DESIGN
INTERIÉRY
PROJEKTOVÁ
ČINNOST
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
STAVEBNÍ
ČINNOST
PŘÍČKOVÉ
SYSTÉMY
ATYPICKÁ
VÝROBA
REFERENCE
DT EXPERT
O SPOLEČNOSTI
DT EXPERT
Jsme společnost, která již několik let poskytuje svým zákazníkům
komplexní služby v realizaci interiérových projektů. Naše zázemí tvoří tým
expertů se zkušeností při řešení administrativních, konferenčních
a reprezentačních interiérů. Základem pro naši práci je podrobná orientace
v současných trendech a technologiích.
We are a company, which for several years provides to its customers
comprehensive services in the implementation of interior projects. Our
background consists of a team of experts with experience in dealing with
administrative, conference and representative interiors. The basis for our
work is a detailed orientation on current trends and technologies.
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 2
DESIGN
INTERIÉRY
DESIGN
INTERIÉRY
Provádíme komplexní realizace rezidenčních interiérů na klíč. Základem
pro naši práci je podrobná orientace v současných trendech
a technologiích. Náš zákazník tak má zaručenu vysokou kvalitu služeb
i produktů, které ho provázejí celým procesem od první myšlenky, přes
dispoziční řešení prostoru, designový návrh interiéru, výběr produktů
až po realizaci a následnou péči.
We provide complete implementation of turnkey residential interiors. The
keystone for our work is a detailed orientation in current trends and
technologies. The customer thus has guaranteed a high quality service
and products that go with it through the process from initial idea, through
space layout,designed proposition of interior, product selection and last
but not least through to implementation and subsequent care.
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 4
PROJEKTOVÁ
ČINNOST
PROJEKTOVÁ
ČINNOST
Projekt interiéru
Začínáme s plánováním prostoru v blocích. Projekt interiéru je výsledkem
společného hledání komunikací, tvarů, forem, povrchů a barev. Definuje
materiály a standardy včetně přesných specifikací a konstrukčních
řešení. Vzniká manuál k vašemu novému interiéru.
Vizualizace
Návrh architekta v trojrozměrném prostoru (3D) umožňuje zákazníkovi
utvořit si přesnější představu o celkovém řešení. Animace navrhovaného
řešení může působit jako procházka budoucím interiérem. Tato metoda
oživuje navržený projekt a nechává zákazníka alespoň pomyslně
„vstoupit” do jeho prostoru ještě dříve, než dojde ke skutečné realizaci.
Interior project
We start with the planning of interior spaces in blocks. The project
of interior is a collective search of communications, shapes, forms,
surfaces and colors. Defines materials and standards, including exact
specifications and design solutions. There is a manual for your new
interior.
Visualization
Architects design in three dimensions (3D) allows the customer to obtain
more specific picture of the overall solution. Animation of the proposed
solution can act as a future interior walk. This method brings the proposed
project and leaves the customer at least notionally "enter" into the area
before there is a real implementation.čné realizaci.
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 6
STAVEBNÍ
ČINNOST
STAVEBNÍ
ČINNOST
Technický dozor, řízení staveb
dokumentování postupu výstavby, dílčí přejímací řízení, vedení kontrolních dnů a operativní řešení technických problémů, sledování časové
posloupnosti prací, kontrola kvality.
Kompletní stavební činnost
specializace na vnitřní vestavbu (fit-out) a práce s tím spojené: SDK
práce, podhledy, výmalba, skleněné příčky, podlahové krytiny, vzduchotechnika, SHZ, zdravotechnika, měření a regulace, elektroinstalace
(slaboproud)
Inženýring
ohlášení staveb, stavební povolení, kolaudační řízení
Technical supervision, contruction management
Documenting of the construction progress,sub-sampling procedures,
leasing of control days and operative solving of technical problems,
monitoring the time sequence of work, quality control.
Complete construction works
specializing in interior (fit-out) installation and the work involved:
SDK works, ceilings, painting, glass partitions, floorings, air conditioning,
SHZ, sanitary, measurement and control, electric instalation (weak
current)
Engineering
construction notification, building permits, approval process
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 8
PŘÍČKOVÉ
SYSTÉMY
PŘÍČKOVÉ
SYSTÉMY
Nedílnou součástí moderního interiéru se stávájí skleněné přestavitelné
systémy. Jsme výhradními dovozci systémových příček od francouzské
společnosti Tiaso.
Rozdělení prostoru skleněnými příčkami dodá prostoru pocit vzdušnosti,
elegance a harmonie. Naše vlastní výroba nabízí kvalitní technické
i estetické řešení, vysoké akustické parametry a kompletní servis
od projektu až po montáž.
Integral part of modern interior become reconstructable glass systems.
We are exclusive importers of system partitions from french Tiaso
Company.
Partition of space with glass partitions gives the space a sense of airy
space, elegance and harmony. Our own production offers quality technical and aesthetic solutions, high acoustic parameters and complete
service from design to assembly.
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 10
ATYPICKÁ
VÝROBA
ATYPICKÁ
VÝROBA
Naše všestranné interiérové studio je schopné navrhovat a realizovat
atypické projekty ve všech stádiích - od koncepce, přes realizační studie,
naplánování stavby až k předání.
