TEPLOVZDUŠNÉ
KRBOVÉ VLOŽKY
FIREPLACE
INSERTS
w w w . h a k r. c z
All for Power of Fire!
2
HAKR F 107
HAKR F 108
8–13 kW
8–13 kW
78 %
180 mm
78 %
180 mm
100 mm
100 mm
Dvouplášťové varianty /
Double shell variants
470 mm
HAKR F 207
Ohýbané boční sklo /
Bent side glass
650
HAKR F 208
mm
300
mm
3
HAKR F 103
8–13 kW
78 %
180 mm
100 mm
5
HAKR B 101
HAKR B 102
5–8 kW
6
180 mm
Účinnost
Efficiency
78 %
HAKR B 103
100 mm
HAKR B 104
2×
7
Schéma proudění vzduchu /
Air flow diagram
Výstup spalin do komína /
Combustion exhaust outlet into chimney
Deflektor /
Deflector
Pojezd / Travel
Terciální
vzduch /
Tertiary air
Primární
vzduch /
Primary air
Dvojitý sekundární vzduch
ve dveřích – oplach skla /
Double secondary air in
a door – glass rinse
Rošt / Grate
Externí přívod vzduchu / External air inlet
8
Terciální vzduch / Tertiary air
HAKR B 204
Regulační prvky / Regulation elements
Dvouplášťové varianty /
Double shell variants
HAKR B 201
HAKR B 202
HAKR B 203
9
10
HAKR A 103
Dvouplášťová varianta /
Double shell variant
8–13 kW
HAKR A 203
73 %
150 mm
HAKR A 403
Jednoplášťová varianta /
Single shell variant
HAKR A 303
100 mm
11
HAKR A 101
Dvouplášťová varianta /
Double shell variant
HAKR A 401
Jednoplášťová varianta /
Single shell variant
HAKR A 201
8–13 kW
12
HAKR A 301
73 %
150 mm
HAKR A 105
Dvouplášťová varianta /
Double shell variant
HAKR A 205
100 mm
13
HAKR A 405
Jednoplášťová varianta /
Single shell variant
HAKR A 305
HAKR A 107
8–13 kW
73 %
varianty / variants
HAKR A 207
HAKR A 307
150 mm
HAKR A 407
HAKR A 408
100 mm
varianty / variants
HAKR A 108
HAKR A 208
HAKR A 308
14
HAKR F 93
7–11 kW
70 %
HAKR F 91
150 mm
15
HAKR B 2200
16
HAKR A 2300
HAKR B 2300
Vnější popelník / external ashtray
Provedení šamot /
Material fire-clay
Vnitřní popelník / internal ashtray
9–16 kW
70 %
200 mm
430 m3
150 mm
17
HAKR A 2011
Rovné provedení /
Straight form
HAKR B 2016
HAKR A 2001
9–16 kW
18
70 %
200 mm
HAKR A 2500
HAKR B 2400
Opačné prosklení /
Opposite glazing
430 m3
HAKR B 2200
150 mm
19
HAKR A 3000
20
25–30 kW
900 m3
2× 100 mm
250 mm
HAKR A 3800
20–25 kW
200 mm
750 m3
21
Typ
Type
Směr
otvírání
dveří
Účinnost
[%]
Direction
Efficiency
of the door
[%]
opening
Jmenovitý Regulace
výkon
oplachu Dvouplášť
[ kW ]
skla
Spotřeba
paliva
[ kg / h ]
Nominal Regulation
Fuel
Double
output
of glass
consumption
shell
[ kW ]
rinse
[ kg / h ]
Druh
spalování
Vytápěný
Hmotnost Šířka
prostor
[ kg ]
[ mm ]
[ m3 ]
Burning
type
Heated
space
[ m3 ]
Weight
[ kg ]
Šířka
Výška
Hloubka Průměr
Výška Hloubka
prosklení prosklení prosklení kouřovodu
[ mm ] [ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
Width Height Depth
[ mm ] [ mm ] [ mm ]
Width
of glass
[ mm ]
Height
of glass
[ mm ]
Depth
of glass
[ mm ]
Flue
diameter
[ mm ]
Hakr B 101
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
119
713
1110
575
622
288
–
180
Hakr B 201
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
129
713
1110
571
622
288
–
180
Hakr B 102
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
137
848
1110
575
622
288
–
180
Hakr B 202
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
147
848
1110
575
622
288
–
180
Hakr B 103
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
109
723
1110
436
560
292
–
180
Hakr B 203
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
119
723
1110
436
560
292
–
180
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
130
848
1110
436
560
292
–
180
78
5–8
2×
2,9
dvojité / double
230
140
848
1110
436
560
292
–
180
Hakr A 101
73
8–13
4
jednoduché / simple
310
102
656
739
535
559
314
–
150
Hakr A 201
73
8–13
4
jednoduché / simple
365
116
700
739
537
559
314
–
150
Hakr A 301
73
8–13
4
jednoduché / simple
340
117
656
739
535
559
314
–
150
Hakr A 401
73
8–13
4
jednoduché / simple
390
131
700
739
537
559
314
–
150
Hakr A 103
73
8–13
4
jednoduché / simple
310
109
656
739
529
538
315
–
150
Hakr F 103
78
8–13
4
jednoduché / simple
310
145
794
855
554
617
470
–
180
Hakr A 203
73
8–13
4
jednoduché / simple
365
123
700
