059.8106
980,1 410,1 750,2 260,-
Akční cena
(Kč za balení)
882,1 269,1 575,2 034,-
Špičky Finntip Flex 200, 1000 ks
Špičky Finntip Flex 200, 10x96 rack
Špičky Finntip Flex 200, 10x96 rack, sterilní
Špičky Finntip Flex 200, 20x96 refill
4059.8121
4059.8122
4059.8123
4059.8126
980,1 280,1 590,2 250,-
882,1 152,1 431,2 025,-
Špičky Finntip Flex 300, 1000 ks
Špičky Finntip Flex 300, 10x96 rack
Špičky Finntip Flex 300, 10x96 rack, sterilní
Špičky Finntip Flex 300, 20x96 refill
4059.8141
4059.8142
4059.8143
4059.8146
990,1 290,1 590,2 250,-
891,1 161,1 431,2 025,-
Špičky Finntip Flex 1000, 1000 ks
Špičky Finntip Flex 1000, 10x96 rack
Špičky Finntip Flex 1000, 10x96 rack, sterilní
4059.8161
4059.8162
4059.8163
990,1 330,1 670,-
891,1 197,1 503,-
Špičky Finntip Flex 1200, 1000 ks
Špičky Finntip Flex 1200, 10x96 rack
Špičky Finntip Flex 1200, 10x96 rack, sterilní
4059.8181
4059.8182
4059.8183
1 290,2 320,2 780,-
1 161,2 088,2 502,-
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
14
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Špičky Finntip jsou plně kompatibilní se všemi novými i staršími modely pipet Finnpipette, používáním originálních špiček je
vždy zajištěna maximální přesnost a reprodukovatelnost dávkování. Všechny špičky i zásobníky Finntip jsou plně autoklávovatelné.
Název
Kat. číslo
Katalogová Akční cena
cena (Kč) (Kč za balení)
1 030,927,1 400,1 260,1 700,1 530,-
Název
Kat. číslo
Špičky Finntip 10, 1000 ks
Špičky Finntip 10, 10x96 rack
Špičky Finntip 10, 10x96 rack, sterilní
4059.8201
4059.8202
4059.8203
Špičky Finntip 20, 1000 ks
Špičky Finntip 20, 10x384 rack
Špičky Finntip 20, 10x384 rack, sterilní
4059.8221
4059.8222
4059.8223
1 250,7 040,8 830,-
Špičky Finntip 50, 1000 ks
Špičky Finntip 50, 10x384 rack
Špičky Finntip 50, 10x384 rack, sterilní
4059.8241
4059.8242
4059.8243
Špičky Finntip 300, 1000 ks
Špičky Finntip 300, 10x96 rack
Špičky Finntip 300, 10x96 rack sterilní
4059.8281
4059.8282
4059.8283
Katalogová Akční cena
cena (Kč) (Kč za balení)
930,837,1 200,1 080,1 530,1 377,-
Špičky Finntip 250 Universal, 1000 ks
Špičky Finntip 250 Universal, 10x96 rack
Špičky Finntip 250 Universal, 10x96 rack sterilní
4059.8301
4059.8302
4059.8303
1 125,6 336,7 947,-
Špičky Finntip 1000 µl, 1000 ks
Špičky Finntip 1000, 10x96 rack
Špičky Finntip 1000, 10x96 rack sterilní
4059.8321
4059.8322
4059.8323
970,1 330,1 620,-
873,1 197,1 458,-
1 200,7 830,9 650,-
1 080,7 047,8 685,-
930,1 200,1 470,-
837,1 080,1 323,-
Špičky Finntip 5 ml, 500 ks
Špičky Finntip 5 ml, 5x54 rack
Špičky Finntip 5 ml, 5x54 rack sterilní
Špičky Finntip 5 ml, 75 ks
4059.8401
4059.8402
4059.8403
4059.8405
1 420,1 240,1 560,300,-
1 278,1 116,1 404,270,-
Špičky Finntip 10 ml, 100 ks
Špičky Finntip 10 ml, 5x24 rack
Špičky Finntip 10 ml, 5x24 rack sterilní
Špičky Finntip 10 ml, 40 ks
4059.8441
4059.8442
4059.8443
4059.8445
360,880,1 070,220,-
324,792,963,198,-
Špičky jsou baleny buď volně nebo v zásobnících (rack), k zásobníkům je rovněž možno dokoupit plata se špičkami (refill). V zásobníku mohou být špičky sterilní i nesterilní, ostatní balení pouze nesterilní.
Chlazený inkubátor Binder KT 115
Jako další výrobci, i Binder GmbH nyní přichází s úspornou technologií chlazení inkubátoru
Peltierovým článkem. První vlaštovkou je inkubátor, vhodný pro mikrobiologické a další aplikace.