Pracujeme pro soukromý i komerční sektor a jsme schopni zajistit
kompletní návrhy a realizace pro všechny náročné klienty. Naše realizace
vyjadřují moderní pojetí designu jako formy směřující od starostí
každodenního života k odpočinku.
Our interior design studio is a versatile, able to design and implement
atypical projects at all stages - from conception, through feasibility
studies, planning of construction to handover.
We work for private and commercial sector and we can provide complete
design and implementation for demanding clients. Our implementations
express modern concepts of design as a form leading to rest from the
troubles of everyday life.
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 12
REFERENCE
DT EXPERT
REFERENCE
DT EXPERT
Abasto
MUDr. Čáslava
MUDr. Čáslava
Coca-Cola
Autocont
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 14
REFERENCE
DT EXPERT
Equa bank
OC Chodov - vstupní prostor
OC Chodov - vstupní prostor
Wood company
OC Chodov
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 15
REFERENCE
DT EXPERT
IKEA
Partners
MUDr. Jurisa
Plzeňský prazdroj
Plzeňský prazdroj
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
strana 16
REFERENCE
DT EXPERT
2012, 3M česko, spol. s.r.o., Praha 4
2012, Vodafone Czech Republic a.s., Praha 10
2012, TP Vision Czech republic s.r.o., Praha 7
2012, SAP BSCE s r.o., Praha 5
2012, Plaza Centers Czech Republic, s.r.o., Praha 7
2012, Mundipharma GesmbH. Austria - organizační složka ČR, Praha 8
2012, MMD Central & Eastern Europe, Praha 7
2012, MIBCON a.s., Praha 4
2012, LUMEN, a.s., Praha 4
2012, Kimberly-Clark, s.r.o., Praha 8
2012, Ikea Hanim spol. s r.o., Praha 5
2012, HELIOS Tech., a.s., Praha 8
2012, Edwards Lifesciences AG, organizační složka, Praha 8
2012, BEZNOSKA s.r.o., Kladno
2012, ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
2012 - 2011, Porsche Engineering Services, s.r.o., Praha 5
2012 - 2011, Kerio Technologies s.r.o., Praha 4
2012 - 2011, JPM Medical s.r.o., Ústí nad Labem
2012 - 2011, Equa bank a.s., Praha 8
2012 - 2010, BTS - company s.r.o., Praha 7
2012 - 2010, Arrow ECS a.s., Praha 3
2012 - 2003, JT International spol. s r.o., Praha 4
2012 - 2003, British American Tobacco, Praha 3
2011, Toyota Tsusho Europe S.A., Praha 5
2011, NWD Asset Management CZ a.s., Praha 7
2011, MAXIS GROUP, a.s., Praha 2
2011, KLIRO spol. s r.o., Praha 4
2011, KBA CEE Sp. z o.o. organizační složka, Praha 8
2011, JONES LANG LASALLE, s.r.o., Praha 1
2011, IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., Praha 5
2011, Hinton Invest s.r.o., Praha 3
2011, GTH CATERING a.s., Praha 4
2011, ESET software spol. s r.o., Praha 7
2011, Emco spol. s r. o., Praha 4
2011, DHL Information Services (Europe) c/o Accounts Payable BAC, Praha 4
2011, CPI Services, a.s., Praha 1
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
2011, CCC BOTY CZECH, s.r.o., Praha 5
2011, AUTO TURMAN s.r.o., Praha 9
2011 - 2010, PRADA Czech Republic s.r.o., Praha 1
2011 - 2010, Danone, a.s., Praha 3
2011 - 2010, Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o., Praha 4
2011 - 2009, Avenir Business Park s.r.o., Praha 5
2011 - 2008, Allianz pojišťovna, a. s. , Praha 8
2011 - 2006, InterGast a.s., Praha 10
2011 - 2001, American Express spol. s r. o. , Praha 1
2011 - 1999, GOPAS, a.s., Praha 10
2010, Sodexo s.r.o., Praha 4
2010, Kerio Technologies, s.r.o., Praha 4
2010, HUSQVARNA Česko, s.r.o., Praha 4
2010, HATEX, s.r.o., Praha 10
2010, DHL Information Services (Europe), Praha 4
2010, Black & Decker (Czech) s.r.o., Praha 4
2010, Abasto, s.r.o., Praha - západ
2010, 2008, SK Slavia Praha - fotbal a.s., Praha 10
2010, 2001, Emerson Process Management, s.r.o., Praha 3
2009, Nutricia a. s., Praha 4
2009, KPMG, Praha 8
2009, GARRIS, a.s., Praha 5
2009, Centrum Černý Most, a.s., Praha 9
