Chléb
Chléb Šumava
524001
524018
Chléb Šumava
Chléb ·umava
Chléb ·umava, kráj. bal.
1200 g
1150 g
1
3
M3
M3
1600 g
1
M2
Chléb Šumava kulatý
524008
PK v˘robku
Chléb kulat˘ - ·umava
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
524003
524016
Chléb ·umava
Chléb ·umava, kráj. bal.
800 g
800 g
1
3
M4
M4
700g
1
M4
Chléb Šumava kulatý
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
524004
Chléb kulat˘ - ·umava
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
1
Chléb
Chléb Šumava
524006
524005
524007
Chléb ·umava pÛlen˘, kráj. bal.
Chléb ·umava, kráj. bal.
Chléb ·umava pÛlen˘, bal.
550 g
250 g
550 g
3
3
3
M6
M 10
M6
500 g
3
M6
Chléb Šíravan
521002
2
Chléb ·íravan, kráj. bal.
www.odkolek.cz
Chléb česnekový
527010
Chléb ãesnekov˘, kráj. bal.
390 g
4
M8
Chléb
Chléb Finský
527006
Chléb tmavý
523002
523001
Chléb tmav˘ formov˘, kráj. bal.
Chléb tmav˘ formov˘, kráj. bal.
Chléb Finsk˘, kráj. bal.
250 g
4
M 15
300 g
600 g
5
5
M 14
M7
280 g
600 g
7
7
M 14
M7
Chléb plnozrnný tmavý
250 g
500 g
5
5
M 14
M7
526005
526004
Chléb plnozrnn˘ tmav˘ form., kráj. bal.
Chléb plnozrnn˘ tmav˘ form., kráj. bal.
Chléb slunečnicový
526003
526001
PK v˘robku
Chléb sluneãnicov˘ formov˘, kráj. bal.
Chléb sluneãnicov˘ formov˘, kráj. bal.
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
3
Chléb
Chléb toustový světlý
521030
521003
521006
Chléb toustov˘ svûtl˘, kráj. bal.
Chléb toustov˘ svûtl˘, kráj. bal.
Chléb toustov˘ svûtl˘, kráj. bal.
Chléb toustový tmavý
400 g
400 g
200 g
10
10
10
K 14
M7
M 14
500 g
10
K 14
Chléb toustový světlý
521064
4
Chléb toustov˘ svûtl˘, kráj. bal.
www.odkolek.cz
521031
521004
521008
Chléb toustov˘ tmav˘, kráj. bal.
Chléb toustov˘ tmav˘, kráj. bal.
Chléb toustov˘ tmav˘, kráj. bal.
400 g
400 g
200 g
10
10
10
K 14
M7
M 14
500 g
10
K 14
Chléb toustový tmavý
521065
Chléb toustov˘ tmav˘, kráj. bal.
Běžné
Rohlík
531001
531015
531157
Rohlík
Rohlík sypan˘
Rohlík sypan˘ mákem
43 g
43 g
43 g
1
1
1
V 70
V 70
V 70
50 g
50 g
1
1
V 70
V 70
60 g
1
M 20
536007
Houska tmavá
47 g
1
V 80
60 g
1
M 20
Houska speciál
531066
PK v˘robku
Název v˘robku
|
Houska
Houska sypaná
Bulka se sezamem
Houska speciál
|
531002
531016
Hmotnost
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
531006
Bulka se sezamem
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
pečivo
Houska
Houska tmavá
1
Běžné
Kornspitz
536011
Kornspitz
Selský rohlík
50 g
1
V 45
535005
Selsk˘ rohlík
56 g
1
M 40
46 g
1
M 40
46 g
1
M 40
Rohlík třízrnný
pečivo
536005
2
Rohlík sypaný sýrem
531023
Rohlík sypan˘ s˘rem
www.odkolek.cz
Rohlík tfiízrnn˘
Rohlík sójový
50 g
1
M 30
536002
Rohlík sójov˘
Běžné
Dalamánek
Rohlík Odkolek
Rohlík Odkolek
60 g
1
M 20
150 g
1
M 10
Bageta šestizrnná
531189
Bageta ‰estizrnná
534001
Dalamánek
120 g
1
M 15
200 g
1
M 10
360 g
360 g
360 g
3
1
3
M5
M5
M5
Sypánek
536012
Sypánek
Veka tuková
531005
531004
531049
PK v˘robku
Veka tuková, bal.