V rámci zaváděcí akce je do konce roku dostupný za speciální cenu.
Inkubátor KT 115
spojuje výborný výkon s nízkou spotřebou energie a šetrností nejen k Vašim
vzorkům, ale i k životnímu prostředí.
Unikátní rozsah teplot 5 až 100 ° C poskytuje prostor pro
univerzální použití.
Technologie BINDER
APT.line ™ zajišťuje optimální homogenitu teplot i při zaplněném vnitřním prostoru. Novinkou je jedinečná dekontaminace
vnitřního prostoru při teplotě 100 °C. Velkým prodejním agumentem je až o 60% nižší energetická náročnost ve srovnání s kompresorových chlazením. S použitím nové technologie
souvisí i velmi nízká hladina vibrací a hlučnost přístroje. Uživatelské rozhraní představuje 5,7 palcový LCD displej, umožňující jednoduchou obsluhu, programování a správu dat, výstup
dat zajišťuje ethernet rozhraní. Bezpečnost zaručuje nezávislá
nastavitelná teplotní pojistka třídy 3,1 s vizuálním a zvukovým
alarmem. Inkubátor je vybaven vnitřními skleněnými dveřmi
Technické údaje:
Vnější rozměry (š. x v. hl.)
Vnitřní rozměry (š. x v. hl.)
Objem
Teplotní rozsah
Teplotní uniformita
Teplotní odchylka
Počet polic (std./max.)
Nosnost police
Celková nosnost
Váha
Napájení
Max. příkon
Spotřeba při 37 °C
Název
Chlazený inkubátor KT 115
860 x 712 x 718 mm
600 x 483 x 355 mm
102 l
5 – 100 °C
0,1 ±K
0,3 ±K
2/6
30 kg
100 kg
88 kg
230 V ±10%
700 W
70 W
Kat. č.
5461.1100
Cena za ks (Kč)
99 500,-
a dvěmi nerezovými policemi. Přístroje jsou stohovatelné, dovybavit je lze dalšími policemi, platformou pro třepačku, data
loggerem a software. Volitelně je možné objednat analogový
výstup teploty, reléový výstup, rozhraní RS422, zamykání dveří,
vodotěsnou interiérovou zásuvku 230 V, vyhřívání dveří, vnitřní
osvětlení či průchodky pro vnější čidla.
15
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
La b o ra to r ní te ch ni ka 3/2012
FISHER SCIENTIFIC
Přenosné měřící přístroje
Thermo Scientific Orion řady Star A
Přístroje značky Orion nastavují laťku kvality, přesnosti, spolehlivosti a uživatelského komfotu,
ke které přístroje jiných značek spíše vzhlížejí. Nová řada přístrojů pro měření pH, vodivosti,
rozpuštěného kyslíku a dalších parametrů, zahrnuje 24 modelů, ze kterých si jistě vybere každý.
Část z nich Vám zde představíme.
Modely Star A se dělí do tří tříd, kterým je společná široká nabídka funkcí, přehledné snadno čitelné displeje a řada inovativních řešení. Jedná se
o přístroje přenosné, ideální použití je
tedy v terénu, kde nabídnou odolnost
a spolehlivost při zachování laboratorní
přesnosti měření. Pohodlné práci v terénu vychází vstříc i příslušenství, zahrnující například opěrný stojánek na přístroj,
kombinovaný se sponou na opasek, neklouzavý materiál těla přístoje a integrovaný snímatelný držák elektrod. Zmíněné třídy přístrojů začínají sérií Star A120,
jednoparametrovými modely kombinujícími přesnost s jednoduchostí. Oximetr této řady lze použít pouze s polarografickou sondou. Mají jen základní paměť
na 50 záznamů a jedná se o nejekonomičtější variantu přenosných přístrojů.