2009, Ahold Czech Republic, a. s. , Praha 5
2009, HILTI ČR spol. s r.o., Průhonice
2008, SCHÜCO International KG, organizační složka, Praha 8
2008, Plzeňský Prazdroj, a.s., Praha 1
2008, Nokia Siemens Networks Czech Republic, s.r.o., Praha 10
2008, J&T Banka, a.s. , Praha 8
2008, DiaSorin Czech s.r.o., Praha 5
2008, CRESTYL management a.s., Praha 1
2008, CPB Praha - International Property Consultans s.r.o., Praha 1
2008, AUTODESK spol. s. r. o. , Praha 8
2008, Agip, Praha 8
2008, 2007, SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. , Praha 8,
2008, 2007, CB Richard Ellis s.r.o., Praha 1
strana 17
REFERENCE
DT EXPERT
2008 - 2005, Novartis, s.r.o., Praha 3
2008 - 2005, ISS Facility Services s.r.o. , Praha 4
2008 - 2005, Huawei Technologies (Czech) s.r.o., Praha 4
2008 - 2004, ARCA CAPITAL BOHEMIA, a.s., Praha 1
2008 - 2003, Coca-Cola Beverages ČR, Praha 9
2007, Legrand s.r.o., Praha 8
2007, ICKM REAL ESTATE, s.r.o. , Praha 1
2007, DEVELOR Czech s.r.o. , Praha 8
2007, Czasch spol. s r.o., Bruntál
2007, Cofidis Hungary
2007 - 2006, BC 2000, Praha 8
2007 - 2005, FIRST FINANCE, s.r.o., Praha 1
2006, Procter & Gamble CR s.r.o., Praha 8
2006, Fortuna a.s., Praha
2006, Canon CZ spol s r.o., Prah 6
2006, Baker & McKenzie v.o.s., Praha 1
2006, Areva s.r.o., Praha 4
2006, Alcon Pharmaceutical s.r.o., Praha 3
2006 - 2005, Soft - Tronik a.s., Praha 3
2006 - 2005, Rutronik Elektronische Bauelemente CZ, s.r.o., Praha 6
2006 - 2005, Pliva CZ s.r.o., Praha 5
2006 - 2005, Leo Burnett, Praha 8
2006 - 2005, Cofidis s.r.o., Praha 5
2006 - 2005, Arval CZ s. r. o. , Praha 4
2006 - 2004, MDS Pharma, Praha 4
2006 - 2003, Monster Technologies, s.r.o., Praha 1
2006 - 2003, Boston Scientific Corporation, Praha 5
2006 - 2001, AutoCont CZ s.r.o., Praha 9
2006 - 1999, Media Marketing Services, Praha 2
2005, Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 4
2005, ING Real Estate Development ČR, s.r.o., Praha 2
2005, Guentner Tschechien, Praha 3
2005, Grafton Recruitment, s.r.o., Praha 12005, ČVUT, Praha 2
2005 - 2004, Scandinavian Tobacco, Praha 5
2005 - 2004, Central Group, a.s., Praha 4
2005 - 2003, DELOITTE & TOUCHE, Praha 8
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
2005 - 2002, LeasePlan ČR, s.r.o., Praha 5
2005 - 2002, ČESMAD Camion Servis s.r.o., Praha 2
2005 - 1999, EDS s.r.o., Praha 8, Praha 4
2004, Salve Group, Praha 4
2004, International Masters Publishers, s.r.o., Praha 4
2004, FERONA, a.s., Praha 1
2004, Aquent LCC, Praha 8
2004, Abbott Laboratories, Praha 6
2003, Slovnaft ČR, spol. s r.o., Praha 4
2003, Pojišťovna České spořitelny, Praha 4,
2003, IDS Scheer ČR, s.r.o., Praha 5
2003, EC GROUP, a.s., Praha 7
2003, C - majetkový fond, a. s. , Praha 4
2002, PSJ HOLDING, a.s., Praha 4
2002, O.B.HELLER, a.s., Praha 10
2002, Becker & Poliakoff, Praha 2
2002, AutoCont OnLine a. s. , Praha 9
2002 - 2000, Patria Finance a.s.,Praha 1
2001, SB Centrum, s.r.o., Praha 4
2001, FRIONOR, s.r.o., Praha 2
2001, E-ON Bohemia s.r.o., Praha 1
2001, Alcatel e-Business Distribution s.r.o., Praha 7
2001 - 1998, Cameron McKenna v. o. s. , Praha 1
2001 - 1997, Aisa s. r. o. , Praha 4
2000, Kabel plus a.s., Praha 4
2000, Altron, Praha 4
2000 - 1997, Česká národní banka a.s., Praha 1
1999, Jakobe, Praha 2
1999, Airspan, Praha 6
1998, Astra security, s. r. o. , Praha 10
1998 - 1997, Annonce, k.s., Praha 1
1997 - 1996, Berner, s. r. o. , Praha 5
1996, Barto, a. s. , Praha 5
strana 18
KONTAKTUJTE
DT EXPERT
Praha
Brno
DT-EXPERT s.r.o.
K Horkám 2284/1
Praha 4
PSČ: 149 00
DT-EXPERT GROUP s.r.o.
Brněnská 289
Holasice
PSČ: 664 61
tel.: +420 272 011 190
gsm.: +420 603 410 365
fax.: +420 267 912 959
tel.: +420 547 212 527
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Společnost založena roku 1996 | Certifikát ISO 9001:2009
www.dtexpert.cz
strana 19
Download

Stáhnout PDF