THE 15TH EUROPEAN CONGRESS
ON CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY
62. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII
September 30 – October 3, 2015
Brno, Czech Republic
Rádi bychom Vás pozvali na 62. sjezd ČSSKN, který bude součástí
mezinárodního kongresu ECCN 2015 a bude se konat ve dnech
30. 9.–3. 10. 2015 v Brně.
Využijte možnosti zúčastnit se sjezdu ČSSKN a zároveň i mezinárodního kongresu ECCN 2015
za výhodný registrační poplatek!
Podrobné informace naleznete zde: http://www.eccn2015.eu/a62nd-csskn-meeting/
Témata kongresu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Neurofyziologie mozku a mysli
Neurologická a psychiatrická onemocnění
Neurofyziologie normálního a patologického vývoje
Funkční a multimodální zobrazení mozku
Elektroencefalografie, epilepsie
Elektromyografie, neuromuskulární poruchy
Potenciály (EP, ERP) a oscilace vázané na kognitivní, afektivní, smyslové, motorické
nebo bolestivé podněty
8. Nové neurofyziologické diagnostické metody / Kvantitativní senzorické vyšetření
9. Neurofyziologická monitorace
10. Neurostimulace (invazivní a neinvazivní)
11. Zpracování neurofyziologických signálů /
analýza konektivity a modelování neurofyziologických dějů
12. Varia
Pozvaní řečníci
Luis Garcia-Larrea
Walter Paulus
Anders Fuglsang-Frederiksen
Mamede de Carvalho
Jonathan Cole
Ulf Ziemann
Renato Verdugo
Mark Hallet
www.eccn2015.eu
Peter Brown
Paolo Rossini
Margaret Seeck
Josep Valls-Solé
Sándor Beniczky
Manuel Alegre
David Burke
Edukační kurzy
Informace o edukačních kurzech najdete zde: http://www.eccn2015.eu/educational-courses/
Abstrakta
Vědecký výbor vybízí všechny autory k zaslání abstrakt, jež by mohla být zahrnuta do rámce vědeckého programu
kongresu, v termínu do 10. března 2015.
Instrukce a další informace k zaslání abstrakt najdete zde: http://www.eccn2015.eu/call-for-abstracts/
Registrace
On-line registrace byla právě zahájena.
On-line registrační formulář je k dispozici zde: http://www.eccn2015.eu/registration/
Registrační poplatky
Typ poplatku
Včasná registrace
do 30. 4.
Člen ČSKN
2 000 Kč
Člen SSKN
80 EUR
EEG Laborant – člen ČSKN 1 000 Kč
Standardní registrace
od 1. 5. do 10. 9.
2 500 Kč
100 EUR
1 200 Kč
Registrace na místě
od 11. 9.
3 000 Kč
120 EUR
1 500 Kč
Poplatek zahrnuje:
• účast na přednáškách 62. sjezdu ČSKN a zároveň na přednáškách 15. mezinárodního kongresu ECCN 2015
• vstup na výstavu
• kávové přestávky během sjezdu a kongresu
• kongresové materiály
• úvodní koktejl
Důležité upozornění
Pro platby v korunách NELZE využít on-line platební systém. Platební brána je uzpůsobena pouze pro platbu eury.
Platby jsou možné jen bankovním převodem nebo kreditní kartou přes autorizační formulář.
Více informací najdete zde: http://www.eccn2015.eu/a62nd-csskn-meeting/
Ubytování
Budete-li mít požadavek na ubytování v Brně, obracejte se, prosím, přímo na tento přímý kontakt:
[email protected] nebo [email protected]
Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankraci 17, 140 21 Praha 4
Tel: +420 284 001 444
E-mail: [email protected]
www.eccn2015.eu
Download

PDF letáku - Společnost pro klinickou neurofyziologii