TETRAM, s.r.o.
294 01 Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 86
IČ: 64939006, DIČ: CZ 64939006, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze - oddíl C, vložka 41965
tel. + fax: 326 781 541
e-mail: [email protected]
internet: www.tetram.cz
Doživotní záruka pro umělý kámen vyrobený firmou TETRAM, s.r.o.
Výrobky z umělého kamene zhotovené ve firmě TETRAM, s.r.o. jsou známy svojí prvotřídní a
prověřenou letitou kvalitou. Abychom dokázali, že se nejedná pouze o úsměvné reklamní tvrzení,
ale naopak potvrdili spolehlivost našich výrobků, zavedli jsme DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU.
Co je doživotní záruka?
Firma TETRAM, s.r.o. poskytuje na veškerý sortiment stavebních a dekorativních prvků z
umělého kamene (umělého pískovce) doživotní záruku. To znamená, že záruka platí po celou
dobu životnosti výrobku a vztahuje se na výrobní, materiálové či technologické vady. Naopak se
nevztahuje na běžné opotřebení a důsledky přírodních vlivů, které se mohou projevit znečištěním
výrobku u odběratele, vznikem patiny následkem vlivu prostředí a podobně. Záruka se rovněž
nevztahuje na ty případy, kdy by došlo k poškození výrobků z umělého kamene v důsledku
nevhodného, resp. nesprávného použití na straně odběratele, nebo kdy nebyly dodrženy
technologické postupy obsažené v písemných návodech výrobce, jež odběratel obdrží spolu se
zbožím.
Download

Co je doživotní záruka