Veka tuková
Veka tuková, kráj. bal.
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
pečivo
531197
3
Běžné
Bageta tuková
531012
Bageta tuková
150 g
1
M 10
Bagety mini předpečené
pečivo
431169
4
Bagety předpečené
431170
Bagety, bal. 4 ks
www.odkolek.cz
Bagety mini, bal. 6 ks
270 g
55
K 20
270 g
55
K 20
Bagety maxi předpečené
270 g
55
K 20
431171
Bagety maxi, bal. 2 ks
Zdravá výživa
Chléb VITA PLUS
Chléb slunečnicový PLUS
526033
Chléb sluneãnicov˘ PLUS, kráj. bal.
500 g
5
M6
400 g
3
M8
Chléb Ataman PLUS
523019
PK v˘robku
Název v˘robku
|
Hmotnost
Chléb VITA PLUS, kráj. bal.
Chléb VITA PLUS, bal.
500 g
500 g
4
4
M8
M8
3
M 14
Chléb rumburský tmavý PLUS
Chléb Ataman PLUS, kráj. bal.
|
522022
522021
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
522024
Chléb rumbursk˘ tmav˘ PLUS, kráj. bal.
400 g
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
1
Zdravá výživa
Chléb podještědský pětizrnný PLUS
Chléb graham PLUS
521110
Chléb graham PLUS, bal.
500 g
3
M6
400 g
850 g
3
3
M 10
M7
521111
521112
Chléb podje‰tûdsk˘ pûtizrnn˘ PLUS, bal.
Chléb podje‰tûdsk˘ pûtizrnn˘ PLUS, kráj. bal.
600 g
600 g
3
3
M6
M6
Chléb moskevský PLUS
522020
522023
2
Chléb moskevsk˘ PLUS, kráj. bal.
Chléb moskevsk˘ PLUS, bal.
www.odkolek.cz
Večka grahamová PLUS
535022
Veãka grahamová PLUS, bal.
300 g
3
M6
Jemné
České buchtičky
541001
541002
541003
541039
541040
âeské buchtiãky s náplní tvarohovou, bal.
âeské buchtiãky s náplní ovocnou, bal.
âeské buchtiãky s náplní makovou, bal.
âeské buchtiãky s náplní povidlovou, bal.
âeské buchtiãky mix, bal.
360 g
360 g
360 g
360 g
360 g
5
5
5
5
5
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
Dukátové buchtičky
541041
Dukátové buchtiãky, bal.
300 g
5
M 10
50 g
40 g
1
1
M 20
M 20
Koblihové tvary
541075
541076
PK v˘robku
Název v˘robku
|
Kobliha
Kobliha s nugátovou náplní
Kobliha bal. 3 ks
Kobliha bal. 2 ks
50 g
50 g
150 g
100 g
1
1
3
3
M 28
M 28
M6
M 14
46 g
92 g
1
3
M 30
M 10
Rohlík sladký
Koblihové tvary-pletenec
Koblihové tvary-skofiic.rohlíãek
|
541026
541187
541014
541133
Hmotnost
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
541015
541466
Rohlík sladk˘
Rohlík sladk˘ bal. 2 ks
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
pečivo
Kobliha
1
Jemné
Makovka
541016
Vánočka tuková
Makovka
86g
1
M 15
Vánočka tuková ručně pletená
pečivo
541160
541161
2
Vánoãka tuková ruãnû pletená, bal.
Vánoãka tuková ruãnû pletená, bal.
230 g
460 g
Vánoãka tuková s rozinkami a posypem, bal.
www.odkolek.cz
400 g
Vánoãka tuková bal.
460 g
5
M5
Vánočka s rozinkami a mandlemi
5
5
M8
M3
Vánočka tuková s rozinkami a posypem
541019
541018
5
M5
541084
541085
Vánoãka s rozinkami a mandlemi, bal.
