0öŁ
MAPA AREÁLU
8<&.'0156/
www.slavnostjablka.cz
1 *.#80‹85672
9
WC
9 VYSTAVOVATELÉ
2 <%*4#0Ċ
10 -#840#
3a 21-.#&0;
11 6#&;1&21ȋ8%'.41&+0#
3b 21-.#&0#</'-
12 &Ö65--4'#6+80‹&‹.0#
4 +0(1560'-
13 <<'/‹241&Ö6+
5 WC / TOI TOI WC
14 6#&;5'$#8‹%'.41&+0#
7
WC
8
VSTUP
8 GALERIE
21-.#&0;
3a
40M
80M
120M
13
3a
4
2
ZÁMEK
$7Ê
821*1&Ö
A DEJ SI
JAB(L)KO
11
10
KAŠNA
21-.#&0;
6
9
5176Öĭ‹
KAŠNA
10
WC 5
1
7 ,'8+Đ6Ö
WC
VSTUP 2
3b
+0(1
PARK
6
14
5
9
9
5
6 1$È'4568'0‹21&
56Ċ'%*17
G(à”()
12
SEVER
Download

MAPA AREÁLU - Slavnost jablka