Řada Star A220 jsou opět jednoparametrové přístroje, s rozšířenou pamětí až
Technické údaje:
pH
RedOx (mV)
Vodivost
TDS
Rezistivita
Salinita
DO polarograf. sonda (mg/l)
DO optická sonda
DO saturace, polarograf. Sonda (%)
DO saturace, optická sonda (%)
ISE
pro 1000 záznamů dle standardů GLP/
GMP a s možností exportu dat pomocí
RS232 nebo USB rozhraní. Nejvyšší řada
Star A320 jsou robustní, vysoce přesné
přístroje pro měření jednoho nebo více
parametrů najednou. S pamětí na 5000
datových vět, podporou GLP/GMP a výstupem dat mohou být ideálním pomoc-
řada Star A120
rozsah ; rozlišení ; přesnost
-2,00 až 16,00 ; 0,1 až 0,01 ; +/- 0,01
+/- 1600,0 ; 0,1 ; +/- 0,2
0,1 µS až 200 mS/cm ; 0,01 µS ; 0,5 % z rozsahu
1 až 19,999 mg/l ; 4 digity ; 0,5 % z rozsahu
0 až 20 ; 0,01 až 0,1 ; +/- 0,2
0 až 200 ; 0,1 až 1 ; +/- 2
-
níkem pro náročná terénní měření. Univerzálnost podporuje i možnost zadání
ID uživatele a vzorku, kteréžto parametry jsou i součástí výstupu naměřených
dat. Oximetry řady 220 a 320 mají automatické rozpoznání polarografické nebo
optické kyslíkové sondy. Všechny modely
Star A mají krytí IP 67.
řada Star A220
řada Star A320
rozsah ; rozlišení ; přesnost
rozsah ; rozlišení ; přesnost
-2,000 až 20,000 ; 0,1 až 0,001 ; +/- 0,002
-2,000 až 20,000 ; 0,1 až 0,001 ; +/- 0,002
+/- 2000,0 ; 0,1 ; 0,2
+/- 2000,0 ; 0,1 ; 0,2
0,001 µS až 3000 mS/cm ; 0,001 µS ; 0,5 % z rozsahu 0,001 µS až 3000 mS/cm ; 0,001 µS ; 0,5 % z rozsahu
1 až 200 ppt ; 4 digity ; 0,5 % z rozsahu
1 až 200 ppt ; 4 digity ; 0,5 % z rozsahu
2 Ω až 100 MΩ ; 2 Ω/cm ; 0,5 % z rozsahu
2 Ω až 100 MΩ ; 2 Ω/cm ; 0,5 % z rozsahu
0,01 až 80,0 ppt NaCl ; 0,01 ; +/- 0,1
0,01 až 80,0 ppt NaCl ; 0,01 ; +/- 0,1
0 až 90 ; 0,1 až 0,01 ; +/-0,2
0 až 90 ; 0,1 až 0,01 ; +/-0,2
0 až 50 ; 0,1 až 0,01 ; +/- 0,1 mg/l až 10 % z rozsahu 0 až 50 ; 0,1 až 0,01 ; +/- 0,1 mg/l až 10 % z rozsahu
0 až 600 ; 0,1 až 1 ; +/- 2
0 až 600 ; 0,1 až 1 ; +/- 2
0 až 500 ; 0,1 až 1 ; +/- 2%
0 až 500 ; 0,1 až 1 ; +/- 2%
0 až 19999 ; 3 digity ; +/- 0,2 mV
Každý z přístrojů měří a zobrazuje teplotu v závislosti na použité sondě, dle sondy se i liší rozsahy a přesnosti měření této veličiny. Podrobnější informace rádi poskytneme na vyžádání.
Zde vybíráme sady přístojů včetně sond a příslušenství, nicméně lze dodat jednotlivé prvky zvlášť.
Název
Kat. číslo
Kč za kus (Kč)
pH metr Orion Star A121, kit včetně sondy a příslušenství
7336.0110
14 300,Konduktometr Orion Star A122, kit včetně 2-elektrodové sondy a příslušenství
7336.0112
20 150,Oximetr Orion Star A123, kit včetně polarograf. sondy a příslušenství
7336.0114
28 600,-
Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH
pH metr Orion Star A221, kit včetně sondy a příslušenství
Konduktometr Orion Star A222, kit včetně 4-elektrodové sondy a příslušenství
Oximetr Orion Star A223, kit včetně optické sondy a příslušenství
7336.0210
7336.0212
7336.0214
18 070,21 580,28 600,-
pH metr Orion Star A321, kit včetně sondy a příslušenství
Konduktometr Orion Star A322, kit včetně 4-elektrodové sondy a příslušenství
Oximetr Orion Star A323, kit včetně optické sondy a příslušenství
7336.0310
7336.0312
7336.0314
21 320,23 400,29 900,-
Multimetr pH/ISE Orion Star A324, kit včetně pH elektrody a přísl.
Multimetr pH/vodivost Orion Star A325, kit včetně sond a přísl.
Multimetr pH/DO Orion Star A326, kit včetně pH a optické kyslíkové sondy a přísl.
Multimetr pH/ISE/Cond/DO Orion Star A329, kit včetně pH a opt. kyslíkové sondy a přísl.
7336.0410
7336.0412
7336.0414
7336.0416
24 700,31 200,36 400,53 300,-
16
Download

Laboratorní noviny 03/2012