EĞİTİM / ÖĞRETİM DURUMLARI
(ÖĞRETME)
• ÖD öğretmenin DERSİ PLANLAMASI, öğretimin
gerçekleşmesi için ÖĞRENCİLERİ
YÖNLENDİRMESİ ve REHBERLİK ETMESİ
ETKİNLİKLERİ olarak açıklanabilir.
• ÖĞRENME
öğrencinin
• ÖĞRETME
öğretmenin
yapacağı etkinliklerdir.
• Eğitim/öğretme durumlarında bu nedenle İÇ ve
DIŞ KOŞULLAR önemlidir. (s.381, Fotokopi ders
notları)
• Öğrenme yaşantılarının PLANLANMASINDA ve
UYGULANMASINDA öğretmene düşen görevler:
PLANLAMADA
 Öğretim planını yapma
 Öğrenme yaşantılarını düzenleme
 Fiziki çevreyi düzenleme
 İçeriği, öğretimin hedeflerine ve öğrencilerin ilgi
düzeylerine göre düzenleme
 Öğretme-öğrenme, strateji, yöntem-teknikleri
seçme
 Ders araç-gereçlerini sağlama
 Süreyi düzenleme
• UYGULAMA:
• Öğretmenin dersi nasıl işleyeceği ile ilgilidir ki
bu da üç AŞAMADA incelenir:(s.386, fotokopi;
s.135-137 Doğanay)
GİRİŞ ETKİNLİKLERİ
 Öğrencilerin dikkatini çekme
 Öğrencileri öğrenmeye hazırlama(güdüleme)
 Hedeften haberdar etme
 Önkoşul bilgileri hatırlatma
 Gözden geçirme
• GELİŞTİRME
Çeşitli strateji, yöntem ve teknikler
kullanarak dersi sunma
Soru-cevap etkinliğinden yararlanma
Örnekler verme
Öğrencilerin derse katılımını sağlama
Pekiştireç verme
İpuçlarından yararlanma
Dönüt-düzeltme etkinliğinden yararlanma
Araç- gereç ve materyal kullanma
SONUÇ ETKİNLİKLERİ
Özet ve tekrar
Değerlendirme soruları
Bir sonraki konunun açıklanması
• Adı geçen ETKİNLİKLER ayrıca ETKİLİ
ÖĞRETİMİN GENEL İLKELERİ olarak da
anılır. Yani kısaca:
• dikkat çekme, güdüleme, amaçlardan
haberdar etme, ön bilgilerin uyarılması,
öğretim strateji yöntem ve tekniklerinin
etkili kullanılması, uygulama yapma, dönüt
verme ve başarının değerlendirilmesi
genel İLKELERDİR.
Download

öğretim durumları