Lesnícky časopis – Forestry Journal
ročník 55, číslo 2, 2009, s. 181–193
Referáty – Discussion paper
PREDACE MEZI BROUKY VÁZANÝMI
NA DŘEVINY: ČÁST III. KOMENTOVANÝ
SEZNAM BROUKŮ S PREDAČNÍM
POTENCIÁLEM
JAKUB HORÁK1,2, OTO NAKLÁDAL3
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí,
Kamýcká 1176, CZ – 165 21 Praha 6
2Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,
Květnové náměstí 391, CZ – 252 43 Průhonice, e-mail: jakub.sruby@seznam.cz
3Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská,
Kamýcká 1176, CZ – 165 21 Praha 6, e-mail: nakladal@fld.czu.cz
1
HORÁK J., NAKLÁDAL O.: Beetles associated with trees and predation between them:
Part III – Annotated checklist of beetles with predation potential. Lesn. Čas. – Forestry
Journal, 55(2): 181–193, 2009, ref. 22. Discussion paper. ISSN 0323–10468
In the context of Europe the authors indicated many species as potential predators,
but there are not so many species, which are predators of beetles sensu stricto. The most
cited are Cleridae Thanasimus formicarius, T. femoralis and Dermestoides sanguinicollis;
Colydiidae Bitoma crenata and Colydium elongatum; Monotomidae Rhizophagus
bipustulatus, R. dispar, R. ferrugineus, R. nitidus, R. Parvulus; Nitidulidae Epuraea
angustula, E. boreella, E. laeviuscula, Glischrochilus quadripunctatus, Pityophagus
ferrugineus; Salpingidae Salpingus ruficolis; Silvanidae Uleiota planata; Staphylinidae
Nudobius lentus, Phloeonomus planus, Placusa depressa, P. tachyporoides, Quedius
plagiatus and from Tenebrionidae Corticeus linearis. The most active predators,
whose predation was observed, are generally known. They are particularly the major
part of Carabidae, Cleridae, Histeridae, Monotomidae, Salpingidae, Staphylinidae
and Trogossitidae. Many of them are obligate predators. Some recent studies indicate
predation of Elateridae Athous subfuscus, Denticollis borealis, Elater ferrugineus and
Tenebrionidae Corticeus fraxini. As the most effective beetle-to-beetle predators we
consider check red beetles (Cleridae), rove beetles (Staphylinidae) and bark-gnawing
beetles (Trogossitidae).
Key words: Cleridae, predator, Nemozoma elongatum, Staphylinidae, Trogossitidae,
Thanasimus sp.
181
V evropském kontextu uvádí autoři mnoho druhů jako potenciální predátory,
ale i přesto se nedá jednoznačně říci, že by jich bylo mnoho čistě predátorů brouků.
Nejčastěji uváděnými predátory ze skupiny brouků jsou Cleridae Thanasimus
formicarius, T. femoralis a Dermestoides sanguinicollis; Colydiidae Bitoma crenata
a Colydium elongatum; Monotomidae Rhizophagus bipustulatus, R. dispar, R.
ferrugineus, R. nitidus a R. parvulus; Nitidulidae Epuraea angustula, E. boreella, E.
laeviuscula, Glischrochilus quadripunctatus a Pityophagus ferrugineus; Salpingidae
Salpingus ruficolis; Silvanidae Uleiota planata; Staphylinidae Nudobius lentus,
Phloeonomus planus, Placusa depressa, P. tachyporoides a Quedius plagiatus a z
čeledi Tenebrionidae je to Corticeus linearis. Všeobecně známí aktivní predátoři
brouků patří do čeledí Carabidae, Cleridae, Histeridae, Monotomidae, Salpingidae,
Staphylinidae a Trogossitidae, přičemž mnozí z nich jsou predátoři obligátní. Některé
recentní studie naznačují, že predátory jsou také kovaříci (Elateridae) Athous subfuscus,
Denticollis borealis, Elater ferrugineus a potemník (Tenebrionidae) Corticeus fraxini.
Za nejúčinnější predátory jsou považováni pestrokrovečníkovití (Cleridae), drabčíkovití
(Staphylinidae) a kornatcovití (Trogossitidae).
Klíčová slova: Cleridae, predátor, Nemozoma elongatum, Staphylinidae, Trogossitidae, Thanasimus sp.
1. Úvod
Tato poslední část je komentovaným výčtem predátorů a jejich kořisti z řádu brouci
(Coleoptera) a logicky tak uzavírá celou trilogii příspěvků věnovanou predaci mezi
brouky vázaných na dřeviny. Následující přehled zahrnuje více než 200 druhů predátorů
spadajících do 21 čeledí, ovšem především výčet druhů zcela jistě není konečný díky
ne zcela uspokojivé vyjasněnosti trofických vazeb mnohých skupin.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nekritickou literární rešerši dosud publikovaných
poznatků, je u některých druhů statut predátorů více než sporný. Za cíl jsme si kladli
především vytvořit seznam druhů, který by mohl sloužit jako podklad při studiích
funkčních skupin, kterou predátoři bezesporu jsou.
2. Výčet predátorů brouků z řádu Coleoptera
Seznam evropských druhů brouků uváděných autory (viz. Indexovaný seznam citovaných
prací) jako predátoři brouků [názvosloví je převzato v původní podobě, systém je převzat
z Hůrky (2005)]
The checklist of European beetles indicated by authors (cf. List of references with indexes)
as predators of beetles
Predátor1)
Kořist2)
Poznatky3)
Citace4)
BOTHRIDERIDAE
Bothrideres bipunctatus
(Gmelin)
Cerambycidae,
Buprestidae
larvy jsou definovány jako
ektoparasitoidi5)
5
Bothrideres contractus (F.)
Cerambycidae,
Buprestidae, Anobiidae
larvy i imaga jsou draví6)
19
182
Predátor1)
Kořist2)
Oxylaemus cylindricus (Panz.)
Oxylaemus variolosus (Dft.)
Teredus cylindricus (Ol.)
CARABIDAE
Carabidae
Broscus spp.
Calodromius spilotus (Ill.)
Carabus spp.
Dromius agilis (F.)
Dromius quadrimaculatus (L.)
Scolytidae, Curculionidae
Curculionidae
Scolytidae
Curculionidae
?
Scolytidae
Pterostichus burmeisteri Heer.
Scolytidae
Pterostichus oblongopunctatus
F.
Platynus assimilis (Payk.)
Tachyta nana (Gyll.)
CERYLONIDAE
Cerylon spp.
Cerylon histeroides (F.)
Cerylon fagi B. de Barenville
CLERIDAE
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
saproxylové
Allonyx quadrimaculatus (Sch.)
Clerus mutillarius F.
Anobiidae, Scolytidae
Bostrichidae
Bostrichidae,
Cerambycidae
Citace4)
15
15
15
pozorována predace7)
loví i zimující imaga
v hrabance8)
loví i zimující imaga
v hrabance8)
?
?
Clerinae
Denops albofasciatus (Char.)
Poznatky3)
1, 2
2
1
2
12
1
13
13
22
12
larvy i imaga jsou draví6)
larvy i imaga jsou draví6)
9
19
19
larvy jsou dravé, imaga
21
většinou také9)
1, 21
larvy i imaga karnivorní10)
11)
5, 19, 21
larvy se živí larvami
5, 16
larvy se živí larvami,
možná je i částečná parazitace12)
larva se živí vajíčky
a larvami13)
larvy pronásledují larvy14)
larvy pronásledují larvy14)
Dermestoides sanguinicollis (F.)
Anobiidae, Buprestidae,
Lymexylonidae
Enoplium serraticorne (Ol.)
Anobiidae
Korynetes caeruleus (DeG.)
Korynetes ruficornis Sturm
Anobiidae
Anobiidae
Opilio domesticus Strm.
Scolytidae, Cerambycidae, larvy i imaga se živí
Anobiidae
larvami15)
Opilo mollis (L.)
Opilo pallidus (Oliv.)
Opilo taeniatus Klug.
saproxylové
saproxylové
Cerambycidae
Tarsostenus univittatus (Rossi)
Bostrichidae
predace u imag i larev16)
larvy se živí larvami11)
larvy i brouci napadají
především druhy z rodu
Lyctus17)
5, 6, 21,
22
21
6, 21
21
15
5, 16, 19
5, 19
16
5, 15, 21
183
Predátor1)
Kořist2)
Poznatky3)
reaguje na semiochemikálie18)
Citace4)
1, 7, 12,
16
Thanasimus femoralis (Zett.)
Scolytidae
Thanasimus formicarius (L.)
>50 larev a >100 imag
Scolytidae, Curculionidae,
kůrovců za život, reaguje
Cerambycidae, Buprestidae
na semiochemikálie19)
1, 2, 3,
5, 7, 8,
12, 13,
15, 16
Tilloidea unifasciata (F.)
Tillus elongatus (L.)
Cerambycidae
Anobiidae, Eucnemidae
16
5, 2, 21
Tillus pallidipennis Bielz
saproxylové
larvy i imaga pravděpodobně draví20)
21
Tillus unifasciatus (F.)
Bostrichidae
larvy i brouci napadají
především druhy z rodu
Lyctus17)
15
Aulonium ruficorne (Ol.)
Scolytidae
pozorována predace, reaguje na semiochemikálie21)
1
Aulonium trisulcum (Foucr.)
Scolytidae
larvy se živí larvami11)
COLYDIIDAE
1, 5
1, 5, 9,
19
Bitoma crenata (F.)
Scolytidae, saproxylové
Colydium elongatum F.
Scolytidae, Platypodidae
loví larvy a brouky22)
14, 15,
18, 19
Colydium filiforme F.
Scolytidae, Platypodidae,
Anobiidae
loví larvy a brouky22)
5, 15, 19
Synchita humeralis (F.)
CUCUJIDAE
Cucujidae
?
9
saproxylové
9
Cucujus cinnaberinus (Scop.)
saproxylové
Cucujus haematodes Er.
saproxylové
Pediacus depressus (Hbst.)
ELATERIDAE
Scolytidae
larvy i imaga jsou omnivorní oportunisté23)
vajíčka kůrovců a dalších
podkorních druhů, zřejmě
oportunisté24)
larvy jsou dravé25)
19, 22
pozorována predace7)
2, 16
Adrastus limbatus (F.)
Ampedus balteatus (L.)
Ampedus nigrinus (Hbst.)
Curculionidae, Cerambycidae
saproxylové
saproxylové
saproxylové
larvy jsou dravé25)
Ampedus praeustus (F.)
saproxylové
larvy mohou být fakultativně dravé27)
Elateridae
184
5, 19, 22
fakultativní26)
5, 17
12
7, 12
19
Predátor1)
Kořist2)
Poznatky3)
Citace4)
Ampedus quadrisignatus (Gyll.)
Lucanidae, saproxylové
larvy mohou být fakultativně dravé27)
5
Ampedus sangineus (L.)
saproxylové
larvy mohou být fakultativně dravé27)
5
Ampedus sinuatus Germar
saproxylové
larvy mohou být fakultativně dravé27)
19
Ampedus tristis (L.)
Athous spp.
Athous haemorrhoidalis (F.)
Athous rufus (DeG.)
saproxylové
Cerambycidae
saproxylové
Cerambycidae
Athous subfuscus Mull.
Cerambycidae
pozorována predace7)
Athous vittatus (F.)
Calambus bipustulatus (L.)
Cardiophorus discicollis (Hbst.)
Cardiophorus gramineus (Scop.)
Cardiophorus ruficollis (L.)
Ciadnopus pilosus (Leske)
saproxylové
saproxylové
saproxylové
saproxylové
saproxylové
saproxylové
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
19
19
19
19
5
19
Denticollis borealis (Payk.)
Cerambycidae
pozorována predace larev
larvami28)
16
Denticollis linearis (L.)
saproxylové
Diacanthous undulatus (DeG.)
Cerambycidae
Ectinus aterrimus (L.)
Elater spp.
saproxylové
Cerambycidae
Elater ferrugineus L.
Cetoninae
Hemicrepidius hirtus (Hbst.)
Kibunea minuta (L.)
Lacon conspersus (Gyll.)
Lacon fasciatus (L.)
Lacon querceus (Hbst.)
Melanotus spp.
Melanotus brunnipes (Germar)
saproxylové
saproxylové
saproxylové
saproxylové
saproxylové
Cerambycidae
saproxylové
Melanotus castanipes (Payk.)
saproxylové
larvy jsou dravé25)
11, 12,
19
Melanotus crassicollis (Er.)
Melanotus villosus (Foucroy)
Nothodes parvulus (Panz.)
Prosternon tesselatum (L.)
saproxylové
saproxylové
saproxylové
saproxylové
larva je dravá25)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
5
19
19
19
larvy jsou dravé25)
11, 12
3
19
16
3, 11, 12
5, 12
larvy požírají larvy, kukly
i imaga29)
larva je polyfágní30)
odezva na sexuální
feromony Osmoderma
eremita31)
larvy jsou dravé25)
larvy jsou dravé25)
obligátní32)
larvy se živí larvami11)
larvy jsou dravé25)
16
5
3
5, 21
19
19
12
7
5
3
19
185
Predátor1)
Selatosomus impressus (F.)
HISTERIDAE
Eblisia minor (Rossi)
Hister spp.
Hololepta plana (Sulzer)
Paromalus parallelepipedus
(Hbst.)
Kořist2)
?
Scolytidae
Curculionidae
saproxylové
Scolytidae, Cerambycidae
Platysoma angustatum (Thunb.) Scolytidae
Platysoma compressum (Hbst.)
Platysoma elongatum (Thunb.)
Scolytidae, Platypodidae
Scolytidae
Platysoma lineare (Er.)
Scolytidae
Platysoma minus (Rossi)
Platysoma oblongum (F.)
Plegaderus spp.
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Plegaderus ditiscus (Er.)
Scolytidae
Plegaderus saucius Er.
Cerambycidae
Plegaderus vulneratus (Panz.)
Scolytidae
LAEMOPHLOEIDAE
Cryptolestes spp.
Cryptolestes alternans (Er.)
Cryptolestes duplicatus (Waltl)
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Cryptolestes ferrugineus
(Stephens)
Poznatky3)
12
>44 larev za život33)
1
2
5
reaguje na semiochemikálie18)
1, 3, 5
reaguje na semiochemikálie, obligátní34)
1, 7, 12
5
1
reaguje na semiochemikálie18)
1
12
15
15
reaguje na semiochemikálie18)
1
3
pozorována predace
u larev, reaguje na
semiochemikálie35)
obligátní32)
larvy jsou dravé25)
Scolytidae
Cryptolestes fractipennis Motse Scolytidae
Cryptolestes spartii (Curt.)
Scolytidae
Laemophloeus juniperi (Grouv.) Scolytidae
Laemophloeus monilis (F.)
Scolytidae
Placonotus testaceus (F.)
Scolytidae
MELYRIDAE (=Dasytidae, Melyridae, Malachiidae)
Citace4)
1, 12
9
7
19
5
larvy jsou dravé25)
1
1
8
8
1, 19
Melyridae
saproxylové
larvy jsou dravé nebo
oportunisté36)
21
Malachinae
Anobiidae, Scolytidae,
Buprestidae, Cerambycidae, Mordellidae
larvy jsou dravé25)
21
Axinotarsus ruficollis (Ol.)
?
larvy jsou dravé25)
19
186
Predátor1)
Kořist2)
Poznatky3)
Citace4)
Axinotarsus marginalis
(L. & C.)
?
larvy jsou dravé25)
19
Aplocnemus chalconatus
(Germar)
Scolytidae
larvy se fakultativně živí
larvami37)
21
Aplocnemus nigricornis (F.)
Scolytidae, saproxylové
larvy jsou pravděpodobně
dravé38)
21
Dasytes aeratus Steph.
Cerambycidae, Curculionidae
larvy jsou dravé a napadají
larvy39)
19,21
Dasytes niger (L.)
saproxylové
larvy jsou dravé25)
Dasytes plumbeus (Müller)
Scolytidae, Cerambycidae
larvy jsou dravé, napadají
larvy39)
Dasytes virens (Marsh.)
Malachius spp.
Scraptiidae, Cerambycidae larvy napadají larvy40)
Cerambycidae
Malachius bipustulatus (L.)
Scolytidae, Cerambycidae
Nepachys cardiacae (L.)
?
Trichoceble memnonia
Buprestidae
(Kiesenw.)
MORDELLIDAE
Tomoxia biguttata Gyll.
Buprestidae
Mycetophagidae
Litargus connexus (Foucr.)
Scolytidae
MONOTOMIDAE (Rhizophagidae)
Rhizophagus aeneus (Richter.)
Scolytidae
Rhizophagus bipustulatus F.
Scolytidae
Rhizophagus cribratus Gyll.
Scolytidae
Rhizophagus depressus (F.)
Scolytidae
Rhizophagus dispar (Payk.)
Scolytidae
12
5, 19, 21
21
16
3, 14, 19
12
larvy dravé25)
21
predace na vajíčkách41)
3
1
8, 15
reaguje na semiochemikálie18)
1, 5, 9,
15, 19
1
14 larev na larvu, 1 larva
a 16 vajíček za den na
dospělce, reaguje na
semiochemikálie42)
15 vajíček na dospělce za
den, reaguje na semiochemikálie43)
1, 4
1, 11,
12, 19
Rhizophagus ferrugineus (Payk.) Scolytidae
79 vajíček za život
dospělce, obligátní44)
Rhizophagus grandis Gyll.
Scolytidae
1 larva za život larvy45)
1, 12
Scolytidae
reaguje na semiochemikálie18)
1, 11,
12, 19
obligátní32)
1, 7, 9,
12
Rhizophagus nitidus (F.)
Rhizophagus parallelocolis Gyll. Scolytidae
Rhizophagus parvulus Payk.
Scolytidae
1, 4, 7,
11, 12
9
187
Predátor1)
Kořist2)
Poznatky3)
Citace4)
Rhizophagus perforatus Er.
Rhizophagus picipes (Oliv.)
Rhizophagus puncticollis Sahlb.
NITIDULIDAE
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Epuraea spp.
Scolytidae
pozorována predace, reaguje na semiochemikálie35)
Epuraea angustula Sturm
Scolytidae
fakultativní26)
1, 7, 11,
12, 15
Epuraea boreella (Zett.)
Scolytidae
predace na vajíčkách
a larvách, fakultativní46)
4, 7, 11,
12
Epuraea deubeli (Rtt.)
Scolytidae
fakultativní26)
Epuraea laeviuscula (Gyll.)
Scolytidae
Epuraea marseuli Rtt.
Scolytidae
23 vajíček za den, predace
i na larvách, reaguje na
semiochemikálie47)
Epuraea pygmaea (Gyll.)
Scolytidae
9 vajíček za den, reaguje
na semiochemikálie48)
1, 15
reaguje na semiochemikálie18)
1, 15
Epuraea rufomarginata (Steph.) Scolytidae
Epuraea silacea (Hbst.)
Epuraea thoracica Tourn.
Epuraea unicolor (Ol.)
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
Glischrochilus quadripunctatus
(L.)
