232
290
192
Kč
Kč
stran

Popisuje způsoby
páchání podvodného
jednání a jeho zachycení
v účetnictví firmy

Příklady z praxe
a související judikatura
JAK ZÍSKAT SLEVU
 Objednávejte na
linde.cz
 Do „Poznámky“ uveďte
Vaše heslo “KCÚ“
(Při nákupu přes e-shop Vám bude
sleva odečtena na faktuře.)
 VZORY OBCHODNÍCH SMLUV D. Hájek a kolektiv
476 Kč ,
A PODÁNÍ PRO PODNIKATELSKOU PRAXI
 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH J. Hejda a kolektiv
Poznámkové vydání
 ÚČETNÍ VÝKAZY POD LUPOU J. Bokšová
I. Základy účetního výkaznictví
 DANĚ V EVROPSKÉ UNII J. Široký
6. aktualizované a přepracované vydání včetně CD
595 Kč ,
760 Kč ,
472 Kč ,
950 Kč ,
590 Kč ,
396 Kč ,
392 stran
784 stran
512 stran
495 Kč ,
392 stran
Akce platí do 10. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob.
Knihkupectví Linde Praha a. s., Opletalova 35,
[email protected], tel. 224 212 214, 224 211 073
Kompletní nabídka a informace na
www.linde.cz
Download

www.linde.cz Popisuje způsoby páchání podvodného jednání a