Vánoãka s rozinkami a mandlemi, bal.
250 g
500 g
5
5
M8
M4
Jemné
Koláč s náplní
Svatební koláč mix
541011
Svatební koláã mix, bal.
200 g
4
M 10
541023
541024
541042
541043
541045
541046
Koláã s náplní makovou
50 g
Koláã s náplní tvarohovou
50 g
Koláã s náplní povidlovou
50 g
Koláã s náplní meruÀkovou
50 g
Koláã á 2 ks s náplní tvarohovou a makovou, bal. 100 g
Koláã mix 4 ks, bal.
200 g
1
1
1
1
4
4
M 25
M 25
M 25
M 25
M 10
M 10
Koláč český
Koláã ãesk˘, bal.
350 g 3 M 10
Koláã ãesk˘ s náplní makovou a kompot. ovocem, bal. 320 g 3 M 6
Koláč mřížkový
541140
541141
541142
PK v˘robku
Koláč s náplní
Koláã mfiíÏkov˘ s tvaroh. a ovocnou náplní, bal.
Koláã mfiíÏkov˘ s náplní tvaroh-mák, bal.
Koláã mfiíÏkov˘ mix, bal.
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
180 g
180 g
180 g
|
3
3
3
M 10
M 10
M 10
Poãet ks v pfiepr. obalu
541025
541158
541159
Koláã s tvaroh. a ovocnou náplní
Koláã s náplní tvaroh-mák, bal.
Koláã s tvaroh. a ovocnou náplní, bal.
100 g
100 g
100 g
1
4
4
M 20
M 20
M 20
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
pečivo
541095
541518
3
Jemné
Koláč chodský
541049
541051
Koláã chodsk˘, bal.
Koláã chodsk˘, bal.
200 g
400 g
2
2
M 10
M2
Koláč dárkový
541123
Koláã dárkov˘, bal.
1500 g
3
M1
Závin s náplní makovou, bal.
Závin s náplní ofiechovou, bal.
Závin s náplní jablkovou, bal.
Závin s náplní tvarohovou, bal.
280 g
280 g
280 g
280 g
3
3
3
3
M 10
M 10
M 10
M 10
Chala, bal.
230 g
5
M5
Závin
Koláč čajový s náplní tvarohovou
pečivo
541052
4
Koláã ãajov˘ s náplní tvarohovou, bal. 6 ks 360 g
3
M 10
1
M 25
Ještědka
541056
Je‰tûdka s náplní makovou
www.odkolek.cz
541004
541033
541034
541487
Chala
90 g
541062
Jemné
Špičky
541088
541089
541441
541444
220 g
220 g
3
3
M 15
M 15
300 g
300 g
1
3
M8
M8
45 g
45 g
45 g
45 g
45 g
1
1
1
1
1
M 25
M 25
M 25
M 25
M 25
Závin listový
Pochoutka s náplní tvarohovou
Pochoutka s náplní meruÀkovou
140 g
140 g
3
3
M 12
M 12
542010
542011
Závin listov˘ s náplní jablkovou
Závin listov˘ s náplní jablkovou, bal.
Plundra
Trojhránek listový
542044
542045
PK v˘robku
Trojhránek listov˘ s nápl. tvarohovou, bal. 2 ks
Trojhránek listov˘ s nápl. makovou, 2 ks
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
90 g
90 g
|
3
3
M 12
M 12
Poãet ks v pfiepr. obalu
543017
543018
543019
543020
543021
Plundra s náplní tvarohovou
Plundra s náplní makovou
Plundra s náplní ofiechovou
Plundra s náplní krémovou
Plundra s náplní ovocnou
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
pečivo
Pochoutka
·piãky s náplní makovou 2 ks, bal.
·piãky s náplní tvarohovou 2 ks, bal.