739
530
538
315
–
150
Hakr A 303
73
8–13
4
jednoduché / simple
340
124
656
740
530
540
335
–
150
Hakr A 403
73
8–13
4
jednoduché / simple
390
128
700
739
530
538
315
–
150
Hakr A 105
73
8–13
4
jednoduché / simple
310
96
661
756
547
629
410
–
150
Hakr A 205
73
8–13
4
jednoduché / simple
365
110
700
756
549
629
410
–
150
Hakr A 305
78
8–13
4
jednoduché / simple
340
111
661
756
547
629
410
–
150
Hakr A 405
78
8–13
4
jednoduché / simple
390
115
700
756
549
629
410
–
150
Hakr A 107
73
8–13
4
jednoduché / simple
310
101
656
745
527
595
340
137
150
Hakr B 104
Hakr B 204
22
Typ
Type
Směr
otvírání
dveří
Účinnost
[%]
Direction
Efficiency
of the door
[%]
opening
Jmenovitý Regulace
výkon
oplachu Dvouplášť
[ kW ]
skla
Spotřeba
paliva
[ kg / h ]
Nominal Regulation
Fuel
Double
output
of glass
consumption
shell
[ kW ]
rinse
[ kg / h ]
Druh
spalování
Vytápěný
Hmotnost Šířka
prostor
[ kg ]
[ mm ]
[ m3 ]
Šířka
Výška
Hloubka Průměr
Výška Hloubka
prosklení prosklení prosklení kouřovodu
[ mm ] [ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
Burning
type
Heated
space
[ m3 ]
Weight
[ kg ]
87
728
851
Width
of glass
[ mm ]
Height
of glass
[ mm ]
Depth
of glass
[ mm ]
Flue
diameter
[ mm ]
559
638
436
300
180
Width Height Depth
[ mm ] [ mm ] [ mm ]
Hakr F 107
78
8–13
4
jednoduché / simple
310
Hakr F 207
78
8–13
4
jednoduché / simple
365
95
728
851
559
638
436
300
180
Hakr A 207
73
8–13
4
jednoduché / simple
365
115
700
745
529
595
340
137
150
Hakr A 307
73
8–13
4
jednoduché / simple
340
116
656
745
527
595
340
137
150
Hakr A 407
73
8–13
4
jednoduché / simple
390
130
700
745
529
595
340
137
150
Hakr A 108
73
8–13
4
jednoduché / simple
310
101
656
745
527
595
340
137
150
Hakr F 108
78
8–13
4
jednoduché / simple
310
87
728
851
559
638
436
300
180
Hakr F 208
78
8–13
4
jednoduché / simple
365
95
728
851
559
638
436
300
180
Hakr A 208
73
8–13
4
jednoduché / simple
365
115
700
745
529
595
340
137
150
Hakr A 308
73
8–13
4
jednoduché / simple
340
116
656
745
527
595
340
137
150
Hakr A 408
73
8–13
4
jednoduché / simple
390
130
700
745
529
595
340
137
150
Hakr F 91
70
7–11
3
jednoduché / simple
240
42
552
580
355
427
264
–
150
Hakr F 93
70
7–11
3
jednoduché / simple
240
43
552
580
358
420
265
–
150
Hakr A 2001
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
280
833
1775
643
646
493
–
200
Hakr A 2500
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
260
759
1769
616
648
494
–
200
Hakr A 2011
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
300
762
1773
712
661
493
–
200
Hakr B 2300
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
280
833
1771
643
744
426
223
200
Hakr A 2016
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
300
763
1773
724
616
425
–
200
Hakr B 2200
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
280
784
1775
643
700
494
244
200
70
9–16
6,2
jednoduché / simple
430
280
784
1775
643
700
494
247
200
Hakr A 3000
65
25–30
12
jednoduché / simple
900
830
1315
2003
878
1250
630
596
250
Hakr A 3800
65
20–25
8
jednoduché / simple
750
450
1600
2000
1600
–
–
–
200
Hakr B 2400
23
Popis piktogramů / Pictogram description
Jmenovitý výkon /
Nominal output
Účinnost / Efficiency
Vytápěný prostor / Heated space
Centrální regulovaný přívod /
Central regulated intake
Neregulovatelný oplach skla /
No regulation of glass rinse
Regulovaný oplach skla /
Regulated glass rinse
Terciální vzduch / Tertiary air
Externí přívod vzduchu /
External air intake
Vnější krytý popelník /
External indoor ashtray
Vnitřní popelník /
Internal ashtray
Průměr kouřovodu /
Flue diameter
Integrovaná klapka /
Integrated valve
Šamot /
Material fire-clay
Žárobeton /
Refractory concrete
Litina /
Material cast-iron
Předehřívaný oplach skla /
Preheat glass rinse
HAKR TRADE s.r.o.
Vavřinec 142 • 679 13 Sloup v Moravském krasu • Czech Republic
tel.: +420 516 41 55 66 • e-mail: [email protected]
GPS: 49°24‘17.521“N, 16°43‘20.514“E
www.hakr.cz
Your distributor
Download

TEPLOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY