Vážení obchodní přátelé ,
Předem si Vás dovoluji pozdravit a poděkovat za zájem o spolupráci s naší firmou
REUS group , s.r.o. a o předložení naší technické specifikace a cenové nabídky .
Něco o společnosti :
Firma „REUS group, s.r.o „ byla založena v roce 2002,zapsaná v obchodním rejstříku ,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 88261 jako nástupnická organizace
z fyzické osoby , která v tomto oboru pracuje od roku 1992 . Firma REUS group, s.r.o. má své
sídlo na adrese nám. 14.října 1307/2,Praha 5 , Smíchov 150 00 , hlavní provozovna je na
adrese Tyršova 180 , Nymburk 288 00 , kde v současné době je vedení firmy a kompletní
zázemí . Firma má po celé ČR smluvní partnery , kteří nabízejí kompletní sortiment ve svých
regionech , další naše pobočka je umístěna v Trnavě, kde je obchodní zastoupení pro
Slovensko. Naše firma v současné době Vám může nabídnout :
Sídlo firmy v Nymburce :
•
•
•
•
•
•
•
projektovou činnost ve výstavbě
provádění staveb , jejich změn a odstraňování
dodávky a montáž technologických celků do vybavení staveb
dodávky a montáže zemědělských technologií pro ŽV
kompletní servis technologických dodávek
kompletní výstavba a servis bioplynových stanic
řešení využití odpadního tepla z bioplynových stanic
Další přednosti nabídnuté spolupráce :
•
•
•
•
•
zpracování technické specifikace a cenové nabídky zdarma
efektivní a přímá komunikace s jedním obchodním partnerem
individuální přístup ke každé zakázce
v rámci sjednané ceny je i kompletní poradenství v daném oboru
dobré kontakty firmy na zahraniční dodavatele , informace a dodávky nejnovějších
technologií
• zpracovávání podkladů pro dotace z EU
Počet pracovníků firmy a odborná způsobilost REUS group , s.r.o. :
Firma REUS group , s.r.o. v současné době celkově disponuje celkem 29 pracovníky ,
z toho jsou 2 pracovníci řídící , 2 pracovníci v sekretariátu firmy , 5 servisní a montážní
technici , 2 stavební technici , 2 obchodní zástupci , ostatní jsou manuální pracovníci , dále
spolupracujeme se stálými a lety prověřenými smluvními obchodními partnery dle potřeby
jednotlivých zakázek . Naši odpovědný pracovníci mají požadované odborné stavební
vzdělání a dlouhodobou odbornou praxi v daném oboru , dále těžíme ze získaných zkušeností
z doposud realizovaných akcí , které se snažíme zužitkovat v dalších realizacích ku prospěchu
zákazníka . Naši pracovníci mají všechny potřebné osvědčení , zkoušky a školení k provádění
potřebných druhů prací a manipulace s potřebnou technikou .
Technická vybavenost firmy :
Firma REUS group, s.r.o. má v Nymburce centrální sklad pro ČR a SR , kde jsou k dispozici
náhradní díly , další technologické celky a běžně použitelný stavební materiál , na montážní a
servisní práce firma disponuje 5 servisními kompletně vybavenými vozy , na stavební činnost
jsme vybaveni kompletně hlavními prostředky a mechanizací (UNC,vibrátory,bednění,sbíjecí
kladiva,montážní plošiny ……),méně běžné prostředky si zapůjčujeme u našeho smluvního
partnera .
Garance kvality nabízených služeb :
Firma REUS group, s.r.o. u všech nabízených produktů a služeb Vám garantuje kvalitu
dodaných stavebních a technologických celků a provedených stavebních a montážních prací a
zároveň dodržení stanoveného termínu . Naší zárukou jsou bohaté zkušenosti v oboru ,
odbornost , znalost problematiky . K vyšší kvalitě přispívá značnou měrou také uplatňování
moderních principů v oblasti dodávaných stavebních a technologických celků a prací .
Zákazník se může spolehnou na dodržování všech požadovaných norem a splnění
legislativních požadavků , zároveň na zajištění záručního a pozáručního servisu , což
považujeme za samozřejmé .
Schéma nabídky služeb a zastoupených firem pro zemědělskou činnost :
;
Firma REUS group , s.r.o. již dlouhodobě spolupracuje s mnoha zahraničními partnery , kteří
jsou špičkou ve svém oboru , tyto firmy se snaží inovovat svou kompletní nabídku ve svém
segmentu , modernizovat výrobu a tím snižovat celkové náklady a neustále udržovat cenové
relace dodávaných technologických celků na konkurence schopné úrovni pro koncové
zákazníky . Nabízené technologické celky disponují veškerými potřebnými atesty , návody na
obsluhu , servisními manuály . Naše firma je připraveny řešit individuální požadavky
zákazníků na dodávky technologický celků včetně případných stavebních úprav potřebných
pro instalaci a provoz námi dodávaných technologií .
Uskutečněné akce : ( cca za posledních 5 let v oblasti zemědělství a BPS )
-
-
-
-
kompletní rekonstrukce ŽIVA a.s. – farma Lipec , celkem 1200 ks prasnic ,
uzavřený obrat stáda , dochov , výkrm , vše na technologii mokrého krmení
FUNKI , kompletní ventilace FUNKI , hrazení FUNKI
rekonstrukce výkrmen prasat PROAGRO Nymburk a.s. , farmy Šumbor ,
Vrbice , Velenice , celkem 6000 ks , vše na mokré krmení FUNKI ,
rekonstrukce porodny prasnic Kostomlaty , suché krmení FUNKI + ventilace
FUNKI , farma Velké Chvojno , vše na suché krmení dochovu selat a poroden
prasnic + kompletní systém ventilace na 11 hal
rekonstrukce dochovny selat AGD Okřínek a.s. , kompletní včetně stavební
části , technologie suchého krmení FUNKI , ventilce FUNKI hrazení FC ,
špunt systém FOG
rekonstrukce porodny prasnic 1.ZAS Chorušice a.s. , kompletní včetně stavby
, technologie suchého krmení , ventilace , hrazení FC , dochovna selat – suché
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vícefázové krmení FUNKI , ventilace , výkrm prasat – technologie mokrého
krmení FUNKI
rekonstrukce farmy prasat Poděbradská Blata a.s. – porodna prasnic včetně
stavebních úprav , suché krmení a ventilace FUNKI , hrazení FC, rekonstrukce
výkrmu prasat , mokré krmení a ventilace FUNKI , hrazení FC
kompletní odkliz kejdy PIAS Suchdol a.s. včetně stavební části – špunt
systém dánské firmy FOG
rekonstrukce odchovny prasniček RCHP Benátky s.r.o. – kompletní včetně
stavby , technologie suchého vícefázového krmení FUNKI , ventilace FUNKI ,
sila CHORE TIME , hrazení FC , špunt systém FOG
kompletní rekonstrukce farmy skotu DV Libeň Vtelno – farma Střemy , 1 fáze
rekonstrukce na 216 ks , kompletně na kejdové hospodářství – nadzemní nádrž
na kejdu KOHIMEX 3600 m3 , čerpání a míchání firmy BAUER
kompletní rekonstrukce farmy skotu AGRO Březno a.s. – farma Židněves ,
celkově na 350 ks , dojírna Agromilk trigon 8x7x5 , stelivové ustájení
novostavba nadzemní nádrže na kejdu ZODV Újezd u Uničova , včetně
míchání a čerpání kejdy BAUER , přečerpávání BAUER z jímky u stájí
rekonstrukce kejdového hospodářství ZS Ostřetín a.s. , šípové lopaty JOZ ,
separace kejdy , míchání a čerpání kejdy BAUER , stlaní separátem
rekonstrukce kejdového hospodářství ZD Bohuňovice s.r.o. , nadzemní nádrž
na kejdu , separace kejdy , čerpání a míchání kejdy , stlaní separátem
novostavby skladovacích hal na obilí – 1.ZAS Chorušice a.s. – kompletní
novostavby skladovacích hal , nosná ocelová konstrukce
rekonstrukce výkrmny prasat RCHP Benátky s.r.o. – kompletní rekonstrukce
na 2600 ks prasat včetně stavby , špunt systému FOG , technologie ustájení
FC a mokrého krmení a ventilace ACO FUNKI
novostavba kejdového hospodářství Poděbradská Blata a.s. – nádrž na kejdu
KOHIMEX 5000 m3 včetně technologie čerpání a míchání BAUER ,
technologie přečerpávání BAUER ze stávajících jímek
novostavba stáje skotu AGRO Sokoleč a.s. – 1.fáze novostavby stáje skotu na
140 ks včetně mléčnice a kompletního zázemí , lopaty na odkliz kejdy JOZ ,
nová nádrž na kejdu KOHIMEX 4000 m3 včetně technologie čerpání a míchání
BAUER , betonové přečerpávací zemní jímky na kejdu
novostavba kejdového hospodářství AGD Senice a.s. – nádrž na kejdu
KOHIMEX 2100 m3 včetně technologie míchání a přečerpávání BAUER ,
technologie přečerpávání BAUER ze stávajících jímek
novostavba kejdového hospodářství AGRO Energo a.s. – farma Žihle nádrž
na kejdu KOHIMEX 5000 m3 včetně technologie míchání a přečerpávání
BAUER , separátor BAUER S 855
kompletní rekonstrukce stavby výkrmu prasat pro AGRO Jesenice a.s. –
farma Radovesice , stáj pro 2600 ks prasat ve výkrmu , špunt systém
FOG,technologie osvětlení AGRILIGHT
novostavba kejdového hospodářství AGRO Jesenice a.s. – farma Radovesice
– nádrž na kejdu KOHIMEX 6000 m3 včetně technologie míchání a čerpání
BAUER
novostavba kejdového hospodářství AGRO Jesenice a.s. – farma Hodkovice –
nádrž na kejdu KOHIMEX 5000 m3 včetně technologie míchání a čerpání
BAUER
novostavba kejdového hospodářství 1.ZAS Chorušice a.s. – farma Velký
Újezd – nádrž na kejdu 1200 m3 včetně technologie míchání a čerpání BAUER
-
-
-
-
kompletní dodávka technologie pro VOD Stěbořice – farma Jezdkovice –
dodávka osvětlení AGRILIGHT , shrnovacích lopat JOZ , přihrnovací lopata
JOZ , technologie separace kejdy a míchání,čerpání BAUER
kompletní dodávka technologie pro TYRES Kněžmost a.s. – farma Kněžmost
– dodávka technologie dojení DAIRYMASTER 2 x 22 , shrnovací lopaty a
vynášecí dopravník na hnůj JOZ , technologie hrazení a napáječek , nádrž na
odpadní vody a kejdu KOHIMEX 600 m3 včetně technologie míchání , čerpání
a přečerpávání BAUER
kompletní rekonstrukce VKK pro 548 ks skotu pro ZAS Bečváry a.s. – farma
Bečváry , kompletní rekonstrukce stavební i technologické části , předělání na
stlaní separátem , shrnovací lopaty a diagonální rošty JOZ , technologie
hrazení COW WELFARE , technologie osvětlení AGRILIGHT , technologie
míchání,čerpání a separace BAUER
novostavba kejdového hospodářství pro ZS Sloveč a.s. – farma Sloveč – nádrž
na kejdu KOHIMEX 5000 m3 , technologie čerpání a míchání BAUER
kompletní dodávka technologie pro ZS Ostřetín a.s. – farma Dolní Jelení ,
novostavba stáje pro mladý dobytek , shrnovací lopaty a diagonální rošt JOZ ,
osvětlení AGRILIGHT , technologie čerpání a míchání BAUER
Schéma nabídky služeb a zastoupených firem pro bioplynové stanice :
Firma REUS group , s.r.o. spolupracuje při dodávce technologických celků a samotné
výstavbě bioplynových stanic s firmou REUS Energy G.m.b.H. , které těží ze svých bohatých
zkušeností z dob minulých , kdy firma vlastněná Dip.Ing. Adamem Burgrem , který před tím
založil , vlastnil firmu UTS od roku 1992 , kde vyvíjeli první technologie bioplynových stanic
, kterou v roce 2007 prodal a založil firmu REUS Energy G.m.b.H. , která jde jinou inovativní
cestou vývoje technologických celků pro bioplynové stanice a technologie využití odpadního
tepla . Firma vyvinula nový směr technologií , který obsahuje celkem 8 patentů včetně názvu
„BIO PACT“ , za použití těchto technologií se výrazně snižuje vlastní spotřeba elektrické i
tepelné energie bioplynové stanice , dále je prokázána cca 15% úspora na nutném množství
vstupních substrátů a další nesporné výhody a úspory na následném provozu těchto
inovativních technologií bioplynových stanic . Dále firma REUS group , s.r.o. navázala
následnou spolupráci s firmou b.r.e. G.m.b.H. , kterou taktéž vlastní Dip.Ing. Adam Burger ,
tato firma je autorizovaná na kontrolu provozu bioplynových stanic , vykonává audity na
provoz bioplynových stanic , kdy naše firma přebírá letité zkušenosti , které se snažíme dále
používat a předávat do nových projektů bioplynových stanic . V uplynulém roce jsme
navázali spolupráci s novou firmou NEW eco-tec G.m.b.H., která je na trhu od roku 2009 a
vyrábí a dodává technologie na kompletní využití odpadního tepla z bioplynových stanic .
Nabízí několik typu pásových sušiček , které jsou navrženy na provoz jako bioplynová stanice
tj. 8400 h/rok , tyto technologie umožňují sušení jak tekutého digestátu přímo z koncového
skladu , tak separovaného digestátu , tato usušená frakce se dále může zpracovávat do
pelet,briket , které je možno použít v teplárnách , výtopnách . Naše firma je připravena
individuálně řešit požadavky všech zákazníků na dodávky technologických i stavebních celků
pro bioplynové stanice a s tím související technologické dodávky .
Reference spolupracujících firem na dodávky BPS :
-
-
-
-
-
BPS – BIOENERGIE Reger , Gruntergernbacg , 1 x 340 kW , s využítím
odpadního tepla na vytápění domácností ,
BPS – BIOENERGY Taglaching , Bruch , 2 x 340 kW , s využitím
odpadního tepla na sušení dřevní štěpky ,
BPS – BIOENERGY Zollner , Eitting , 3 x 340 kW , stavěno po etapách ,
s využitím odpadního tepla na zpětnou výrobu elektrické energie
BPS – Agrargenossenschaft , Langenwetzendorf , 1 x 625 kW , 1 x 1,2 MW ,
1 x 1,6 MW , stavěno po jednotlivých etapách , s využitím odpadního tepla na
vytápění domácností , průmyslových objektů , sušení digestátu
BPS – AGRO Jesenice a.s. – dostavba dofermentoru a koncového skladu , 1 x
1 MW , s využitím odpadního tepla na vytápění vlastních objektů v areálu
firmy
BPS – BIOGAS Grasleben GmbH , Grasleben , 3 x 340 kW , stavěno po
etapách , s využitím odpadního tepla na vytápění průmyslových objektů ,
sušení digestátu
BPS – Biogas Heeseberg a Co. KG Jerxhaim GmbH , 500 kW , krmení
kukuřičná siláž , travní siláž , s využitím odpadního tepla na topení místních
objektů
BPS - Biogas Heeseberg a Co. KG Twieflingen GmbH , 500 kW , krmení
kukuřičná siláž , travní siláž , s využitím odpadního tepla na topení objektů
BPS – Konrad und Gisela Zollner GbR , 500 kW , krmení hnůj , NaWaRo ,
kejda , s využitím odpadního tepla na dosoušení dřevní štěpky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BPS – Heitling Anlagenbau GmbH a Co. KG , 500 kW , krmení kejda ,
odpad ze sušičky , kukuřice , s využitím odpadního tepla na sušičku
BPS – Agrarenenergie Roding eG , , 600 kW , krmení kejdou,travní siláž ,
GPS , s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících objektů
BPS – Biogaspark Neckar – Odenwald GmbH , 715 kW , krmení travní
siláží , kukuřičná siláž , močůvka , s využitím odpadního tepla na dosoušení
dřevní štěpky
BPS – Biogas Grasleben GmbH a Co. KG ,výkon 750kW , krmení prasečí
kejda , travní siláž , GPS , s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících
objektů
BPS – UZZOG Bioenergie GmbH a Co. KG , 845 kW , krmení NaWaRo ,
kejda , odpad ze sušičky , s využitím odpadního tepla na sušení zemědělských
komodit
BPS – Biogasanlage Eggertshofen , 890 kW , krmení cukrovarnické řízky ,
zbytky ovoce , močůvka , s využitím odpadního tepla na vytápění stávajících
objektů
BPS – Biogasanlage Soehnenergy , 1,15 MW , krmení travní siláž , GPS ,
s využitím odpadního tepla na sušení digestátu z koncového skladu , možnost
peletování a prodeje do tepláren
BPS – Biogasanlage Johann Greimel , 1,6 MW , krmení travní siláž ,
kukuřičná siláž , hnůj , kejda , s využitím odpadního tepla na sušení tekutého
digestátu z koncového skladu
BPS – Biogasanlage Landenwetzendorf , 3 MW , krmení prasečí a hovězí
hnůj , travní siláž , močůvka , s využitím odpadního tepla na vytápění
stávajících objektů a na sušení tekutého digestátu z koncového skladu
BPS – AGRO Energo a.s. , 1 MW , dostavba koncového skladu s kompletním
přečerpáváním , separace digestátu
BPS – AGROPEX s.r.o. , 1 MW , kompletní výstavba , krmení močůvka ,
kukuřičná siláž , drůbeží trus , travní siláž s plánovaným využitím odpadního
tepla na sušení digestátu sušičkou firmy NEW EcoTec
a mnoho dalších již uskutečněných akcí ……………………..
Firma REUS group , s.r.o. je plně připravena nabídnout spolupráci na dalších nových
projektech , nabídnout s našimi zahraničními partnery kompletní řešení zadaného projektu ,
zajistit kompletní výstavbu , financování , dodávku a montáž , zároveň záruční i pozáruční
servis . Těšíme se na další otevřené výzvy a projekty , kteří jiní nezvládnou .
Děkujeme za Váš zájem a jsme s pozdravem
Petr Slanička
REUS group ,s.r.o.
ředitel firmy
Download

Prezantace firmy REUS group,s.r.o.