Maturitní témata z cestovního ruchu
Obor: Podnikatel 63-41-M/013
Zaměření 02 - Cestovní ruch
1.
Vymezení a členění cestovního ruchu- příčiny vzniku CR, formy CR, podmínky
rozvoje CR, Praha a Střední Čechy, WTO, incentivní ces.ruch, balneologie,
akontace, ARES
2.
Vývoj cestovního ruchu ve světě a v ČR-vývojové etapy, Šumava, Pošumaví a
Jižní Čechy, aklimatizace, lido, avízo, rekonfirmace, bivak
3.
Ubytovací služby a stravovací služby-dělení ubytovacích služeb, charakteristika
jednotlivých zařízení, kategorie stravovacích služeb, jídelní a nápojový lístek, formy
prodeje, Západní Čechy a Plzeňsko, accommodation, á la carte, chronogram,
celní prohlášení, trip
4.
Zdravotní služby v cestovním ruchu-rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik,
základní doporučení, základní očkování, Krkonoše a Podkrkonoší, Visit,
houseboat, landing, low season, overnight
5.
Letecká přeprava-technická základna, dělení letadel, letové řády, dopravní ceniny,
slevy, práva a povinnosti, letecké společnosti, Severní Morava a Jesenická oblast,
cestovní šek, marže, port, cestovní akreditiv, party ticket
6.
Silniční a vodní přeprava-technická základna, jízdní řády, dopravní ceniny, slevy,
práva a povinnosti, Beskydy, Valašsko, Slezsko, rack rate, fakultativní výlet, toll,
depandance, destinace
7.
Železniční přeprava-technická základna, sortiment služeb, jízdní řády, dopravní
ceniny, slevy, práva a povinnosti cestujících, Krušné hory, Podkrušnohoří, České
středohoří, Poohří, translator, piktogram, forfaitový zájezd, topografická
příprava, franšízing
8.
Peněžní služby-platební styk v CR -hotovostní a bezhotovostní, směnárenské služby,
kurzy měn, kurzovní lístek, devizy, valuty, Polabí, Český ráj, Máchův kraj, aktivní
CR, turista, návštěvník, garanční fond, gastronomie
9.
Lázeňské služby-kategorizace lázeňských zařízení, služby lázeňské péče, formy
lázeňských pobytů, lázeňská místa v ČR, Lužické hory, Orlické hory, Jizerské
hory, informační turistické středisko, hostel, hospic, folklor, depositum
10.
Služby pasových a celních orgánů-druhy cestovních dokladů, vydávání dokladů,
neplatnost dokladů, přestupky, celní kontrola, clo, celní sazebník, celní správa,
Východní Čechy, Vysočina, itinerář, kuvér, karavan, kongresový CR, digestiva
11.
Vízový a bezvízový styk-vízum, druhy víz, žádosti o vízum, poplatky, bezvízový
styk, Jižní, východní a střední Morava, mobiliář, catering, topografická
příprava, touroperátor, voucher
12.
Pojištění v cestovním ruchu-druhy pojištění, postup při hlášení a likvidaci
pojistných událostí, storno-podmínky, Španělsko, Kanárské ostrovy, Baleárské
ostrovy, Portugalsko, workshop, devizy, etážová služba, etiketa, availability
13.
Zájezdová činnost-členění zájezdů, organizačně technické zabezpečení zájezdu,
kalkulace ceny zájezdu, Itálie, San Marino, Vatikán, Malta, public relations,
border, carrier, check, folder
14.
Služby cestovních kanceláří-definice CK, funkce, členění, sortiment služeb,
organizační struktura, Řecko a řecké ostrovy, pře-knihování, skanzen, rabat, full
board, guide
15.
Postup při tvorbě katalogu a formy propagace-druhy katalogů, obsah katalogu,
formy propagace služeb, Balkánské země (Srbsko a Černá hora, Bosna a
Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko), hotel – chain,
incoming tourism, lunch, mountain hiking, package
16.
Specifické formy cestovního ruchu-CR dětí a mládeže, seniorský CR, venkovská
turistika, ostatní formy, Francie, Monako, Benelux, rotel, stornovací poplatek,
sympozium, SAPARD, excerpční lístek
17.
Průvodcovské služby-význam, základní typy průvodců a jejich povinnosti,
podmínky pro provozování průvodcovské činnosti, Velká Británie a Irsko,
check - in, kolokvium, clearing, allotment, bathroom
18.
Náplň práce průvodce-povinnosti při přípravě na zájezd, během zájezdu, po
skončení zájezdu a v mimořádných situacích, Skandinávie (Norsko, Švédsko,
Finsko, Dánsko, Island), check –out-time , taverna, vernisáž, tranzit, WTTC
19.
Kongresový cestovní ruch-charakteristika, členění kongresových akcí, klasifikace
kongresových služeb, organizování, incentivní CR, místa konání v ČR a ve světě,
Střední Evropa (SRN, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko), treking, zelená
karta, pre-payment, bill, goodwill
20.
Právní úprava cestovního ruchu v ČR a organizace cestovního ruchu-právní
normy, pojem zájezd, cestovní kanceláře, podmínky vydání koncesní listiny, cestovní
agentury, pojištění, instituce zasahující do CR, Východní Evropa (Maďarsko,
Slovensko, Polsko, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Moldávie, Litva, Estonsko,
Lotyšsko), all-inclusive, infant, charter, citytour, booking
21.
Postup při prodeji pobytu a zájezdu, postup při tvorbě zájezdu-objednávka,
záloha, evidence, změny, vyhodnocení, reklamace, pojistné případy,
plán trasy, časový harmonogram, kalkulace ceny, příklad tuzemského a zahraničního
zájezdu, USA a Kanada, bed and breekfast, boarding, border police, buffet car,
full-rate
22.
Segmentace trhu cestovního ruchu-výběr trhu, kritéria segmentace, vytyčení
segmentů, hodnocení segmentů, výběr cílového segmentu, Mexiko, Karibská
oblast, Brazílie a Argentina, business class, check-out-time, children bed,
confirmation, country holiday
23.
Tvorba nového produktu v cestovním ruchu-proces tvorby nového produktu,
produktové balíčky, jejich výhody a typy, Austrálie a Nový Zéland, check in, fullboard, interpreter, hiking, guide
24.
Přínosy a negativa cestovního ruchu-ekonomická oblast, sociálně - kulturní oblast,
oblast životního prostředí, prevence před negativními jevy, Egypt, Tunisko a JAR,
continental brekfast, duty free shop, economy class, danger, insurance
25.
Interpretace území v cestovním ruchu-co je to interpretace a jaké prostředky je
možné k ní použít, vlastní posouzení interpretace vybraného místa a návrhy k jejímu
zlepšení, Asie (Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Čína), účastník CR, klimatické
lázně, urbanizační, demografické a sociologické předpoklady rozvoje CR
Dne: 23.9.2014
Vypracovala:
Ing. Machuldová Lucie
Download

Temata_profilove_casti_maturity_predmet_MUD