Scolytidae
Glischrochilus hortensis (Foucr.) Scolytidae
Ipidia binotata (Rtt.)
Pityophagus ferrugineus (L.)
1, 9
9
1
7
1, 11,
12, 15
1, 4, 15
1
1, 15
1
pozorována predace, reaguje na semiochemikálie,
fakultativní49)
reaguje na semiochemikálie18)
Scolytidae
Scolytidae
1
1, 7, 11,
12, 15
1
1
reaguje na semiochemikálie, obligátní50)
1, 5, 7,
12, 15
PYROCHROIDAE
Pyrochroidae
Scolytidae, Cerambycidae,
Buprestidae
5, 9
Agnathus decoratus (Germar)
Scolytidae
8, 15
Pyrochroa coccinea (L.)
Scolytidae, Cerambycidae,
larvy dravé25)
Buprestidae
19
PYTHIDAE
Pytho depressus (L.)
188
Scolytidae
reaguje na semiochemikálie18)
1
Predátor1)
Kořist2)
Poznatky3)
Citace4)
SALPINGIDAE
Rabocerus fovelatus (Liungh)
Rabocerus gabrieli (Gerh.)
Scolytidae
Scolytidae
Salpingus planirostris F.
Scolytidae
reaguje na semiochemikálie18)
1, 8, 15
Salpingus ruficolis L.
Scolytidae
reaguje na semiochemikálie, larvy i imaga dravé51)
1, 9, 12,
19
Sphaeriestes castaneus Panz.
Scolytidae
Vicenzellus ruficolis (Panz.)
SILVANIDAE
Silvanus bidentatus (F.)
Silvanus unidentatus (F.)
?
Uleiota planata (L.)
Scolytidae
STAPHYLINIDAE
Staphylinidae
Scolytidae, Cerambycidae
Scolytidae
Scolytidae
1
1
reaguje na semiochemikálie18)
larvy i imaga dravé6)
fakultativní26)
1, 7
1, 9
3, 14
reaguje na semiochemikálie18)
obligátní32)
Scolytidae
Bibloporus bicolor (Denny)
Dinaraea arcana (Er.)
Harpaleraea clavigera (Luze)
Harpaleraea linearis (Zett.)
Lordithon lunulatus (L.)
Lordithon speciosus (Er.)
?
Scolytidae
?
?
saproxylové
saproxylové
fakultativní26)
fakultativní26)
Metaponcus brevicornis (Er.)
Scolytidae
reaguje na semiochemikálie, loví larvy i imaga52)
Mycetoporus rufescens (Steph.)
?
Olisthaerus megacephalus
(Zett.)
Pentanota meuseli (Bernhauer)
Phloeonomus spp.
Phloeonomus laponicus (Zett.)
Phloeonomus monilicornis Gyll.
19
5, 9, 14,
19
Aleochara sparsa Heer
Nudobius lentus (Grav.)
1, 5
obligátní32)
1
7, 12
4
7
7, 11, 12
12
7
1, 15
12
1, 2, 4,
7, 11,
12
Scolytidae, Curculionidae
pozorována predace, reaguje na semiochemikálie,
obligátní53)
?
fakultativní26)
7, 12
?
Scolytidae
Scolytidae , saproxylové
?
fakultativní26)
7
1
1, 7
12
Phloeonomus minimus (Erich.)
Scolytidae
Phloeonomus planus (Payk.)
Scolytidae , saproxylové
obligátní32)
22
fakultativní26)
7, 11,
12, 19
189
Predátor1)
Phloeonomus punctipennis
Thom.
Phloeonomus pusillus (Grhst.)
Phloeonomus sjoebergi (Strand)
Phloeopora spp.
Phloeopora corticaris (Grav.)
Phloeopora testacea (Mannh.)
Placusa adscita Er.
Placusa atrata (Mannh.)
Kořist2)
Poznatky3)
Citace4)
?
10,12
saproxylové
saproxylové
Scolytidae
?
Scolytidae
Scolytidae
Scolytidae
dravé larvy i imaga54)
fakultativní26)
Placusa cribrata
(Johns. & Lundb.)
?
fakultativní26)
Placusa depressa Mäklin
Scolytidae
Placusa incompleta (Sjöb.)
Scolytidae
7,11,12
7,11,12
15
12
1,12
1
1,7,12
obligátní32)
fakultativní26)
7,12
2 vajíčka na larvu za den,
reaguje na semiochemikálie, fakultativní55)
fakultativní26)
1,4,7,12
4,7,12
reaguje na semiochemiká1,7,11,12
lie, fakultativní56)
Placusa tachyporoides (Waltl)
Scolytidae
Quedius cruentus (Oliv.)
saproxylové
Quedius laevigatus Gyll.
Scolytidae
Quedius lundbergi (Palm)
Quedius maurus (C.R.Sahl.)
saproxylové
saproxylové
Quedius plagiatus Mannh.
Scolytidae
Quedius tenellus (Grav.)
Quedius xanthopus Er.
Scaphisoma spp.
?
saproxylové
saproxylové
11,12
12
9,19
Scaphidium quadrimaculatum
Oliv.
saproxylové
9,19
Siagonium quadricorne
Kir. & Spen.
saproxylové
19
v dutinách57)
7 larev na dospělce za
den, reaguje na semiochemikálie58)
fakultativní26)
12
1
7
12
reaguje na semiochemikálie, obligátní59)
TENEBRIONIDAE
Corticeus bicolor (Ol.)
Scolytidae
Corticeus fasciatus (F.)
Corticeus fraxini Kug.
Scolytidae
Scolytidae
Corticeus linearis F.
Scolytidae
Corticeus longulus Gyll.
Corticeus pini Panz.
Scolytidae
Scolytidae
190
larvy i imaga fakultativně
draví60)
93 larev za život larvy
61)
15,19
5
1
reaguje na semiochemiká1,7,11,12
lie, obligátní62)
1
1
Predátor1)
Kořist2)
Corticeus suturalis (Payk.)
Corticeus unicolor (Pill. Mitt.)
Scolytidae
Scolytidae
Tenebrio molitor L.
Cerambycidae
TROGOSSITIDAE
Trogossitinae
saproxylové
Poznatky3)
Citace4)
10
1
larvy jsou omnivorní
oportunisté62)
dravci63)
2 imaga na imago za den,
>40 larev, kukel a imaturních brouků na larvu za
život, výrazná odezva na
semiochemikálie64)
16
21
Nemozoma elongatum (L.)
Scolytidae, Anobiidae,
saproxylové
Nemozoma caucasicum
Ménétriés
Scolytidae
larvy a imaga jsou aktivní
predátoři kůrovců65)
Temnoscheila caerulea (Ol.)
Coleoptera
larvy i imaga loví larvy
jiných brouků66)
5,21
Tenebroides fuscus (Goeze)
saproxylové
larvy a imaga pravděpodobně karnivorní67)
21
Tenebroides mauritanicus (L.)
Cerambycidae
pozorována imaga požírající kuklu a mrtvá imaga68)
16
1,8,21
21
Indexovaný seznam citovaných prací (pozn.: Znak ? je uveden pokud není z literatury jisté zda
predace byla na broucích vázaných na dřeviny) – List of references with indexes (note: Mark ? is for
not well known status of predator of beetles associated with trees)
1 – KENIS et al. (2004a), 2 – KENIS et al. (2004b), 3 – KENIS & HILASZCZANSKI (2004), 4 – TYKARSKI
(2006), 5 – HŮRKA (2005), 6 – KADĚRA (2003), 7 – GIBB et al. (2006), 8 – FORMÁNEK (1907), 9 – BOUGET
(2005), 10 – HEDGREN (2007), 11 – JOHANSSON et al. (2007a), 12 – JOHANSSON et al. (2007b), 13 – ZAHRADNÍK (2002), 14 – KNÍŽEK (2002), 15 – VYSOKÝ (1995). 16 – SLÁMA (1998), 17 – ROZHKOV (1970),
18 – ZACH & HOLECOVÁ (1998), 19 – HOLECOVÁ & ZACH (1996), 20 – KLETEČKA (2007), 21 – KOLIBÁČ et
al. (2005), 22 – SCHLAGHAMERSKÝ (2000)
1)Predator, 2)Prey, 3)Notes, 4)References, 5)Larvae are defined as ectoparasitoids, 6)Predatory larvae and
imagoes, 7)Predation observed, 8)Preying and wintering imagoes in liter, 9)Larvae are predatory, imagoes
mostly too, 10)Larvae and imagoes are carnivorous, 11)Larvae prey on larva, 12)Larvae prey on larvae,
partial parasitation is possible too, 13)Larvae prey on eggs and larva, 14)Larvae are chasing larva, 15)Larvae
and imagoes prey on larva, 16)Predation of imagoes and larva, 17)Larvae and beetles attack first of all
species of Lyctus genus, 18)React to semi chemicals, 19)>50 larvae and >100 imagoes of bark beetles per
life react to semi chemicals, 20)Larvae and imagoes are probably predatory, 21)Predation observed, react
to semi chemicals, 22)Preying on larvae and Beatles, 23)Larvae and imagoes are omnivorous opportunists,
24)Eggs of bark beetles opportunists apparently, 25)Larvae are predatory, 26)Predation observed, 27)Facultative, 28)Larvae may be predatory facultatively, 29)Observed predation of larvae by larva, 30)Larvae
prey on larvae, pupae and imagoes as well, 31)Larva is polyphagous, 32)Response to sexual pheromones
Osmoderma eremita, 33)Obligate, 34)44 larvae per life, 35)Predation observed for larvae, react to semi
chemicals, 36)Larvae are predatory or opportunists, 37)Larvae prey on larvae facultatively, 38)Larvae are
probably predatory, 39)Larvae are probably predatory and attack larva, 40)Predation on eggs, 41)14 larvae
per larva, 1 larva per 16 eggs per day per adult, react to semi chemicals, 42)15 eggs per adult per day,
react to semi chemicals, 43)79 eggs per life of adult, obligate, 44)1 larva per life of larva, 45)Obligate,
191
46)Predation observed, react to semi chemicals, 47)Predation on eggs and larvae, facultative, 48)23 eggs
per day, predation also on larvae, react to semi chemicals, 49)9 eggs per day, react to semi chemicals,
50)Predation observed, react to semi chemicals, facultative, 51)React to semi chemicals, obligate, 52)React to
semi chemicals, larvae and imagoes predatory, 53)React to semi chemicals, prey on larvae and imagoes,
54)Predation observed, react to semi chemicals, obligate, 55)Predatory larvae and imagoes, 56)2 eggs per
larva per day, react to semi chemicals, facultative, 57)React to semi chemicals, facultative, 58)In cavities,
59)7 larvae per adult per day, react to semi chemicals, 60)Larvae and imagoes facultatively predatory,
61)93 larvae per life of larva, 62)Larvae are omnivorous opportunists, 63)Predators, 64)>2 imagoes per
imago per day, larvae, pupae and immature beetles per larva per life, 65)Larvae and imagoes are active
predatories of bark Beatles, 66)Larvae and imagoes prey on larvae of other Beatles, 67)Larvae and imagoes
probably carnivorous, 68)Observed imagoes feeding on pupa and dead imagoes
3. Závěr
Většina predátorů vstupuje do trofických vztahů jako generalisté lovící větší počet
druhů kořisti, čímž přispívají ke stabilitě celého ekosystému. Taktéž se nacházejí na
vyšších pozicích potravní pyramidy a jsou mnohem citlivější na intenzivní zásahy
než jejich kořist. Velmi negativní vliv na početnost predátorů mají např. nevhodně
načasované těžby v kombinaci s pozdním odvozem dříví (všechna vývojová stádia jsou
zničena během zpracování dřeva) a následný odvoz stromů, které již lesnicky významné
druhy hmyzu opustily (predátoři mají delší vývoj než jejich kořist a přítomnost těchto
stromů v porostech mimo jiné podmiňuje jejich úspěšné přezimování). Negativně také
mohou působit feromonové lapače. Při nevhodném využití (k hromadnému odchytu),
špatné instalaci a kombinaci semiochemikálií mohou být tyto pasti dokonce škodlivé.
Odchycení predátoři mohou až třikrát převyšovat odchycenou kořist.
Predátoři jsou nejefektivnější v lesích, jejichž stav se blíží přirozenému, pouze
několik druhů preferuje např. velkoplošné čili přírodě nepříliš blízké hospodaření. Udržování přirozených lesních ekosystémů by zajisté znamenalo finanční úsporu spojenou
s ochranou lesa nicméně náklady spojené s těžbou a výchovou takových porostů jsou
poněkud diskutabilní. Ovšem i za těchto podmínek lze v lesních porostech uplatňovat
management, který výrazně podporuje abundanci a diverzitu predátorů ze skupiny
brouků, přičemž nákladnost tohoto managementu je nulová nebo zanedbatelná.
Zásadní pro predátory je heterogenita lesních porostů, jakožto jeho různověkost,
prostorová a druhová pestrost, množství a kvalita (např. oslunění) přítomného mrtvého
dřeva, přítomnost živých stromů s dutinami a následná přítomnost plodnic hub atd.
Stanoviště splňující tyto atributy jsou zásadní i z toho důvodu jelikož jsou tzv. primární. V současné době se můžeme setkat s tím, že se mnohé ohrožené druhy živočichů
stěhují na náhradní biotopy, jako jsou aleje, stromy v zemědělské krajině nebo obory
pro zvěř atd. Tento fenomén je sice velice zajímavý, nicméně mnohé stenotopní druhy
mnohdy špatně migrující, této aklimatizace schopny nejsou a díky absenci primárních
biotopů vymírají.
Poděkování
V tomto závěrečném příspěvku bychom rádi poděkovali M. Kolaříkovi, J. Růžičkovi a V. Kubáňovi za
pomoc při obstarávání literatury, M. Boukalovi, M. Mantičovi, J. Mertlikovi, Jar. Jelínkovi, V. Kalinovi
a J. Kolibáčovi a recenzentovi za cenné rady a připomínky. Příspěvek byl částečně podpořen projektem
192
ministerstva zemědělství ČR QH 81136 Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření
proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích, grantem ministerstva životního prostředí ČR
č. MSM 6293359101 a grantem CIGA ČZU č. 20094211 Časová a prostorová distribuce vývojových
stádií saproxylických brouků.
Literatura
1. BOUGET C., 2005: Short-term effect of windstorm disturbance on saproxylic beetles in broadleaved
tempetrate forests Part I: Do environmental changes induce a gap effect? Forest Ecology and Management, 216: 1–14. – 2. FORMÁNEK R., 1907: Kůrovci (Ipidae) v Čechách a na Moravě žijící. Česká společnost entomologická, Praha 56 s. – 3. GIBB H., PETTERSSON R. B., HJÄLTÉN J., HILASZCZAŃSKI J., BALL J.
P., JOHANSSON T., ATLEGRIM O., DANELL K., 2006: Conservation-oriented forestry and early successional
saproxylic beetles: Responses of functional groups to manipulated dead wood substrates. Biological
Conservation, 129: 437–450. – 4. HEDGREN P. O., 2007: Early arriving beetles (Coleoptera) and parasitoids (Hymenoptera) in low and high stumps of Norway spruce. Forest Ecology and Management, 241:
155–161. – 5. HOLECOVÁ M., ZACH P., 1996: Prehľad fauny chrobákov (Coleoptera) žijúcich na duboch
na území Slovenska [A survey of the beetle fauna living on oaks in Slovakia]. Folia Faunistica Slovaca,
1: 39–51. – 6. HŮRKA K., 2005: Beetles of the Czech and Slovak Republic. Kabourek, Zlín 390 s. – 7.
JOHANSSON T., HJÄLTÉN J., GIBB H., HILASZCZAŃSKI J., STENLID J., BALL J. P., ALNVI O., DANELL K., 2007a:
Variable response of different functional groups of saproxylic beetles to substrate manipulation and forest
management: Implications for conservation strategies. Forest Ecology and Management, 242: 496–510.
– 8. JOHANSSON T., GIBB H., HJÄLTÉN J., PETTERSSON R. B., HILASCZAŃSKI J., ALNVI O., BALL J. P., DANELL K.,
2007b: The effects of substrate manipulations and forest management on predators of saproxylic beetles.
Forest Ecology and Management, 242: 518–529. – 9. KADĚRA M., 2003: K etologii kriticky ohroženého
pestrokrovečníka. Živa, 3: 126. –10. KENIS M., HILASZCZANSKI J., 2004: Natural enemies of Cerambycidae
and Buprestidae infesting living trees. In LIEUTIER F., DAY K. R., BATTISTI A., GRÉGORIE J.-C., EVANS H.
F. (Eds.): Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, A Synthesis. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 237–290. – 11. KENIS M., WEGENSTEINER R., GRIFFIN C. T., 2004a:
Parasitoids, predators, nematodes and pathogens associated with bark weevil pests. In LIEUTIER F., DAY
K. R., BATTISTI A., GRÉGORIE J.-C., EVANS H. F. (Eds.): Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in
Europe, A Synthesis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 395–414. – 12. KENIS
M., WERMELINGER B., GRÉGOIRE J.-C., 2004b: Research on parasitoids and predators of Scolytidae in living trees in Europe-a review. In LIEUTIER F., DAY K. R., BATTISTI A., GRÉGORIE J.-C., EVANS H. F. (Eds.):
Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, A Synthesis. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, The Netherlands, 475–498. – 13. KLETEČKA Z., 2007: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta:
Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském
lese. In Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 47: 167–187. – 14. KNÍŽEK
M., 2002: Bělokaz dubový Scolytus intricatus (Ratzeburg). Lesnická práce, 12: I-IV. – 15. KOLIBÁČ J.,
MAJER K., ŠVIHLA V., 2005: Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republics
and neighbouring areas. Clarion Production, Praha. 186 s. – 16. ROZHKO, A. S., 1970: Pests of Siberian
Larch. Vostochno-Sibirskiy biologicheskiy institut, Akademiya nauk SSSR. 393 s. – 17. SCHLAGHAMERSKÝ
J., 2000: The Saproxylic Beetles (Coleoptera) and Ants (Formicidae) of Central European Hardwood
Floodplain Forests. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis,
Biologia, 168 s. – 18. SLÁMA, M. E. F., 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské
republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice 383 s. – 19. TYKARSKI P., 2006: Beetles associated with scolytids (Coleoptera, Scolytidae) and the elevation gradient: Diversity and dynamics of the
community in the Tatra National Park, Poland. Forest Ecology and Management, 225: 146–159. – 20.
VYSOKÝ V., 1995: Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví. Albis international, Ústí nad Labem 296
s. – 21. ZACH P., HOLECOVÁ M., 1998: Saproxylické chrobáky (Coleoptera) v prírodnom a hospodárskom
lese: odchyty do nárazových lapačov. Folia faunistica Slovaca, 3: 97–106. – 22. ZAHRADNÍK P., 2002:
Dřevokaz čárkovaný Trypodendron (=Xyloterus) lineatum (Ol.). Lesnická práce, 8: I-IV.
193
Download

Lesnícky časopis – Forestry Journal Referáty – Discussion paper