5
Jemné
Plundra 2 ks
Plundra 4 ks
543028
543029
543032
Plundra listová s náplní mak., bal. 4 ks
180 g
Plundra listová s náplní tvar., bal. 4 ks
180 g
Plundra listová s nápl. ovocnou, bal. 4 ks 180 g
3
3
3
M 10
M 10
M 10
9
M5
543103
543105
543106
543107
Plundra s náplní tvarohovou, bal. 2 ks
Plundra s náplní krémovou, bal. 2 ks
Plundra s náplní ofiechovou, bal. 2 ks
Plundra s náplní makovou, bal. 2 ks
90 g
90 g
90 g
90 g
3
3
3
3
M 12
M 12
M 12
M 12
350 g
7
M6
Bábovka třená
pečivo
544001
6
Bábovka tfiená, bal.
500 g
Bábovka třená s polevou
544004
Bábovka tfiená s kakaovou pol. a kokosem, bal. 500 g
www.odkolek.cz
Bábovka šlehaná
9
M5
545011
Bábovka ‰lehaná, bal.
Jemné
Bábovka šlehaná ořechová
545018
545014
Bábovka ‰lehaná mramorová, bal.
PK v˘robku
Název v˘robku
|
Hmotnost
M6
7
M6
400 g
9
M 10
544006
Biskupsk˘ chlebíãek s ãok. pol., bal.
200 g
21
M 15
400 g
3
M 10
Ořechovník
Sandora mramorová, bal.
|
7
Biskupský chlebíček
350 g
Sandora mramorová
544008
350 g
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
545005
Ofiechovník, bal.
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
pečivo
Bábovka šlehaná mramorová
Bábovka ‰lehaná ofiechová, bal.
7
Jemné
Litý perník
545007
Lit˘ perník, bal.
Makovník
400 g
6
M 10
545008
Makovník, bal.
400 g
3
M 10
300 g
150 g
300 g
7
7
7
M 10
M 14
M 10
130 g
130 g
130 g
150 g
90
90
90
90
K 16
K 16
K 16
K 16
Babeta
pečivo
545026
545027
545028
8
Croissant
443119
443121
443120
443122
Croissant meruÀka
Croissant s pfiíchutí vajeãného likéru
Croissant nugát
Croissant nugát s ãokoládovou polevou
www.odkolek.cz
Babeta s citronovou pfiíchutí, bal.
Babeta s citronovou pfiíchutí, bal.
Babeta s kakaem, bal.
Minicroissanty
40 g
40 g
40 g
50 g
90
90
90
90
K 30
K 30
K 30
K 30
443123
443125
443124
443126
Minicroissanty meruÀka
Minicroissanty s pfiíchutí vajeãného likéru
Minicroissanty nugát
Minicroissanty nugát s ãok. polevou
541414
Speciální
Závin Linie
Koláč mix Linie
Závin s náplní makovou s náhr. sladidlem, bal.
280 g
3
M 10
541404
Koláã mix s fruktózou a náhr. sladidlem, bal.
150 g
3
M 10
Buchta Linie
Hřeben mix Linie
541410
PK v˘robku
Buchta Linie
Hfieben mix s náhr. sladidlem, bal. 2 ks
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
Buchta s náplní tvarohovou s frukt. a náhr. slad., bal. 150 g 3 M 12
|
Trvanlivost
120 g
|
3
M 10
Poãet ks v pfiepr. obalu
541405
Buchta s náplní povidl. s frukt. a náhr. slad., bal. 150 g 3
M 12
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
výrobky
541406
1
Speciální
Vánočka pro diabetiky DIA Linie
výrobky
541086
2
www.odkolek.cz
Vánoãka pro diabetiky DIA, bal.
400 g
5
M5
Perníky
Perník
554045
554041
554043
554044
554042
554049
Perník s jahodovou náplní
Perník s citronovou pfiíchutí
Perník s borÛvkovou náplní
Perník s meruÀkovou náplní
Perník se ‰vestkov˘mi povidly
Perník s kokosovou pfiíchutí
60 g
60 g
60 g
60 g
60 g
60 g
150
150
150
150
150
150
K 70
K 70
K 70
K 70
K 70
K 70
Dortík
554092
554015
PK v˘robku
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
Dortík kávov˘
Dortík jahodov˘
60 g
60 g
90
90
K 90
K 90
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
1
Perníky
BEN perník
554170
554171
554172
554173
BEN perník se ‰vestkov˘mi povidly
BEN perník s borÛvkovou náplní
BEN perník s jahodovou náplní
BEN perník s meruÀkovou náplní
45 g
45 g
45 g
45 g
150
150
150
150
K 20
K 20
K 20
K 20
60
K 18
Kostky s rumovou příchutí
554111
2
Kostky s rumovou pfiíchutí obalené v kokosu
www.odkolek.cz
Perník na strouhání
200 g
554093
Perník na strouhání
90 g
365
K 20
552001
Vaniãky korpus, bal. 10 ks
Trvanlivé
Vaničky korpus
Kokosový kmen
130 g
28
M 10
50 g
100 g
30
30
M 50
M 30
546003
Kokosov˘ kmen
100 g
30
M 50
Marokánka
Marokánka
Marokánky, bal.
výrobky
546001
546004
www.odkolek.cz
1
Trvanlivé
Křehké plátky kukuřičné
458009
Křehké plátky tmavé
Kfiehké plátky kukufiiãné, bal.
65 g
365
K 24
350 g
40
P 20
458001
Kfiehké plátky tmavé, bal.
65 g
365
K 24
Strouhanka
Strouhanka
výrobky
585001
2
PK v˘robku
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
Rolády
Roláda krémová s oříškovou příchutí
563002
Roláda krémová s ofií‰kovou pfiíchutí
250 g
90
K6
Roláda s kávovým krémem
563003
PK v˘robku
Roláda s kávov˘m krémem
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
563001
Roláda s kakaov˘m krémem
250 g
90
K6
Roláda krémová s vanilkovou příchutí
250 g
|
Roláda s kakaovým krémem
Trvanlivost
|
90
K6
Poãet ks v pfiepr. obalu
563042
Roláda krémová s vanilkovou pfiíchutí
250 g
90
K6
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
1
Rolády
Roláda s jahodovou náplní
545001
Roláda s jahodovou náplní
Roláda s meruňkovou náplní
220 g
90
K6
545003
Roláda s meruÀkovou náplní
Roláda s borůvkovou náplní
545002
2
www.odkolek.cz
Roláda s borÛvkovou náplní
220 g
90
K6
220 g
90
K6
Čajové
Linecké třené banánky
Linecké tfiené banánky, bal. 6 ks
Linecké tfiené banánky polom., bal.
150 g
300 g
90
90
M 10
M8
Linecké třené banánky
547006
PK v˘robku
Linecké tfiené banánky s náplní, bal. 3 ks
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Trvanlivost
Pečivo čajové - krabička
547005
Peãivo ãajové - krabiãka
300 g
90
K 12
90
M 10
Linecké třené rohlíčky polom.
120 g
|
90
V 40
Poãet ks v pfiepr. obalu
547013
Linecké tfiené rohlíãky polom., bal.
200 g
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
pečivo
547014
547015
1
Čajové
Linecká kolečka s náplní 6 ks
547011
Linecká koleãka s náplní, bal. 6 ks
Linecké koláčky polomáčené
200 g
90
M 10
275 g
90
M 10
Linecký koláček
Linecké koláãky s náplní, bal.
pečivo
547018
2
www.odkolek.cz
547019
Linecké koláãky polomáãené, bal. 4 ks
150 g
90
M 10
80 g
90
V 50
Linecký koláček
547010
Lineck˘ koláãek s náplní, bal. 2 ks
570088
Listové těsto zmrazené 400 g
570001
Listové tûsto zmrazené malosp., bal.
400 g
Listové tûsto zmrazené, bal.
400 g
330
K 35
330
K 42
Listová těsta
Listové těsto zmrazené 400 g
Listové těsto zmrazené 350 g
330
K 35
570052
Listové tûsto zmrazené
350 g
Listové plátky
570002
PK v˘robku
|
Název v˘robku
|
Hmotnost
|
Listové plátky malospotfieb. 5 plátkÛ, bal.
Trvanlivost
|
Poãet ks v pfiepr. obalu
450 g
330
K 20
M - malá pfiepravka V - velká pfiepravka K - karton P - pytel
1
Listová těsta
2
www.odkolek.cz
Download

1 - United Bakeries